Vad blir straffet om jag kör en trimmad moped?

2019-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om jag skulle köra en moped med utvidgad plugg i 60km/h vad skulle jag kunna tänka mig för straff, eller utkomst?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt transportstyrelsen får en så kallad klass I moped gå i högst 45 km/h. Skulle då en moped på grund av att den är trimmad framföras i hastigheter över denna 45 km/h- gräns skulle det innebära olovlig körning. Men egentligen spelar dock inte hastigheten någon roll. Om en moped är trimmad och har kapacitet att framföras fortare än 45 km/h så är det oavsett hastighet, olovlig körning man gör sig skyldig till. Bestämmelserna om olovlig körning hittas i trafikbrottslagen 3 § (TBL). Det vanligaste straffet är 30' dagsböter alternativt en bot på 1500 kr. Kom ihåg att straffet kan bli strängare om man till exempel gjort sig skyldig till samma brott flera gånger.Förutom bötesbeloppet så kommer polisen med stor sannolikhet beslagta (förverka) de delar på mopeden som utgör "trimningen". Se 7 § TBL.Hoppas det fick svar på din fråga!

Syns en böter för användande av mobiltelefon vid körning i belastningsregistret?

2019-09-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har blivit stoppad av polisen för 2 veckor sen pga mobil användande o fört fordon i samtidigt o fick en bot på 1500kr så min fråga är : räknas den som ordningsbot? Kommer den synas på belastningsregistret? O om det syns hur länge kommer den va kvar tills den tas bort! Jag jobbar som väktare o det är viktigt för mig att veta fast polisen sa att det kommer inte påverka nånting på ditt jobb.Tack för hjälpen.
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Användandet av mobiltelefon samtidigt som du kör bil regleras i trafikförordningen i 4 kap. 10 e §. Där hittar du ett förbud mot att hålla mobilen i handen samtidigt som du kör och ditt mobilanvändande inverkar menligt på din körning. Om man döms för ett brott registreras den uppgiften i ett register som förs av Polismyndigheten. Det är det registret som kallas för belastningsregistret. Även godkända strafförelägganden/ordningsboter och åtalsunderlåtelser syns i belastningsregistret. Hur länge uppgiften finns där beror på vilket straff det är som utdöms. Enligt 14 kap. 3 § 1c p. trafikförordningen så döms den som bryter mot 4 kap. 10 e § till penningböter. Ordningsböter utfärdas i de allra flesta fall av polisen, men även i vissa fall av Tullverket eller Kustbevakningen, och i sällsynta fall av Åklagarmyndigheten. Riksåklagaren bestämmer, i samråd med Polismyndigheten, vilka brott som ska kunna ge ordningsböter. Det handlar enbart om brott som har penningböter i straffskalan, det vill säga de lindrigaste brotten. Polisen har alltså i det här fallet utfärdat en ordningsbot. Ordningsböter är inte något straff i sig, utan det straff som påförs genom ordningsbot är penningböter.Sammanfattningsvis är det en penningböter du har betalat på 1500 kronor, och penningböter syns i belastningsregistret fem år innan den tas bort. Det finns två olika typer av böter; penningböter eller dagsböter. Penningböter är den typ av böter du betalar när du åker dit för fortkörning och liknande. Det är en böter med ett fastställt engångsbelopp. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kommer mitt körkort dras in helt och hållet eller med spärrtid då jag åkte dit för fortkörning?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan blev idag av med mitt körkort körde 153.3 på 120 väg och på bot skrev dom uppmätt med genomsnitt hastighetsmätare och i kryssat ruta 2a får jag spärr tid eller får ej tillbax?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör återkallande av körkort finns i körkortslagen (KKL). Nedan kommer jag att redogöra för vad som kommer att hända nu. Därefter kommer jag att redogöra för huruvida ditt körkort kommer att bli spärrat eller helt indraget.Vad händer nu?Första steget är att polisen kommer att skicka vidare sitt beslut angående omhändertagandet av ditt körkort till Transportstyrelsen. De kommer i sin tur ta ett slutgiltigt beslut kring om körkortet kommer att återkallas eller ej, KKL 7 kap 2 §. Eftersom att du körde så pass mycket över den givna hastighetsgränsen är det troligt att ditt körkort kommer att återkallas, KKL 5 kap 3 §. När beslutet om återkallandet har tagits ska dessutom en spärrtid bestämmas. Spärrtiden kan sträcka sig från 1 månad till 36 månader beroende på hur allvarlig Transportstyrelsen tycker att din överträdelse är, hur stort behov du har av körkort samt om du tidigare har begått trafikförseelser, KKL 5 kap 6 §.Spärrtid eller ej?I regel så är det just en spärrtid som gäller, särskilt vid hastighetsöverträdelser. Transportstyrelsen tar enbart beslut om att återkalla körkort helt och hållet om föraren har en sjukdom eller dylikt som hindrar henom från att köra bil på ett säkert sätt eller om körkortet är utfärdat på felaktiga grunder, KKL 5 kap 3 §.Sammanfattningsvis kommer ditt körkort med all sannolikhet att återkallas med en spärrtid som kan vara från 1 månad till 36 månader. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens utredning och spärrtider på Transportstyrelsens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Blir man av med körkortet om man kör mot rött?

2019-09-01 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag behöver lite hjälp om nån kan hjälp mig jag körde röd ljus civil bil bakom mig jag fick 3000kr böter i handen men dem tar inte mitt körkot de så att de skulle repportera till transportstyralsen jag jobbar som lastbil förare jag vill inte förlåra mitt körkort så vill veta om det finns möjlighet ha kvar körkort vad kan jag göra
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att köra mot rött är en sådan trafikförseelse som ofta leder till att körkortet kan återkallas. Hos Transporstyrelsen sker själva utredningen kring om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka, det är alltså helt upp till de att avgöra. Innan något beslut tas brukar de kontakta körkortsinnehavaren (dig i den här situationen) så att du får berätta vad som hänt komma med synpunkter. Självklart bör du nämna de omständigheter du beskrivit här (som att du arbetar som lastbilschaufför och att det är ditt levebröd) även för dem, men det är inte säkert att det kommer att räcka för att du får behålla körkortet. Om Transportstyrelsen genom sin utredning kommer fram till att ditt körkort ska återkallas kommer de även att bestämma en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden kan gälla från 1 till 36 månader från återkallandet, och under denna period får du inte ha körkortet. Hoppas det ordnar sig och att du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka in en till.

Vad kan påföljden bli för brottet olovlig körning?

2019-09-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min son kommer åtalas för olovlig körning då han, 15år, kört trimmad moped som går som mest i ca 80 km/h. Vid tillfället körde han i ca 75 km/h men polisen säger att de uppskattade det till 100 km/h. De klockade eller filmade inte honom då de körde ikapp honom. Jag undrar över vilket straff han kan tänkas få. Om han får en prick i registret? Om han inte får börja övningsköra till bil vid vanlig tid?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar först berätta vilken påföljd som kan komma att bli aktuellt för brottet olovlig körning för att sedan besvara dina övriga funderingar. Påföljd vid olovlig körningDu skriver att din son kommer att åtalas för olovlig körning. Detta brott regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Påföljden för olovlig körning är böter men om brottet är grovt så kan straffet bli fängelse upp till sex månader. Den vanligaste påföljden är däremot böter och det brukar röra sig om ungefär 1.500 SEK. Det krävs en hel del för att brottet ska anses som grovt t ex att det sker vanemässigt eller att det är fråga om olovlig körning i större omfattning. Kan man få någon prick i registret vid olovlig körning? I Sverige har vi inget pricksystem för trafikbrott. Trafikbrott kan visserligen leda till körkortsingripande eller böter, men det registreras alltså inga prickar. Trafikbrottet kommer däremot hamna i belastningsregistret. Kan brottet påverka när man får börja övningsköra?Det kan hända att din son får sitt körkortstillstånd indraget om han anses vara olämplig i trafiken, 3 kap. 2 § körkortslagen (KKL). Om körkortstillståndet blir indraget så får man en spärrtid mellan en månad till tre år, 9 § KKL. Spärrtid innebär att man inte under den tiden kan få ett körkort utfärdat. Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Vänliga hälsningar,

Vad kan straffet bli om man kör motorcykel utan körkort?

2019-09-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, Jag har haft mitt B körkort i ett år och köpte jag en motorcykel och blev stoppad när kör motorcykeln i parkeringen dagen jag köpte den. Ärendet har gått vidare till rättegång. Jag undrar vad det kan bli för straff.Kan mitt B körkort bli återkallat.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad straffet kan bli om man kört motorcykel utan att ha körkort för det samt om ditt körkort kan bli återkallat. Regler om trafikbrott hittas i lag om straff för vissa trafikbrott.Vad kan straffet bli?Det är alltid domstolen som i slutändan bestämmer vad det ska bli för straff när en person har begått ett brott. När domstolen bestämmer vad straffet ska bli så är det många olika faktorer som påverkar till exempel vilket brott personen begått, vilken ålder personen har och om personen är tidigare straffad. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge dig ett svar på vilket straff som kan bli aktuellt i detta fall. Det jag kan göra är att berätta vad det står i lagen att man kan få för straff när man kör motorcykel utan körkort.Att köra motorcykel utan giltigt körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Påföljden för brottet är böter. Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt kan personen dömas till fängelse i högst sex månader. Om det är första gången du begått brottet, inte blivit av med körkort förut och inte utsatt någon på parkeringen för fara så är min gissning att du döms för "vanlig" olovlig körning och inte grov. Om så blir fallet är straffet du kan förvänta dig böter. Kan ditt körkort bli återkallat?Det är transportstyrelsen som beslutar om körkoret ska återkallas eller inte. Precis som jag skrev ovan så kan jag inte säga med säkerhet om det kommer hända dig eller inte. Det jag kan säga är vad som brukar leda till att körkort återkallas.Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort. Som exempel på situationer då körkoret ska återkallas kan nämnas:- Grov vårdslöshet i trafik- Hastighetsöverträdelse- Körning mot rött ljus- Opålitlighet i nykterhetshänseendeOm du döms för olovlig körning, som är ett trafikbrott, så finns möjligheten att du får ditt körkort återkallat. Det är dock en bedömning från fall till fall om en person är lämplig att ha körkort eller inte.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad är straffet om man kör en manuellt växlad bil men innehar ett körkort för automatväxlade bilar?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad är det för straff att köra en manuellt växlad bil om man har körkort för en automatväxlad bil.Det är ju trots allt samma trafikregler som gäller för manuellt växlad som automatväxlad.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikbrottOm man uppsåtligen eller genom oaktsamhet kör en manuellt växlad bil med ett automatkörkort, gör man sig skyldig till olovlig körning. Straffet för detta brott är böter (3 § andra stycket trafikbrottslagen). Även om det är samma trafikregler för de olika växellådorna, så utgör det ett brott då föraren endast har körkortsbehörighet för automatisk växellåda och inte manuell. Ett villkor om att behörigheten ska vara begränsad till automatväxlade bilar får beslutas ur trafiksäkerhetssynpunkt (3 kap. 10 § körkortslagen).BöterBöter vid olovlig körning utdöms oftast i form av dagsböter. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det lägsta bötesbeloppet uppgår således till 1 500 kr (30 x 50), medan det högsta bötesbeloppet uppgår till 150 000 kr (150 x 1000). Beloppets storlek beror på brottets art.Återkallelse av körkortTransportstyrelsen kan besluta att återkalla förarens körkort om denne gör sig skyldig till ett trafikbrott. Körkortsingripande blir exempelvis aktuellt vid olovlig körning om brottet inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Det här innebär att brottet olovlig körning även kan leda till att Transportstyrelsen återkallar förarens körkort. Vid återkallelse av körkort beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid. Körkortet är återkallat under spärrtiden och inget nytt körkort får tillverkas under denna tid (5 kap. 6 § körkortslagen).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vad kan man förvänta sig för straff om man kör för fort och vart dömd för vårdslöshet i trafik förut?

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej LawLine, om en person sicksackar i 210km/h på en motorväg (110km/h) och har blivit dömd för vårldslöshet i trafiken tidigare. Vad skulle man kunna förvänta sig för straff då?
Binh Tran |Hejsan!När det gäller trafikbrott tillämpas Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (Trafikbrottslagen). På din beskrivning skulle jag gissa att det brott du möjligtvis kan ha gjort dig skyldig till är vårdslöshet i trafik, detta förutsätter att du inte har varit berusad på något sätt. Vårdslöshet i trafik regleras i Trafikbrottslagen 1 § (här). Vårdslöshet i trafik innebär att en vägtrafikant brister i den omsorg och försiktighet som är påkallad med tanke på riskerna i trafiken. Straff för vårdslöshet i trafik är aktuellt om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Personer som är väldigt trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, fortkörning eller har ett stort ansvar i trafiken. Straffet är dagsböter, se Trafikbrottslagen 1 § 1 st (här).Polisen får omhänderta körkort på plats om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av att körkortshavaren har brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen inte kan ses som ringa, d.v.s. mindre allvarlig (se 5 kap. 3 och 7 §§ Körkortslagen). Trots att du endast är misstänkt för brottet kan polisen alltså omhänderta ditt körkort.Med vänliga hälsningar.