Återkallelse av körkort för brott som begicks innan man tagit körkort

2019-11-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har åkt fast för olovlig körning under hösten 2018, tog körkortet under början på 2019 och lär få utslag på domen först början 2020. Vad händer då med körkortet? För visst kan man inte förlora körkortet för något som hände innan jag ens hade någon prövotid?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring denna typ av fråga finns i Lag om straff för vissa trafikbrott. Där framgår av 3 § att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Det framgår inte av själva lagtexten men i praxis finns flera exempel på när transportstyrelsen gett ett förbud för förare som antingen under prövotid men i vissa särskilda fall även de som haft körkort i flera år blivit förbjudna att ta ett nytt körkort under ett visst antal år. Eftersom prövotidens syfte är att säkerställa att nya förare är kördugliga och att de enklare ska kunna bli av med körkort om de t.ex kör för fort eller mot rött är sannolikheten att transportstyrelsen dömer dig på samma sätt som någon som finner sig under prövotiden. Det finns inget i lagen som stadgar att brottet måste ha skett efter att du skaffade körkort, vilket i sig talar för att körkortet i ditt fall kan återkallas. Utan att veta mer om omständigheterna är detta det bästa svaret jag kan ge. Hoppas att det ordnar sig och om du har några fler frågor får du gärna skicka in de!Vänliga hälsningar,

Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?

2019-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har beslagtagit ens körkort
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köra med omhändertaget eller återkallat körkort är olagligtOm polisen omhändertar ditt körkort skickar de ett beslut om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder då om ditt körkort ska återkallas och beslutar i sådant fall om en spärrtid, alltså hur länge ditt kort ska vara återkallat. Om du kör bil när ditt körkort är återkallat gör du dig skyldig till olovlig körning eller grov olovlig körning (3 § trafikbrottslagen).I vissa fall kan polisen ge medgivande att köra i 48 timmarI vissa fall kan det vara tillåtet att köra bil en kort tid efter att körkortet har omhändertagits av polisen. Polisen kan ge dig ett medgivande att köra under som högst 48 timmar och då är det tillåtet att köra bilen under den tiden, trots att körkortet är omhändertaget. Har du inte fått ett sådant medgivande är det inte tillåtet att köra.SammanfattningDet är inte tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit ditt körkort, såvida du inte har fått ett medgivande av polisen att köra under som högst 48 timmar.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Påföljd för olovlig körning

2019-11-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har kört bil utan körkort och har fastnat i en trafik kamera och har nu kallats till polisen. Kan jag få fängelse för det?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om olovlig körningEnligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Har man före den olovliga körningen innehaft ett körkort som blivit återkallat, betraktas brottet som grovt.Påföljd för olovlig körningOm du inte tidigare haft ett körkort som blivit återkallad och du döms för olovlig körning är påföljden som kan delas ut enbart böter. Bötesbeloppets storlek är enligt åklagarmyndighetens bötespraxis 30 dagsböter. Summan av varje dagsbot bestäms efter vad som domstolen bedömer som skäligt med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Påföljd för grov olovlig körningOm du emellertid tidigare haft ett körkort som blivit återkallat, kan du dömas för grov olovlig körning vari fängelse i upp till 6 månader ingår i straffskalan. Trots att fängelse ingår i straffskalan för grov olovlig körning, ska man enligt 30 kap. 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. För att fängelse ska utdömas ska personen ifråga enligt rådande praxis ha gjort sig skyldig till ett flertal tidigare olovliga körningar inom ett tidsperiod om 2 år, se RH 2017:35. Den vanligaste påföljden är således här ett högre antal dagsböter (mellan 50-100). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

trafikförseelse i Tyskland, kommer de kunna dra mitt körkort i Sverige och kommer jag hamna i belastningsregistret?

