Hur överklagar jag återkallat körkort?

2019-08-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan.Blev tagen för ungefär 6mån sedan med 0.005ug narkotika i blodet. Jag fick återkallad körkort i 12 mån. Jag har kommit i en situation där jag verkligen behöver körkort för att kunna komma till mitt jobb och annat yrke jag har brevid. Finns det någon möjlighet att få körkortet tillbaka tidigare.Detta är första gången någonsinne jag har blivit dömd/straffad.Tack på förhand
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Du har gjort dig skyldig till rattfylleri (4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Detta kan leda till indraget körkort (5 kap 3 § punkt b körkortslag). Du kan överklaga transportstyrelsens beslut att återkalla körkortet (5 kap 10 § körkortslag), detta måste du göra inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten på din ort, men skickas till transportstyrelsen som fattade beslutet. Om det har gått mer tid än tre veckor har du bara rätt till en ny prövning om dina förhållanden har förändrats under spärrtiden, exempelvis om du har hamnat i en annan arbetssituation. Du ska då skicka in en begäran om omprövning och motivera den med att du hamnat i en ny situation som kräver en ny prövning. ÖverklagandetFör att ditt körkort inte ska bli återkallat måste det föreligga synnerliga skäl. Det betyder att det ska finnas viktiga skäl för att inte återkalla ditt körkort. I förarbetena nämns att hänsyn kan tas till om någon endast kört en kort sträcka. I tidigare avgöranden har domstolar fäst vikt vid att någon behöver sitt körkort för att kunna behålla sitt jobb. I mål om rattfylleri har högsta förvaltningsdomstolen gett stöd för att en låg alkoholkoncentration kan göra skillnad i bedömningen. Så om 0.005 ug är en låg koncentration narkotika kan du argumentera för att det borde utgöra skäl. Att du tidigare är ostraffad är också något som kan utgöra skäl. Om du förutom att du körde narkotikapåverkad följde gällande trafikregler är det också något du kan ta upp i din argumentation. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ofullständig P-bot

2019-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har fått en p-bot, där det står "avgift ej erlagd". Då jag använder en sms-faktura-app kan jag inte göra det. På samma tid, saknas mycket information på p-boten, då texten börjar cirka 1-2 cm innan på papperet, vilket gör att jag inte kan kolla kontrolltidsrum och saknar information om OCR nummer för att betala boten. Hur är mina chanser här?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst så skulle jag råda dig att höra av dig till parkeringsbolaget som har utfärdat din bot. Jag antar och hoppas att det i alla fall framgår av boten vilket parkeringsbolag det är som har utfärdat boten. Sedan bör du berätta för dem vad det är för bot som du har fått och att den är ofullständig, eftersom den skrivits ut fel. Du kan också försöka överklaga boten i enlighet med botens instruktioner, om de nu finns på boten. Finns det inte några instruktioner, så finns dem säkerligen uppe på parkeringsbolagets hemsida. Jag förstår dock att det kanske inte går att överklaga boten, då en överklagan oftast kräver ett OCR nummer. Men du kan prova skicka in en överklagan utan numret om det går, för att sedan se vad de svarar.Jag skulle säga att det finns en liten chans att du slipper betala boten då den är ofullständig. I din överklagan skulle jag råda dig att verkligen markera att p-boten är ofullständig. Skicka gärna med en bild på din p-bot till parkeringsbolaget som bevis.Vänligen,

