FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/04/2023

Vad händer om man låtar ut sin bil till någon med återkallat körkort?

Vilken juridisk påföljd kan en person få som dagligen lånar ut sin bil , väl medveten om att den som lånar bilen har återkallat körkort pg av rattfylla samt tidigare blivit bötfälld för olovlig körning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler avseende trafikbrott finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) och jag kommer således att använda mig av dessa regler när jag besvarar din fråga.


Olovlig körning och tillåtande av olovlig körning

Den som kör bil med återkallat körkort gör sig skyldig till brottet olovlig körning (3 § första stycket TBL). Vidare framgår av lagen att det är otillåtet att, uppsåtligen eller av oaktsamhet, tillåta någon annan att föra ett fordon utan att denne är berättigad till detta (3 § tredje stycket TBL). Den personen som alltså dagligen lånar ut sin bil till personen med återkallat körkort och som är väl medveten om att personen ifråga har fått sitt körkort återkallat, gör sig skyldig till vad som brukar benämnas tillåtande av olovlig körning. Den juridiska påföljden för detta är böter.


Sammanfattningsvis gör sig personen alltså skyldig till tillåtande av olovlig körning och den juridiska påföljden för detta är böter.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo