FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/04/2023

Kan man dömas för rattfylleri när man kört bil full utomlands?

Hej! Jag har en fråga om rättsfall NJA 1960 s. 430 som tas upp här längre ner https://svjt.se/svjt/1966/512 Där har en man dömts för s. k. promillekörning utomlands (4 § 2 mom.) och för rattfylleri utomlands (4 § 1 mom.). Min fråga är då om man verkligen kan dömas för rattfylleri i Sverige om man kört bil i Tyskland om man haft en promillehalt i blodet som varit under den tyska gränsen för vad som anses vara rattfylleri men som i Sverige hade ansetts lega över gränsen för vad som anses vara rattfylleri? Utifrån rättsfallet ovan verkar det vara så. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Som jag förstår det vill du veta om man kan straffas för rattfylleri enligt svensk rätt, trots att man ligger under den tillåtna promillehalten i landet man befinner sig i.


Är det brottsligt att köra full utomlands?

Först bör utredas huruvida ansvar över huvud taget kan dömas ut för trafikbrott begångna utomlands. Att framföra ett fordon med en promillehalt som överstiger 0.2 innebär att man gör sig skyldig rattfylleri, enligt 4 § trafikbrottslagen. Detta gäller även då föraren befinner sig utanför svenskt territorium, vilket framgår av 1 § lagen om trafikbrott som begåtts utomlands. Det är alltså brottsligt enligt svensk rätt att framföra en personbil när man har en promillehalt som överstiger 0.2, oavsett om du är i ett land med en högre promillehalt eller inte.


Kan man dömas till ansvar? – principen om dubbel straffbarhet

Nästa fråga blir huruvida man kan ådömas ansvar för detta, vilket i det här fallet innebär att vi behöver utreda svensk domstols behörighet i frågan. Av 2 kap. 3 § brottsbalken (BrB) följer att svensk domstol är behörig att pröva frågor om straffrättsligt ansvar för brott förövade utanför Sverige om b. la gärningsmannen är svensk (se p. 2). För att kunna döma till ansvar i sådana fall krävs dock, enligt 2 kap. 5 § BrB, att den aktuella gärningen är kriminaliserad även gärningsorten (detta brukar kallas principen om dubbel straffbarhet).


Vad innebär det här?

Att framföra en personbil med en promillehalt över 0.2 är ett brott enligt svensk lag, oavsett om gärningsmannen befinner sig på en ort där promillehalten är högre och därför enligt den nationella lagstiftningen inte gör sig skyldig till något brott. Svensk domstol är dock inte behörig att pröva sådana gärningar, om inte gärningen är kriminaliserad även i landet gärningen begåtts. Kör man exempelvis bil i Danmark medan man har en promillehalt som uppgår till 0.3, kan man följaktligen inte dömas till ansvar för detta eftersom den högsta tillåtna promillehalten i Danmark är 0.5 .


Vad innebär det att något är brottsligt utan att man kan dömas till ansvar?

Att något är brottsligt utan att man kan dömas till ansvar kan framstå som en konstig konstruktion. Detta kan dock få betydelse om det till exempel står i ett försäkringsvillkor att en skada inte ersätts om bilen skadats när föraren gjort sig skyldig till trafikbrott i samband med den uppkomna skadan; i sådana fall kan man riskera att inte få försäkringsersättning när man kört rattfull enligt svensk rätt, trots att man inte kan dömas för brottet. Det kan även få betydelse i fråga om osjälvständiga brottsformer såsom anstiftan till brott; förmår man annan att köra bil när denne har en promillehalt som överstiger 0.2 utomlands kan man dömas för anstiftan till rattfylleri, även om själva gärningsmannen inte kan dömas för rattfylleri.


Vad innebär artikeln du hänvisar till?

Just det rättsfallet som diskuteras i artikeln du hänvisar till i frågan handlar om straffansvar för vårdslöshet i trafik, inte rattfylleri. Författarna menar att man, vid bedömningen av hurudiva någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik utomlands, ska ta hänsyn till lokala trafikföreskrifter. Troligtvis menar Högsta domstolen i avgörandet att detta ska göras just för att avgöra om gärningsmannens körstil varit brottslig på gärningsorten, vilket i sådana fall medför att principen om dubbel straffbarhet skulle anses uppfylld.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Vänligen,

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo