Köra mot rött och återkallelse av körkort

2019-02-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har kört mot rött av misstag jag hade inte avsikt att göra det jag visste polisen låg bakom mig men vej ej vad som hände mig jag gjorde detta misstaget undrar om vad kommer hända med min körkort? Jag är taxiförare men jag blev av med körkortet 2017-05 också. Kan det påverkar det som hände idag också?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr spelar det ingen roll om du haft för avsikt att köra mot rött eller inte. Det är likväl en trafikförseelse som kan ge skäl för återkallelse av ditt körkort [5 kap. 3 § KörkL]. Om överträdelsen ses som mindre allvarlig kan Transportstyrelsen välja att bara utfärda en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Då kollar de på omständigheterna som förelegat när du körde mot rött. Eventuellt kan de finna att en varning räcker, men med tanke på att du tidigare gjort dig skyldig till trafikförseelser kan det skapa skäl för att inte enbart varna dig utan istället återkalla ditt körkort [5 kap. 9 § KörkL]. Hur bedömningen exakt kommer gå till kan jag inte gå närmre in på då det är Transportstyrelsen som sköter det. Om ditt körkort återkallasOm ditt körkort återkallas kommer det bestämmas en viss tid då du inte kan ta körkort igen, en s.k spärrtid. Spärrtiden kan vara från en månad upp till tre år, beroende på hur allvarligt brottet anses ha varit. Om spärrtiden bestämts till mindre än ett års tid behöver du inte ta om ditt körkort utan ett nytt utfärdas. Om du däremot nyligen tagit körkort och är på prövotid, och ditt körkort nu blev återkallat under prövotiden måste du ta om körkortet. Det innebär att du måste söka om körkortstillstånd, göra om riskettan och risktvåan samt uppkörning och teoriprovet. När det är sex månader kvar av spärrtiden kan du söka om körkortstillstånd [5 kap. 14 § KörkL].Min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att Transportstyrelsen antingen kan återkalla ditt körkort eller enbart ge dig en varning om de anser att det räcker. Om de skulle besluta att återkalla ditt körkort gäller olika regler för personer som precis tagit körkort och för personer som haft körkort en lite längre tid. Om du precis tagit körkort och var under prövotid måste du söka om körkortstillstånd, göra om uppkörning, riskettan, risktvåan och teoriprovet. Om du inte var under prövotid och spärrtiden för ditt körkort är kortare än ett år, behöver du inte ta om körkortet utan ett nytt utfärdas direkt efter spärrtiden. Motsatsvis gäller att om spärrtiden är längre än ett år måste du ta om körkortet.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Fråga om smitning från olycksplats utan att ha orsakat olyckan

2019-01-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om man blir påkörd av en annan bil, alltså inte orsakar olyckan men smiter från platsen ändå, gör man sig då skyldig till brott?Tack!
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Brottet i fråga, smitning från olycksplats, finns i 5 § i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). I paragrafen stadgas att om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta betyder att även den som inte har orsakat olyckan, utan bara varit del av den, kan ha gjort sig skyldig till ett brott. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Räknas rullande bil som olovlig körning?

2019-01-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Vred på tändningen så rattlås hoppade ur och tog ur handbromsen så billen rullade ut från garaget, när jag stannade bilen precis utanför garaget så kom polisen och gav mig en olovlig. Ska också påpeka att allt detta skedde på egen gård. Räknas detta som olovlig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om olovlig körning finns i lagen om straff för vissa trafikbrott. Bestämmelsen innebär att om någon uppsåtligen för fordon utan körkort döms till böter.I rättsfallet B 6874-15 från Svea Hovrätt uttalade domstolen att det enligt praxis anses vara ett förande att sitta vid ratten och manövrera en bil som rullar, även om dess motor inte är igång. Uttalandet talar för att du kan bli dömd för olovlig körning.Om du vägrar acceptera ett eventuellt strafföreläggande kommer åklagaren att lämna in en stämning till domstol (alt. kan så ske direkt utan ett strafföreläggande i vissa fall). Det som eventuellt kan göra att du inte döms för olovlig körning är att du säger att du saknade uppsåt. För uppsåt krävs att du gör en handling och är medveten om följden eller åtminstone likgiltig för vad följden kan bli. Om du inte hade uppsåt och det var en ren olyckshändelse så uppfyller du inte rekvisiten för att bli dömd för olovlig körning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Polisen stoppade mig med tramadol i blodet. Ska jag förlora körkortet och vad blir straffet?

