Dömas till fängelse av att köra ifrån Polisen

2021-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har kört ifrån polisen pågrund av att jag körde lite fort och fick panik, efter att jag körde från dem så blev allt bara värre, jag var uppe i 170 km h som mest i E4an och kört på 3 röda ljus, jag är nyligen 18 , vad kan mitt straff vara utöver dagsböter? Är det möjligt att få fängelse?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ditt straff kan vara utöver dagsböter och huruvida det är möjligt att få fängelse i ditt fall. Reglerna som är tillämpliga för att besvara din fråga finns i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).Först och främst så är det inte brottsligt i sig att undvika eller köra ifrån polisen, du kan alltså inte få någon påföljd för just det. Däremot kan fortkörningen eller någon annan trafikförseelse komma på tal i samband med flykten från Polisen.Vid en fortkörning aktualiseras brottet vårdslöshet i trafik vilket regleras i 1 § TBL. Vid vårdslöshet i trafik av normalgraden brukar man dömas till dagsböter enligt paragrafens första stycke men om brottet är att anses som grovt så kan fängelse aktualiseras enligt paragrafens andra stycke. Huruvida det i ditt specifika fall skulle kunna leda till fängelse kan jag inte på rak arm avgöra, däremot så skulle jag kunna se att ditt körkort dras in eftersom du kört i 170 km/h vilket är väl över högsta tillåtna hastighet på svenska vägar samt kört igenom 3 röda ljus under din så kallade ''prövotid''.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man ha berusade personer i bilen då man övningskör?

2021-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Får man ha berusade personer i baksätet när man övningskör med en godkänd handledare i passagerarsätet.?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är tillåtet att ha berusade personer i bilen när man övningskör, eller med andra ord, om det finns någon lag som förbjuder det. Förutsättningarna som du beskriver i din fråga förstår jag som att det åtminstone sitter en nykter godkänd handledare i passagerarsätet. Det korta svaret på din fråga är att det inte finns något förbud mot att ha onyktra passagerare i bilen. De regler som finns att följa när det gäller just övningskörning återfinns i körkortslagens fjärde kapitel. Kapitlet innehåller bestämmelser om krav för att få övningsköra, om handledares uppsikt under övningskörningen och om introduktions- och riskutbildningen. I lagen finns det inget förbud mot att ha fler personer i bilen än handledaren och det finns inte heller några regler om att de eventuella passagerarna (förutom handledaren) måste vara nyktra. Man bör dock ställa sig frågan om hur lämpligt det är att ha med andra passagerare i bilen när man övningskör (nyktra eller onyktra) då de kan vara ett störningsmoment för föraren. Man utsätter då både sig själv och resterande i bilen samt andra medtrafikanter för en påtaglig risk. Detta är något som är speciellt viktigt att ha i åtanke vid övningskörning eftersom föraren då typiskt sett har liten om än någon erfarenhet av framförandet av fordon på väg. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Från vilken tidpunkt räknas spärrtiden vid återkallelse av körkort?

2021-06-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Jag blev av med körkortet p.g.a.grovt rattfylleri 20191225.Fick tillbaka körkortet med krav på alkolås 20200616.Hur räknas spärrtiden som blev satt till 2 år?Tack på förhand
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarI ditt fall är troligen det första datumet 20191225 det datum som spärrtiden på två år löper från.Körkortslagen och spärrtidVid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en ny tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). Transportstyrelsen är den ansvariga myndighet som beslutar spärrtidens längd utifrån alla de olika omständigheter som kan föreligga i det enskilda fallet. Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet dock föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. (7 kap. 8 § körkortslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad blir straffet för grovt rattfylleri?

2021-06-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hade promillehalt 0,68 mg i utandningsluften o polisen tog körkortet o bilenVad blir straffet?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Akuell lag är lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TSL). Om du har kört din bil och haft en alkoholkoncentration som uppgått till 0,68 mg per liter i utandningsluften kan du ha gjort dig skyldig till grovt rattfylleri enligt 4 a § TSL. Det finns tre faktorer som beaktas vid bedömning om en gärningsperson gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, den första är att föraren ska ha haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, det andra är att föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, det tredje är om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Utan att veta om alla omständigheterna i ditt fall, kan det konstateras att du har haft en tillräckligt hög alkholkoncentration för att uppnå kravet på grovt rattfylleri, men har du i övrigt inte varit "avsevärt påverkad" samt framfört bilen på ett tillräckligt betryggande sätt finns det en chans att brottet betraktas vara av normalgraden. Straffet för rattfylleri av normalgraden är allt från böter till fängelse i sex månader enligt 4 § TSL, medan straffet för grovt rattfylleri kan uppgå till 2 års fängelse om omständigheterna är allvarliga enligt 4 a § TSL. Det blir i slutändan fråga om en helhetsbedömning av ditt beteende i trafiken som avgör straffet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Blir man av med körkortet efter flera fortkörningar?

2021-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline,Jag blev med mitt körkort under prövningstid i November 2020, då jag körde 147 km/h på en 110-väg. Jag tog om körkortet i april. Dock nu i juni körde jag även för fort. Denna gång skiftades hastighetsbegränsningen från 110 till 80 på en sträcka och jag missade 80-skylten. Jag körde 107 km/h på 80-vägen och kom undan med fortkörningsböter. Jag undrar om jag ändå kan bli av med körkortet med tanke på att jag åkt fast för fortkörning två gånger på så kort tid?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.Ingripande av körkortFör att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.Omständigheterna i fråganDu körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 27 km/h, vilket inte är att anse som ringa. Eftersom du tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och upprepat gjort dig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen. Av den anledningen kan jag inte svara på om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte.Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Blir man av med körkortet om man åker fast för drograttfylleri?

2021-06-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej för ca 2 veckor sen rökte jag gräs för första och sista gången i mitt liv, i lördags morgon var jag ute och körde bil och blev stannad, eftersom jag inte sov fredag natten och varit vaken 26 timmar utan att sova tyckte polisen att jag såg hög ut. Snabbtestet visa positivt för jag rökt för 2 veckor sen. Och dem tog mitt kort på plats, skulle få svar på mitt blodprov om 6 veckor. Så min fråga är det 100% jag kommer bli av med körkortet eller beror de på halt i blodet eller om de ens kommer synas i blodet. Mvh
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffrättslig och körkortsadministrativa åtgärder När du rapporterades för att ha intagit droger och sedan kört bil startar två olika processer. Den ena processen rör den straffrättsliga och den andra den körkortsadministrativa delen. Vad gäller den straffrättsliga delen rör det sig i ditt fall om dels drograttfylleri, 4 § 2 stycket lag (1951) om straff för vissa trafikbrott, dels bruk av narkotika för eget bruk, 1 § 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen (1968:64). Vad gäller drograttfylleri är en förutsättning för straffansvar att det finns kvar narkotika i blodet. För narkotikabrottet förutsätts i huvudsak att du har intagit narkotikan med uppsåt. Att inta narkotika för eget bruk utgör i normalfallet ett ringa narkotikabrott. Den andra processen är den körkortsadministrativa vilken administreras av trafikverket. Körkortet vid drograttfylleriEtt körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri, 5 kap 3 § 1 stycket 1 b punkten körkortslagen (1998:488) (KörkL). Inom ramen för rattfylleri omfattas även drograttfylleri. Det betyder alltså att om det visar sig att du hade narkotika kvar i blodet kommer ditt körkort att återkallas. När ett körkort återkallas ska transportstyrelsen bestämma en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Det kallas för s.k. spärrtid och ska vara lägst en månad och högst tre år, 5 kap 6 § KörkL. I normalfallet är spärrtiden ett år vid drograttfylleri.SammanfattningsvisDet som kommer vara avgörande för om ditt körkort blir indraget är alltså om det fanns narkotika kvar i ditt blod eller inte. Jag förutsätter att om det fanns kvar narkotika i ditt blod så kommer det inte vara några stora mängder eftersom du inte intog narkotika i direkt anslutning till att du körde bil. Det innebär i ditt fall att mängden narkotika isåfall troligast inte kommer påverka bedömningen till det "värre", standard är som nämnt ett års spärrtid om blodprovet visar att du hade narkotika kvar i blodet. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till, med vänliga hälsningar

Vad gäller vid hastighetsöverträdelse under prövotiden?

