Måste vi berätta vem som kört en bil och blivit tagen av fartkamera?

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Fått fråga om vem som kört fordon som blivit fotad av fartkamera!Detta en tjänstebil!Måste vi som företag svara?Vad händer om vi ej svarar?Läggs ärendet ned?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För böter på grund av fartkameror gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att bara den som verkligen framfört bilen är den som kan dömas till böter för fortkörningen. Ni har ingen skyldighet att informera om vem som framfört bilen under tiden fortkörningen skedde.Om det tas ett foto av en förare i en bil vid fortkörning kommer polisen att inleda en utredning för att fastställa vem föraren är. Det normala förfarandet är att man i det skedet går igenom passbilder och körkortsbilder bland anhöriga för att se om det är någon av dessa som är förare. Det är t.ex. inte helt ovanligt att en bil är skriven på en i familjen och att andra maken eller barn kör med den. I ert fall rör det sig om en tjänstebil och jag kan inte svara för exakt hur polisen sköter utredningen i ett sådant fall. Ett tänkbart scenario är att det utförs en jämförelse av pass- och körkortsbilder av anställda i företaget mot bilden på fartkameran.Om polisen hittar en matchande bild kommer de att vända sig mot den de anser att har framfört fordonet. Kan det inte hittas en bild som överensstämmer med fartkameran kommer sannolikt ärendet att läggas ner på grund av bristande bevisning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är ägaren skyldig att meddela polisen vem som har kört ens bil när denne fastnat på bild från en fartkamera?

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Lånade i somras svågerns bil och körde till Danmark. Det blixtrade till vid en fartkamera vid ett tillfälle, men jag kan tyvärr inte minnas vad hastighetsbegränseningen var, eller hur fort jag körde.Svågern (ägaren till bilen) fick nu (7 månader senare) ett brev hem i brevlådan från Svenska polismyndigheten där de skriver att de vill komma i kontakt med den som körde bilen vid detta tillfälle då det har registrerats en hastighetsöverträdelse. Ingen bild är bifogad, likaså heller ej några siffror på hastigheter. De uppmanar helt enkelt bara svågern att ta kontakt med dem om två dagar mellan 14-18 på ett av flera noterade telefonnummer.Frågan är nu - går det att komma undan detta?Vad blir påföljderna om man ignorerar brevet och ej ringer?Är svågern tvingad av lagen att berätta vem som kört?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller böter för fortkörning gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att endast personen som kört bilen kan behöva betala böter för fortkörningen. I din fråga skriver du att det är din svåger som står som ägaren på bilen och du fått låna bilen av honom. Din svåger kan därför inte bötfällas, utan det är du som förare som är ansvarig.När ett foto tas från en fartkamera inleder polisen en utredning för att fastställa vem föraren är. De skickar därför ut en sådan förfrågan som din svåger fått för att ta reda på vem som ska hållas ansvarig för fortkörningen. Det finns inget krav på att din svåger berättar för polisen att det var du som körde bilen, utan din svåger kan välja att inte höra av sig till polisen. Det är alltså tillåtet för din svåger att ignorera förfrågan, vilket betyder att han inte riskerar någon påföljd eller liknande. Vänligen,

Vad är straffet för rattfylleri?

2019-02-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min sambo åkte dit för rattfylla för 2 veckor sen 0,65% promille , han säger att han drack kvällen innan och gav ändå ett sånt kraftigt utslag dagen efter på fm. Var på en parkeringsplats och första gången. Ingen skadad. Han har erkänt och är väldigt ångerfull, har inte druckit en droppe sen sist. Har sökt alkohol ås, blir annars svårt att sköta sitt jobb där han måste ha sin bil. Har fått en kallelse till tingsrätten. Vi är jätteoroliga hur det ska bli. Rädd om det blir fängelse. Känns som han är världens brottsling. Man måste väl få en andra chans? Han har tackat jag till hjälp. Vad kan det bli för straff?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kommer din sambo att bli dömd för rattfylleri?Rattfylleri är stadgat som ett brott i lag om straff för vissa trafikbrott 4 §. En person har gjort sig skyldig till rattfylleri om hen har kört bil under alkoholpåverkan och alkoholkoncentrationen i blodet uppgår till 0,2 promille eller mer. Eftersom att din sambo körde bil och hade en promille på 0,65 så kommer han högst troligen att dömas för rattfylleri.Vad kan det bli för straff?Straffet för rattfylleri kan variera från böter till 6 månaders fängelse, lag om straff för vissa trafikbrott 4 §. Det är många omständigheter som du nämner som tyder på att straffet kommer att stanna på dagsböter, vilket också är det vanliga straffet för rattfylleri.I samband med att en person döms för rattfylleri återkallas ofta körkortet under 12 månader. Det är framför allt om en ligger strax över gränsen (0,2 promille) som en kan komma undan med en varning. Eftersom att din sambo låg en bit över den gränsen är det troligt att körkortet kommer att dras in. Alkolås kan dock vara ett alternativ till indraget körkort, och eftersom din sambo redan ansökt om alkolås är det mycket möjligt att han kommer att få det beviljat. I sådana fall kommer han att behöva ha kvar alkolåset på sin bil under ett års tid och han får inte köra någon annan bil som inte är försedd med alkolås. Att din sambo visar ånger är självklart väldigt bra, och om han även visar det i tingsrätten kan det påverka domen. Likaså visar att han inte druckit sedan incidenten samt att han tackat ja till hjälp på gott omdöme. En person utan belastningsregister som visar ånger får många gånger ett mildare straff, så känn inte att han är "världens brottsling" – människor kan göra misstag och en domstol kommer sannolikt inte att utdöma fängelse för en sådan förhållandevis liten förseelse. Om du vill läsa mer om påföljderna av rattfylleri finns mycket bra information på Trafikverkets hemsida.Vänliga hälsningar,

Spärrtid vid återkallande av körkort mot rött ljus

2019-02-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag körde mot rött och undrar bara hur länge spärrtiden brukar vara ungefär i såna här fall, 3 månader eller typ 6 månader eller 1 år ..
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen kan aldrig återkalla ett körkort, utan det görs av Transportstyrelsen. Polisen har dock rätt att omhänderta ett körkort om körkortshavaren har gjorts sig skyldig till en sådan trafikförseelse att körkortet troligtvis kommer återkallas av Transportstyrelsen. Att köra mot rött är en sådan trafikförseelse som ofta leder till att körkortet kan återkallas. Som jag tolkar din situation är ditt körkort ännu inte återkallat, utan endast omhändertaget.Du har fått ditt körkort omhändertaget. Möjligheten till omhändertagande av körkort finns i Körkortslagen 7 §, och enligt punkt 2 är en anledning till att omhänderta körkortet att det är sannolikt att det kommer att återkallas enligt 3 § i samma lag.I 3 § 4 kan körkort återkallas om innehavaren kört för fort, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa. Ett körkort kan återkallas i avvaktan på slutligt avgörande om återkallande om det är sannolikt att beslut kommer att tas om återkallande (5 §), och sker ett återkallande förenas det med spärrtid (6 §). Under spärrtiden kan körkortsinnehavaren inte få tillbaka sitt körkort eller åter ta körkort. Det är alltså spärrtiden som avgör "hur länge körkortet är indraget".Om Transportstyrelsen genom sin utredning kommer fram till att ditt körkort ska återkallas kommer de även att bestämma en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden kan gälla från 1 till 36 månader från återkallandet, och under denna period får du inte ha körkortet. Spärrtiden beror alltså på det enskilda fallet, varför jag inte kan fastställa vilken spärrtid du kan väntas få, du får helt enkelt vänta på Transportstyrelsens beslut. Däremot tror jag inte att du kan få en spärrtid som sträcker sig till 36 månader.Hoppas du fick svar på din fråga och all lycka till dig!Vänligen,

Kan det bli konsekvenser av att köra utan körkort om man är minderårig?

