Påföljd vid drograttfylleri med tidigare brottslighet

2019-04-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan! Jag har lite domar sedan tidigare såsom stöld, misshandel, ringa narkotika och drograttfylleri. Förra gången drog polisen in mitt körkort 1 år. Vad händer om jag åker på drograttfylleri igen?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Drograttfylleri regleras i 4 § 2 st lag om straff för vissa trafikbrott (här). Straffskalan för brottet är böter till fängelse i upp till sex månader.Tidigare brottslighet har betydelse för påföljdsbestämningen. Som framgår av lydelsen av brottsbalken 29 kap 4 § (här) ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas i första hand vid påföljdsvalet. Att du tidigare har dömts för brott kan då leda till att en strängare påföljd än som annars hade varit nödvändig får väljas. Detta framgår av brottsbalken 30 kap 4 § (här). Dock har domstolarna varit försiktiga med att tillämpa regeln.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur tungt väger en polis' vittnesmål?

2019-04-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur tungt ett utdrag från min mobiltelefons samtalslogg väger i jämförelse med en polismans vittnesutsaga. Skälet är att jag har fått ett strafföreläggande gällande mobilsamtal under körning. Jag har handsfree installerad och använder den under körning. Jag kan med hjälp av mina utdrag från min mobilleverantör visa att det varken finns inkommande eller utgående samtal till min telefon. Polismannen hävdar å sin sida att jag har använt telefonen under körning. Har bestridit kravet hos åklagare vilken lämnat det utan åtgärd och nu ska det vidare till Tingsrätten. Är jag "rättslös"?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaInnan jag svarar på frågan vad som väger tyngst, polisens utsaga eller din samtalslogg, tänkte jag svara mer generellt om strafföreläggande och trafikbrottet rattssurfing.StrafföreläggandeAxel Bellander (en rådgivare vid Lawline) har ett utförligt svar gällande strafföreläggande. Vad jag kan tillägga är att när man får ett strafföreläggande kan man antingen godkänna eller inte godkänna det. Om man väljer att inte godkänna det, kan åklagare komma att väcka åtal vid tingsrätten och då blir det som en normal rättegång, vilket är det som har skett i ditt fall.Rattsurfing – att hålla på med sin mobiltelefon under körningFörbudet mot vad som i dagligt tal kallas rattsurfing följer av trafikförordningen 4:10 e. Där framgår det att man får använda sig av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på ens körande, dvs. användningen av utrustningen får inte inverka negativt på ens körande. Av bestämmelsens andra mening framgår det att man inte får använda utrustningen på sådant sätt att man håller den i handen.Det spelar ingen roll om man talar i mobiltelefonen, skriver sms, spelar ett spel eller endast håller i den. Så länge man för fram det motordrivna fordonet på väg, får man inte hålla i mobiltelefonen. Förbudet att hålla mobiltelefonen i handen gäller oavsett om man kan föra fram fordonet trafiksäkert eller inte. Det finns dock undantag, vilka räknas upp i trafikförordningen 11:10 a, däremot gäller de endast räddningstjänst, sjuktransport och olika former av tjänsteutövning.För att sammanfatta. Förbudet mot det s.k. rattsurfandet gäller så långt att man inte får hålla i mobiltelefonen medan man kör, oavsett om man ringer eller inte.Polisens utsaga och prövning av bevisningInnan jag går in på vad för värde en polismannens utsaga har, vill jag förklara vad fri bevisprövning är för något.I svensk rätt råder fri bevisprövning, det innefattar fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta innebär att parterna i en rättegång (du och åklagaren) får lägga fram all bevisning som ni kan få fram (fri bevisföring) och bevisningen kommer sedan att prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Att bevisföringen och bevisvärderingen är fri innebär att det inte finns några lagstadgade krav på vilken bevisning som får tas fram eller hur domstolen ska pröva den. Det medför att domstolen avgör hur starkt ex. ett vittnesmål från en polisman är. Av min erfarenhet värderas en polis' vittnesmål högt och det är svårt för mig att veta ifall utdragen från din mobilleverantör har sådan kraft att det bortförklarar polisens uppgifter. Enligt mig är dock ett sådant utdrag starkare bevis på att du inte har fått några samtal under den perioden. Däremot, som jag skrev ovan, är det straffbart att hålla i mobilen medan man kör bilen. Åklagaren behöver bevisa att du förde fram fordonet på väg och höll i mobiltelefonen, vilket är den straffbara handlingen, inte att du faktiskt talade i den. Enligt mig bevisar inte ett utdrag över samtalsloggen att man inte höll i mobilen utan endast hur samtalshistoriken ser ut. Jag vill även tillägga att utifrån din fråga verkar det som att polisen menar att du har använt telefonen under körning och inte så specifikt att du har talat i den.SammanfattningDu är inte rättslös. Däremot kan du bli fälld om åklagaren bevisar att du höll i mobiltelefonen under körning, oavsett om du pratade i den eller inte. Jag hoppas din situation löser sig till det bästa och att du har fått svar på din fråga. Där är även varmt välkommen att ställa fler frågor.Med vänlig hälsning