2019-01-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Polisen stoppade mig och tog blodprov. Resultat var 0,45 av tramadol. Ska jag förlora körkortet? Straff?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om du kommer förlora körkortet för att du stoppats med tramadol i blodet och vad du kan få för straff för detta. Reglerna om brott i trafiken och körkort finns i Trafikbrottslagen (TBL), Brottsbalken (BrB) och Körkortslagen (KkL). Straffet för att köra narkotikapåverkad är böter eller om brottet är allvarligt fängelse Att du kör ett fordon efter att ha tagit narkotika i form av tramadol är att göra dig skyldig till rattfylleri (TBL 4 §). Om domstolen anser att ditt brott är extra allvarligt på grund av att du t.ex. varit avsevärt påverkad eller inneburit en stor fara för trafiksäkerheten kan de bedöma att det är fråga om grovt rattfylleri (TBL 4 a §). Straffen för de två brotten är följande:- rattfylleri: böter eller fängelse i högst sex månader- grovt rattfylleri: fängelse i 14 dagar till högst två årBöter är 50 - 1 000 kr i 30 - 150 dagarDu kommer troligtvis att straffas med böter om du döms för normalgraden av rattfylleri. Du får då betala ett visst belopp till staten i ett visst antal dagar (BrB 25 kap. 2 §). Hur stort beloppet blir beror på din inkomst och ska vara minst 50 och högst 1 000 kronor. Hur många dagar du ska betala beror på hur allvarligt domstolen anser att brottet är och ska vara minst 30 och högst 150 dagar. Istället för fängelse kan du få en villkorlig dom eller skyddstillsynDu ska straffas med fängelse om du döms för grovt rattfylleri. Domstolen vill dock gärna undvika att frihetsberöva personer genom att sätta dem på anstalt och väljer om det är möjligt därför lindrigare straff. Är du inte tidigare dömd är det troligt att du får en villkorlig dom och böter (BrB 27 kap. 1 §). Detta innebär att du förutom böter får en prövotid på två år då du är "fri" men ska sköta dig och inte begå fler brott. På grund av att du verkar missbruka narkotika kan domstolen alternativt ge dig skyddstillsyn och du får då en prövotid på tre år med övervakning det första året (BrB 28 kap. 1 §). Du kan också få olika typer av behandlingsplaner för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Jag rekommenderar dig att inte begå nya brott under prövotiden om du får en villkorlig dom eller skyddstillsyn. Begår du nya brott kan domstolen ta tillbaka straffet och istället ge dig ett fängelsestraff på anstalt. Du kommer troligtvis att förlora körkortet i minst 12 månader eller längre om brottet är allvarligtDet är troligt att du förlorar körkortet under en tid framöver. I praktiskt taget alla fall när någon döms för rattfylleri beslutar Transportstyrelsen om att återkalla körkortet (KkL 5 kap. 3 §). Körkortet återkallas ofta 12 månader för rattfylleri och 24 månader för grovt rattfylleri. För att få tillbaka körkortet måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Om du förlorar körkortet i mer än 12 månader måste du däremot först göra ett nytt kunskapsprov och körprov för att få tillbaka körkortet (KkL 5 kap. 14 §). Sammanfattning- Du begår brottet rattfylleri genom att köra narkotikapåverkad. Straffet kan bli böter eller fängelse beroende på hur allvarligt domstolen bedömer att brottet är. - På grund av brottet kommer du troligtvis förlora körkortet i minst 12 månader.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar

Straff och spärrtid vid olovlig körning

2019-01-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad är straffet för olovlig körning? Hur länge måste man vänta för att ta nytt körkort?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff för olovlig körningDen som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet för olovlig körning är böter vilket i det här fallet innebär dagsböter. Antalet dagsböter som döms ut kan vara mellan 30 och 150. I de fall jag tittat på av olovlig körning är det vanligt att ett lägre antal dagsböter döms ut, exempelvis 40 dagsböter.Straff för grov olovlig körningOm den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är max sex månaders fängelse. (3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott). Det bör dock nämnas att det vanligaste straffet för grov olovlig körning är dagsböter, men istället ett högre antal dagsböter än vid olovlig körning. För att faktiskt dömas till fängelse krävs vanligtvis en hel del försvårande omständigheter, som att man dömts för olovlig körning ett antal gånger tidigare. Det fängelsestraff som då döms ut är dessutom ofta lägre, exempelvis en månad. Spärrtid för att ta körkortOm man efter att ha begått brottet olovlig körning ansöker om körkortstillstånd kommer med största sannolikhet en så kallad spärrtid meddelas. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. I de fall jag tittat på kan en vanlig spärrtid för olovlig körning vara sex månader, men den kan naturligtvis variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Återkallas ens körkort vid en trafikolycka på grund av halka, trots att en kört under hastighetsgränsen?

2019-01-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min son har haft sitt körkort i 1,5 år och har inga trafikförseelser sedan tidigare. Han har några månader kvar på sin prövotid. En tidig morgon för två veckor sedan krockade han. Han körde ut ur en rondell mot tvåfilig väg och lade sig i V fil för planerad färd framåt. Det var mycket halt och ca 200 meter längre fram kom han emot snömodd (hastighet ca 80 på 100 väg) körde in i vajerräcket och drogs sedan mot H fil och krockade mot en bil, sedan tillbaka mot V fil innan bilen stannade. Polisen anser i sin utredning som ännu inte är klar att det är vårdslöshet i trafik och att han har gjort en omkörning i hög hastighet. Sonen säger att det inte var en omkörning då han omedelbart efter rondellen lade sig i V fil för att där ligga kvar ner mot centrum. Hur stor är chansen för att körkortet återkallas? Det var mörkt och halt.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i körkortslagen [KörkL] och lag [1951:649] om straff för vissa trafikbrott [TBL].I körkortslagens femte kapitel anges det på vilka grunder ett körkort kan återkallas. Det kan exempelvis vara att körkortsinnehavaren varit grovt vårdslös i trafik, varit grovt påverkad av alkohol eller narkotika eller vid upprepade tillfällen brutit mot trafikförseelser och därmed visat en bristande vilja/förmåga att rätta sig efter trafikreglerna [5 kap. 3 § KörkL]. Med tanke på att din son inte, som jag har förstått det, varit drogpåverkad under färden eller begått några trafikförseelser tidigare finns det en chans att Transportstyrelsen anser att denna händelse enbart var en engångsföreteelse och att han därmed bara ska bli varnad och få betala böter. Samtidigt finns det förutsättningar för att återkalla körkort även i andra situationer och det är om din son anses ha brutit mot en trafikregel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt, under förutsättning att överträdelsen inte ses som ringa. Med "ringa" menas "mindre allvarlig" [5 kap. 3 § fjärde punkten, KörkL]. I ditt fall skulle en kunna argumentera för att omständigheterna varit ringa med hänsyn till att din son inte överskridit den tillåtna hastigheten utan snarare anpassat sig till att det var mörkt och halt på vägarna. Samtidigt kan det varit påkallat att köra ännu långsammare med hänsyn till rådande vägförhållanden och exakt hur situationen var i din sons fall kan jag inte uttala mig om då jag inte var på plats. Om din sons agerande ses som vårdslöshet i trafik kan det falla under 5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL och därmed leda till att hans körkort återkallas samt att han får betala dagsböter för sin vårdslöshet.Vad krävs för att agerandet ska vara vårdslöshet i trafik?För att din son ska anses ha varit vårdslös i trafiken krävs det att han i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som med hänsyn till omständigheterna ska beaktas för att förhindra uppkomsten av en trafikolycka [1 § TBL]. Enligt förarbeten till bestämmelsen kan en ta hänsyn till förarens körsätt genom att jämföra det med en "normalt skicklig förares körsätt". I den bedömningen tar en hänsyn till vad föraren insåg eller borde insett och om det fanns något som hen kunde gjort för att förhindra uppkomsten av trafikolyckan. I ditt fall har jag tyvärr inte tillräcklig information för att kunna göra den bedömningen, men precis som nämnt ovan kan en ta hänsyn till att din son anpassat sin hastighet efter rådande vägförhållanden, men samtidigt kan det varit så halt och mörkt att han borde kört långsammare eller vidtagit andra åtgärder för att förhindra risken för en trafikolycka.Måste körkortet återkallas om sonen anses ha agerat vårdslöst i trafiken?I vissa fall kan det beslutas att en person ska tilldelas en varning istället för återkallelse av körkortet, men detta gäller bara om varningen av särskilda skäl kan ses som en tillräcklig åtgärd [5 kap. 9 § KörkL]. Det är upp till Transportstyrelsen att avgöra huruvida det räcker med en varning. Som huvudregel brukar det första körkortsingripandet innebära en varning när en person brutit mot en trafikregel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot kan undantag göras för de situationer där Transportstyrelsen betraktar överträdelsen som allvarlig, vilket inte är helt omöjligt i detta fallet. Då kan det vara så att de beslutar att återkalla körkortet.Om din sons körkort återkallas kommer en tid bestämmas för en period där han inte kan ta körkort, en s.k spärrtid. Tiden brukar vara mellan 1 månad till 3 år. Vid grov vårdslöshet i trafik kan körkortet återkallas till lägst ett år, men eftersom din sons handlande betraktats som vårdslöshet kan det förhoppningsvis vara så att tiden blir kortare [5 kap. 6 § KörkL]. Eftersom din sons körkort återkallas under prövotiden måste han göra om förarprovet [teoridelen och uppkörningen]. För att kunna göra provet måste din son ansöka om ett körkortstillstånd vilken han kan göra när sex månader återstår av spärrtiden. Utöver detta måste din son också göra om riskutbildningarna om giltighetstiden för dessa gått ut.Sammanfattning och min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: Din sons körkort kan återkallas om han anses ha kört vårdslöst i trafiken och i samband med återkallandet kan han även behöva betala dagsböter. I sådana fall kommer han inte få tillbaka körkortet förrän inom en viss tid på 1 mån till 3 år, beroende på vad Transportstyrelsen finner lämpligt med hänsyn till fallet. Ett återkallande av körkortet under prövotiden leder till att din son måste göra om förarprovet, ansöka om körkortstillstånd och ev. göra om riskutbildningarna om giltighetstiden för dessa gått ut.Om din son med hänsyn till omständigheterna inte anses ha handlat vårdslöst i trafiken, t.ex. genom sin anpassade hastighet, skadans omfattning m.m kan det vara så att Transportstyrelsen delar ut en varning istället. Dock med hänsyn till att en annan bil skadats och att en borde ta hänsyn till halka när sådana förhållanden råder på vägen gör att bedömningen kan bli återkallelse istället. Det är som sagt upp till Transportstyrelsen att göra den bedömningen och inget jag kan säga med säkerhet.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Promillehalt vid rattfylleri på cykel

2019-01-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Om man cyklar full, med en promillehalt på över 0.2, kan man då åka fast för rattfylleri?
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om promillehalts gränsen är densamma vid rattfylleri på cykel, som vid rattfylleri med motordrivet fordon. När det kommer till cykling efter alkoholförtäring finns det ingen uttrycklig promillehalt som gräns. Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon har efter alkoholförtäring minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften och kan då dömas för rattfylleri. (4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott) Bedömningen är då att man inte kan köra på ett betryggande sätt. Rattfylleri vid körning av motordrivet fordon regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. Vid dessa rattfyllerireglerna avser lagen endast motordrivna fordon. När det istället gäller cykling efter alkoholförtäring omfattas det trafikförordningen istället. Där stadgas det att fordon inte får föras av den som bland annat är påverkad av alkohol och därför inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. (3 kap. 1 § trafikförordningen) I denna lagreglering räknas cykel som ett fordon i lagens mening. Fortsättningsvis regleras det att det åligger polisen att hindra alltför berusade cyklister från att fortsätta cykla, om det kan medföra påtaglig fara för trafiksäkerheten eller liknande. (14 kap. 15 § trafikförordningen)Detta innebär att det inte finns någon uttrycklig promillegräns för rattfylleri på cykel, utan det är snarare så att det inte är tillåtet att cykla alltför berusad, där det finns en risk att det medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet. Om man cyklar efter alkoholförtäring ska man helt enkelt kunna göra de på ett betryggande sätt och bedömningen görs från fall till fall. Hoppas du fick svar på din fråga!

Om mitt körkort blir indraget och jag ändå kör min bil, vad blir då ett ev. bötesbelopp?

2019-01-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Om mitt körkort blir indraget pga. glaukom och jag ändå kör min bil och blir stoppad i en vanlig poliskontroll utan annan förseelse, vad blir då ett ev. bötesbelopp? Jag har inget annat i straffregistret än en liten fortkörning för ca 15 år sedan. Årsinkomst 250.000Med vänlig hälsning
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vad ett eventuellt bötesbelopp blir om du kör din bil trots indraget körkort. Jag utgår från att du ställer denna fråga av rent intresse och att detta inte är något du har tänkt att göra. Jag vill starkt avråda från att köra bil om ditt körkort blir indraget körkort på grund av en ögonsjukdom som glaukom. Om ditt körkort blir indraget är det ju av en anledning samt både för din egen och andras säkerhet i trafiken. Straffet för olovlig körning är böter eller om brottet är grovt fängelse Reglerna om detta finns i Trafikbrottslagen (TBL) och Brottsbalken (BrB). Att köra bil trots indraget körkort är att göra sig skyldig till brottet olovlig körning (TBL 3 §). Med tanke på att ditt körkort kan bli återkallat på grund av en sjukdom finns det till och med en risk att brottet bedöms som grov olovlig körning. Straffen för brotten är följande: - olovlig körning: böter - grov olovlig körning: fängelse i 14 dagar till högst sex månaderOm straffet blir böter blir bötesbeloppet ca 200 kr om dagen i 30-150 dagar Du ska alltså dömas till böter, om du döms för olovlig körning av normalgraden. Då får du betala ett visst belopp i ett visst antal dagar till staten (BrB 25 kap. 2 §). Hur många dagar det blir beror på hur allvarligt domstolen anser att brottet är, men det ska vara lägst 30 och högst 150 dagar. Hur stort beloppet blir beror precis som du själv förstått på hur stor inkomst du har. Utifrån en årsinkomst på 250 000 kronor borde det bli ca 200 kronor om dagen. Det totala bötesbeloppet borde i så fall bli från ca 6 000 kronor (30 x 200 kr) till 30 000 kronor (150 x 200 kr). Om du har barn och make eller sambo som är ekonomiskt beroende av dig kan dock beloppet minskas. Om brottet är grovt bör straffet bli villkorlig dom och böter med samma bötesbeloppDu ska dömas till fängelse, om du döms för grov olovlig körning. Domstolen vill dock så långt det är möjligt undvika att frihetsberöva personer genom att placera dem på fängelseanstalter. Med tanke på att du tidigare inte har något annat i straffregistret än en liten fortkörning är det därför troligt att du får en villkorlig dom istället för fängelse (BrB 27 kap. 1 §). Detta innebär att du får en prövotid på två år då du ska sköta dig och inte begå fler brott. Begår du fler brott under prövotiden finns en risk att du får fängelse istället. Tillsammans med den villkorliga domen får du också böter (BrB 27 kap. 2 §). Hur många dagar du ska betala böter beror även här på hur allvarligt domstolen bedömer att brottet är och ska vara lägst 30 och högst 200 dagar. Det totala bötesbeloppet vid villkorlig dom kan alltså bli från 6 000 till 40 000 kronor.Sammanfattning- För olovlig körning ska du dömas till böter. Ett ev. bötesbelopp blir ca 200 kronor om dagen i 30-150 dagar. - För grov olovlig körning ska du dömas till fängelse. Det är dock troligt att du istället får villkorlig dom och böter. Ett ev. bötesbelopp blir ca 200 kronor om dagen i 30-200 dagar. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Med vänliga hälsningar