Vem kan straffas för tillåtande av olovlig körning?

2019-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min tjej håller på att diskutera en sak i bilen. Hon är 18 och har körtkort och jag är 17. Hon lånar bilen av sin pappa och står alltså inte som ägare på bilen. Vad skulle hända om jag körde bilen med henne som passagerare? Vem kommer att straffas för tillåtelse av olovlig körning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För tillåtande av olovlig körning döms den som, uppsåtligen eller av oaktsamhet, tillåter någon att framföra ett fordon utan att vederbörande har körkort (jfr 3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Ansvaret åligger således inte ägaren till bilen utan den som med uppsåt eller av oaktsamhet tillåter den olovliga körningen. I ert fall kan det inte argumenteras för att din tjejs pappa gjort något brottsligt; han har lånat ut bilen till sin dotter som då har en rätt att använda bilen. Om hon däremot låter dig köra bilen, oavsett vem som står som ägare, kan hon dömas för tillåtande av olovlig körning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffet för rattfylleri?

2019-07-18 i Trafikbrott
FRÅGA |jag har fått straff fär grovt rattfyllerivad blir det om jag hamnar i en kontroll med typ 0.5 promille?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Straffet för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Enligt praxis är bötesbeloppet vid 0,5 promille sextio dagsböter (Åklagarmyndighetens bötespraxis).Utöver det straffrättsliga finns det även en risk att ditt körkort återkallas. En återkallelse av körkort är däremot inte ett straff i lagens mening utan görs efter en bedömning av Transportstyrelsen om huruvida det är lämpligt att du innehar körkort eller ej.Vänligen,

Hur länge varar en prick för olovlig körning?

2019-07-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hur länge har jag en prick för olovlig körning om man tidigare är inte dömd för något?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi inget pricksystem för trafikbrott. Det här är en vanlig missuppfattning bland människor. Det kom upp som förslag under några år kring 2008, men det infördes aldrig. Trafikbrott kan leda till körkortsingripande eller böter, men det registreras alltså inga prickar i ett system. Varje trafikbrott leder till sitt eget straff.Ditt trafikbrott hamnar dock i belastningsregistret till följd av lydelsen i 3 § lagen om belastningsregister. Där framgår att registret ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot ålagts påföljd för brott. I 3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott stadgas det att den som kör olovligt döms till böter. Om någon döms till straff i form av böter eller fängelse för olovlig körning är detta alltså uppgifter som ska föras in i belastningsregistret. Dessa uppgifter försvinner ur belastningsregistret efter 5 år, enligt 17 § p. 9 lagen om belastningsregister.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kommer jag att bli av med körkortet?

2019-07-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag tog körkort i måndags och var ute och körde idag!Vi körde vid ca 22.30 kanske och vi skulle just köra hem! Jag syskonen och kusinerna var i bilen och de var en 80-väg. De kommer en varning för fartkamera och även att de blir 70km/h.Jag saktar in. Sen kollar jag bak i spegeln för att se ifall någon är bakom mig, då skiner de till på personen i mitten och jag tänker "jag har blivit fotad"!!! Då bromsar jag in mer och får panikkänsla i hela kroppen Då försöker jag tänka äsch de va solen eller nått.. Men jag har googlat hela natten vad som kommer hända om jag blir fotad och tokgråter tyder ju på att jag inte har släppt de och är så extremt rädd att jag kommer förlora körkortet....Jag körde inge snabbare än 75 km tror jag, men kan her gjort...men antar att jag förlorar körkortet vilket som...Om jag blev fotad kommer jag förlora körkortet för att jag har haft de så kort tag och eller för att de är på prövotid?Hur långt tid tar de innan jag får vet om jag blev fotad eller inte? Skulle vara mer än tacksam ifall ni hörde av er med svar! Med vänliga hälsningar Ida!
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du valt Lawline som forum för att ställa din fråga. Jag kommer att besvara dina frågor skildra från varandra och jag kommer att ta hjälp av Körkortslagen för att besvara dem.Som utgångspunkt vad gäller återkallelse av körkort är att man måste ha begått en viss typ av brott som står uppräknat i lagen för att körkortet ska dras in. Detta gäller även under prövotiden. Utgångspunkten är alltså att du som har prövotid kvar måste begå ett av dessa brott som hade lätt till återkallelse av körkortet även i de fall du inte hade prövotid kvar. Den stora skillnaden vad gäller prövotiden är att du som har prövotid måste göra om teoriprov, riskettan, risktvåan och en uppkörning för att få tillbaka körkortet, alltså "göra om allt från början" medan någon som inte har prövotid kan få tillbaka körkortet efter en viss tid, se 5 kapitel 15 § Körkortslagen. De brott som kan leda till återkallelse av körkort är av mer "allvarlig art". Vilka brott som leder till återkallelse räknas upp i 5 kapitel 3 § Körkortslagen och där kan man se att det handlar om sådana brott som grov vårdslöshet, rattfylla eller att man anser att personen i övrigt inte bör ha körkort. Inga brott som enligt lagens mening är att anse som ringa brott, alltså mindre brott, leder till återkallelse. Om du har blivit fotograferad och du har kört mellan 5-10 km över hastigheten är det att räkna som ett ringa brott. Detta innebär i ditt fall att du kan andas ut! Jag råder dig absolut inte att fortsätta överskrida hastigheten, inte ens med denna lilla överträdelse, men du behöver inte oroa dig för att ditt körkort kommer att återkallas. Det spelar alltså ingen roll att du är under din prövotid utan samma sak gäller för dig som för de förare som har gått förbi denna tid. Det är enbart vid vissa hastighetsöverträdelser som körkort dras in men det ska handla om 30-40 km/h över hastigheten på exempelvis en 70km/h-väg som återkallelse sker. Men eftersom du knappt vet om du kört 5km/h över så behöver du inte oroa dig för detta. Du kan dock bli skyldig att betala böter. Du beskriver i frågan att du körde på en väg som hade 70km/h som hastighet. Om det är så att du har blivit fotograferad har du blivit det för att du körde snabbare än detta. Om du körde mellan 1-10km/h över hastigheten kan en bot uppgå till 1500 kr. Du kan läsa mer om summor och tabellerna över detta på denna hemsida. Vad gäller din fråga angående hur man vet att man blivit fotograferad kan jag bara ge dig svaret att de skickas hem ett brev till dig där de förklaras att du blivit fotograferad. I brevet ska de också stå var och hur mycket du ska betala in i böter. Detta brukar ta 10 dagar ungefär, enligt Trafikverket, men det kan ta längre. Så det är egentligen bara att vänta. Jag hoppas du har fått lite mer klarhet i det hela och att du kan andas ut lite! I framtiden vill jag bara önska dig härlig körning, ta det försiktigt på vägarna och kom ihåg – bättre att komma fram en minut sent än att inte komma fram alls! Undrar du något mer är det bara att ställa en ny fråga till oss här på Lawline eller vända dig direkt till Trafikverket! Allt gott, Mvh

