Vad är straffet för grovt rattfylleri m.m.?

2019-01-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag körde rattfull till centrum och backade in i en annan bil när jag skulle parkera. Konstaterade skador på min bakskärm, tittade även på den andra bilen från ca 2 meters håll men kunde inte se några skador på den, uträttade mitt ärende och åkte sedan hem. Väl hemma kom polisen, fick kämna blod och urinprov. Det konstaterades 1,7 promille. Hade även använt cannabis under en vecka, rökte sista gången 3 dagar före olyckan så var ej påverkad av det vid olyckstillfället dock kommer provet troligen visa THC. Jag är 54 år med ett i övrigt välordnat liv. Har den lättare formen av bipolär sjukdom samt alkoholproblem. Har dock aldrig tidigare kört rattfull och är ostraffad. Vad kan jag tänkas få för straff?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAtt framföra ett fordon i berusat tillstånd innebär att man begår brottet rattfylleri. För rattfylleri krävs att föraren under eller efter färden haft minst 0,2 promille i blodet, alternativt om vederbörande intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet (4 § Trafikbrottslagen). Brottet anses som grovt om föraren haft en alkoholkoncentration som uppgår till minst 1,0 promille i blodet eller om framförandet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Bruket av narkotika innebär i sig brottet ringa narkotikabrott.I ditt fall ligger du långt över 1,0 promille varför det inledningsvis kan konstateras att det finns en stor risk att du döms för grovt rattfylleri. Att du inte var påverkad av THC under färden spelar ingen roll i domstolens bedömning. För rattfylleri på grund av narkotikabruk är det tillräckligt att ämnet finns kvar i blodet. Bedömningen är densamma för ringa narkotikabrott, det krävs inte att du är påverkad utan det är tillräckligt att ämnet är spårbart i blodet.Att du avvikit från en olycksplats kan även innebära att du gjort dig skyldig till brottet obehörigt avvikande från trafikolycksplats, s.k. smitning (5 § Trafikbrottslagen). Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ditt fall, om du döms för grovt rattfylleri, blir inte böter aktuellt utan straffet kommer att vägas in i påföljden som helhet.De brott du eventuellt gjort dig skyldig till är således grovt rattfylleri, ringa narkotikabrott och olovligt avvikande från olycksplats.Det krävs uppsåt och åklagaren har bevisbördanOm du blir åtalad för brotten är det åklagaren som har hela bevisbördan. Det innebär att åklagaren till rätten ska lägga fram sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått brotten och att du haft uppsåt till det. Nu har jag ingen närmre bakgrund till vad som skett mer än det du skrivit. Men eftersom polisen kommit hem till dig efter färden torde det finnas vittnen som kan vittna dels om att du kört in i en annan bil, dels att du kört bilen. Narkotikabruket torde också gå att bevisa om du fortfarande hade THC i blodet vid provtagningen. Vad gäller det grova rattfylleriet så finns det fall där misstänkta som blivit tagna i hemmet friats, när de hävdat att de druckit alkoholen först efter färden (jfr Göta hovrätt mål nr B 420-18). Som jag förstår din fråga hade du däremot druckit alkoholen redan innan färden varför ett grovt rattfylleri är för handen.Normalstraffet är 1-2 månaders fängelseEfter genomgång av praxis kan konstateras att normalstraffet för grovt rattfylleri är en månads fängelse (se t.ex. Hovrätten för övre Norrland mål nr B339-18 och mål nr B750-17). Sannolikt kommer du inte att dömas för ringa narkotikabrott då brottet konsumeras av det grova rattfylleriet (se Göta Hovrätt mål nr B735-17). I vissa fall kan ett