Får jag samma förarbehörighet när jag återfår mitt återkallade körkort?

2019-05-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag tog b kort 1992 alltså behlrighet för pb2. Jag var av med kortet 12 månader men fick tillbaks det. Har jag numera rätt att klra personbil klass 2?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När ditt körkort återkallas och du sedan får ett nytt körkort så är det ett nytt körkort (5 kap 14 § Körkortslag). Du får alltså ett nytt b-körkort. Nya b-körkort har inte behörighet att köra personbil klass 2. Du får alltså inte längre köra personbil klass 2.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Får passagerare förtära alkohol i bilen?

2019-05-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Förtäring av alkohol i bil av passagerare.Är det lagligt att en passagerare förtär alkohol i bilen medans föraren kör och är opåverkad? om inte, är det lagligt att ha öppnade/öppna behållare med alkohol i bilen?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast om den som kör bilen påverkad av alkohol eller narkotika som kan begå brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Passagerarna i bilen kan således förtära alkohol utan att begå något brott. Det är inte heller olagligt att ha alkohol i bilen. Rattfylleri tar alltså endast sikte på om föraren av bilen har druckit alkohol eller brukat narkotika. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kört 175 km/h på 110-väg, kommer jag dömas för vårdslöshet i trafik?

2019-05-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!I helgen så sköt polisen laser mot mig och mätte upp min hastighet till 175km/h på en 110-väg. Givetviss rök körkortet på plats och 4000kr i böter delades ut på plats. Vägen var torr med dagsljus. Polisen skrev i sin rapport att vägen var högtrafikerad och nu undrar jag hur lång tid blir jag utan körkortet? Kommer jag bli eventuellt dömd för vårdlöshet i trafik?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid blir du utan körkort? Det är svårt att säga hur lång tid du får vara utan körkort, eftersom det beror på Transportstyrelsens bedömning av trafikbrottet, ditt behov av körkortet samt hur du tidigare uppträtt i trafiken. Spärrtiden för körkort, d.v.s. den tiden du får vara utan körkort, kan vara mellan 1 till 36 månader. Hur lång spärrtiden är kommer att anges i det beslut som du kommer att få skickat till dig från Transportstyrelsen. För att läsa mer om återkallelse av körkort kan du klicka på denna länk (information från Transportstyrelsen): https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Kommer du bli dömd för vårdslöshet i trafik?Detta är självklart svårt att svara på, först och främst krävs att en åklagare väcker åtal mot dig för vårdslöshet i trafik. Brottet vårdslöshet i trafik finns i trafikbrottslagen 1 §. Enligt denna regel gäller att om du har brustit "i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna" kan du dömas för vårdslöshet i trafik. Det krävs alltså att du med hänsyn till trafik- och väderförhållanden, men även andra omständigheter, har brustit väsentligt i din försiktighet när du kört bilen. Att vägen var torr och att det var dagsljus kan alltså tala emot vårdslöshet i trafik, medan faktumet att vägen var högtrafikerad kan tala för vårdslöshet i trafik. I ett rättsfall var det en person som kört 190 km/h på en 110-väg, men med hänsyn till övriga omständigheter bl.a. att bilen var i gott skick, att vägen var lågtrafikerad, väderförhållanden var goda och att vägbanan var torr ansåg domstolen att personen inte skulle dömas för vårdslöshet i trafik. Huruvida du kommer dömas för vårdslöshet i trafik är alltså svårt att säga, det beror helt på om något åtal väcks, omständigheterna vid tillfället samt vilken bedömning en domstol i sådant fall skulle göra.Tyvärr blev det inte några raka svar, men jag hoppas att jag rätat ut några frågetecken! Du är välkommen att höra av dig igen om du har några ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Straff vid 0,32 promille alkohol i blodet

2019-04-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Alkolås i bilen efter 0.32 promille,hur svårt är det?Inga andra trafikbrott, förutom fortkörning 2003 mvh
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har alkolås i bilen och blåst positivt med 0,32 promille i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, 4 § trafikbrottslagen, och för grovt rattfylleri går gränsen vid 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, 4a § trafikbrottslagen. I detta fall når du således inte gränsen för grovt rattfylleri och därmed är det mest sannolikt att rattfylleri blir aktuellt. Påföljden vid rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Den som döms för rattfylleri får normalt sett även sitt körkort återkallat, spärrtiden kan vara mellan 1 månad och 3 år, 5 kap. 3 och 6 § körkortslagen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad gäller när jag nekat till hastighetsöverträdelse?

2019-05-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Vad kan jag göra i den här situationen ?Jag är skäligen misstänkt för hastigöverträdelse. Som bevis presenteras en otydlig bild på en förare med solglasögon och en huvudbonad som täcker hår och tre fjärdedelar av öronen, osäkert är om personen har musthasch, jämfört med bilden på mitt körkort, är det inte likt mig.Bakgrunden till den uppkomna situationen är att ca 2 km från min bostad stod en bil vid vägkanten och sökte min uppmärksamhet,det var två norrmän som fått punktering och de undrade om jag hade möjlighet att hjälpa dem. Jag erbjöd en av dem att följa med mig hem och låna verktyg för att lossa hjulet. Jag erbjöd att han kunde låna min bil för att åka de två milen in till stan och få hjulet fixat. Bilägaren fick lämna sina bilnycklar och körkort som pant. Ovanstående har jag framfört till åklagarmyndigheten.I dag fick jag ett brev från tingsrätten om stämning . 2019-04-29 har tydligen åklagarmyndigheten lämnat in en stämningsansökan.Bevisning 1. Den tilltalade förnekar.2. Ärendebilder, ärende data, jämförelsefoto, mätplatsfakta kontroll av radar, skyltkontroll och fordonsägarinformation; allt till styrkande av att vederbörliga kontroller företagits av mätinstrument, gällande trafikföreskrifter, vägskyltar samt att det är X som framfört fordonet i en för hög hastighet vid tillfället, sid 1 samt 4-7 fup.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du förnekat att det är du som begått hastighetsöverträdelsen och informerat åklagaren om dina skäl. I ett sådant skede ska åklagaren antingen lägga ner förundersökningen, eller väcka åtal. Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att det är du som begått brottet har vederbörande en skyldighet att väcka åtal.Åklagaren har bevisbördanDå du blivit åtalad och kallad till domstol är det åklagaren som har hela bevisbördan. Bevisbördan innebär att det är åklagaren som ska visa att fordonet framförts för fort och att det är du som framfört fordonet. Beviskravet är högt, det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig.Åklagaren har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. Ofta görs det en jämförelse med t.ex. din passbild och/eller körkortsbild, men även med hur du ser ut i rättssalen.I ditt fall har åklagaren uppenbarligen gjort bedömningen att det är du på bilden och inte godtagit din förklaring. Det som kommer att ske nu är att det kommer att hållas en huvudförhandling i tingsrätten. Det är enligt ovan åklagaren som har bevisbördan och i slutändan domstolen som har att avgöra om åklagaren kan bevisa att det är du på bilden och att det därmed är du som framfört fordonet för fort. Tyvärr kan jag inte ge någon närmre ledning i hur domstolen kommer att resonera, mer än de jämförelser som kommer att göras av bilder enligt beskrivning ovan.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Underrättas bilägaren vid rattfylleri?

2019-05-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag blev stoppa polisen dagen efter jag druckit, tyvärr hade jag missbedömt om jag fick köra. Blåste 0,3 I utandningtest. Erkände och dom tog körkortet. Bilen jag körde star på ngn annan, kommer denna person bli underrättad om händelsen? Bilen var ej inblandad I ngn olycka.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid rattfylleri finns det ett föraransvar, innebärande att den som gjort sig skyldig till ett brott är den som framfört fordonet under påverkan av alkohol, inte bilägaren. Som utgångspunkt finns det ingen skyldighet för polisen att kontakta ägaren till bilen för att underrätta vederbörande att någon annan framfört fordonet berusad. Undantaget skulle i sådana fall vara om även bilägaren är misstänkt för brott (t.ex. att det kan visas att bilägaren visste att du var berusad men ändå gav dig nycklarna och lät dig köra iväg). Det framkommer inte av din fråga att så är fallet och du kan därmed ha som utgångspunkt att bilägaren inte kommer att bli underrättad om händelsen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag dömas för drograttfylla?

2019-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag hade varit i holland cirka 10-11 dagar innan jag blev stoppad av polisen och hade då 0.001 thc i blodet, men frågan är kan jag bli dömd för detta när jag var inne på rättsmedicinalverket och kollat att det högst står att det ska vara 7 dagar i blodet thc, kollade även med olika poliser som alla sa 1 vecka högst men ändå hade jag 0.001, vad blir troligast utgång för mig? Och vad tycker ni jag ska göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avgörande för om du kan dömas för att du hade THC i blodet är inte utifrån hur länge det ska vara kvar i kroppen utan om du rent faktiskt har det kvar i kroppen. Att framföra ett fordon och samtidigt ha THC i blodet gör att du gjort dig skyldig till dels (drog)rattfylleri (jfr 4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott), dels ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen).Även om det må vara så att THC i normalfallet finns i kroppen högst en vecka kan det variera från person till person. I ditt fall har det uppenbarligen stannat kvar längre.För det fall att du döms för ringa narkotikabrott och drograttfylleri är straffet enligt praxis femtio (50) dagsböter. Det finns vidare en risk att Transportstyrelsen därefter beslutar att återkalla ditt körkort.Vänligen,

Olovlig körning

2019-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har en kompis som tog precis en automatkörkort. Och hennes familj har en manuell bil som hon kör ibland.Hon vet inte vad lagen säger, inte jag heller. Och det blir svårt att förklara henne nånting som jag inte heller vet, då tänkte jag att fråga dig vad lagen säger eller vad konsekvensen blir att köra manuell bil när man har automatkörkort. Tack så mycket
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din kompis har ett automatkörkort men kör en bil med manuell växellåda gör denne sig skyldig till olovlig körning.Olovlig körning regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. 3 § säger att olovlig körning ger böter om inte brottet är att anse som grovt. Generellt sätt krävs det ganska mycket för att brottet ska anses som grovt och då kan straffet uppgå till 6 månaders fängelse som mest. Till exempel på omständigheter som talar för grov olovlig körning: den tilltalade regelbundet har blivit straffad för olovlig körning eller haft ett körkort som tidigare blivit återkallat.I de allra flesta fallen så är dock böter påföljden till olovlig körning. Påföljden bestäms oftast till 30 – 150 dagsböter beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. BrB 25:1–2 Angående på hur stora beloppen blir på dagsböterna tas hänsyn till den tilltalades inkomst samt allmänna ekonomiska förhållanden.SammanfattningDet går inte att exakt säga vad påföljden blir, då man tar hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Antagligen blir dock påföljden dagsböter om det inte föreligger omständigheter som gör att brottet är att anse som grovt, då kan fängelse bli aktuellt.Hoppas du fick svar på din fråga!