2019-11-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,I September blev jag stoppad av polis i München efter att ha framfört en El-Scooter över ett övergångsställe när det var rött. Jag hade då över 1.0 i promille i blodet och blev därav dömd på plats att betala €500 och att överlämna mitt svenska körkort.På plats blev jag informerad att mitt svenska körkort skulle skickas via tyska myndigheter till den Svenska transportstyrelsen och att jag skulle få tillbaka mitt körkort av dem. Nu har jag istället fått tillbaka mitt körtkort från Tyskland med följande information:- Jag har tillfälligt körförbud i Tyskland i väntan på fastställd dom- Dom hanteras av allmän åklagare och väntas ta 6-8 månader innan besked- Körförbudet gäller endast i Tyskland så jag har rätt att fortsatt köra i alla andra länder i världen- Fallet/domen kommer inte skickas vidare till några andra länder eller instanser utan stannar i TysklandNu till min fråga: Vad gäller med en trafikföretelse som denna - kan jag lita på att den faställda domen som kommer under nästa år inte skickas vidare till Sverige för vidare behandling? Dvs att mitt brott endast registreras i Tyskland och därav mitt körförbud fortsatt bara kommer att gälla i Tyskland?Det jag försöker förstå är om jag 1) Hamnar i det svenska brottsregistret för denna företeelse och 2) löper stor risk att få körförbud även i Sverige (och globalt).Tacksam för svar.
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag vill även tacka för en tydlig fråga och jag ska försöka besvara dig så bra jag kan. Aktuella lagrum är följandeKörkortslag (1998:488) Reglering och processEnligt körkortslagen 5kap 1§ 3st, ska utländska domar jämställas med svenska domar. Det innebär att Tysklands dom kommer att beaktas även hos svenska myndigheter. Hur det går till i praktiken är som du har nämnt, att Tyskland skickar domen till Sveriges transportstyrelse och det är transportstyrelsen som sedan beslutar om körkortet även ska dras in här i Sverige. Sverige går däremot efter svensk lag när de bestämmer om körkortet ska dras. 5kap 3§ listar upp under vilka förutsättningar ett körkort ska dras in och under punkt 1C listar det upp rattfylleri. Om de är mer milda när det gäller el-scooter kan däremot inte sägas, praxis i dessa fall har inte utvecklats. Eftersom utländska domar jämställs med svenska domar så kommer brott utomlands även synas i belastningsregistret (brottsregistret). Vad som däremot bör nämnas är att den tid en person inte får köra i Tyskland kommer att räknas in i den tid som körkortet eventuellt dras in i Sverige. Exempelvis om du inte får köra i Tyskland under 8 månader, kommer dessa 8 månader att beaktas när körkortet dras in i Sverige, se följande fall: RÅ 82 2:7 och RÅ 1990 ref 24. Hur länge körkortet dras in är högst subjektivt och döms från fall till fall men enligt trafikverket så dras körkortet in i 12 månader vid rattfylleri och 24 månader vid grovt rattfylleri (gränsen är 1 promille) (läs mer här).Ditt fall Om du har fått informationen från tyska myndigheten att fallet inte kommer att skickas vidare till svenska myndigheter så kan du lita på detta. Hur det fungerar i Tyskland och deras resonemang kan jag däremot inte svara på då det krävs en extensiv kunskap inom tysk lagstiftning och samhällsfunktion. Jag ser ingen anledning att misstro detta. Om domen aldrig kommer till transportstyrelsen kommer transportstyrelsen aldrig få informationen om förseelsen. Trots det så har de nämnt att det kan ta 6-8 månader att domen faller, vilket betyder att dessa månader kommer att beaktas om transportstyrelsen eventuellt bestämmer att ditt körkort ska dras in. Hör av dig till oss om det visar sig att Tyska myndigheterna skickade uppgifterna till transportstyrelsen, trots att de informera dig om att de inte skulle göra detta. Med vänliga hälsningar

Spärrtid vid olovlig körning

2019-11-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!När får man ta ut körkortet om man är 17 år och man blir stoppad och får olovlig körning av polisen?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntEnligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Blir man dömd för olovlig körning får man även sitt körkortstillstånd återkallat enligt 5 kap. 2 § körkortslagen. SpärrtidNär man sedan ansöker om nytt körkortstillstånd kommer man få en spärrtid meddelad på grund av den olovliga körningen, enligt 3 kap. 9 § körkortslagen. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Det upp till transportstyrelsen att i varje enskilt fall avgöra hur lång spärrtid som ska meddelas. Det är således svårt att på förhand avgöra hur lång denne kommer vara. Den vanligaste spärrtiden för en "vanlig" olovlig körning brukar dock vara runt 6 månader. Med detta i beaktande, så bör man kunna beviljas körkortstillstånd senast när man är 19 om man blir dömd för olovlig körning när man är 17 (OBS att detta bara är en uppskattning och att det kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet).Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Straff för olovlig körning genom att köra MC utan körkort

2019-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag har en kompis som är bosatt i England. När han är på besök i Sverige kör han motorcykel utan att ha körkort för den. Han har bara körkort för bil (ett engelskt sådant). Vad skulle maxstraffet bli om han blev stoppad av polisen här i Sverige när han kör? Tack på förhand!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL).Att köra motorcykel utan körkort utgör olovlig körning. Olovlig körning bestraffas med böter. Maxstraffet för grov olovlig körning är dock fängelse i högst sex månader. Avgörande för om en olovlig körning är att betrakta som grov är om föraren tidigare har innehaft körkort men detta har blivit återkallat, om brottet sker vanemässigt eller om i övrigt av någon anledning är att anse som grovt (3 § TBL).Vänligen

Kan jag få tillbaka mitt körkort om polisen agerat felaktigt när de stannade mig?

