Påföljdsbestämning för ungdom vid rattfylleri

2019-07-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Igår natt var jag ute och festade med några kompisar, jag som kör motorcykel tog den till festen medan de andra åkte bil. På vägen hem såg jag blåljus i speglarna och stannade. När jag senare blåste fick jag åka in till polisstationen och blåsa ytligare en gång. Jag blåste 0,32 promille, min fråga är vilket straff kan jag råka ut för och finns det något sätt som till exempel ungdomstjänst som kan korta ner det? Är 17 år, 02a
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet rattfylleriBrottet du beskriver kallas rattfylleri och regleras i 4-4 a §§ lag om straff för vissa trafikbrott. För rattfylleri av normalgraden ska alkoholkoncentrationen uppgå till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 gram per liter i utandningsluften, för grovt brott ska denna uppgå till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liten i utandningsluften. Det är alltså rattfylleri av normalgraden som blir aktuellt i ditt fall. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i högst sex månader.Domstolens påföljdsbestämningNär domstolen ska bestämma påföljd görs alltid en prövning i det enskilda fallet, det betyder att just dina omständigheter kommer att ligga till grund för den påföljd som kommer att utdömas. Här tar domstolen i beaktan bl.a. din ungdom, tidigare brottslighet eller icke-brottslighet och social situation. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för särskilt unga personer.Särskilda påföljder för ungdomarFrån det att man fyller 15 år och det att man fyller 21 år har domstolarna speciella regler. Om man döms för brott under den tiden får man inte ett lika strängt straff som en vuxen. Om man är minst 15 år men inte fyllt 18 ännu finns det särskilda straff som bara gäller för unga. Det är ungdomstjänst och ungdomsvård, även böter kan utdömas till en ungdom. Du kan läsa mer om ungdomspåföljder här.Om man inte blivit dömd för brott tidigare och är under 18 år kan man få en straffvarning, detta gäller vid brott som inte är så allvarliga. Detta innebär att det inte händer något denna gång, men om det händer igen kan man få straff för båda lagöverträdelserna. Sammanfattningsvis kan sägas att de aktuella påföljderna i ditt fall är ungdomstjänst och böter, men eftersom domstolen prövar varje enskilt fall utefter omständigheterna kan jag inte svara närmare på exakt vad det blir. Det är också möjligt att du får spärrtid för körkortstillstånd, vilket innebär att du får vänta en viss extra tid innan du får ta körkort.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Stannade på parkering för rörelsehindrade kort tid och fick böter

2019-07-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Parkeringsböter vid Arlanda flygplats. Hej. Idag av misstag missade jag parkera bilen på en handikappadplats och klev inte ut från bilen. Bilen motor är på. När jag väl upptäckte skylten började jag att backa meni denna stund hinner komma ut några parkeringsvakter. Samtidigt när jag backar ser att en av vakterna knappar in förmodligen regnummer på min bilen. Allt skedde inom upp till 10 sekunder. Jag fortsätter köra iväg för att byta plats. Ser i backspegeln att en gullapp skrivas ut. Är denna bot kan anses giltig eller ogiltig? Jag hade ingen avsikt att parkera på en sånt plats och vad har jag för rättighet i denna situation? Tacksam för ett svar.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!På en parkeringsplats för rörelsehindrade personer får du stanna för avstigning/påstigning, men inte parkera. Det är alltså INTE tillåtet att stanna på en parkeringsplats för rörelsehindrad och sitta kvar i bilen. Bilen räknas som parkerad både med och utan förare i bilen och kan bötfällas om den är felparkerad.Du nämner att det hela går väldigt fort och frågan är om de ens hunnit ta kort på din bil. Det är nämligen bilden som de måste använda som bevis för att du ska få betala boten, men sedan är frågan om bilden kan bevisa att en på-/avstigning inte skett.Min rekommendation skulle vara att överklaga boten, om du får någon sådan hemskickad. Det står på boten hur man överklagar. I din överklagan kan du framföra att du inte parkerat din bil på parkeringsplatsen och be de bevisa dig. Det brukar stå på boten när ett fordon fotograferats och sedan tiden för att när boten skrevs. Om det tiden emellan är mindre än en minut är det till din fördel, eftersom du kan argumentera för att du inte parkerat bilen där. Jag skulle inte påstå att boten är ogiltig, men du kan nå framgång med din överklagan då det finns brister i hur parkeringsvakten betett sig gällande skrivande av boten.Jag hoppas du inte får boten och önskar dig en bra dag!Jag önskar dig lycka till!

Vad ska jag göra när polisen påstår att jag kört bil, men att jag inte gjort det?

2019-07-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, polisen tog mig utanför en affär, påstod att jag kört vilket jag inte gjort. Fick skjuts av en vän som tyvärr stack när jag va inne o handlade. Fått reda på att han inte hade körkort därför gick han. Jag har inte haft bilen igång o satt inte i bilen när dom kom. Dom beslagtog min bil o påstår att jag kört. Känner mig helt maktlös eftersom den kvinnliga polisen som inte var i tjänst påstår att jag kört, hon ljuger o jag vet inte hur jag ska göra.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du nekar till den olovliga körningen kommer ärendet att överlämnas till åklagare som tar beslut om det ska väckas åtal mot dig. Om åtal väcks har åklagaren bevisbördan för att framlägga sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått brottet. För att bevisa brottet kan bland annat vittnen användas. En polismans vittnesmål har ofta ett högt bevisvärde. Det du kan göra är om du har annan bevisning som kan hjälpa till att väcka tvivel; t.ex. vittnen som kan vittna om att du inte körde, eller att din vän träder fram och erkänner att det var han som körde.Vänligen,

Vem kan straffas för tillåtande av olovlig körning?

2019-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min tjej håller på att diskutera en sak i bilen. Hon är 18 och har körtkort och jag är 17. Hon lånar bilen av sin pappa och står alltså inte som ägare på bilen. Vad skulle hända om jag körde bilen med henne som passagerare? Vem kommer att straffas för tillåtelse av olovlig körning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För tillåtande av olovlig körning döms den som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, tillåter någon att framföra ett fordon utan att vederbörande har körkort (jfr 3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Ansvaret åligger således inte ägaren till bilen utan den som med uppsåt eller av oaktsamhet tillåter den olovliga körningen. I ert fall kan det inte argumenteras för att din tjejs pappa gjort något brottsligt; han har lånat ut bilen till sin dotter som då har en rätt att använda bilen. Om hon däremot låter dig köra bilen, oavsett vem som står som ägare, kan hon dömas för tillåtande av olovlig körning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fängelse för att köra med indraget körkort?

2019-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA |HejOm en person har blivit av med körkortet för fortkörning och ändå kör bil, kan det bli fängelse då?Mvh A
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt att dömas till fängelse om man kör bil trots ett indraget körkort. Vad säger lagen? Bestämmelser om diverse trafikbrott finner man i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). I 3 § TBL kan man utläsa att den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha tillstånd till det (dvs körkort) ska dömas till böter. Om personen tidigare har innehaft ett körkort som blivit återkallat kan han även dömas till fängelse i högst sex månader för grov olovlig körning. Enligt NJA 1990 s. 380 är det dock inte så att en olovlig körning automatiskt ska bedömas som grov enbart på grund av att föraren fått ett körkort indraget, samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska beaktas när man bedömer huruvida en olovlig körning är grov eller inte. Det indragna körkortet är alltså bara en av flera omständigheter som ska beaktas, andra kan vara att man har som vana att köra olovligt ofta eller att man kört särskilt vårdslöst. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt att dömas till fängelse om man kör bil utan att ha rätt till det. Att man har ett indraget körkort kan vara en omständighet som talar för att brottet ska anses vara grovt vilket möjliggör fängelse, samtliga omständigheter måste dock vägas tillsammans. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan mitt körkort återkallas för fortkörning i Danmark?

2019-07-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag fick en fortkörningsböter i Danmark utav fartkamera. Jag körde 122km/h på 90 väg. Dem fråga ifall jag erkänner brottet eller nekar.Det stod på baksidan att jag får böter på 2000 Dkr. Kan jag bli av med körkortet fast det inte står något om det?Jag har aldrig fått någon böter innan och haft körkortet i 6 år.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig att förklara vilka regler som gäller. Att du begått ett trafikbrott i Danmark kan i vissa fall innebära påverkan för ditt körkort i Sverige.Det finns en möjlighet för Transportstyrelsen att återkalla ditt körkort även i Sverige mot bakgrund av trafikbrottet du begått i Danmark. Med svensk dom jämställs nämligen likvärdigt avgörande som meddelats av utländsk domstol eller annan utländsk myndighet (5 kap. 1 § tredje stycket Körkortslagen).Bestämmelserna om återkallelse av körkort finns i 5 kap. 3 § Körkortslagen, den punkt som i sådana fall skulle kunna vara aktuell är punkten 4 (att körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa). I ditt fall finns det en risk att ditt körkort återkallas även i Sverige då du överträtt hastighetsgränserna.Ditt körkort återkallas inte per automatik för att du kört för fort, däremot kan det hända att danska myndigheter skickar informationen till Transportstyrelsen som därefter tar ställning till om ditt körkort ska återkallas eller ej.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

​Vem riskerar straffpåföljd om man lånar ut sin bil till en berusad person?

2019-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag står som ägare på en bil och försäkring osv står på mig men min kille brukar bilen, om han kör full och blir tagen av polisen, jag är inte med i bilen, jag ligger hemma och sover men jag vet att han har bilen men viste inte försen han kom hem att han hade kört full. Kan jag som ägare åka på något då?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du visste om att din kille lånat din bil, men att du inte kände till att han kört den berusad. När jag besvarar frågan om du som ägare till bilen kan ha gjort dig skyldig till något, så kommer dessa omständigheter vara min utgångspunkt.Har din kille gjort sig skyldig till rattfylleri?Eftersom din kille har kört bilen berusad och blivit påkommen av Polisen, så kommer han med största sannolikhet dömas till rattfylleri. Om en person framför ett motordrivet fordon med 0,2 promille i blodet alternativt 0,1 liter per gram i utandningsluften har man gjort sig skyldig till rattfylleri, lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Om din kille döms för rattfylleri kan du eventuellt ha gjort dig skyldig till medhjälp till rattfylleri.Vad krävs för att dömas till medhjälp till rattfylleri?Som bilens ägare riskerar du att ha gjort dig skyldig till medhjälp till rattfylleri genom att låta en berusad person köra din bil. I ditt fall verkar det däremot som att du inte kände till att din kille skulle köra bilen berusad. För att dömas för medhjälp till ett brott måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda enligt 23 kapitlet 4 § Brottsbalken (BrB). Medhjälparen ska ha: 1) främjat gärningen med råd eller dåd och 2) haft uppsåt till att gärningsmannen ska köra berusad. Att främja gärningen med råd eller dåd innebär att man underlättat för gärningsmannen fysiskt eller psykiskt att utföra gärningen, t ex genom att tillhandahålla något eller stärka gärningsmannens uppsåt till att begå brottet. Den andra förutsättningen är att medhjälparen ska haft uppsåt att gärningsmannen ska utföra handlingen. Med andra ord innebär det att du ska ha haft för avsikt att din kille ska begå brottet. I ditt fall verkar det däremot som att du inte haft något uppsåt till att han skulle köra berusad eftersom du inte kände till att han kört full förrän han kom hem. Därmed kan du inte ha gjort dig skyldig till medhjälp till rattfylleri. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för tillåtande av olovlig körning?

2019-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om jag låter min hustru, som endast har kinesiskt körkort och som bott mer än ett år i Sverige, köra hem min bil från semestern (pga att jag är sjuk) så förstår jag att hon kan räkna med 30-150 dagsböter. Jag förstår att jag också får dagsböter, men frågan är hur mycket? Och kan jag få mitt körkort indraget?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan körkort döms för olovlig körning till böter. Om föraren tidigare haft körkort som återkallats eller brottet skett vanemässigt är brottet att anse som grovt och straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (3 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Även den som uppsåtligt eller av oaktsamhet låter någon utan körkort framföra fordonet döms till böter (3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott).Enligt praxis är straffet för olovlig körning 30 dagsböter. Vid grov olovlig körning (vanemässigt) är böterna 50-100 dagsböter. Tillåtande av olovlig körning har ett bötesbelopp om 30 dagsböter (Åklagarmyndighetens bötespraxis).I 5 kap. 3 § körkortslagen framkommer på vilka grunder ett körkort kan återkallas. Det finns en möjlighet att återkalla ditt körkort om du döms för tillåtande av olovlig körning. Dock torde det vara ovanligt och i normalfallet utdelas det endast en varning.Vänligen,