FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott01/03/2023

Sker en förmildrande påföljsbedömning vid lidande allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället?

Kan man dömas för vårdslöshet i trafik om man led av en allvarlig psykisk störning? Om en person misstänks för vårdslöshet i trafik men vid tillfället hade en allvarlig psykisk störning och syftet med brottet var att ta sitt egna liv? Om det hela rör sig om en tvångshandling, dvs att gärningen begicks endast av den psykiska störningen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.


Jag tolkar din fråga som om om du undrar ifall det tas hänsyn till psykiskt mående vid bestämmande av påföljd om gärning av vårdslöshet i trafik. Därför kommer jag vid besvarande av frågan utgå från brottsbalken (BrB) samt lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).


Inledande kommentar om vårdslöshet i trafik:

Enligt 1 § första stycket TBL framgår; brister vägtrafikant i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafiken till dagsböter.


Kort om begreppsdefinition:

Det finns ingen klar definition av detta begrepp i lagstiftningen utan ska förstås som en sammanställning av definitioner om “trafikant” och “väg” enligt 2 § förordning om vägtrafikdefinitioner. Med “trafikant” avses bland annat den som uppehåller sig på en väg eller i fordon på en väg. Med “fordon” avses 2 § förordning om vägtrafikdefinitioner en anordning på hjul och jag utgår från att personen du frågar om befann sig i en bil och med “väg” avses bland annat en sådan väg som allmänt används för motorfordon.


Påföljdsbestämning:

Som framgick ovan är påföljd för vårdslöshet av normalgrad dagsböter. Eftersom det inte framgår av frågan på vilket sätt personen gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafiken kan det vara svårt att definiera en trolig konkret påföljd. Av RättsPM 2012:7 så har Åklagarmyndigheten rekommenderat att normalpåföljden för vårdslöshet i trafik vid rödljuskorsning som kunnat medföra eller har medfört en trafikfarlig situation vara 40 dagsböter.


Om den tilltalades nedsatta förmåga:

Enligt 29 kap. 3 § första stycket andra punkten BrB framgår att (1) om den tilltalade till följd av allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt (2) eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande så talar det för en förmildrande omständighet av straffvärdet.


Till begreppet “allvarlig psykisk störning” (som infördes i BrB år 1992 se prop. 1990/91:58) räknas bland annat vissa tillstånd av psykotisk karaktär. Med “sinnesrörelse” avses bland annat tillfällig depression eller stark upprördhet på grund av personliga bekymmer. Med “någon annan orsak” avses exempelvis extrem trötthet eller fysisk utmattning.


Slutsats:

Slutsatsen i detta fall är alltså att det vid en bedömning i rätten kan tas hänsyn till att den tilltalade led av en “allvarlig psykisk störning” när personen genomförde den straffbelagda handlingen om vårdslöshet i trafik. Denna allvarliga psykiska störningen måste vara av relevans och innebär inte alltid en förmildrande bedömning.


Hoppas att mitt svar skapade lite klarhet och du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor!


Hälsningar,

Melina KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”