2019-11-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev stoppad av polisen för att ha kört för fort, ca 140km på en 120 väg. Har inga som helst trafikförseelser sen innan så Istället för att ge mig böter och låta mig köra vidare så sa dem att de har rätt att söka igenom bilen för att jag är dömd för ringa narkotika 2009 alltså nästan 11 år sen. De hittade 2 smärtstillande jag inte har recept på och tog med mig till stationen samt tog mitt körkort. Blev strandad med min sambo och 2 hundar mitt i natten 15mil från destinationen. Min fråga är om jag kan ogiltig förklara allt det här pga deras tjänstefel och få tillbaka mitt körkort med en gång. Poliserna är redan anmälda.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du blev stoppad av polisen för fortkörning och sedan fick din bil genomsökt med anledning av att du tidigare är dömd för narkotikabrott. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar vad du kan göra för att få få ditt körkort tillbaka och om polisens agerande kan ha någon påverkan på detta. I mitt svar kommer jag att börja med att gå igenom polisens befogenheter i en sådan här situation, vad de får och inte får göra och i vilka situationer de kan göra en husrannsakan. Därefter kommer jag att gå in på när ett körkort kan återkallas och hur en sådan prövning går till. Slutligen kommer jag att ge dig lite råd kring hur du kan agera. Polisens befogenheter att stanna ett fordonPolisen får stanna en bil om (Polislagen 22 §):1. Det finns anledning att anta att någon i bilen begått ett brott2. Om det behövs för att någon i bilen ska kunna gripas, kroppsvisiteras eller liknande3. Om det behövs för att en husrannsakan ska kunna genomföras i bilen4. Om det behövs för att reglera trafiken eller kontrollera bilen, föraren eller bilens lastOm polisen uppmätte din hastighet och du körde 20 km/h för fort så är detta en grund för dem att stoppa din bil. Så långt har de alltså agerat i enlighet med lagen.Vilka befogenheter har polisen att genomsöka ett fordon?Att bilen stannats innebär dock ingen automatisk rätt för polisen att genomsöka det. De enda situationer då polisen får genomsöka fordonet utan ett beslut om husrannsakan är (Polislagen 20 a §): 1. Om det behövs för att leta efter vapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas för brottslighet mot liv eller hälsa, och2. Om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålen kan påträffas i bilen.Denna regel finns för att polisen inte ska missbruka sina befogenheter och godtyckligt genomsöka fordon på lösa grunder. Det måste alltså ha funnits en anledning att anta att du transporterade vapen i bilen som var avsedda för att användas i våldsbrottslighet för att de skulle ha rätt att genomsöka din bil utan ett beslut om husrannsakan.Vad krävs för ett beslut om husrannsakan?En husrannsakan kan genomföras om det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse i straffskalan har begåtts. Syftet ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller för att på något annat sätt ta reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen kring brottet (Rättegångsbalken 28:1). Med det sagt så ska det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts för att en husrannsakan ska få genomföras. Anledning att anta är ett ganska lågt ställt krav, men det krävs åtminstone någon omständighet som tyder på att ett brott har begåtts. Om en person agerar på ett sätt som ger anledning att tro att personen är påverkad kan det vara en anledning att anta att ett narkotikabrott begåtts, exempelvis. Endast det faktum att en person är dömd för narkotikabrott sedan tidigare ska dock inte vara tillräckligt. JO har kritiserat polisen i ett fall där det framstod som att polisen grundade ett beslut om husrannsakan på att en person som tidigare dömts för grovt narkotikabrott betedde sig nervöst och ljög om sin tidigare brottslighet när han blev tillfrågad. I det fallet rörde det sig om en rutinpatrullering, så det fanns inga misstankar mot personen innan polisen stötte på honom. Jag tänker att det fallet är lite likt ditt i och med att du blev stoppad i en hastighetskontroll som sedan övergick i en husrannsakan på grund av din tidigare brottslighet. Du kan läsa JO:s beslut här. Det indragna körkortetReglerna om körkortsåterkallelser hittar du i Körkortslagen (KkL). Polisen får omhänderta ett körkort med anledning av brottslighet (KkL 5:7), men ska sedan inom 48 timmar skicka ärendet vidare till Transportstyrelsen som kommer att pröva om ditt körkort ska återkallas. Polisens beslut kan tyvärr inte överklagas. Ett körkortsingripande på grund av brottslighet måste grunda sig på en dom eller ett godkänt strafföreläggande, exempelvis böter (KkL 5:1). Ett körkort kan återkallas på grund av fortkörning, om brottet inte kan anses som ringa (KkL 5:3 4 p). En hastighetsöverträdelse på mindre än 30 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet är 40 km/h eller högre brukar enligt praxis inte leda till att körkortet återkallas, utan då brukar en varning utfärdas istället. Då krävs i regel något annat för att körkortet ska återkallas, exempelvis att föraren ur nykterhetshänseende är opålitlig som förare (p. 5) eller det med hänsyn till annan brottslighet som personen begått kan förväntas att hen inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (s. 6).Trafikverket får hålla körkortet under tiden prövningen pågår om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas när prövningen väl är klar (KkL 5:5). Det är två olika prövningarTablettinnehavet/hastighetsöverträdelsen och körkortsingripandet är alltså två helt olika processer. Den ena (tablettinnehavet och hastighetsöverträdelsen) är straffrättslig och hanteras av en domstol, medan den andra (körkortsåterkallelsen) är förvaltningsrättslig och behandlas av Transportstyrelsen. Med det sagt så finns det inget snabbt sätt att undvika Transportstyrelsens prövning på. Du har begått en hastighetsöverträdelse som kan läggas till grund för ett återkallande av körkortet. En hastighetsöverträdelse på 20 km/h på en 120-väg borde inte ensamt vara tillräckligt för att ditt körkort ska kunna återkallas, men detta är alltså upp till Transportstyrelsen att bedöma. Att poliserna agerat felaktigt innebär tyvärr inte att prövningen automatiskt sätts åt sidan. Sammanfattning och rådPolisen får stanna fordon om föraren kört fortare än högsta tillåtna hastighet. De behöver dock ett beslut om husrannsakan för att söka igenom fordonet om det inte finns någon anledning att anta att vapen transporteras i bilen. Polisen kan själva fatta beslut om att inleda en förundersökning och fatta ett beslut om husrannsakan, men detta ska inte kunna göras endast på den grunden att en person tidigare är dömd för brottslighet. Det är Transportstyrelsen som prövar om ditt körkort ska återkallas. Enbart hastighetsöverträdelser på 20 km/h på vägar med 120 km/h som högsta tillåtna hastighet är generellt sett inte tillräckligt för ett återkallande. Eventuellt kan innehavet av tabletterna få betydelse får prövningen, men endast om du kan bedömas som olämplig att framföra fordon med anledning av detta. Om ett brott faktiskt upptäcks när polisen genomför en husrannsakan går det inte att "ogiltigförklara" processen endast på grund av att det är tveksamt om de hade en vettig grund för beslutet eller inte. I Sverige har vi så kallad fri bevisprövning, vilket innebär att en domstol fritt kan värdera bevisning, oavsett hur den kommits över. Däremot har bevisning som kommits över genom att individers personliga integritet kränkts har i vissa fall getts mindre betydelse i domstolens prövning. I vilket fall så kan du göra en JO-anmälan av polisen i det här fallet. Det finns ett formulär som du kan fylla i på JO:s hemsida som du hittar här. Du skriver att du redan gjort en anmälan mot polisen för tjänstefel, vilket också är ett alternativ. Om det är något i mitt svar som är oklart och du vill att jag gör något förtydligande kan du skicka ett mail till mig på natalie.accord@lawline.se.Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga,Vänliga hälsningar,

Om rödljuskörning och sannolikhet

2019-11-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Om en bilist kör mot rött, men inte blir stoppad av polis direkt på plats, kan det ändå leda till påföljder i efterhand? T.ex. pga att någon har sett och rapporterat till polisen. Hur stor är sannolikheten i så fall?MvhKarin
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1: Ja, absolut. Så länge en åklagare anser det finnas tillräckligt med bevis för åtal, strafföreläggande m.m. Den frågan är inte beroende av huruvida man stoppas på plats eller inte.Fråga 2: Det är omöjligt att svara på. Det finns ingen tillförlitlig statistik på området och det går inte heller med enbart förnuft avgöra hur stor sannolikheten är. Det beror i mångt och mycket på hur god bevisningen är. Ett ögonvittne kanske inte kan bidra med särskilt mycket, men flera ögonvittnen och en kamera kan nog öka risken för påföljd markant.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!