Fortkörning under prövotid

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. För exakt en veckan sedan blev jag stoppad av en polis, då dom sköt med laser och dom klocka mig med 17 över på 40 väg, jag fick 2800kr i böter som jag betalt in, men dom nämnde inget om mitt körkort utan jag fick bötern sen var det klart. då jag bara haft körkortet i 6 månader så har ju prövotid kvar..är orolig att jag kommer få indraget körkort i efterhand? Tacksam för svar!
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kommer inte att få ditt körkort indraget i efterhand. Eftersom du har kört 17 km/h för snabbt på en 40-väg är din fortkörning att anse som ringa, vilket innebär att ditt körkort inte kommer bli indraget ( här kan du läsa mer om olika gränser för böter och indraget och indraget körkort). Du kan dock få en varning och böter (vilket du berättar att du har fått). Prövotiden innebär endast att om ditt körkort hade dragits in av någon anledning så hade du behövt göra ett nytt körkortsprov, både uppkörning och teoriprov, innan du hade fått ett nytt körkort. Du kan läsa mer om detta här.

Om felaktigt angivet bilregistreringsnummer på en bot och skyldighet att betala för boten

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag fick böter med fel reg. nr. Är jag ändå skyldig att betala boten?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att parkeringsvakten skev in ett reg. nr. där du visades vara ägare men att det inte var din bil som var parkerad där på platsen och tillfället i fråga. Du bör då överklaga boten p.g.a. av att fel reg. nr. angavs av parkeringsvakten. Du kan även begära ut bilder som parkeringsvakten ska ha tagit vid tillfället för att bättre kunna argumentera för att det inte var din bil som var felparkerad. Om du dock fick en bot i fönstret på bilen och det på själva lappen står fel reg. nr. men det är din bil enligt bilderna har jag svårt att se att en överklagan lyckas på bara det faktum att parkeringsvakten skrev in fel reg. nr på själva lappen, eftersom bilderna ändå bevisar att det faktiskt var en felparkering. Om det däremot inte finns några bilder från händelsen blir det svårare för parkeringsvakten att bevisa att det faktiskt förelåg en felparkering. Parkeringsvakterna brukar dock idag alltid ta bilder, varför det sistnämnda alternativet är mindre troligt. Om det däremot var du och din bil som hade parkerat på platsen i fråga men att du råkade skriva i fel reg. nr. i t.ex. parkeringsautomaten eller i en app så ligger det tyvärr dig till last att fel reg. nr. angavs, trots att du de facto betalade för en parkering vid det tillfället. Du kan se en av mina kollegors bra och sammanfattande svar för en sådan situation här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påföljd för att köra bil över promillegränsen

2019-08-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Blev stoppad o hade 0.27 dagen efter vid finlandsbåten o undrar vad de blir o jag har inget annat på mig som polisen sa ,tack i förhand
Mathilda Ekdahl |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I detta fall gäller lagen om straff för vissa trafikbrott. Enligt 4 § ska den som för ett motordrivet fordon efter att ha druckit alkohol i så stor mängd att "alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet" dömas för rattfylleri. Påföljden för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Vad som gäller i ditt fall är svårt att svara på, då det är flera omständigheter som har betydelse för påföljden. Du nämner t. ex. att du inte är dömd för något tidigare brott, vilket skulle kunna ha betydelse i detta fall. Man ser även till hur allvarligt brottet har varit. Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen ska även körkortet återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Denna så kallade spärrtid kan enligt 5 kap. 6 § körkortslagen vara i lägst en månad och högst tre år. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får man äga manuell bil med automatkörkort?

2019-08-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej kan jag äga en manuell bil utan att bruka den när jag har ett automat körkort, eller blir körkortet indragen ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga om att du vill veta om det är lagligt att äga en bil som man inte har behörigt körkort för. Att man är behörig att köra ett visst fordon utgör inget villkor för att man ska få stå som ägare till fordonet. Förutsatt att man är myndig får man alltså i regel äga en bil trots att man helt saknar körkort eller, som i ditt fall, saknar "rätt" körkort. Så fort du kör bilen du saknar körkort för begår du brottet olovlig körning enligt 3 § lag om straff för vissa trafikbrott (här), men det är alltså helt tillåtet att äga en manuell bil trots att du har automatkörkort så länge du inte använder den.Vänligen,

Kan man bli dömd för rattfylleri på ett utandningsprov gjort i Polen?

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Kan man bli dömd för rattfylleri på ett utandningsprov gjort i Polen?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller ett utandningsprov från Polen så kommer det inte att gälla som underlag för ett rattfylleribrott i Sverige då fordonet inte har framförts i Sverige. Hade fordonet däremot framförts i Sverige och utandningsprovet hade gjorts i Sverige hade det blivit ett rattfylleribrott. Hälsningar

En person under 15 kan inte dömas till påföljd för brott

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Vilka är påföljderna om en ungdom under 15år kör moped klass 1 respektive moped klass 2?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att person X ska få köra moped klass 1 och moped klass 2 ska denna person vara minst 15 år gammal. Om person X ändå har kört någon av dessa, utan att vara minst 15 år gammal, så har person X begått brottet olovlig körning, se 3 § TBL. Observera att brottet har begåtts oavsett person X:s ålder. Det vill säga person X skulle teoretiskt kunna vara 5 år gammal och ändå begå brottet olovlig körning. Däremot kan en person under 15 år INTE dömas till påföljd för ett brott denna gjort. Det vill säga om en person som begått ett (eller flera) brott, vid tiden då denna person var under 15 år, så kan denna INTE dömas för någon straffrättslig påföljd över huvud taget, se 1:6 Brottsbalken.Det kan alltså inte bli fråga om någon STRAFFRÄTTSLIGT påföljd, men observera att brottet kan fortfarande utredas och den unge brottslingen kan bli föremål för andra samhällsingripanden, såsom åtgärder enligt reglerna i Socialtjänstlagen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Påföljd vid fortkörning

2019-08-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Jag åkte fast för fortkörning i veckan körde 40 km för fort på 70 väg, dom tog mitt körkort på plats och fick en lapp att jag får köra 48 timmar till sedan blir det olovlig körning. Polisen sa att transportstyrelsen skulle höra av sig så att jag får yttra mig, behöver körkortet både i jobbet och privat. Hur länge ungefär får jag körkortet indraget ? behöver jag göra om teoripriov och körprov igen ? kan tillägga att jag haft körkort i över 10 år och aldrig blivit stoppad tidigare
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Huruvida du får ditt körkort återkallat eller inte är upp till transportstyrelsen att avgöra i det enskilda fallet. Om transportstyrelsen skulle besluta att återkalla ditt körkort, ska de även enligt 5 kap. 6 § körkortslagen besluta om en spärrtid, dvs, en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden börjar räknas från den dag polisen tog ditt körkort.Bedömningen i ditt fallEnligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen kan ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vid vägar med högre hastighetsbegränsning än 40 km/h går gränsen för vad som kan anses vara ringa vid körning 30 km/h över rådande hastighetsbegränsning. Ur din fråga framgår det att du kört 40 km/h för fort på en 70 väg varför ditt körkort kan komma att återkallas. Spärrtiden brukar generellt i sådana fall hamna på 2-3 månader. Behöver du göra om teoriprov och körprov?Man behöver enbart göra om teoriprov och körprov om spärrtiden som meddelas överstiger 12 månader. Då din spärrtid förmodligen kommer hamna på 2-3 månader, kommer du inte behöva göra om proven.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Vem betalar fortkörningsböter vid fortkörning med lånad bil

2019-08-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag lånade ut min bil till några kompisar som åkte till Holland, och nu har jag fått hem fortkörningsböter från Holland. Måste jag betala dom? Jag har ju aldrig ens varit Holland
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande fortkörningsböter är det endast bilens förare som kan bötfällas, vilket innebär att du som ägare endast kan bötfällas om det var du själv som körde bilen vid fortkörningstillfället. I ditt fall var bilen utlånad vid fortkörningstillfället, vilket gör att det är föraren vid det tillfället som gjort sig skyldig till överträdelsen. Därför saknas det förutsättning för att du som ägare ska bli skyldig att betala eventuell fortkörningsböter. Om polisen inte på egen hand kan identifiera föraren skickar de en förfrågan till dig, bilens ägare, om vem som har kört fordonet. Får polisen ingen information om vem som kört bilen eller vem som direkt kan kopplas till dig som bilägare är det svårt för polisen att fortsätta med utredningen.Eftersom det i Sverige inte finns en angivningsplikt, det vill säga krav på att bilens ägare måste upplysa om vem det var som körde bilen vid fortkörningstillfället, skulle ni båda kunna komma undan skyldigheten att betala fortkörningsboten. Däremot är det vettigt av dig som ägare av bilen att uppge vem det var som körde bilen om namnet på personen efterfrågas och du vet vem det var. Slutligen några viktiga råd om beteende i trafikenMed detta sagt bör man alltid göra rätt för sig då det skulle bli skadligt för samhället om alla kör över hastighetsbegränsningar bara för att de tror att de kan komma undan fortkörningsavgifter. Det är aldrig okej att överträda trafikregler eftersom det inte bara är du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken. Syftet med fartkameror kan du läsa mer om på Trafikverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,