FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/08/2023

Är det olagligt att cykla mot röd gubbe vid ett övergångsställe?

Jag har läst en fråga hos er, från 2022, som rörde ifall det är olagligt att cykla mot röd gubbe. Den som besvarade frågan verkar ha missförstått frågan och svarade istället på om det är olagligt att cykla mot rött, vilket det givetvis är. Som konstaterades där, är det lagligt att cykla på övergångsställe. Frågan är om det är olagligt att cykla på övergångsställe, mot röd gubbe. Det finns ju en regel som säger att man är skyldig att följa skyltar och anvisningar, vilket gör det olagligt att gå mot röd gubbe (även om det inte finns något straff) men frågan är om den röda gubben skall anses gälla cykeltrafiken på övergångsstället. Röda/gröna gubbar gäller väl gångtrafik? För tydlighets skull: jag undrar alltså inte vad som är lämpligt, hur det borde vara eller vad som kan anses rimligt i ett civiliserat samhälle, utan vad lagen faktiskt säger.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att cykla mot röd gubbe vid ett övergångsställe. Trafikregler finns bland annat i trafikförordningen och lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) och jag kommer där att utgå från dessa bestämmelser när jag besvarar din fråga.


Är det olagligt att cykla mot röd gubbe vid ett övergångsställe?

Som du nämner är det inte olagligt att cykla vid ett övergångsställe. Däremot, precis som du också skriver, stadgar lagen en skyldighet för trafikanter att följa skyltar och anvisningar (2:2 trafikförordningen) vilket medför att det är olagligt för gående att gå mot rött. I det fall en cyklist går av cykeln och leder den över övergångsstället, likställs denna med en gående och ska iaktta samma regler. Därav är det olagligt att leda cykeln över övergångsstället när det är rött. Däremot finns det ingen påföljd förenad med lagstadgandet (för gående) trots att agerandet är olagligt.


Värt att nämna är  dock att gående (och därmed cyklister som leder sin cykel) som går mot rött kan göra sig skyldiga till vårdslöshet i trafik. Det vill säga om den gående brister i omsorg och orsakar en olycka kan det betraktas som vårdslöshet i trafik (1 § TBL) vilket utgör ett brott.


Om en person cyklar över ett övergångsstället när det är röd gubbe, strider detta mot trafikanvisningarna och är således olagligt (i enlighet med 2:2 trafikförordningen). Till skillnad från en gående kan agerandet föranleda påföljd i form av penningböter (14:6 punkt 1 trafikförordningen).


Sammanfattningsvis kan konstateras att det är olagligt att cykla mot röd gubbe vid ett övergångsställe.


Jag hoppas att detta har gett dig klarhet i frågan! Vid fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”