Vad gäller för elfordon och fatbikes?

2019-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad gäller för sk. Fatbikes? Räknas de som cykel eller moped? Försäljare säger olika på den frågan. Enligt mig är inte dessa fordon avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, enligt lag om vägtrafikdefinitioner punkten 3, utan borde isf omfattas av punkten 4 för vad som är cykel och därför inte räknas som cykel.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som så att det handlar om elfordon och mer specifikt elscooter/ "fatbikes" som är eldrivna. För att få bruka dessa på allmänna vägar krävs det att kraven från lag om vägtrafikdefinitioner är uppfyllda. Specifikt krävs det att fatbiken inte går snabbare än 20 km/h samt motorns effekt max är 250W, då är det samma regler som för cyklar eftersom "fatbiken" då räknas som en elcykel. Om "fatbiken" inte uppfyller kraven får det inte framföras på allmän väg utan får då bara användas i inhägnat område. Se 2 § i lag om vägtrafikdefinitioner.Hoppas du fick svar på din fråga!

Återkallelse av körkort vid trafikolycka och prövotid

2019-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min son körde in i framförfarande bil, alltså höll inte avståndet.Han fick 2000:- i böter och en anmärkning av polisen. Där trodde ju vi att han fått sitt straff och det var färdigt.Men igår fick han brev från transportstyrelsen att hans körkort är indraget två månader och eftersom han har prövotid måste han börja om från början. Jag tycker att straffet i förhållande till det som inträffat är så hårt. Är detta ett normalt straff för denna händelse?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Det är Transportstyrelsen som fattar beslut om spärrtiden, vilket bland annat baseras på en bedömning av brottets eller förseelsens allvarlighetsgrad och hur man har agerat i trafiken tidigare. Att inte hålla tillräckligt med avstånd till en bil framför kan i sig vara anledning till återkallelse av körkort. Spärrtiden för den här händelse är lägst en månad och högst tre år. Frågan om det är ett normalt straff att få indraget körkort i 2 månader för det inträffade kan ses mot bakgrund av spärrtidens spann, där återkallelsen helt klart ligger i dess nedre del (oavsett om det faktum att prövotiden inte är slut gör att påföljden blir än strängare).Det finns möjlighet att överklaga Transportstyrelsens beslut, vilket du kan läsa mer om här och här.Med vänlig hälsning,

Vem är skyldig vid olycka på grund av inbromsning?

2019-04-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en person tvärnitade vid stoppljus precis när det slog över till gult från grönt precis när personen är framme vid stoppljus och det resulterade i en påkörning bakifrån pga att man inte han stanna .Vem är skyldig i detta fall.Önskar svar snarast pga överklagan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som vägtrafikant finns en skyldighet att anpassa avståndet till framförvarande fordon så det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar (3 kap. 2 § trafikförordningen). Bestämmelsen innebär att utgångspunkten är att den som kör in i en bil bakifrån anses vållande. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det givetvis kan göras andra bedömningar i det enskilda fallet. Även om bakomvarande trafikant ska hålla ett sådant avstånd att det inte finns risk för påkörning, kan framförvarande fordon i vissa fall anses vållande. Så kan det vara vid t.ex. hastiga omkörningar och därefter direkt en inbromsning.Sammanfattningsvis kan du åtminstone ha som utgångspunkt att det i regel är den som kör in i framförvarande bil som anses vållande.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Grov olovlig körning och flera trafikbrott sedan tidigare