grovt rattfylleri generera två månaders fängelse, så skedde i mål nr B913-18 från Hovrätten för övre Norrland. I målet hade föraren en promillehalt om 2,09, vilket är mer än i ditt fall. Risken finns däremot att även du hamnar kring två månaders fängelse, framförallt om du även döms för smitning. I mål nr B2674-11 från Hovrätten för västra Sverige dömdes föraren till 75 timmars samhällstjänst, motsvarande två månaders fängelse. Vederbörande hade haft en promillehalt om 1,28 och dömdes för grovt rattfylleri och smitning.Brottet grovt rattfylleri är av sådan art att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. För att presumtionen ska brytas och annan påföljd aktualiseras krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl kan beaktas att den tilltalade samtycker till samhällstjänst, under förutsättning att sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter. Ytterligare ett särskilt skäl är om alkoholmissbruk kan ha bidragit till gärningen och att den tilltalade som en del i en skyddstillsyn kan genomgå vård för missbruket. Vården ska i sådana fall vara tillräckligt ingripande för att den ska kunna ersätta ett fängelsestraff.Det som talar till din fördel i påföljdsfrågan är att du tidigare är ostraffad och att du har ett alkoholmissbruk som det kan argumenteras för att har bidragit till gärningen. Det som talar till din nackdel är den höga promillehalten du hade. Desto högre promillehalt, desto allvarligare brott; vilket innebär att det inte är säkert att vård kan anses vara tillräckligt ingripande för att ersätta ett fängelsestraff. Dock finns det olika former av behandling, varav vissa är mer ingripande och andra mindre. En öppenvårdsbehandling anses exempelvis som mindre ingripande än kontraktsvård i vilken du vistas på ett behandlingshem.Ditt körkort kommer att återkallasEn körkortsåterkallelse sker i regel av Transportstyrelsen om du döms för brottet. Återkallelsen av körkortet räknas i sig inte som ett straff utan sker av sociala och säkerhetsmässiga skäl. Körkortet ska återkallas bland annat vid rattfylleri och grovt rattfylleri (5 kap. 3 § Körkortslagen).När körkortet återkallas ska det sättas en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara minst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska spärrtiden vara minst ett år. I ditt fall kan du således räkna med en spärrtid om minst ett år.Sammanfattning och rådGenom att framföra ett fordon påverkad av stora mängder alkohol och med spår av narkotika i blodet kan du ha gjort dig skyldig till grovt rattfylleri. Att du lämnade olycksplatsen kan innebära en smitning (obehörigt avvikande från trafikolycksplats).Normalstraffet för grovt rattfylleri är ca en månads fängelse. I samband med smitning och en hög promillehalt som i ditt fall får du räkna med att det finns en risk för två månaders fängelse. Grovt rattfylleri är ett s.k. artbrott för vilket utgångspunkten är att fängelse ska utdömas. Om det finns särskilda skäl får annan påföljd väljas, om den är tillräckligt ingripande. Så kan vara fallet om t.ex. ett alkoholmissbruk bidragit till gärningen.I ditt fall kan det argumenteras för att skyddstillsyn i kombination med vårdinsats (antingen öppenvård eller kontraktsvård) bör vara aktuell. Tyvärr arbetar inte Lawlines juristbyrå med straffrätt varför jag inte kan erbjuda dig kontakt med någon av våra jurister för att företräda dig Däremot kommer du inför rättegången att tilldelas en offentlig försvarare med vilken jag tycker du ska ta upp möjligheten till en utredning om annan påföljd än fängelse.Om något är oklart är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fortkörningsböter när annan än ägaren körde