Påföljdsbestämning för ungdom vid rattfylleri

2019-07-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Igår natt var jag ute och festade med några kompisar, jag som kör motorcykel tog den till festen medan de andra åkte bil. På vägen hem såg jag blåljus i speglarna och stannade. När jag senare blåste fick jag åka in till polisstationen och blåsa ytligare en gång. Jag blåste 0,32 promille, min fråga är vilket straff kan jag råka ut för och finns det något sätt som till exempel ungdomstjänst som kan korta ner det? Är 17 år, 02a
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet rattfylleriBrottet du beskriver kallas rattfylleri och regleras i 4-4 a §§ lag om straff för vissa trafikbrott. För rattfylleri av normalgraden ska alkoholkoncentrationen uppgå till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 gram per liter i utandningsluften, för grovt brott ska denna uppgå till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liten i utandningsluften. Det är alltså rattfylleri av normalgraden som blir aktuellt i ditt fall. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i högst sex månader.Domstolens påföljdsbestämningNär domstolen ska bestämma påföljd görs alltid en prövning i det enskilda fallet, det betyder att just dina omständigheter kommer att ligga till grund för den påföljd som kommer att utdömas. Här tar domstolen i beaktan bl.a. din ungdom, tidigare brottslighet eller icke-brottslighet och social situation. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för särskilt unga personer.Särskilda påföljder för ungdomarFrån det att man fyller 15 år och det att man fyller 21 år har domstolarna speciella regler. Om man döms för brott under den tiden får man inte ett lika strängt straff som en vuxen. Om man är minst 15 år men inte fyllt 18 ännu finns det särskilda straff som bara gäller för unga. Det är ungdomstjänst och ungdomsvård, även böter kan utdömas till en ungdom. Du kan läsa mer om ungdomspåföljder här.Om man inte blivit dömd för brott tidigare och är under 18 år kan man få en straffvarning, detta gäller vid brott som inte är så allvarliga. Detta innebär att det inte händer något denna gång, men om det händer igen kan man få straff för båda lagöverträdelserna. Sammanfattningsvis kan sägas att de aktuella påföljderna i ditt fall är ungdomstjänst och böter, men eftersom domstolen prövar varje enskilt fall utefter omständigheterna kan jag inte svara närmare på exakt vad det blir. Det är också möjligt att du får spärrtid för körkortstillstånd, vilket innebär att du får vänta en viss extra tid innan du får ta körkort.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Stannade på parkering för rörelsehindrade kort tid och fick böter

2019-07-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Parkeringsböter vid Arlanda flygplats. Hej. Idag av misstag missade jag parkera bilen på en handikappadplats och klev inte ut från bilen. Bilen motor är på. När jag väl upptäckte skylten började jag att backa meni denna stund hinner komma ut några parkeringsvakter. Samtidigt när jag backar ser att en av vakterna knappar in förmodligen regnummer på min bilen. Allt skedde inom upp till 10 sekunder. Jag fortsätter köra iväg för att byta plats. Ser i backspegeln att en gullapp skrivas ut. Är denna bot kan anses giltig eller ogiltig? Jag hade ingen avsikt att parkera på en sånt plats och vad har jag för rättighet i denna situation? Tacksam för ett svar.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!På en parkeringsplats för rörelsehindrade personer får du stanna för avstigning/påstigning, men inte parkera. Det är alltså INTE tillåtet att stanna på en parkeringsplats för rörelsehindrad och sitta kvar i bilen. Bilen räknas som parkerad både med och utan förare i bilen och kan bötfällas om den är felparkerad.Du nämner att det hela går väldigt fort och frågan är om de ens hunnit ta kort på din bil. Det är nämligen bilden som de måste använda som bevis för att du ska få betala boten, men sedan är frågan om bilden kan bevisa att en på-/avstigning inte skett.Min rekommendation skulle vara att överklaga boten, om du får någon sådan hemskickad. Det står på boten hur man överklagar. I din överklagan kan du framföra att du inte parkerat din bil på parkeringsplatsen och be de bevisa dig. Det brukar stå på boten när ett fordon fotograferats och sedan tiden för att när boten skrevs. Om det tiden emellan är mindre än en minut är det till din fördel, eftersom du kan argumentera för att du inte parkerat bilen där. Jag skulle inte påstå att boten är ogiltig, men du kan nå framgång med din överklagan då det finns brister i hur parkeringsvakten betett sig gällande skrivande av boten.Jag hoppas du inte får boten och önskar dig en bra dag!Jag önskar dig lycka till!

Kan spärrtiden på körkortet förkortas?

2019-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej lawline! För ca 1.5 år sedan så var jag dum nog att röka på sen köra bil. Det blev polisjakt och jag körde över 100km/h i ett bostadsområde, jag hade ingen kontroll över mig själv (första och sista gången jag någonsin provat) det hela slutade med att jag kraschade in i en lada. Fick 50h samhällstjänst samt övervakning i 3 år. Mitt körkort och körkortstillstånd blev indraget i 2,5år. Jag har fast jobb och bidrar till samhället igenom att betala skatt osv. Jag har skött samhällstjänsten och allt utmärkt (är verkligen ingen "kriminell" utan gjorde ett misstag) och är sen tidigare ostraffad. Nu till min fråga: finns det någon som helst chans att få tillbaka körkortet tidigare eller måste jag helt enkelt vänta ut spärrtiden?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med Transportstyrelsens information går det inte att cirka 1,5 år senare förkorta spärrtiden. Hade detta beslut tagits nyligen, så hade du kunnat överklaga beslutet och yrkat på en kortare spärrtid. Tyvärr så är det inte längre möjligt att överklaga beslutet som du har fått (eftersom att tiden för överklagan har gått ut) och därmed skulle jag säga att det inte går att förkorta din spärrtid.Vänligen,