Vad är straffet för tillåtande av olovlig körning?

2019-07-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om jag låter min hustru, som endast har kinesiskt körkort och som bott mer än ett år i Sverige, köra hem min bil från semestern (pga att jag är sjuk) så förstår jag att hon kan räkna med 30-150 dagsböter. Jag förstår att jag också får dagsböter, men frågan är hur mycket? Och kan jag få mitt körkort indraget?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan körkort döms för olovlig körning till böter. Om föraren tidigare haft körkort som återkallats eller brottet skett vanemässigt är brottet att anse som grovt och straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (3 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Även den som uppsåtligt eller av oaktsamhet låter någon utan körkort framföra fordonet döms till böter (3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott).Enligt praxis är straffet för olovlig körning 30 dagsböter. Vid grov olovlig körning (vanemässigt) är böterna 50-100 dagsböter. Tillåtande av olovlig körning har ett bötesbelopp om 30 dagsböter (Åklagarmyndighetens bötespraxis).I 5 kap. 3 § körkortslagen framkommer på vilka grunder ett körkort kan återkallas. Det finns en möjlighet att återkalla ditt körkort om du döms för tillåtande av olovlig körning. Dock torde det vara ovanligt och i normalfallet utdelas det endast en varning.Vänligen,

Om jag bryter mot två trafikregler när jag kör för fort, blir det en eller två böteslappar?

2019-07-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Vi har funderat o diskuterat följande fråga; Om en person kör med husvagn och överträder hastighetsgränsen för husvagn, dvs 80 km/h men samtidigt överträder vägsträckans hastghetsberänsning, tex 90 km/h. Får då personen "en" böter eller blir det dubbelt upp, dvs böter för var och en av de enskilda överträdelserna?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Båda överträdelser du nämner går in under brottsrubriceringen "vårdslöshet i trafik" (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott), förutsatt att överträdelserna sker genom en och samma handling är det att se som ett brott, men straffmätningen kan påverkas av att flera regler åsidosatts samtidigt. Om överträdelserna sker vid separata tillfällen blir det istället två olika brott, och det resulterar då i att man bötfälls två gånger. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad är straffet för att använda en bil med brukandeförbud?

2019-07-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag hade en märklig dialog med en man igår,han vill komma och visa en bil med s.k brukar förbud ,för mig.Han skall alltså köra en bil ute på vägen,som har 3000 kr i skuld till Transportstyrelsen.Frågan är nu:vilken är straffsatsen för detta uppenbara brott(det heter ju precis vad det innebär,man får inte använda bilen ö.h.t.Tack på förhand!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett brukandeförbud uppkommer om fordonsskatten inte är betald (6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen). Den som ändå använder fordonet döms till böter (6 kap. 4 § vägtrafikskattelagen). Böterna för att använda en bil trots brukandeförbud är 1.000 kronor (Ordningsbot bilaga 12 Vägtrafikskattelagen).Vänligen,

Vad är straffet för grov olovlig körning?

2019-07-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Tja mitt körkort blev indragen 2 månader o där efter polisen tag mej medans jag körde bil men försökte komma undan på min kusin körkort som jag hade med mig fast polisen kände igen mig o blev det misstänk för grovt olovlig köring o jag ska ha förhör med polisen så min fråga är va koma jag får för straff?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet grov olovlig körning ger i normalfallet böter. Enligt praxis är böterna första gången 50 dagsböter, andra gången 70 dagsböter och tredje gången 100 dagsböter (Åklagarmyndighetens bötespraxis). Det finns även möjlighet att utdöma upp till sex månaders fängelse (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Fängelse brukar dock bli aktuellt först vid upprepade fall av grov olovlig körning.Vänligen,