2018-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Om jag får ett meddelande från polisen att min bil och förare har fotograferats och man ber mig att meddela vem föraren var vid tillfället -är jag då skyldig att ange vem det är?Det var en mycket god kompis som körde -men tyvärr för fort-och jag vill inte att han skall "åka fast" Bilden på föraren är för dålig för att kunna identifiera föraren. Självfallet vill jag inte heller betala fortkörningsböterna för kompisen.Ser fram emot ert svar
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är polisens ansvar att utreda fortkörning som registreras av fartkameror. En förutsättning för att man som ägare till en bil ska kunna bli ansvarig för fortkörning är att man själv har kört bilen. Detta innebär att endast föraren kan bötfällas för fortkörning. I ditt fall saknas således förutsättningar för att ägaren (d v s du) ska bli skyldig att betala fortkörningsböter. Under polisens utredning kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Om det inte går att identifiera föraren skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet. Det kan poängteras att det inte finns något krav på att ägaren till bilen måste uppge vem det är som har kört bilen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man polisanmäla någon som alltid kör för fort och dessutom använder mobilen samtidigt?

2018-12-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,jag undrar över om man kan polisanmäla någon som har en direkt ansvarslös inställning till trafiksäkerheten.Om man, hypotetiskt, skulle ha en kompis som väldigt ofta kör högt över laglig gräns, snapar när hen kör och som inte visar någon hänsyn när man säger åt hen att skärpa sig och som konstant kör minst 20-40 km/h över hastighetsbegränsningen, skulle man kunna polisanmäla den personen om man fick tag på några av bilderna eller videorna där man ser hen filma och köra samtidigt i alldeles för hög hastighet? Finns det någon chans att det leder till åtal? Personen är på sin prövotid för sitt körkort, om det gör någon skillnad.Tack på förhand
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i trafikbrottslagen, trafikförordningen och körkortslagen. Kan din kompis dömas för sin ansvarslösa bilkörning?Köra bil och använda mobiltelefonenDet är numer inte tillåtet att köra bil samtidigt som en mobiltelefon hålls i handen, t.ex. för att snapa. Det är inte heller tillåtet att använda mobiltelefonen på ett sätt som gör att det inverkar menligt på bilkörningen (4 kap. 10 e § trafikförordningen). En bilförare som gör detta kan dömas till böter (14 kap. 3 § trafikförordningen).Köra för fortAtt överskrida hastighetsbegränsningarna är självklart inte tillåtet det heller. Det kan leda till böter. Transportstyrelsen kan även besluta om att återkalla körkortet och i så fall börjar en spärrtid löpa som anger hur lång tid som ska passera innan personen kan få tillbaka sitt körkort (5 kap. 3 § körkortslagen). Eftersom det rör sig om ett körkort med prövotid i det här fallet måste din kompis göra ett nytt körkortsprov (både kunskaps- och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas (5 kap. 15 § körkortslagen).Vårdslöshet i trafikenI och med kombinationen av användningen av mobilen och ganska kraftig fortkörning skulle det också kunna bli fråga om vårdslöshet i trafik, vilket kan leda till böter (1 § trafikbrottslagen).Hur ser chanserna ut om du gör en polisanmälan?Det är klart att du ska göra en polisanmälan om du upplever att din kompis begår trafikbrott. Du kan hitta mer information på polisens hemsida men du gör lättast en anmälan genom att ringa 114 14 eller genom att besöka närmaste polisstation. Det är tyvärr svårt att säga hur stor chans det är att anmälan leder vidare till åtgärder såsom åtal, eftersom en sådan bedömning görs av polis och åklagare i varje enskilt fall. Det är helt klart större chans att din anmälan leder vidare om du har tydliga bevis i form av filmer, eventuella vittnen, klara hastighetsöverträdelser m.m. så att din anmälan blir så konkret som möjligt. Görs anmälan kan det åtminstone leda till att en utredning påbörjas så att din kompis får sig en tankeställare även om utredningen i slutändan inte skulle leda till något åtal. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Är arbetsgivare skyldig att uppge vem som kört en firmabil för fort?

2018-12-21 i Trafikbrott
FRÅGA |En person körde förbi en fartkamera för fort med en firmabil, dennes arbetsgivare har fått ett brev med begäran att ange vem som framförde fordonet vilket de kommit överens om att ej skall ske genom att svar uteblir.Frågan är då om polisen får besöka företaget och där visa bilden för arbetsgivaren och kräva denna på information.Eller är det så att polisen kan genomföra ett förhör antingen fysiskt eller genom telefon men att fotot endast är avsett för den misstänkte och lokal polismyndighet som det står på begäran de skickade ut.
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en lagstadgad skyldighet att hjälpa polisen att identifiera en bilförare som kört en firmabil och fångats på bild i en fartkamera.Svaret är nej, det finns ingen skyldighet att uppge vem som kört företagets bil och fångats i en fartkamera. Polisen har antagligen svårt att identifiera det foto man har av föraren och ber därför om arbetsgivarens hjälp. Det är föraren av bilen som är ansvarig för en eventuell fortkörning, inte företaget som äger bilen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Smitning utan uppsåt?

2018-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag skulle köra ut från parkeringen där jag bor. Och tyckte att jag kom när ena bilen som stod brevid. Jag hörde inget , kände inget och såg inte heller att jag kom emot bilen. Och den har jätte mycket märken och repor sen innan på hela bilen. Så vet inte heller om märket satt från början eller inte. Om jag gjorde nåt, för ärligt vet jag inte? Är nästan 100% att jag inte kom emot den, men man kan ju inte låta bli att bli lite orolig.....
Lovisa Sidén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott framgår det att " Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."Straffansvar ådöms även i fall där exempelvis någon har kört på en parkerad bil eller skadar annan egendom och inte fäster meddelande med namn och adress eller på annat sätt underrättar den upplysningsberättigad eller kontakta polisen. Om man inte gör detta bryter man mot 5 § och gör sig skyldig till smitning. Emellertid krävs det uppsåt att avlägsna dig, med andra ord måste man ha haft uppsåt för att lämna en olycksplats. Det som talar för att du inte har uppsåt och därmed inte skulle kunna bli dömd är att du varken kände, hörde eller såg något. Dessutom blir det svårt att precisera vilken repa du har åstadkommit om det finns repor överallt på hela bilen. Det som talar för uppsåt är att du har konstaterat repan och att du skulle kunna ha en inblandning men sen inte gjort något. Mitt förslag är att du kontaktar polisen så snabbt som möjligt och lämnar uppgifter, sedan avvaktar du i fall polisen hör av sig om det kommer in en anmälan. Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag har kört rattfull. Vad får jag (kanske) för straff?

2018-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har tidigare en dom för grovt rattfylleri, avtjänat för snart 12 år sedan, 1 månad med fotboja. Åkte fast med 0.64 häromdagen vilket jag själv var högst förvånad över. Vad är troligt i mitt fall? Blir det boja igen? Ser man allvarligt på det brott jag sonat för så länge sedan? Kan det bli böter? Fängelse? Vad är mest troligt? Kan man ha alkolås och få behålla körkortet?
Fredrik Rising |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tyvärr ingen kristallkula som kan berätta för mig vad domstolen kommer komma fram till i ditt fall, men jag ska försöka förutsäga vad domstolen sannolikt kommer komma fram till. När domstolen ska bedöma vilket straff du ska dömas till så görs det i huvudsakligen fyra steg:1. Rubricering (4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i ditt fall, det vill säga rattfylleri av normalgraden)2. Straffvärde (29 kap. §§ 1-3 Brottsbalken)3. Val av påföljd (30 kap. §§ 4-6, 7-10 och 32 kap. §§ 2, 5 alternativt 31 kap. §§ 2-3 och 32 kap. § 1 Brottsbalken)4. Slutlig straffmätning (29 kap. 4-7 §§ Brottsbalken).För det första kommer domstolen antagligen rubricera brottet som rattfylleri av normalgraden. Detta eftersom för att det ska nå upp till grovt rattfylleri ska det beaktas om du har haft en alkoholkoncentrationen som uppgått till minst 1,0 promille i blodet när du framfört fordonet. (och du har "endast" haft 0,64). Straffet för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Det är dock värt att poängtera att andra omständigheter kan påverka rubriceringen, såsom om du framfört fordonet på ett sådant sätt att det inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.För det andra ska domstolen bedöma straffvärdet av detta rattfylleri genom att ta i åtanke försvårande eller förmildrande omständigheter (29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken). Som försvårande omständighet kan det exempelvis röra sig om du visat stor hänsynslöshet i samband med att du framfört fordonet. Om det inte förelegat några sådana omständigheter så kommer straffvärdet antagligen bedömas som relativt lågt (kanske motsvarar fängelse i 3-5 månader). För det tredje är det tänkt att domstolen ska pröva val av påföljd. 30 kap. 4 § Brottsbalken är den centrala bestämmelsen, och i den är omständigheter som talar för fängelse: (1) straffvärde, (2) artbrott och (3) återfall i brottslighet. Som tidigare sagts är straffvärdet relativt lågt i ditt fall och ditt återfall i brottslighet kommer inte att beaktas eftersom det har utvecklats en riktlinje som säger att brott som ligger mer än fyra år tillbaka i tiden normalt inte bör tillmätas någon betydelse. Rattfylleri är dock ett artbrott, men eftersom jag anser att straffvärdet motsvarar fängelse i kanske 3-5 månader kommer det föreligga en presumtion mot fängelse (fängelse döms sällan ut om straffet motsvarar fängelse under 1 år). Presumtionen mot fängelse har därför inte brutits (30 kap. 1, 4 §§ Brottsbalken). Domstolen kommer då antagligen gå vidare och bedöma om du har behov av skyddstillsyn (30 kap. 9 § Brottsbalken). Skyddstillsyn kan innebära att du får läkarvård eller nykterhetsvårdande behandling. Om domstolen bedömer att du inte har sådant behov, och det saknas särskild anledning att befara att du kommer göra dig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § Brottsbalken), så kommer domstolen antagligen döma dig till villkorlig dom förenat med dagsböter (30 kap. 8 § Brottsbalken). Eventuellt tillsammans med samhällstjänst.För det fjärde gör domstolen en slutlig straffmätning enligt 29 kap. 4-7 §§ Brottsbalken. I den ska domstolen bland annat, i skärpande riktning ta hänsyn till om du tidigare gjort dig skyldig till brott, om inte det förhållandet beaktats genom valet av påföljd. Men eftersom det har förflutit mer än fyra år sedan det brottet begåtts kommer bestämmelsen inte tillämpas, och din tidigare brottslighet påverkar inte.Resultatet av detta bör bli att du blir dömd till villkorlig dom förenat med böter. Angående körkortet så leder rattfylleri så gott som alltid till att körkortet återkallas, och då oftast 12 månader för rattfylleri av normalgraden. Om du önskar att få köra bil med villkor om alkolås så går det att ansöka om detta hos Transportstyrelsen. Villkorstiden är ett år för rattfylleri av normalgraden.Hoppas du fick någorlunda vägledning med dina frågor!Mvh