Påföljd och spärrtid för grov olovlig körning

2019-07-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag har fått mitt körkort återkallat pga fortkörning (105 km/h på 70 väg) och spärrtiden satt till 2 månader. Min fråga är: Vad blir straffet om jag skulle köra bil innan spärrtiden gått ut? Kommer spärrtiden förlängas eller blir det böter? Även sett i vissa forum att fängelse kan finnas på straffskalan, hur stor är risk för detta? Frågar då jag inte har tillräcklig tillgång till lokaltrafik.Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning,
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Enligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Har man före den olovliga körningen innehaft ett körkort som blivit återkallat, betraktas brottet som grovt. Påföljden för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.StraffetTrots att fängelse ingår i straffskalan för grov olovlig körning, ska man enligt 30 kap. 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. För att fängelse ska utdömas ska personen ifråga enligt rådande praxis ha gjort sig skyldig till ett flertal tidigare olovliga körningar inom ett tidsperiod om 2 år, se RH 2017:35. I ditt fall skulle fängelse förmodligen inte komma på tal, och påföljden skulle istället bestämmas till ett högre antal dagsböter.SpärrtidenGällande spärrtiden är det upp till transportstyrelsen att i varje enskilt fall avgöra huruvida en spärrtid ska meddelas eller inte. Det är således svårt att på förhand avgöra huruvida en förlängd spärrtid kommer meddelas, men det finns en stor risk för detta.Med vänlig hälsning,

Fängelse för att köra med indraget körkort?

2019-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA |HejOm en person har blivit av med körkortet för fortkörning och ändå kör bil, kan det bli fängelse då?Mvh A
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt att dömas till fängelse om man kör bil trots ett indraget körkort. Vad säger lagen? Bestämmelser om diverse trafikbrott finner man i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). I 3 § TBL kan man utläsa att den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha tillstånd till det (dvs körkort) ska dömas till böter. Om personen tidigare har innehaft ett körkort som blivit återkallat kan han även dömas till fängelse i högst sex månader för grov olovlig körning. Enligt NJA 1990 s. 380 är det dock inte så att en olovlig körning automatiskt ska bedömas som grov enbart på grund av att föraren fått ett körkort indraget, samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska beaktas när man bedömer huruvida en olovlig körning är grov eller inte. Det indragna körkortet är alltså bara en av flera omständigheter som ska beaktas, andra kan vara att man har som vana att köra olovligt ofta eller att man kört särskilt vårdslöst. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt att dömas till fängelse om man kör bil utan att ha rätt till det. Att man har ett indraget körkort kan vara en omständighet som talar för att brottet ska anses vara grovt vilket möjliggör fängelse, samtliga omständigheter måste dock vägas tillsammans. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan mitt körkort återkallas för fortkörning i Danmark?

2019-07-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag fick en fortkörningsböter i Danmark utav fartkamera. Jag körde 122km/h på 90 väg. Dem fråga ifall jag erkänner brottet eller nekar.Det stod på baksidan att jag får böter på 2000 Dkr. Kan jag bli av med körkortet fast det inte står något om det?Jag har aldrig fått någon böter innan och haft körkortet i 6 år.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig att förklara vilka regler som gäller. Att du begått ett trafikbrott i Danmark kan i vissa fall innebära påverkan för ditt körkort i Sverige.Det finns en möjlighet för Transportstyrelsen att återkalla ditt körkort även i Sverige mot bakgrund av trafikbrottet du begått i Danmark. Med svensk dom jämställs nämligen likvärdigt avgörande som meddelats av utländsk domstol eller annan utländsk myndighet (5 kap. 1 § tredje stycket Körkortslagen).Bestämmelserna om återkallelse av körkort finns i 5 kap. 3 § Körkortslagen, den punkt som i sådana fall skulle kunna vara aktuell är punkten 4 (att körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa). I ditt fall finns det en risk att ditt körkort återkallas även i Sverige då du överträtt hastighetsgränserna.Ditt körkort återkallas inte per automatik för att du kört för fort, däremot kan det hända att danska myndigheter skickar informationen till Transportstyrelsen som därefter tar ställning till om ditt körkort ska återkallas eller ej.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,