Kommer mitt körkort dras in helt och hållet eller med spärrtid då jag åkte dit för fortkörning?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan blev idag av med mitt körkort körde 153.3 på 120 väg och på bot skrev dom uppmätt med genomsnitt hastighetsmätare och i kryssat ruta 2a får jag spärr tid eller får ej tillbax?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör återkallande av körkort finns i körkortslagen (KKL). Nedan kommer jag att redogöra för vad som kommer att hända nu. Därefter kommer jag att redogöra för huruvida ditt körkort kommer att bli spärrat eller helt indraget.Vad händer nu?Första steget är att polisen kommer att skicka vidare sitt beslut angående omhändertagandet av ditt körkort till Transportstyrelsen. De kommer i sin tur ta ett slutgiltigt beslut kring om körkortet kommer att återkallas eller ej, KKL 7 kap 2 §. Eftersom att du körde så pass mycket över den givna hastighetsgränsen är det troligt att ditt körkort kommer att återkallas, KKL 5 kap 3 §. När beslutet om återkallandet har tagits ska dessutom en spärrtid bestämmas. Spärrtiden kan sträcka sig från 1 månad till 36 månader beroende på hur allvarlig Transportstyrelsen tycker att din överträdelse är, hur stort behov du har av körkort samt om du tidigare har begått trafikförseelser, KKL 5 kap 6 §.Spärrtid eller ej?I regel så är det just en spärrtid som gäller, särskilt vid hastighetsöverträdelser. Transportstyrelsen tar enbart beslut om att återkalla körkort helt och hållet om föraren har en sjukdom eller dylikt som hindrar henom från att köra bil på ett säkert sätt eller om körkortet är utfärdat på felaktiga grunder, KKL 5 kap 3 §.Sammanfattningsvis kommer ditt körkort med all sannolikhet att återkallas med en spärrtid som kan vara från 1 månad till 36 månader. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens utredning och spärrtider på Transportstyrelsens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Blir man av med körkortet om man kör mot rött?

2019-09-01 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag behöver lite hjälp om nån kan hjälp mig jag körde röd ljus civil bil bakom mig jag fick 3000kr böter i handen men dem tar inte mitt körkot de så att de skulle repportera till transportstyralsen jag jobbar som lastbil förare jag vill inte förlåra mitt körkort så vill veta om det finns möjlighet ha kvar körkort vad kan jag göra
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att köra mot rött är en sådan trafikförseelse som ofta leder till att körkortet kan återkallas. Hos Transporstyrelsen sker själva utredningen kring om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka, det är alltså helt upp till de att avgöra. Innan något beslut tas brukar de kontakta körkortsinnehavaren (dig i den här situationen) så att du får berätta vad som hänt komma med synpunkter. Självklart bör du nämna de omständigheter du beskrivit här (som att du arbetar som lastbilschaufför och att det är ditt levebröd) även för dem, men det är inte säkert att det kommer att räcka för att du får behålla körkortet. Om Transportstyrelsen genom sin utredning kommer fram till att ditt körkort ska återkallas kommer de även att bestämma en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden kan gälla från 1 till 36 månader från återkallandet, och under denna period får du inte ha körkortet. Hoppas det ordnar sig och att du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka in en till.

Fortkörning under prövotid

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. För exakt en veckan sedan blev jag stoppad av en polis, då dom sköt med laser och dom klocka mig med 17 över på 40 väg, jag fick 2800kr i böter som jag betalt in, men dom nämnde inget om mitt körkort utan jag fick bötern sen var det klart. då jag bara haft körkortet i 6 månader så har ju prövotid kvar..är orolig att jag kommer få indraget körkort i efterhand? Tacksam för svar!
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kommer inte att få ditt körkort indraget i efterhand. Eftersom du har kört 17 km/h för snabbt på en 40-väg är din fortkörning att anse som ringa, vilket innebär att ditt körkort inte kommer bli indraget ( här kan du läsa mer om olika gränser för böter och indraget och indraget körkort). Du kan dock få en varning och böter (vilket du berättar att du har fått). Prövotiden innebär endast att om ditt körkort hade dragits in av någon anledning så hade du behövt göra ett nytt körkortsprov, både uppkörning och teoriprov, innan du hade fått ett nytt körkort. Du kan läsa mer om detta här.

Om felaktigt angivet bilregistreringsnummer på en bot och skyldighet att betala för boten

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag fick böter med fel reg. nr. Är jag ändå skyldig att betala boten?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att parkeringsvakten skev in ett reg. nr. där du visades vara ägare men att det inte var din bil som var parkerad där på platsen och tillfället i fråga. Du bör då överklaga boten p.g.a. av att fel reg. nr. angavs av parkeringsvakten. Du kan även begära ut bilder som parkeringsvakten ska ha tagit vid tillfället för att bättre kunna argumentera för att det inte var din bil som var felparkerad. Om du dock fick en bot i fönstret på bilen och det på själva lappen står fel reg. nr. men det är din bil enligt bilderna har jag svårt att se att en överklagan lyckas på bara det faktum att parkeringsvakten skrev in fel reg. nr på själva lappen, eftersom bilderna ändå bevisar att det faktiskt var en felparkering. Om det däremot inte finns några bilder från händelsen blir det svårare för parkeringsvakten att bevisa att det faktiskt förelåg en felparkering. Parkeringsvakterna brukar dock idag alltid ta bilder, varför det sistnämnda alternativet är mindre troligt. Om det däremot var du och din bil som hade parkerat på platsen i fråga men att du råkade skriva i fel reg. nr. i t.ex. parkeringsautomaten eller i en app så ligger det tyvärr dig till last att fel reg. nr. angavs, trots att du de facto betalade för en parkering vid det tillfället. Du kan se en av mina kollegors bra och sammanfattande svar för en sådan situation här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet om man kör en manuellt växlad bil men innehar ett körkort för automatväxlade bilar?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad är det för straff att köra en manuellt växlad bil om man har körkort för en automatväxlad bil.Det är ju trots allt samma trafikregler som gäller för manuellt växlad som automatväxlad.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikbrottOm man uppsåtligen eller genom oaktsamhet kör en manuellt växlad bil med ett automatkörkort, gör man sig skyldig till olovlig körning. Straffet för detta brott är böter (3 § andra stycket trafikbrottslagen). Även om det är samma trafikregler för de olika växellådorna, så utgör det ett brott då föraren endast har körkortsbehörighet för automatisk växellåda och inte manuell. Ett villkor om att behörigheten ska vara begränsad till automatväxlade bilar får beslutas ur trafiksäkerhetssynpunkt (3 kap. 10 § körkortslagen).BöterBöter vid olovlig körning utdöms oftast i form av dagsböter. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det lägsta bötesbeloppet uppgår således till 1 500 kr (30 x 50), medan det högsta bötesbeloppet uppgår till 150 000 kr (150 x 1000). Beloppets storlek beror på brottets art.Återkallelse av körkortTransportstyrelsen kan besluta att återkalla förarens körkort om denne gör sig skyldig till ett trafikbrott. Körkortsingripande blir exempelvis aktuellt vid olovlig körning om brottet inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Det här innebär att brottet olovlig körning även kan leda till att Transportstyrelsen återkallar förarens körkort. Vid återkallelse av körkort beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid. Körkortet är återkallat under spärrtiden och inget nytt körkort får tillverkas under denna tid (5 kap. 6 § körkortslagen).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vad kan man förvänta sig för straff om man kör för fort och vart dömd för vårdslöshet i trafik förut?

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej LawLine, om en person sicksackar i 210km/h på en motorväg (110km/h) och har blivit dömd för vårldslöshet i trafiken tidigare. Vad skulle man kunna förvänta sig för straff då?
Binh Tran |Hejsan!När det gäller trafikbrott tillämpas Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (Trafikbrottslagen). På din beskrivning skulle jag gissa att det brott du möjligtvis kan ha gjort dig skyldig till är vårdslöshet i trafik, detta förutsätter att du inte har varit berusad på något sätt. Vårdslöshet i trafik regleras i Trafikbrottslagen 1 § (här). Vårdslöshet i trafik innebär att en vägtrafikant brister i den omsorg och försiktighet som är påkallad med tanke på riskerna i trafiken. Straff för vårdslöshet i trafik är aktuellt om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Personer som är väldigt trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, fortkörning eller har ett stort ansvar i trafiken. Straffet är dagsböter, se Trafikbrottslagen 1 § 1 st (här).Polisen får omhänderta körkort på plats om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av att körkortshavaren har brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen inte kan ses som ringa, d.v.s. mindre allvarlig (se 5 kap. 3 och 7 §§ Körkortslagen). Trots att du endast är misstänkt för brottet kan polisen alltså omhänderta ditt körkort.Med vänliga hälsningar.

Kan man bli dömd för rattfylleri på ett utandningsprov gjort i Polen?

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Kan man bli dömd för rattfylleri på ett utandningsprov gjort i Polen?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller ett utandningsprov från Polen så kommer det inte att gälla som underlag för ett rattfylleribrott i Sverige då fordonet inte har framförts i Sverige. Hade fordonet däremot framförts i Sverige och utandningsprovet hade gjorts i Sverige hade det blivit ett rattfylleribrott. Hälsningar

En person under 15 kan inte dömas till påföljd för brott

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Vilka är påföljderna om en ungdom under 15år kör moped klass 1 respektive moped klass 2?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att person X ska få köra moped klass 1 och moped klass 2 ska denna person vara minst 15 år gammal. Om person X ändå har kört någon av dessa, utan att vara minst 15 år gammal, så har person X begått brottet olovlig körning, se 3 § TBL. Observera att brottet har begåtts oavsett person X:s ålder. Det vill säga person X skulle teoretiskt kunna vara 5 år gammal och ändå begå brottet olovlig körning. Däremot kan en person under 15 år INTE dömas till påföljd för ett brott denna gjort. Det vill säga om en person som begått ett (eller flera) brott, vid tiden då denna person var under 15 år, så kan denna INTE dömas för någon straffrättslig påföljd över huvud taget, se 1:6 Brottsbalken.Det kan alltså inte bli fråga om någon STRAFFRÄTTSLIGT påföljd, men observera att brottet kan fortfarande utredas och den unge brottslingen kan bli föremål för andra samhällsingripanden, såsom åtgärder enligt reglerna i Socialtjänstlagen.Hoppas du fick svar på din fråga!