När börjar spärrtiden för återkallat körkortstillstånd?

2018-12-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stannad i oktober förra året (2017) och åkte dit för ringa narkotikabrott, olovlig körning & rattfylleri/drograttfylleri (står rattfylleri men under påverkan av cannabis) hur som helst blev jag av med körkortstillståndet i 18 månader och ringde dit idag för att fråga om det där och då sa dom att min spärrtid tar slut i september nästa år (2019)? Det är väl ändå från datumet brottet begåtts som straffet ska börja inte typ ett halvår efteråt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När spärrtiden börjar löpa kan variera; vid körkortsingripande börjar spärrtiden antingen när beslutet delges körkortshavaren, eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen (7 kap. 8 § Körkortslagen). Det innebär att vid återkallelse av ett körkort kan spärrtiden börja gälla innan körkortshavaren delges om beslutet om vederbörande lämnar in körkortet före den tidpunkten. När det gäller körkortstillstånd har du inget körkort att lämna in varför spärrtiden börjar först när du delges beslutet om spärrtid. Tyvärr är det alltså inte så att spärrtiden för körkortstillstånd börjar löpa från tiden då brottet begicks.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste man berätta vem som haft tillgång till en bil?

2018-12-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej !Har en fråga ang. uppgift om hastighetsöverträdelse.Har företag upplysningsskyldighet om personer som haft tillgång till bilen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ett företag har en eller flera bilar som flertalet personer har tillgång till. Någon har eventuellt brutit mot hastighetsbestämmelserna och blivit t.ex. fotograferad av en fartkamera.I Sverige råder ett föraransvar, innebärande att det endast är föraren som kan straffas för brottet. I vissa länder tillämpas ett ägaransvar, men inte i Sverige. Som ägare till bilen, oavsett om du är ett företag eller privatperson, har du/ni ingen skyldighet att berätta om vem som haft tillgång till bilen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,