Kan man dömas till grovt drograttfylleri?

2019-11-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan drograttfylla bedömas som grov?
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Drograttfylleri regleras i 4 § andra stycket lagen om vissa trafikbrott (TBL). Av paragrafen följer att den som för ett motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha intagit sådan narkotika som 8 § narkotikastrafflagen (NSL) avser i så stor mängd att det under eller efter färden finns narkotiskt ämne kvar i blodet ska dömas för rattfylleri enligt 4 § första stycket TBL. 8 § NSL innehåller en definition av vad som räknas som narkotika. Straffskalan för detta brott är böter till fängelse i högst sex månader. Enligt 4 a § TBL ska föraren dömas till grovt rattfylleri om brott som avses i bland annat andra stycket i 4 § (alltså drograttfylleri) är att anse som grovt. Svaret på din fråga är med andra ord ja, drograttfylleri kan bedömas som grovt. I 4 a § TBL nämns vissa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av oss brottet ska anses vara grovt eller inte. Exempelvis ska det beaktas om föraren varit avsevärt påverkad och om framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Även andra omständigheter än de som nämns i paragrafen kan göra brottet grovt. Straffet för grovt drograttfylleri är fängelse i högst två år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ta reda på hur stora böter man kan få av polisen för trafikbrott?

2019-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Var med i lätt trafikolycka på en tvåfilig väg med hastighets begränsningen 40 km/h. Jag var ouppmärksamt filbyte stötte samman med en annan bil. Jag missbedömde helt enkelt den andres hastighet i höger filen. Det blev endast lättare lack skador, inga lossnade del etc. och bilarna var 100% körbara från platsen. Inga person skador. Nu har den jag stötte samman med polisanmält händelsen med hänvisning till att utreda skuld frågan! Mitt bolag och jag har redan kommit framtill att ansvaret var mitt och jag har meddelat den andre föraren det vilket mitt försäkringsbolaget även gör till den andres försäkringsbolag. Min fråga är kan jag bli bötfälld av Polisen i efterhand vid en sådan här händelse och vad kan då påföljden bli?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan man bli bötfälld av polisen i efterhand? När det inkommer en polisanmälan ska polisen påbörja en förundersökning (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Syftet med förundersökningen är att utreda om ett brott har begåtts, vem som har begått det samt vad det finns för bevisning som stödjer detta (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Det är alltså fullt möjligt att påbörja en förundersökning om brott även om det gått en viss tid, och det är också fullt möjligt att förundersökningen resulterar i att man kan dra slutsatsen att ett brott har begåtts och att det finns tillräcklig bevisning för detta för att kunna utdela böter. Svaret på den här frågan är alltså ja.Vad kan påföljden bli?Brottet som kan bli aktuellt i det här fallet är vårdslöshet i trafik (1 § lag om vissa trafikbrott). Straffet för detta är dagsböter. Om ditt handlande dock inte är tillräckligt allvarligt för att du ska kunna dömas till vårdslöshet i trafik blir det istället brott mot trafikförordningen som aktualiseras (14 kap. 3 § trafikförordningen). Straffet för detta är i sin tur penningböter.Skillnaden mellan dagsböter och penningböter är att dagsböter dels utgår från hur allvarligt ditt handlande anses vara, och dels från vilken inkomst du har. Penningböter å andra sidan är ett fast belopp, och därmed kan man kolla upp vad man kan komma att få i böter genom att titta i Riksåklagaren föreskrifter om ordningsbot. Den senaste föreskriften hittar du här, och i fråga om trafikförseelser som avser omkörningar finns dessa på sida 3. Vänligen,

Kan jag bli dömd för att stå och tanka en trimmad moped?

2019-10-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, ifall jag har en trimmad moped och jag står stilla vid till exempel en mack och tankar. Sen kommer polisen förbi men har inte inte sett mig köra mopeden, kan jag bli dömd då?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Sverige är det inte olagligt att inneha en trimmad moped och inte heller att stå bredvid den. Så fort du däremot kör mopeden bland trafik kan du begå en olaglig handling oavsett hur mopeden har blivit trimmad. Anledningen till att det då kan anses vara olagligt är på grund av att en trimmad moped klassas som en motorcykel. Eftersom en trimmad moped klassas som en motorcykel behöver du på så vis ha motorcykelkörkort för att det skall anses vara lagligt att få framföra fordonet på vägen. Har inte föraren motorcykelkörkort begår föraren på mopeden brottet olovlig körning, och skall betala böter som påföljd (3§ lag om straff för vissa trafikbrott). Utöver böter kan polisen också beslagta mopeden som har blivit trimmad (27 kap 1§ rättegångsbalken).Då du säger att du står på macken och tankar, betyder detta att du inte har gjort dig skyldig till något brott. Men om polisen skulle sett dig köra till macken eller om de tar dig på mopeden som är trimmad när du åker ifrån macken kan du bli tagen för olovlig körning om du inte har ett motorcykelkörkort.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har nya funderingar och frågor.Vänliga hälsningar,

​Grov vårdslöshet i trafik och ej stannat på polismans tecken

2019-10-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag vet inte hur jag ska säga detta men jag körde om en bil å de visade sig vara en civil polis. Det började blinka å tuta men jag fick liksom någon panik känsla å började gasa istället å de slutade med en biljakt. Under körningen så slog det mig vad fan håller jag på med. Så körde åt sidan stannade bilen och varvade ner rutan å händerna utanför. Nu är jag misstänkte för grov vårdslöshet i trafik plus att jag ej stanna på polismans täcken. Är aldrig dömd sen tidigare helt blank. Å min prövotid går ut om ca 3 månader. Jag va ärlig under förhöret och sa att jag fick panik osv. Jag fick tillbaka mitt körkort men dom sa att de va upp till transport styrelsen å bestämma när det har blivit ett beslut osv. Jag gick med på strafföreläggande. Så vad riskerar jag ? Mvh
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag kommer nedan att dela upp din fråga i olika steg och redogöra lite kort för dem, och sedan återkomma till din fråga angående vad du riskerar. Grov vårdslöshet i trafik Brottet grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen (här). Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Fängelse kan dömas till högst 2 år. Brottet grov vårdslöshet i trafik är att anse som ett artbrott, vilket innebär att det är en presumtion för fängelse, men även andra möjligheter är möjliga. Du skriver att du inte blivit dömd för något innan detta inträffade, varav fängelse inte torde bli aktuellt. Speciellt inte med tanke på strafföreläggandet. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Att påminna om är även att körkortet återkallas för den som döms för grov vårdslöshet i trafik, se 5 kap. 3 § körkortslagen.Ej stannat på polismans tecken En trafikant är skyldig att följa en polismans anvisningar i trafiken enligt 2 kap 3 § trafikförordningen, som du hittar här. När du inte stannade på polismans tecken följde du inte denna skyldighet utan begick ett brott mot trafikförordningen. Bryter man mot bestämmelsen i 2 kap 3 § trafikförordningen, dvs stannar man inte på polismans tecken, så är påföljden penningböter, se 14 kap. 3 § 1 p. trafikförordningen. Sammanfattningsvis, det du riskerar är att körkortet återkallas, möjligen en villkorlig dom, samt böter för att ej stannat på polismans tecken. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hastighetsöveträdelse, försvarare och målsägandebiträde

2019-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om det är en rättegång som rör en hastighetsöverträdelse. Finns det då en målsägandebiträde och en offentlig försvarare om det avgöras i en huvudförhandling?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är inte hastighetsöverträdelse inte ett sådant brott som medför att den misstänkte har rätt till en offentlig försvarare, mot bakgrund av att påföljden penningböter, rättegångsbalken 21:3 a och trafikförordningen 14:3. En offentlig försvarare kommer därför inte att vara med under huvudförhandlingen, ifall det blir en sådan. Vidare kommer det inte heller finnas något målsägandebiträde på plats. Brottet är nämligen inte riktat mot någon person och det finns därför ingen målsägande och därmed inget målsägandebiträde.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

När börjar prövotiden gälla?

2019-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Åkte fast för olovlig körning då jag va under 18 år och alltså utan körkort när jag framförde en bil. Har nu fått en spärrtid på 6 månader. När börjar spärrtiden gälla? Och vad innebär den? Börjar den gälla nu och 6 månader fram eller börjar den gälla efter jag fyllt 18?
André Tito |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Spärrtiden börjar gälla från den dagen du delgavs beslut om spärrtiden, vilket framgår av kap. 7 § 8 körkortslagen. Den börjar alltså inte gälla från den dagen du fyller 18 år. I kap. 5 § 6 st 1. körkortslagen står det uttryckligen att vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Det innebär alltså att under spärrtiden kommer du inte ha möjligheten att av transportstyrelsen få ett nytt körkort utfärdat. Med vänlig hälsning,

Får polisen beslagta mitt körkort och min bilnyckel i väntan på blodprov?

2019-10-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Blev intagen för prov. Misstänkt för narkotika medan ja körde. Lämnade blodprov men kunde inte pissa. Polisen beslagtog min bilnyckel samt körkort till svar på prov kommit. Min fråga. Har dom rätt göra så.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Enligt 27:1 rättegångsbalk får polisen beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott, eller som kan antas ha förverkats genom brott. Polisen får därmed beslagta ditt körkort och din bilnyckel under utredningen av ditt eventuella narkotikabrott. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad är straffet för ägaren av ett fordon som körs utan licens?

2019-10-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad är straffet för ägaren av ett fordon som körs utan licens?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Straffet för den som låter någon annan köra ett körkortspliktigt fordon utan körkort är böter (lag om vissa trafikbrott 3 § tredje stycket).