2019-04-05 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag åkte dit 2018 april för rattfyleri och tog straffet med att köra med alkolås.senare 2019 åkte jag dit för fortkörning körde 52km/H på 30 väg indraget 2månader.sen 1månad senare åkte jag dit för olovlig körning och 2v senare för grov olovlig körning.vad kan jag få för straff och vad händer med mitt körkort?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du tidigare har dömts för olika trafikbrott och att du nu har åkt fast för grov olovlig körning. Nu undrar vilket straff du riskerar att få och vad som kan hända med ditt körkort.Mest troligt att du får böterOlovlig körning av normalgraden är ett brott som endast kan resultera i böter. Straffet för grov olovlig körning kan däremot vara fängelse, där straffvärdet uppgår till som högst sex månader (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Att fängelse ingår i straffskalan betyder dock inte att påföljden alltid blir fängelse.Normalt är att påföljden för den som för första gången döms för grov olovlig körning inte ska bestämmas till fängelse. Hovrätten har uttalat att för fängelse krävs att personen vid upprepade tillfällen, med högst två års mellanrum, har dömts för grov olovlig körning eller att andra försvårande omständigheter gör brottet särskilt allvarligt (RH 2017:35).Att du vid flera tillfällen inom kort tid har dömts för olika trafikbrott ökar risken för att du kan få fängelse. Däremot bör de tidigare trafikbrotten inte anses vara så allvarliga att det har någon större påverkan. Jag bedömer risken för att du ska få fängelse som liten och att det är mest sannolikt att du istället får dagsböter.Du kan få körkortet indraget ytterligare tidJag uppfattar det som att när du åkte fast hade du körkortet indraget på grund av din tidigare fortkörning och eventuellt din tidigare olovliga körning. Om du får ditt körkort indraget bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid, som är den tid ditt körkort ska vara återkallat. Du kan räkna med att spärrtiden på ditt körkort kommer att förlängas med flera månader. Om spärrtiden bestäms till över tolv månader måste du göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka ditt körkort.SammanfattningDet finns en risk att du kan få fängelse, men den är liten. Allra mest troligt är att du får betala böter. Transportstyrelsen kommer sannolikt förlänga spärrtiden på ditt körkort ytterligare.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Vad göra när Transportstyrelsen återkallar ens körkort på felaktiga grunder?

2019-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Tjena. Blivit stannar i bilen. Pissad inga resultat, ingen dom. Trots detta är körkortet indraget.Transportstyrelsen svarar inte på frågan, "vad händer om det inte kommer en dom?"Nu är det snart 6 månader sedan jag blev stannad. Ingen som, inga papper hem, förutom att de drog körkortet, baserat på att polismannen tyckte mitt humör, gick upp och ner.Efter att han börjat kommentera min vikt, utseenden och matvanor och min ekonomi, som det inte är något alls fel på.I min värld har jag all rätt i världen att få ett ändrat humör, pga sådant. Och körkortet skall absolut inte drar in, baserat på en polisman individuella subjektiva åsikt kring vad som händer med mitt humör, när han står och förolämpar mig.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för din fråga!Transportstyrelsens beslut om återkallande av körkort går att överklaga (8 kap 1 § första stycket första punkten körkortslagen). Sättet du beskriver att du blivit behandlad på av polisen indikerar att polisens beteende varit ytterst olämpligt och det är märkligt att du inte fått någon fullständig förklaring på varför ditt körkort blivit återkallat. Du kan alltid anmäla Polisen till en tillsynsmyndighet som justitieombudsmannen (JO). En JO-anmälan görs här.Det är svårt för mig att ta reda på vad Transportstyrelsen grundar återkallelsen av körkort på men misstänker att Transportstyrelsen återkallat ditt körkort på grund av någon av återkallelsegrunderna (5 kap. 3 § körkortslagen). I vilket fall som helst har du rätt att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av det överklagade beslut berör. Överklagandet inges till Transportstyrelsen, som sedan skickar det vidare till allmän förvaltningsrätt för prövning.Tänk på att handläggningstiden hos både Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten ibland är väldigt lång.Lycka till!/Vänligen,

Ansvarsfrihet om rattfylleri skedde för att rädda akut sjuk mor?