2021-06-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej dottern blev stoppad för fortkörning idag med laser och hon fick körkortet i början på mars så alltså prövotid kvar. Hon körde 131km/h på 110 väg. Fick 3600 i böter och polisen sa hon kommer få körkortet indraget. Innebär det att det är helt hundra att hon måste få göra om alla prov eller kan det bli att hon får behålla det och enbart få böterna? Hon har precis fått jobb i sommar som innebär att hon måste ha körkortet för att kunna ta sig dit, är det skäl nog till överklagan isf?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din dotter har åkt fast för fortkörning och fått böter under sin prövotid varpå polisen uppgett att hon kommer att få sitt körkort indraget. Frågan blir då om hon måste göra om alla prov igen om hennes körkort blir indraget eller om hon endast behöver betala böter utan att hennes körkort blir indraget. Sedan kommer jag att redogöra för vad som gäller vid överklagande av indraget körkort. Vad innebär prövotid på körkort?Prövotiden på körkort gäller i två år från det tillfället man tog körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det här innebär att man måste göra om både teori- och förarprov om ens körkort blir indraget under dessa två år för att återfå sitt körkort. Om man får körkortet indraget under prövotiden men vägrar att genomföra dessa prov på nytt kommer körkortet att förbli indraget. Alltså betyder detta att man får samma straff som en person med körkort utan prövotid. En person med prövotid måste göra om proven för att återfå sitt körkort medan de förare med körkort utan prövotid återfår sitt körkort efter påföljden och behöver inte göra om proven. Vad gäller vid fortkörning under prövotiden? Möjligheten till körkortsingripande regleras i körkortslagen. Förutsättningarna för att en person ska få sitt körkort indraget är samma för alla då alla ska följa de gällande trafikreglerna. Om körkortshavaren överskridit högst tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Generellt kan sägas att en enstaka hastighetsöverträdelse som huvudregel inte medför en återkallelse av körkortet om man har kört mindre än 30 km/h över hastighetsgränsen när det gäller en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer (prop. 1992/93:189). Istället för att körkortet återkallas kan en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Föraren döms utöver återkallelse eller varning till penningböter om denne kör över hastighetsbegränsningen. Vad gäller vid indragning av körkort?Om man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa återkallas transportstyrelsen körkortet. När är körkort återkallas bestäms en så kallad spärrtid vilket innebär en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § 1 stycket körkortslagen). Denna spärrtid bestäms till lägst 1 år och högst 3 år, här tas hänsyn till bland annat behovet av körkortet och tidigare trafikförseelser (5 kap. 6 § körkortslagen). Hur överklagar jag beslut om indraget körkort?Transportstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse går att överklaga till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § körkortslagen). Överklagan ska skickas till Transportstyrelsen som i sin tur skickar den vidare till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga vid överklagan, vilka skäl som överklagade grundar sig på och vilka handlingar som ska bifogas framgår av Transportstyrelsens beslut. Överklagan ska normalt ha inkommit till myndigheten inom en viss tid vilket även det ska anges i beslutet. SlutsatsEftersom din dotter har kört 131 km/h på en 110 väg har hon kört 21 km/h för snabbt vilket vanligtvis är att anse som ringa fortkörning. Troligtvis kommer hon enbart att få böter förutsatt att hon tidigare inte blivit tagen för fortkörning eller fått en varning. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om hon inom prövotiden åkt fast för flera ringa fortkörningar. Om hon får sitt körkort indraget måste hon på grund av prövotiden göra om alla körkortsprov och kan inte enbart betala böter. Beslutet om indraget körkort kan överklagas men huruvida hennes sommarjobb är ett tillräckligt skäl i hennes enskilda fall med hänsyn till det begångna trafikbrottet är upp till förvaltningsrätten att bedöma. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad blir straffet om man kör tung motorcykel utan A-körkort?

2021-06-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad straffet blir om jag som haft B-körkort i 9år och kör tung motorcykel och blir stannad av polisen. Har hört ifrån ett flertal att om MC:n är i trafik har försäkring och man kör lagligt att man bara får en varning/anmärkning på B-kortet och böter men att man ej blir av med det. Kan ni hjälpa mig?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och Körkortslagen. Vad kan straffet bli?Det är alltid domstolen som slutligen avgör vad det ska bli för straff när någon har begått ett brott, och det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka den bedömningen som vilket brott som har begåtts, om man har begått brott tidigare, åldern, med mera. Att köra en tung motorcykel utan giltigt körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § TBL). Påföljden för detta brott är böter. Om personen dock har tidigare haft ett återkallat körkort eller brottet har skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt så kan personen dömas till fängelse i högst 6 månader. Kan körkortet bli återkallat?Förutom böter och/eller fängelse riskerar du även att få ditt B-körkort återkallat (5 kap 3 § Körkortslagen). Polisen kan även omhänderta ditt körkort på en gång (5 kap 7 § Körkortslagen). Det är transportstyrelsen som beslutar om körkortet ska återkallas eller inte. Det är därmed svårt att i detta hänseende att avgöra om dem skulle återkalla körkortet eller inte. Transportstyrelsen ska återkalla körkort om man bryter mot trafikregler eller om man på annat sätt ser att man inte är lämplig att ha körkort. Några exempel på sådana situationer där körkort ska återkallas är; grov vårdslöshet i trafik, hastighetsöverträdelser, opålitlighet i nykterhetshänseende. Om du därmed skulle dömas för trafikbrottet olovlig körning så finns det en möjlighet att körkortet blir återkallat. Det är dock transportstyrelsen som gör denna bedömningen i varje enskilt fall. Om ditt körkort skulle återkallas utfärdas en spärrtid som gäller 1-36 månader. Under den tiden får inget nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdas (5 kap 6 § Körkortslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,