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om jag som minderårig kör bil utan körkort och blir stoppad för kontroll (har alltså inte kört vårdslöst, utan mer som en rutinkontroll) vad blir konsekvenserna? Kan man få fängelsestraff eller är det enbart böter det handlar om? Och blir det svårare att ta körtkort sedan eller är det opåverkat?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer prata om både Brottsbalken och Lagen om straff för vissa trafikbrott. Du begår ett brott när du medvetet kör utan körkort:Eftersom du är medveten om att det inte är tillåtet så gör du dig skyldig till olovlig körning (TrafikbrottsL 3 §). Jag vet inte hur gammal du är. Är du 15 år eller äldre (straffmyndig) och begår brottsliga gärningar, som olovlig körning, så kan du hållas ansvarig (BrB 1 kap. 6 §). Om du är straffmyndig och kör olovligen så kommer du få böter! Detta kan påverka dina möjligheter att få körkort:Detta är en av anledningarna till varför Trafikverket kan bestämma att avslå din ansökan om körkort. Du måste kunna visa att du är en pålitlig person för att få körkort och olovlig körning visar att man har bortsett från en av de mest grundläggande trafikreglerna! Här kan du läsa mer om Trafikverkets krav.Mitt råd:Jag avråder verkligen från att köra utan körkort. Man måste gå igenom en process för att få körkort – detta är så att man är förberedd på olika situationer som kan uppstå i trafiken. Jag skulle säga att det svåraste med att köra bil är inte att köra din egna bil, det är att det är en massa andra människor som ska dela vägen med dig och du vet inte hur de är som trafikanter! Jag hoppas att detta hjälpt!Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid olovlig körning och fortkörning

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om låt oss säga att jag kört en bil olovligt men även 20 km för snabbt, och blivit stoppad av polis, vad kan jag förvänta mig som straff?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline. Olovlig körningKör någon uppsåtligen ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att köra sådant fordon dömes denne för olovlig körning till böter. Har personen i fråga tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller på annat sätt som är att anse som grovt, döms fängelse i högst sex månader, 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Fortkörning Vid fortkörning döms man till vårdslöshet i trafik om man brister i väsentlig mån den omsorg och varsamhet, 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Körkortet kan bli återkallat vid fortkörning, om det inte endast är en mindre överträdelse, 5 Kap 3 § 4p Körkortslagen. Generellt sätt går gränsen för mindre överträdelse vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen. Kör man 30 km/h över hastighetsgränsen kan körkortet bli indraget. Detta gäller dock på vägar med högre hastighetsbegränsning, 40km/h eller högre. Kör man på en väg med lägre hastighetsbegränsning än 40 km/h är gränsen lägre för när körkortet kan bli indraget. För de vägar med lägre hastighet räcker det med att man har kört 20 km/h över hastighetsgränsen för att körkortet ska bli indraget. Vid fortkörning riskerar man även att få böter. Hur mycket böter man får beror på hur snabbt man körde och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade. Kör man 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h eller lägre får man 2800 kr i böter. Om vägen hade hastighetsbegränsning på över 50 km/h får man böter på 2400 kr. I vissa fall kan körkortet dras in. Kör man 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 30 km/h får man oftast en varning. Kör man 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller högre blir en normalpåföljd också en varning. Blir körkortet mot förmodan indraget lär det röra sig om lägsta möjliga spärrtid. Spärrtid kan vara mellan en månad och högst tre år, 5 Kap 6 § Körkortslagen. Vilket straff man får beror på om brottet är att anse som ringa eller grovt, vilket bedöms i varje enskilt fall och vilken hastighetsbegränsning vägen man körde på hade. Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,

Polisens befogenheter utanför tjänsten

2019-02-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min son blev stoppad med sin a-traktor av en polis som ej var i tjänst. Han tog hans körkort för att han kört för fort och tillkallade andra poliser som då var i tjänst. Får han verkligen göra så? Måste han inte ha lasrat honom eller haft andra bevis på att han kört för fort? Polisen körde i sin privata bil och hade civilkläder på sig. Tacksam för snabbt svar.
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Polisens befogenheterRegler om hur polis får agera och deras befogenheter hittar vi i Polislagen. Angående frågan om en polisman, som inte är i tjänst, får ingripa på fritiden stadgas i 9 § Polislagen. Om polismannen får kännedom om ett brott får hen ingripa och ska även lämna rapport om detta. Det är inget krav att vara i tjänst för att man ska ingripa. Polismän är även skyldiga att under deras lediga tid självmant ingripa för att trygga den allmänna ordningen och säkerheten 4 kap 10 § Polisförordningen. Det polismannen gjorde i samband med att hen stoppade din son var inom hans befogenheter.Gällande körkortetI Sverige finns det inget krav på vilken typ av bevisning det måste finnas för att man ska kunna fällas för fortkörning. Man använder sig av två principer, fri bevisföring och fri bevisprövning, dessa kan du hitta HÄR. Den bevisningen som finns framförs för en domstol som sedan gör sin egna bedömning och värderar bevisningen. Rent teoretiskt räcker det med polisens vittnesmål för att någon ska fällas för fortkörning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad är spärrtiden och straffet för drograttfylleri?

2019-02-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Jag har för två år sen blivit av med körkortet på grund av ringa narkotika blev tagen promenerandes ute. mitt körkort blev indraget fick 10 månader spärrtid samt fick ta om körkortet och lämna urinprover tillslut tog jag den igen för ett par dagar sedan blev jag stoppad av polisen när jag körde bil jag hade rökt kvällen innan det samt två timmar innan bilfärden där jag blev stoppad fick lämna urinprov och blodprov. det jag undrar nu att ifall jag blir dömd för drog rattfylleri eller ringa narkotikabrott eller till och med både och hur länge kan jag komma att spärras från att ta om körkortet (notera att detta var under prövotid)
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för reglerna om när körkort ska återkallas och om spärrtid, för att därefter redogöra om straffet för drograttfylleri och ringa narkotikabrott.Huvudregeln är att körkortet ska återkallas vid rattfylleriReglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Det finns en mängd fall som kan vara aktuella för återkallelse av körkort. I mitt svar till dig kommer jag dock endast att fokusera på brottet drograttfylla då det är det brottet din vän dömts för.Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § första stycket Körkortslagen). Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p1b Körkortslagen). I rattfylleri innefattas även drograttfylla (4 § och 4 a § Lagen om straff för vissa trafikbrott).Vid körkortsåterkallelse ska det beslutas om en tid, s.k. spärrtid, inom vilken nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri (och grovt drograttfylleri) ska spärrtiden vara minst ett år (5 kap. 6 § första stycket Körkortslagen). Det går inte att säga exakt hur lång spärrtid du kommer att få, men det vanliga vid drograttfylleri är 12 månaders spärrtid. Vid en spärrtid om 12 månader måste du ta om körkortet för att få ett nytt. I ditt fall måste du det även om du får en kortare spärrtid eftersom brottet skedde under prövotiden.Du kommer att dömas för ringa narkotikabrott och drograttfylleriEftersom du framfört fordonet påverkad av narkotika kommer du att dömas för drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Normalstraffet för ringa narkotikabrott i kombination med drograttfylleri är enligt praxis femtio dagsböter.Sammanfattningsvis ska ett körkort återkallas bland annat om innehavaren gör sig skyldig till drograttfylleri. Spärrtiden är normalt sett 12 månader. I ditt fall blir du tvungen att ta nytt körkort igen. Det du kan räkna med straffrättsligt är femtio dagsböter för ringa narkotikabrott i kombination med drograttfylleri.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,