Vad måste jag göra för att få tillbaka körkortet efter rattfylleri?

2019-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev av med mitt körkort 2006 för grov rattfylla, hade 1,89 promille! Jag behöver inte göra nytt förarprov, men min fråga är om jag måste genomgå provtagningar för att få körkortet tillbaka! Eller är det preskriberat efter så många år! Tacksam för svar!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott framgår det att grov rattfylleri ger fängelse i högst två år. I 1 punkten framgår det att om föraren hade en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1 promille i blodet är det att anse som grov rattfylleri. Preskriptionstiden för brott som ger fängelse i högst två år är fem år, (35 kap. 1 § 2 pkt brottsbalken).För att få tillbaka sitt körkort efter att ha gjort sig skyldig till rattfylleri måste du först ansöka om att få ett nytt körkortstillstånd. Ett körkortstillstånd beviljas inte en person som t.ex. på grund av missbruk anses vara en olämplig körare, (3 kap. 2 § körkortslagen). För att Transportstyrelsen ska kunna avgöra om en person är en lämplig förare krävs att personen genomgår en läkarundersökning eller lämnar blodprov, (3 kap. 3 § körkortslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag har redan betalat böter, varför återkallas mitt körkort?

2019-12-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag körde i en hastighetskamera i höstas,man fick köra 70 så hade jag kört 135km/timmen. Jag fick 4000Kr böter från Kiruna och jag betalade o erkände på en gång.Sen helt plötsligt kommer brev via vanlig post från Transportstyrelsen att dom vill återkalla mitt körkort för 4 Månader??Och jag har redan förklarat för dem att mitt första arbetsredskap är bil .när jag startar jobbet på morgonen och att jag kan inte jämföra ens att ta lokalbuss o tåg till tio olika ställen per dag inklusive arbetsredskap som jag måste alltid med mig att kunna klara jobbet.Tillomed vatten måste jag ha med mig till vissa ställen.Så detta kändes lite absurd att jag blev straffat två gånger helt plötsligt!!!Är detta rätt eller vad ska jag gör för att slippa eländet?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med dina juridiska frågor.Trafikverket har rätt att återkalla ditt körkort ifall du har gjort dig skyldig till fortkörning som inte är av ringa grad(5 kap 3 § 4 punkten Körkortslagen). 135 km/h på en väg där 70 km/h är hastighetsgränsen torde inte betraktas som ringa.Varför kom inte beslutet i samma brev?Fördröjningen mellan boten och beslutet att återkalla ditt körkort beror sannolikt på att det är Polismyndigheten som utreder det kamerorna har fångat på bild. Polismyndigheten har som bekant bemyndigats att bötfälla de som kör fort, men det är endast Trafikverket som har rätt att återkalla körkort. Därför har tagit beslut oberoende av varandra och deras beslut har nått dig i olika ordning. Hade en polis som står vid vägkanten tagit dig hade denna troligen omhäntertagit ditt körtkort på plats istället (5 kap 7 § Körkortslagen). Det beslutet hade sedan kunnat stöttas av Trafikverket eller inte.ÖverklaganDu kan överklaga besultet hos förvaltningsrätten i Luleå (8 kap 3 § Körkortslagen), det kan vara till hjälp om det hade lett till oskäliga konsekvenser för dig att inte kunna köra bil. Därför rekommenderar jag att kontakta en advokat och se om ni kan bygga ett mål. Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna igenMed vänlig hälsning,

Ersätter försäkringsbolaget skador uppkomna på min bil om jag kört grovt rattfull?

2019-11-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Om Man Kör Grovt Ratt full och Kör Så att Bilen Allvarligt Skadad Typ skrotvärde Värdet på Bilen 60/80000Ersätter Försäkringsbolaget Detta Då ?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringen kan eventuellt ersätta skadorna som uppkommitDin fråga regleras snarare av ditt försäkringsbolags försäkringsvillkor än av lag.Svaret på din fråga blir därför helt enkelt att det beror på vad som står i försäkringsvillkoren som du skrivit under när du tecknat din försäkring, vilket jag tyvärr inte kan svara på.Mina rådLäs igenom dina försäkringspapper och kolla på vad som står i villkoren. De brukar även finnas tillgängliga på nätet.Alternativt kan du ringa upp en handläggare på ditt försäkringsbolag som bör kunna svara på din fråga.Jag önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Kan körkortet bli återkallat om man suttit drogpåverkad i passagerarsätet?

2019-11-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Nu är det så att jag kommer åka dit för ringa narkotikabrott, eget bruk. Detta hände igår (en lördagkväll) då polisen rulla upp till mig och min vän på en parkering och märkte att någoy inte stämde. Vi fick göra pisseprov och ett kort förhör på plats.Nu är min fråga, eftersom jag inte körde (satt i passagerarsätet) och aldrig kört de fåtal gånger jag varit påverkad i mitt liv, finns det en chans att jag bara får böter och inte återkallelse av mitt körkort? Detta sa polisen jag pratade med, att eftersom jag inte hade kört tror han jag bara kommer få böter.Jag är 19 år, har haft körkortet i ett halvår och använder den för att ta mig till jobbet.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt körkort riskerar att återkallas.Kan ditt körkort bli återkallat?Regler om återkallelse av körkort hittas i körkortslagen. Det är transportstyrelsen som beslutar om körkoret ska återkallas eller inte. Det är alltså inte domstolen som avgör det utan domstolen beslutar bara vad du ska få för straff för narkotikabrottet. När transportstyrelsen bestämmer om körkortet ska återkallas eller inte görs en bedömning i varje enskilt fall. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge dig ett exakt svar på om det kommer hända dig eller inte men jag kan säga vad som brukar leda till att körkort återkallas.Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort. Som exempel på situationer då körkoret ska återkallas kan nämnas:- Grov vårdslöshet i trafik- Hastighetsöverträdelse- Opålitlighet i nykterhetshänseendeDen paragraf som blir tillämplig i ditt fall är 5 kap 3 § 5 punkten körkortslagen som lyder "ett körkort ska återkallas, om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort". För att avgöra om personen ska tappa körkortet på denna grund gör man en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. Det avgörande är alltså hur stor risken är att en person kommer köra bil drogpåverkad igen.Du skriver i frågan att du satt i passagerarsätet och att du inte har kört bilen drogpåverkad. Då du inte har kört bilen så kommer du troligtvis inte att få ditt körkort återkallat precis som polisen sa. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vilken spärrtid får jag på mitt körkort?

2019-12-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag blev dömd för drograttfylleri, vårdslöshet i trafik,ringa narkotikabrott? Jag har ett prick fritt register. De jag undrar över är hur lång tid spärrtiden blir på mitt körkort?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Din spärrtid beror på vilken typ av överträdelser du begick och om dessa var grova eller ej, det beror också på individuella faktorer. Du har också möjlighet att avge ett yttrande till transportstyrelsen som kan påverka din spärrtid. För att läsa närmare om vilka spärrtider som gäller för vilka överträdelser hänvisar jag dig till transportstyrelsens hemsida. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Påföljd för grov rattfylla

2019-12-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,jag är en man på ca 40 år som åkt fast för rattfylla. Enligt polisen låg jag på 1,8 promille. Kortfattad sammanfattning av kvällen: Minns ej mycket men det som hände var att jag missade en rondell vilket slutade i att jag körde rakt igenom den, bilen voltade och jag hamnade i diket. Den enda skadan som skedde (förutom på min bil) var en vägskylt. Vittne ska ha bevittnat hela situation och ringt polisen. Det var väldigt halt den kvällen men misstänker att detta inte kommer vara till min fördel? Min fråga är, vilka straffpåföljder kan väntas mig? Jag är ostraffad sedan tidigare och har haft körkort i 15+ år. Jag är väldigt beroende av mitt körkort då jag arbetar som bilmekaniker samt att min familj och hushåll (fru och två barn) är beroende av min inkomst. Hur hög böter kan väntas mig och hur sker uträkningen?Tack på förhand!
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vilka konsekvenser kan detta fåEnligt trafikbrottslagen så ska rattfylleri anses som grovt bland annat om promillehalten i blodet låg över 1,0 promille vid brottet. Om du hade 1,8 ligger du därför en bit över gränsen för grovt rattfylleri. Brottet grovt rattfylleri kan resultera i varierande bedömningar i domstol beroende på omständigheterna kring själva rattfyllan. Rent generellt så kan man säga att hur farlig själv körningen var i kombination med graden av berusning är avgörande. Har man kört en kort sträcka när det var lite trafik och man knappt var över promillegränsen så kommer straffvärdet vara lågt, hög promillegräns under mycket farliga omständigheter resulterar i strängare bedömningar.Eftersom jag inte har särskilt mycket information att gå på kan jag inte förutsäga exakt vilket straffvärde en domstol skulle anse att ditt fall bör ha. Däremot så har Högsta Domstolen i ett rättsfall uttalat att har man kört med mer än 1,5 promille i blodet så räcker i regel inte icke frihetsberövande påföljder (fall NJA 2015 s. 895). Rent konkret betyder det att det föreligger en presumtion för fängelse vid en så pass grov rattfylla. Längden på det straffet kan variera men tenderar att ligga på mellan 1 och 2 månader om det i övrigt saknas försvårande omständigheterVad gäller körkortet så säger körkortslagen att ett körkort ska återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till grov rattfylla. I förening med en återkallelse så beslutas också om en så kallad spärrtid, det vill säga en period under vilken man inte kan få ta nytt körkort. Denna spärrtid är lägst en månad och högst tre år. I vissa fall kan dock en återkallelse undvikas och istället på ansökan av den enskilde ersättas med villkor om alkolås. Förutsättningarna är man bedöms vara personligt och medicinskt lämplig och kan antas respektera trafikregler och visa ansvar och hänsyn i trafiken framöver.Jag kan inte säga säkert om huruvida du skulle bli beviljad alkolås istället för körkortsåterkallelse, något som talar till din fördel i denna delen är dock att du är tidigare ostraffad och att du haft körkort en längre period utan incidenter.Vad bör du göra nuDu är misstänkt för ett relativt allvarligt brott som kan få djupa konsekvenser för både dig och din familj. I detta läge bör du så snart du kan se till att få tillgång till juridisk experthjälp. Enligt rättegångsbalken så har du som misstänkt rätt till en offentlig försvarare om det kan bli aktuellt med annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom. Det kan det i ditt fall och om du begär en offentlig försvarare så ska du också bli förordnad en sådan. En offentlig försvarare kan hjälpa dig att i detalj planera ditt försvar och ge dig råd om hur du bör navigera dig genom den här situationen.Med vänliga hälsningar

Unga som gjort sig skyldiga till olovlig körning

2019-11-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Är passagerarna (ungdomar 14-15 år) som sitter i bilen när en 14 åring (som såklart inte har körkort) kör skyldiga till något straff? Vad kan straffet bli för den 14 åriga föraren (dom körde bilen i några timmar)? Bilen kördes även av en 15 åring, är det skillnad på straffet där?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som kan bli aktuellt i din fråga är olovlig körning, som omfattar gärningen att köra bil utan körkort (3 § 1 st. i lagen om straff för vissa trafikbrott). Kan passagerarna ha gjort sig skyldiga till något brott?För att en passagerare ska kunna dömas för brott krävs att passageraren som ägare av bilen, eller som representant för ägaren, med vetskap tillåtit någon som saknar giltigt körkort att köra bilen (3 § 3 st. i lagen om straff för vissa trafikbrott). Representant för ägaren kan man exempelvis vara om man lånar bilen av den riktiga ägaren. Eftersom det rör sig om 14–15-åringar utgår jag från att ingen varken äger bilen eller agerar som representant för ägaren. Min bedömning är därför att passagerarna som endast suttit med när bilen körts inte har gjort sig skyldiga till något brott. Straffet för en 14-årig förareEn 14-åring som kör bil gör sig skyldig till brottet olovlig körning. I Sverige är man dock inte straffmyndig för handlingar som man begår innan man är 15 år (1 kap 6 § brottsbalken). En 14-åring kan alltså inte dömas till något straff. När personer under 15 år gör sig skyldiga till brott brukar detta istället leda till åtgärder inom socialtjänsten. Straffet för en 15-årig förareEn 15-åring kan dock dömas till straff. Straffet för olovlig körning är böter (3 § 1 st. i lagen om straff för vissa trafikbrott). Om den olovliga körningen bedöms som grov kan detta innebära ett hårdare straff. Eftersom det inte framgår några särskilt försvårande omständigheter i din fråga utgår jag dock från att det rör sig om en olovlig körning av normalgraden, vilket är det vanligaste. När någon under 18 år döms finns det dock särskilda straff som kan användas istället för fängelse eller böter. Ett straff som egentligen hade inneburit fängelse kan exempelvis innebära ungdomstjänst eller ungdomsvård för den som är under 18 år. Skulle ett straff innebära höga böter kan också straffet bytas ut mot ungdomstjänst i vissa fall då det anses lämpligt (32 kap. 2 § brottsbalken). Har en 15-åring gjort sig skyldig till olovlig körning av normalgraden kan straffet alltså antingen bli böter eller ungdomstjänst. Hoppas du fick svar på din fråga!

Min granne körde 33 km/h och fick böter på 2300 kr.

2019-11-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Min granne Körde 33km på en 30 väg. Fick böter på 2300kr. Tycker inte det är rimligt
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid fortkörning kan böter utgå som påföljd. Storleken på dessa skiljer sig från vilken väg man för fordonet på, det är således ett högre bötesbelopp för fortkörning på väg med hastighetsbegränsningen 50km/h och lägre, än på vägar med hastigheten 50 km/h och högre. På en väg med begränsningen 30 km/h skulle därför ett schabloniserat bötesbelopp med en överstigning av hastighetsbegränsningen med 1-10 km/h utgöra 2000 kr. En överstigning med 11-15 km/h skulle ge bötesbeloppet 2400 kr. Det är vanligt att viss felmarginal kan förekomma av olika anledningar i en bils hastighetsmätare men upplevs en stor skillnad bör detta kollas upp. Hoppas du fick användning för svaret. Vänliga hälsningar,