2019-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Inatt var jag tvungen att att sätta mig i bilen efter att ha druckit alkohol då jag hade min akut sjuka mor väntande hemma.Jag satte mig i bilen, efter cirka 20 meters körning blir jag direkt stoppad av polis. Jag får blåsa och följa med till polisstationen. Blåste enligt polisen 0.62 och dem förklarade att jag blir misstänkt för grovt rattfylleri. Jag valde under förhör att neka till brott då jag förklarar för polisen att jag handlat i nödvärn då jag farat min mors liv. Jag förklarar att jag endast satte mig i bilen för att komma hem till min mor så fort som möjligt då jag misstänke att det var fara för hennes liv och hon låg medvetslös hemma. Min mor har dokumenterad bipolär sjukdom samt labil diabetes, detta gör att hon ofta blir medvetslös och ramlar/säckar ihop på golvet och inte kan ta hand om sig själv. (detta är helt sant men som polisen vägrade tro på. Jag har dokument på att min mor varit tvångsinlagd 2 gånger på grund av psykisk ohälsa då hon anses vara en fara för sitt eget liv samt att hon lider av labil diabetes vilket försvårar detta.) Hur ser mina chanser ur att kunna bli friad från misstänken om grov rattfylleri ev. behålla mitt körkort som är nödvändigt för mig i mitt jobb och i vardagen? Självklart förstår jag att det är dumt att sätta sig bakom ratten men jag står fast vid att jag inte haft något annat val då det varit fara för någon annans liv, håller mitt resonemang i rätten?Tack för svar.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken, du hittar den här. Nöd kan utesluta ansvar Även om en gärning som egentligen utgör ett brott, tex köra alkoholpåverkad, har begåtts kan det anses föreligga en grund för ansvarsfrihet. En sådan grund är nödvärn, men det måste då handla om att du har försökt avvärja någon annans brott. Det är därför inte nödvärn som kan bli aktuellt i ditt fall, utan istället ansvarsfrihetsgrunden nöd. Det kan vara fråga om nöd när det finns fara för någon liv, i detta fall din mors. Den gärning du har begått, dvs köra alkoholpåverkad, måste stå i proportion till denna fara. Faran för din mors liv ska därför vägas mot risken med ditt handlande. (24 kap 1och 4 §§ brottsbalken)Svårt att få ansvarsfrihet genom att hävda nödFör att en handling i nöd inte ska ses som ett brott måste den vara behövlig. Finns det flera alternativa sätt att undanröja faran ska den brottsliga handlingen utgöra en sista utväg. Detta eftersom man i första hand ska välja att offra sina egna intressen än någon annans och därmed begå ett brott. Att köra bil grovt alkoholpåverkad utgör en fara för annans liv och det kan förmodligen anses att du istället skulle ha ringt en ambulans. Jag bedömer därför att det blir svårt för dig att frias från brottet genom att hävda att du handlade i nöd.En förmildrande omständighetDäremot kan den omständigheten att du körde alkoholpåverkad för att rädda din mors liv utgöra en förmildrande omständighet när domstolen bedömer vilket straff den ska utdöma. Det kan alltså innebära att du får ett mildare straff än du annars skulle ha fått. (se 29 kap 3 § 1 st p. 5 brottsbalken)Sammanfattning och rådMin bedömning är att ditt agerande inte kommer att falla under ansvarsfrihetsgrunden nöd. Däremot kommer det med allra största sannolikhet att ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen av gärningens straffvärde. Det är dock ändå möjligt att hävda nöd vid en eventuell rättegång och på sätt ge det ett försök. Jag vill även informera dig om att du eventuellt kan ha rätt till en offentlig försvarare. Det är dock inte vanligt att en sådan förordnas vid trafikmål. Om du inte anses ha rätt till en sådan, rekommenderar jag att du själv anlitar en advokat eftersom du är misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsningar,