Om ett B-körkort blir återkallat med en spärrtid på 8 månader, behöver jag ta om mitt AM-kort efter spärrtidens slut?

2021-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har blivit av med mitt B kort och fått min spärrtid(8månader) och undrar om jag får tillbaka mitt am kort direkt efter spärrtiden eller måste jag även ta om mitt am kort?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har fått ditt B-körkort återkallat och fått en spärrtid på 8 månader. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kommer att få tillbaka ditt AM-kort efter spärrtiden, eller om du måste ta om ditt AM-kort.De regler som är aktuella för din fråga återfinns i körkortslagen. Jag kommer gå igenom dessa och förklara vad de innebär, för att sedan använda dem för att besvara din fråga. Jag kommer även skriva en kort sammanfattning i slutet av mitt svar.Återkallelse av körkort och spärrtidDu nämner att du blivit av med ditt körkort, vilket jag tolkar som att det blivit återkallat. I samband med återkallelse av ett körkort så får man även en spärrtid som är lägst 1 månad upp till 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen). Under spärrtiden är alltså körkortet återkallat och det får inte heller tillverkas ett nytt körkort åt den person som fått sitt körkort återkallat. Nytt körkort efter spärrtidenVad som krävs för att få tillbaka sitt körkort utan att ta om det beror på grund till återkallelse av körkort, hur lång spärrtiden har varit om spärrtid beslutats och om föraren varit under prövotid. Du nämner att du har fått en spärrtid på 8 månader. En spärrtid som är mindre än 1 år innebär i normalfallet att ett körkort kan lämnas tillbaka utan att personen i fråga behöver ta om det (5 kap. 14 § körkortslagen). Detta beror dock på grunden till återkallelsen av körkortet och om föraren varit under prövotid (5 kap. 15 § körkortslagen). Detta gäller för alla fordon som du får köra, och därmed även för AM-kortet.SammanfattningEtt körkort som blivit återkallat kan lämnas tillbaka med eller utan en större prövning. Detta beror på vilken anledning som ett körkort blivit återkallat, hur lång spärrtid som beslutats och om föraren varit under prövotid. Jag kan tyvärr inte utläsa av dina omständigheter grunden till att ditt körkort blivit återkallat, eller om du har varit under prövotid när detta skedde. I och med detta, kan jag inte besvara din fråga helt. I normalfallet skulle du inte behöva ta om ditt körkort efter en spärrtid på 8 månader, vilket då även gäller ditt AM-kort. Men som nämnt, så kan jag inte garantera detta då jag inte vet alla omständigheter. Men, ju grövre brott som lett till återkallelse av körkort, och om du varit under prövotid, ju mer krävs av dig för att få tillbaka ditt körkort, vilket då även gäller AM-kortet. Du kan läsa mer om vad som sker efter att spärrtiden är över, och vad som krävs för att få tillbaka ett körkort, på Transportstyrelsens hemsida, här.Om du har fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du alltid varmt välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar!Vänligen,

Vad händer om jag kör en husvagn som är tyngre än tillåtet?

2021-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad händer om jag kör en husvagn som blir 10kg för mycket för mitt B kort?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om du kör en husvagn som är för tung för din behörighet, det vill säga den vikt som framgår för ditt B-kort, och bli stoppad av polisen riskerar du att bli dömd för olovlig körning i enlighet med 3 § första stycket Lag om straff för vissa trafikbrott. Det vanliga straffet för någon som begår detta brott är böter. Däremot kan det riskeras att övergå till fängelse i sex månader om du tidigare fått ditt körkort återkallat, ditt brott anses vara grovt eller den olovliga körningen skett vanemässigt. Utöver fängelse riskerar du även att få ditt körkort återkallat i enlighet med 5 kap. 3 § 4p Körkortslagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att dömas till vårdslöshet i trafik?

2021-07-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. För ca 9 månader sedan så blev jag påkörd av en bil när jag gick över gatan med grön gubbe. Rättegång är om ca 3 månader, damen som körde på mig missade rödljus, det blir rättegång för vållande till kroppsskada men inte för vårdslöshet i trafiken. Hur kommer det sig att hon inte blir åtalad för vårdslöshet i trafik? Stämmer detta verkligen?
Dani Elipas Gobraeel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet "vårdslöshet i trafik" kan man hitta i 1 § trafikbrottslagen och lyder: "Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter." I andra stycket kan man även hitta bestämmelsen om grov vårdslöshet i trafik.Enligt en viktig straffrättslig princip, benämnd täckningsprincipen måste den tilltalades gärning, för att personen ska kunna dömas för vårdslöshet i trafik, täcka samtliga rekvisit för brottet, det vill säga "kraven" för att gärningen ska anses vara just vårdslöshet i trafik. Jag kommer nu att gå igenom vilka dessa krav är.Först och främst krävs det att rör sig som en vägtrafikant, en person som för spårvagn eller en person "som någon annanstans än på väg för ett motordrivet fordon". En vägtrafikant är "den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng". Ett exempel på att framföra ett fordon någon annanstans är när någon framför en skördetröska på en åker eller någon som framför en lasttruck på ett verkstadsgolv. Det krävs som sagt även att man på något sätt "för" detta fordon, vilket innebär att det måste föreligga någon form av förflyttning. Detta krav är uppfyllt i detta fall.Slutligen krävs det att personen "brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna". Ett enklare sätt att skriva detta på är att den brottsliga gärningen består i att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver för att en trafikolycka ska kunna undvikas. Personen i fråga ska här avvika väsentligt från de trafikregler som finns i en viss situation, det spelar ingen roll ifall det faktiskt har inträffat en trafikolycka eller inte. Beroende på vad trafikreglerna kräver av en kan man alltså avgöra om en person kört vårdslöst eller inte. Det ska vidare röra sig om ett medvetet risktagande av personen, fall där personen gjort en felbedömning på grund av bristande förmåga eller tillfällig ouppmärksamhet och fall där personen exempelvis begått ett manövreringsmisstag ingår alltså inte. Vid eventuellt åtal för ett visst brott tittar man på praxis, för att avgöra i vilka situationer ansvar för "vårdslöshet i trafik" ska utdömas, några exempel är RH 1996:14: Bilförare som iakttagit stopplikt men brustit i uppmärksamhet innan hon körde ut på europaväg - vilket orsakade en kollision - har dömts för vårdslöshet i trafik. RH 1996:55: Bilförare, som underlåtit att iaktta väjningsplikt vid utfart in på huvudled, har dömts för vårdslöshet i trafikSammanfattningJag har dessvärre inte tillräcklig information för att ge dig ett klart svar på varför åtalspunkten landar på vållande till kroppsskada istället för vårdslöshet i trafik, men min gissning är att förarens uppmärksamhet vid tillfället då olyckan skedde har fått avgörande betydelse, som ovan nämnts ingick inte bristande förmåga/tillfällig ouppmärksamhet. Av din fråga framgår att föraren missat rött ljus. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

hastighetsöverträdelse vid efterföljande

2021-07-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Blev stoppad på motorväg där det är 120km/h.Civilpolisbilen har filmat en fordon på långt avstånd med sin mobiltelefon. Filmen börjar när bilen är utom synhåll och syns inte helatiden i bild. Polisen filmar sin egen hastighetsmätare och vägen av och till. Ibland är bilen försvunnen pga avståndet.Efter ca 4min kommer dom ikapp en bil när denna bromsar för en lastbil. Vägen är nu en 2+1. Man stannar mig och påstår att det är min bil som är på filmen.Vidare skriver polisen ihop en anmälan på 160km/h online i sin mobil , Jag nekar och hon trycker nekar i displayen. Jag får info om att det nu blir förhör. Får regler upplästa till viss del aldrig all info från polisen. vi är klara. Då kommer den unga manliga kollegan som tidigare hade en rätt otrevlig hotfullt uppträdande tillbaka. Hon visar sitt block med förhöret. Han drar då med henne bort till polisbilen och dom snackar med vakthavande igen. vakthavande som verkar rabiat och höjer rösten "sätt han på 170 om han nekar"Poliskvinnan kommer nu tillbaka smått skärrad och säger att det blir ett nytt förhör. Jag frågar varför. Du nekade så nu gäller 170km/h. Jag protesterar att det orimligt att dom ändrar anklagelserna. Säger att jag förutsätter att detta tas med i rapporten, ja självklart säger poliskvinnan. Polismannen kommer och tuppar sig igen, skriv på här. Vad är detta ?Bara att vi tagit ditt körkort. Jag protesterar. Jag vill ha det i väntan på beslut. Det går inte enligt lag. Vad gäller?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur får polisen gå tillväga för att mäta fortkörning?Utgångspunkten i svensk rättsordning är att det råder så kallad fri bevisföring och fri bevisprövning, vilket innebär att polisen via åklagaren är fri att framställa vilken bevisning de vill, och domaren prövar sedan värdet av bevisningen. Med det sagt, finns det ändå ett par vedertagna tillvägagångssätt som polisen använder sig av för att mäta hastighet. Vid hastighetsmätning vid ett efterföljande kan man inte mäta med laser som i vanliga fall, utan istället mäter de framförvarande fordon utifrån den egna genomsnittshastigheten vid olika punkter, under en viss sträcka. Detta kan göras antingen genom ett speciellt verktyg som beräknar detta själv inbyggt i polisbilen, eller manuellt av polisen som följer efter och då spelar ibland polisen in sin egen hastighet som bevis för hur snabbt de kört och därmed hur snabbt bilen framför kör (RPSFS 2012:4, FAP 331-7, RPSFS 2012:22, FAP 331-8). Det är en svår metod att göra manuellt, och därför görs vanligtvis visst avdrag som säkerhetsmarginal, vanligen mellan 10-20 km/h dras av. Det är inte heller ovanligt att en polis åberopas som vittne i dessa sammanhang, för att intyga körningen och mätningen. Det är sedan upp till domstolen att i det enskilda fallet bedöma om bevisningen räcker, men det är som utgångspunkt en vedertagen metod som godkänns om den är utförd enligt polisens instruktioner. Kan du begära att ha kvar körkortet i väntan på beslut från Transportstyrelsen?Kort sagt har polisen lagstöd för att omhänderta ditt körkort på plats, då de ska göra detta om det är sannolikt att ditt körkort kommer bli återkallat av Transportstyrelsen (5 kap. 7§ körkortslagen). Att köra för fot utgör sådan grund enligt lagen (5 kap. 3§ 4p körkortslagen). Ibland beviljar polisen att man får köra bil ytterligare 48 timmar, men de omhändertar ändå körkortet och skickar uppgifterna till Transportstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut om du ska få tillbaka körkortet, eller om du ska få det återkallat en viss tid. Ditt körkort kommer sannolikt bli återkallat av Transportstyrelsen med en spärrtid, då du rapporterats för att ha kört mer än 30 km/h på en 120 väg. Du kommer även från Transportstyrelsen få tillfälle att yttra dig i ärendet. Spärrtiden kan sättas till mellan 1 månad och 3 år (5 kap. 6§ körkortslagen). Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort ges vanligtvis vid hastighetsöverträdelse ett par månaders spärrtid om du inte tidigare fått körkortet återkallar, och då behöver du inte som utgångspunkt ta nytt körkort. Om du inte bara misstänkts för hastighetsöverträdelse utan även annan brottslighet, kan spärrtiden bli längre. Om du även misstänks för exempelvis grov vårdslöshet, sätts spärrtiden till lägst 1 år och då måst du ta nytt körkort (5 kap. 6§ körkortslagen). Är polisen beteende okej?Som utgångspunkt skulle jag säga att polisen givetvis inte får ändra den rapporterade hastigheten bara för att du bestrider, det finns inget stöd för dem att göra detta. Jag kan endast spekulera kring varför de gjorde så, men det skulle exempelvis kunna röra sig om att de gjort ett generösare avdrag inledningsvis, och sedan justerat detta, men även detta låter underligt. Du kan vända dig till Polismyndigheten och begära ut underlaget i ärendet, men det kan finnas risk att sekretess på grund av pågående förundersökning föreligger. Om inget annat kommer du bli slutdelgiven underlaget i ärendet när polisen är klar, och då kan du kontrollera hur detta har antecknats i ärendet.Vad händer nu?Då du har bestridit fortkörningen kommer utredningen färdigställas av polisen. Därefter kommer det redovisas till åklagaren som fattar beslut i frågan om åtal ska väckas vid tingsrätt eller inte. Du har rätt att begära att ärendet tas till tingsrätten, och där kan du då påkalla förhandling. Du kan vid förhandlingen då redogöra för din sida av händelsen och ge in egen bevisning i ärendet eller begära att vittnen hörs och liknande. Där ska då åklagaren sannolikt genom exempelvis videofilmen och polisens vittnesmål ställa det bortom rimligt tvivel att du gjort dig skyldig till gärningen. Det du är misstänkt för är sannolikt hastighetsöverträdelse. Har man dessutom framfört fordonet trafikfarligt kan gärningen utgöra vårdslöshet i trafik. För hastighetsöverträdelse får man penningböter, och blir du misstänkt för 160 eller 170 km /h på en 120 väg lär du få det högsta penningbeloppet på 4000 kr. För vårdslöshet i trafik får man istället dagsböter som beräknas utifrån din inkomst (1§ trafikbrottslagen). Sammanfattning och rådSammantaget kan jag säga att det nog inte är alltför ovanligt att polisen på detta sätt mäter hastighet på bilar vid ett efterföljande. Beroende på vilken metod som de använder, förutsätts viss utbildning och att mätningen sker på ett visst sätt för fällande dom i tingsrätten. Då jag inte vet mer om ärendet kan jag inte uttala mig om huruvida mätningen uppfyller dessa krav eller inte. Du har istället rätt att påkalla förhandling i tingsrätt så du kan få saken utredd och lägga fram din historia. Jag kan tyvärr inte svara på varför poliserna gjorde som de gjorde. Om du blivit illa behandlad av en polis, kan du göra en anmälan hos Justitieombudsmannen, läs mer om det på deras hemsida. Har du vidare frågor om ditt körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen, läs mer på deras hemsida. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Fråga om återkallande av körkort eller böter

2021-07-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev nyligen stannad av polisen för fortkörning. Körde 56km/h på en väg som var 40. Fick böta 2400kr men fick behålla körkortet. Fick körkortet för 2 månader sedan. Hur kommer de sig att jag fick behålla körkortet? Kan min körkort bli återkallad?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! KörkortsingripandeEtt körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Körkort med prövotidAlla nyblivna körkortstagare i Sverige har en prövotid under två års tid. Prövotid innebär att om du under denna tvåårsperiod gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas, kommer du behöva ta ett nytt körkortsprov (körprov och kunskapsprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. Vid fortkörning på 50-väg eller lägre innebär en hastighetsöverträdelse på 16-20 km/tim 2,400 kr i böter. Om du på en 40-väg kör 25-30 km/tim över tillåten hastighet blir den normala påföljden en varning och böter. För att körkortet ska bli indraget krävs att du på en 40-väg kör 31-40 km/tim över tillåten hastighet. Körkortet blir då indraget i två månader. Eftersom du körde 16 km/tim över tillåten hastighet på en 40-väg innebär det att du endast kan dömas till böter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Omkörning och vårdslöshet i trafik - Vad gäller?

2021-07-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Jag är ambulanssjuksköterska och var med i en trafikolycka när jag kör prio 1 alltså med blåljus, har ljus och ljud på. Trafikolyckan går till så här: jag ligger bakom en bil och ser att det är fritt på en raksträcka, längre fram är det en kurva och det kommer en bil i mötande ur kurvan. Dock gör jag bedömningen att jag hinner om innan denna skall passera mig. När jag är jämnsides med bilen jag kör om upptäcker jag att mötande bil kommer i hög hastighet och inte ser mig. Jag tvärnitar, det gör även bilen jag håller på att köra om. Mötande bil ser mig inte och alla tre bilar möts i bredd på vägen. De skador som blir är min vänstra backspegel och mötandes bil backspegel går sönder. Inga personskador, materiella skador som blir. tilläggas att när mötande bil passerar har vi rullfart och mötande bil får stopp ca 200 m ifrån oss. Vilket kan besvisa kanske att hon hade hög fart. Finns även vittnen som säger att mötande bil hade hög hastighet.Som tur var gick allt bra men min omkörning kunde leda till stora konsekvenser så klart. Körde även vägsträckan från mötandes bil håll dagen efter för att se vad jag kan ha missat. Från dennes håll är sikten lite sämre, och det finns även ett litet backkrön som från mitt håll dagen innan inte är lika tydligt. Dock ser jag att bilen kommer ur kurvan. Är det i såfall vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet jag kan dömas till? Elkan jag gå fri. El att mötande bilist kan dömas för ouppmärksamhet eftersom jag påkallar friväg?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL). Det måste dock redan nu framhållas att det inte är helt enkelt att göra den här typen av bedömningar över nätet varför nedan skrivelse kommer att bli något generell till sin karaktär.Vårdslöshet i trafik, vad gäller?I 1 § 1 st. TBL anges att brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. I lagparagrafens andra stycke uttalas vidare att om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.Begreppet trafikolycka är inte definierat i lagen, men generellt torde en trafikolycka föreligga om skada på person eller egendom har uppstått som ett direkt resultat av tidigare trafik. Graden av oaktsamhet som krävs är brist i omsorg och varsamhet i väsentlig mån, vilket bl.a. inbegriper förande av bil i uttröttat tillstånd, rödljuskörning, brott mot stopplikt och trafikfarliga omkörningar. Däremot brukar tillfällig ouppmärksamhet, rena felbedömningar och manövreringsmisstag undantas från det straffbara området. Som exempel på när den tilltalade har gått fri från ansvar kan nämnas Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2007 s. 3 i vilket en bilist hade bländats av solen och kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. HD anförde att den sänkta hastigheten och det nerfällda solskyddet motsvarade de försiktighetsåtgärder som skäligen kunde krävas av föraren varför dennes felbedömning accepterades av domstolen. Ett annat exempel från praxis när åtal ogillats på trafikområdet är NJA 2011 s. 349. I rättsfallet hade en lastbilschaufför åtalats får vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter att ha påbörjat en vänstersväng över den motsatta körbanan för att sedan bli påkörd av en mötande personbil i mycket hög hastighet. Föraren av personbilen avled. Men HD menade att lastbilschauffören inte hade brustit i sin uppmärksamhet och inte heller hade anledning att räkna med att föraren av personbilen skulle köra bilen så fort. Det sistnämnda är för övrigt ett uttryck för den s.k. förtroendegrundsatsen, vilken innebär att det vid bedömningen av om en gärning innefattar ett sådant risktagande att den kan betraktas som oaktsam måste hänsyn också tas till att det ofta är rimligt att kunna utgå ifrån att omgivningen, dvs. andra människor, handlar någorlunda rationellt, exempelvis genom att inte köra för fort. Hänsyn kan även till förarens personliga egenskaper, vilket inte var fallet tidigare (före 1994). Då ansågs inte en okunnig eller oerfaren förare eller en förare med bristande intellekt utgöra godtagbara ursäkter. Den förevarande situationen, vad gäller?Utifrån din ärendebeskrivning kan följande anföras. Att du skulle ha gjort dig skyldig till grovt brott bedömer jag som osannolikt. Du har ju inte handlat grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Däremot går det möjligen att argumentera för ett brott av normalgraden, men det framstår ändå som ganska tveksamt. Precis som påpekades inledningsvis är det svårt att säga någonting med säkerhet och ofta krävs ingående kunskap om de faktiska förhållandena, karta över området på vilket olycksplatsen inträffade och ibland till och med ett fysiskt platsbesök. Men de materiella skadorna var, såvitt jag förstår, mycket begränsade. Inte heller uppstod det några personskador. Givet att du framförde ambulansen, dvs. ett utryckningsfordon, med blåljus och sirener verkar det snarare vara föraren av den mötande personbilen som har agerat vårdslöst (oaktsamt) genom att inte sänka farten och uppmärksamma dig. Att det finns vitten som dessutom kan åberopas beträffande bilistens hastighet stärker min uppfattning i den delen. Sammanfattningsvis menar jag därför att mycket talar för att något straffansvar inte bör kunna utkrävas av dig.Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Grovt brott att köra bil trots återkallat körkort?

2021-07-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, om körkortet omhändertas och blir stoppad av polisen för att ha kört utan körkort under spärrtiden utan några andra förseelse, räknas det som grovt? Kan det påverka spärrtiden?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man medvetet kör bil utan giltigt körkort begår man ett trafikbrott som kallas olovlig körning. Både olovlig körning av normalgraden och grov olovlig körning regleras i 3 § trafikbrottslagen. Enligt lagen kan man dömas för grov olovlig körning om man tidigare har haft ett körkort som blivit återkallat. Det ska dock göras en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Gällande spärrtiden så är det en fråga för Transportstyrelsen. Den kan ta denna händelse i beaktning och förlänga spärrtiden. Det är dessvärre svårt för oss att säga om och isåfall hur spärrtiden kan ändras i ditt fall.Sammanfattningsvis kan brottet betraktas som grovt eftersom den olovliga körningen skett efter körkortet blivit återkallat. Spärrtiden kan komma att förändras efter en prövning av Transportstyrelsen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Ordningsbot med fel registreringsnummer giltig?

2021-07-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Dottern tagen med laser på 110väg. Enligt polisens laser susade den 144 och avdrag på 3km/h så nere på 141. Enligt henne stod mätaren inte över 140.Upptäckt nu när vi kör bilen med gap hastighet att bilens mätare visar mindre än den verkliga hastigheten dessutom vilket kngen av oss hade vetskap om. Hon godkände böterna för hon inte visste bättr och haft körkortet sedan början på mars.Nu fick hon även lapp om att dom vill göra en rättelse av reg nr som dom skrivit fel. Vår bil ha ABC999 och dom hade skrivit XYZ999 vilket ju är hälften fel.Inte godta ändringen är väl det hon bör göra?Några tips i fallet?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela in din fråga i delfrågor och besvara dem nedan. Kan mätare som visar fel hastighet vara ansvarsbefriande?Huvudregeln är att en ovetskap om att mätaren visar fel inte leder till ansvarsfrihet för överskridande av hastighetsbestämmelser (Se RH 2009:53). I det refererade fallet blev emellertid föraren friad då han förvärvat bilen samma dag och den var besiktigad veckan innan. Dessutom anfördes att hastighetsöverträdelsen var så liten att föraren inte borde misstänkt att han körde för fort. När återkallas körkort? När en ordningsbot är påskriven räknas det som en dom som vunnit laga kraft. Polisen rapporterar detta till Transportstyrelsen som bedömer om körkortet ska återkallas. Detta sker såvida överträdelsen inte är ringa. Av praxis framgår att en fortkörning på 30 km/h över tillåten hastighet gör att körkort återkallas. Det innebär att det är stor risk att körkortet återkallas och att hon får en spärrtid, denna spärrtid är vanligen några månader. I och med att din dotter nyss tagit sitt körkort innebär det dessutom att hon kommer behöva göra om samtliga provmoment.Kan felaktigt registreringsnummer leda till undanröjande av ordningsbot? Jag kunde vid mina efterforskningar inte hitta något svar på huruvida felaktigt registreringsnummer vid hastighetsöverträdelse skulle kunna leda till ett undanröjande. Den praxis jag kunnat hitta avser när fel tillåtna hastighet skrivits in, vilket gjort att boten undanröjts. Då det är ett skrivfel som inte påverkar huruvida ett brott begåtts eller ej så bedömer jag att chanserna för undanröjande som små. SammanfattningI detta fall finns det inte mycket som går att göra. Att motsätta sig rättelsen skulle antagligen leda till en längre process. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning