Vad är straffet för vårdslöshet i trafik?

2019-03-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Polisen tog körkortet och nu väntar jag på svar av transportstyrelsen. Jag körde om en buss på 50väg, polisen skrev ner att det va vårdslöshet i trafiken, är fortfarande på prövotid, haft den cirka 3 månader... Vad kan straffet vara? Får jag tbx körkortet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har inte mycket bakgrund till din fråga varför jag inte kan göra någon närmare bedömning av hur rimligt det är att du döms för det påstådda brottet. Om du däremot döms för det är straffet enligt praxis 40 dagsböter. Om du döms finns det även en risk att körkortet återkallas och att det bestäms en spärrtid. Eftersom du är inom din prövotid kommer det tyvärr att medföra att du inte per automatik får tillbaka körkortet efter spärrtiden utan att du är tvungen att ta om det helt.Vänligen,

Om man kört bil då man varit jättetrött, kör av vägen. Ingen skadas förutom föraren själv. Vad räknas det som? Dom?

2019-03-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Om man kört bil då man varit jättetrött, kör av vägen. Ingen skadas förutom föraren själv. Vad räknas det som? Dom?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en person som kör bil trots att denne är jättetrött och kör av vägen kan ha gjort sig skyldig till brott samt vad straffet i så fall kan tänkas bli. Regler om detta finns framför allt i Trafikbrottslagen (TBL) och Brottsbalken (BrB). Att köra bil då man varit jättetrött kan vara vårdslöshet i trafikDet brott som är närmast den situation du beskriver är brottet vårdslöshet i trafik (TBL 1 §). Detta trafikbrott innebär att personen har brustit i den omsorg och varsamhet som krävts av denne för att undvika den trafikolycka som skett. Att köra bil jättetrött vilket lett till en singelolycka där endast föraren själv skadas bör absolut kunna bedömas som att föraren har brustit i förhållande till vad som kan krävas i trafiken. Det handlar främst om att personen gjort ett medvetet risktagande, att personen känt sig jättetrött men trots detta kört vidare och på grund av tröttheten orsakat olyckan genom att köra av vägen. Trots vetskapen om att det finns en risk att något inträffar om man kör jättetrött har personen valt att ta risken.Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböterOm en domstol anser att det är bevisat att personen begått brottet är straffet för vårdslöshet i trafik dagsböter. Det innebär att personen i ett visst antal dagar får betala ett belopp i böter till staten (BrB 25 kap. 2 §). Hur många bötesdagar domstolen beslutar beror på hur allvarligt brottet är och kan bli mellan 30-150 dagar. Med tanke på att ingen annan än föraren skadas bör det bli ett ganska lågt antal, men bedömningen beror helt på alla omständigheterna i det specifika fallet. Hur stort beloppet blir varje dag beror på personens inkomst och ekonomiska situation och kan bli mellan 50-1 000 kronor.Sammanfattning- Om man kört bil då man varit jättetrött och kör av vägen kan det räknas som brottet vårdslöshet i trafik.- Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter. Eftersom ingen skadas förutom föraren bör det antagligen inte bli så många dagars böter.En person som känner sig jättetrött bör absolut inte köra bil utan ska stanna och vila eller ta sig fram på annat sätt. Situationen är i princip samma som en person som kör bil alkoholpåverkad. Även om endast föraren själv skadades i detta fall innebär det självklart en livsfara för både föraren och andra i trafiken om föraren inte har kontroll över situationen på grund av att denne är jättetrött. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga! Med vänliga hälsningar

Konsekvens av att köra med trimmad moped

2019-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad alla straff och påföljder blir av att köra en trimmad moped. Trimmet jag syftar på är endast urdragen plugg, detta innebär att allt på mopeden är original förutom att pluggen dvs strypningen är borttagen. Vad blir böterna om man blir stannad samt kommer det att påverka när jag får ta bilkörkort? Hur påverkar det mig om mitt lämp blir indraget under begränsad tid?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter för olovlig körning Den som kör en trimmad moped gör sig i regel skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Straffet för olovlig körning är böter, vilket i detta fall innebär dagsböter. Antalet dagsböter som döms ut kan vara mellan 30 och 150. Det går aldrig att på förhand säga exakt vilket straff en person kommer på, men i de fall jag hittar brukar det normala vara att få 30 dagsböter för att köra med en trimmad moped.Indraget körkort och spärrtid Det finns även en risk att den som kör en trimmad moped får sitt körkort återkallat. (5 kap. 3 § körkortslagen). Det finns även en risk att en så kallad spärrtid bestäms. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på tiden utifrån det enskilda fallet. I de fall jag tittat på kan en vanlig spärrtid för olovlig körning vara sex månader, men tiden kan variera beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Sammanfattning Konsekvensen av att köra en trimmad moped kan bli böter, återkallelse av körkort och en spärrtid på att ta nytt körkort. Exakt vad som är vanligt förekommande kan jag dock inte svara på. Vill du veta vad som brukar ske rekommenderar jag dig att istället höra av dig till transportstyrelsen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Påföljd vid grov drograttfylla när man inte tidigare är dömd för brott

2019-02-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Åkte fast för grov drograttfylleri i december. Med stilmoct i blodet som jag förvisso har på recept men faktum kvarstår att det är grovt. Är inte återfallsförbrytare utan detta blir min första gång i rättegång. Vad har jag att vänta mellan tummen och pekfingret tro ?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i trafikbrottslagen (TbL). Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om drograttfylleri?För att det ska bli fråga om drograttfylleri ska du ha kört ett motordrivet fordon med narkotika i blodet. Ett undantag finns dock för narkotika som har intagits i enlighet med läkares ordination (4 § TbL). Även om du har haft ett recept på narkotikan/läkemedlet så kan du fortfarande dömas för drograttfylleri t.ex. om du har tagit läkemedlet på ett sätt som läkaren inte har föreskrivit eller om du har tagit läkemedlet såsom läkaren föreskrivit men trots det blivit så påverkad av det att du framfört fordonet på ett trafikfarligt, ej betryggande sätt. Du har som förare alltså lite av ett eget ansvar att vara uppmärksam på hur du påverkas av läkemedlet. För att kunna dömas för brott ska du dessutom ha haft uppsåt (dvs. avsikt/medvetenhet) till brottet (BrB 1 kap. 2 §).Grovt brottFör att drograttfyllan ska klassas som grov ska det kunna bevisas att du har varit "avsevärt påverkad" av läkemedlet eller om ditt sätt att köra har "inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten" (4 a § TbL).Vad kan påföljden bli?För rattfylleri är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (4 § TbL). Skulle det däremot kunna bevisas att det rör sig om grov drograttfylla är straffskalan fängelse i högst två år (4 a § TbL). Det kan för det första sägas att det är väldigt sällan maxstraffet i straffskalan döms ut. Domstolen gör för det andra en bedömning i varje enskilt fall och det är tyvärr därför svårt att säga exakt vad påföljden blir i ditt fall om du skulle dömas för brottet. Några faktorer som kan påverka påföljden i positiv riktning är att du inte är dömd för brott tidigare och eventuellt att det faktiskt rör sig om en substans du har ett recept på.SammanfattningsvisDet är tyvärr svårt att ge något exakt svar på vad påföljden kan bli eftersom domstolen gör en avvägning i varje enskilt fall. Mellan tummen och pekfingret kan det röra sig om böter eller fängelse i upp till sex månader om det rör sig om drograttfylla av normalgraden. Befinns du skyldig till grov drograttfylla kan det bli fråga om fängelse i högst två år. Att du inte är dömd för något brott sedan tidigare är en förmildrande omständighet som gör det sannolikt att det inte kommer att bli fråga om något maxstraff om domstolen finner dig skyldig.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Måste man uppge vem som kört för fort förbi en fartkamera?

2019-03-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man låna en norsk registrerad bil i Sverige och är svensk och fastna i fart kamera är då ägaren som bor i Norge skyldig att ange vem som körde?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunkt för svaret är att hastighetsöverträdelsen vid fartkameran har inträffat i Sverige och att det är svenska regler som gäller. När det gäller böter på grund av fartkameror gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att bara den som verkligen framfört bilen är den som kan dömas till böter för fortkörningen. Det finns inte heller någon skyldighet att informera om vem som framfört bilen under tiden fortkörningen skedde.Detta innebär sammantaget, som svar på din fråga, att ägaren inte har någon skyldighet att uppge vem som framförde bilen vid den aktuella tidpunkten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är man skyldig att ange till polis vem som kört ens fordon?

2019-03-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har fått en begäran från Polismyndigheten avseende Uppgift om förare vid hastighetsöverträdelse. De vill att jag uppger vem som körde fordonet.1. Är jag skyldig att lämna uppgift om detta?2. Om svaret är nej på fråga 1; kan jag då lämna den begäran utan vidare åtgärd?mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du fått begäran från polismyndigheten att uppge vem som kört ditt fordon. I svensk rätt är en grundläggande princip den så kallade legalitetsprincipen. Denna innefattar inget straff utan stöd i lag. Du har ingen skyldighet att hjälpa polisen att utreda vem det var som kört din bil för fort med hänsyn till legalitetsprincipen i 1 kap 1 § Brottsbalken. Således finns inget straffansvar för när man vägrar uppge vem som kört ens fordon och det gäller oavsett om någon kört för fort med din bil och fångats av trafiksäkerhetskamera. vänligen

Mänsklig rättighet att förneka brott

2019-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag blev idag stoppad av polisen när jag körde bil. dom gjorde penntestet o tyckte att jag var påverkad av narkotika, så jag fick åka med o lämna blodprov på sjukhuset sen till stationen för att ha förhör o lämna urinprov. jag försökte kissa flera ggr men det gick inte. Jag nekade till att jag hade tagit narkotika o så sa jag att blodproverna inte kommer visa nått. sen fick jag försöka pissa igen men det kom inget. Jag nekade till allt men jag tror att det kan visa spår av amfetamin i blodet o jag har 1 månad kvar på prövotiden. plötsligt kom en av poliserna o gav mig mitt körkort o bilnyckel o sa du får gå du är en fri man o släppte ut mig, Så jag undrar vad kan det bli för påföljder med körkortet när jag har nekat o det kanske visar positivt.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Av artikel 6 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) följer den så kallade oskuldspresumtionen, som innebär att var och en ska betraktas som oskyldig tills dess hans skuld lagligen fastställs. Denna grundläggande rättsprincip omfattar bl.a. rätten att förneka brott. Det betyder i sin tur att ingen kan tvinga dig att erkänna en brottslig handling, och du kan inte bestraffas för att ha ljugit för polis eller ljugit under en rättegång gällande din skuld. Om du testas positivt för amfetamin, och om du blir dömd för rattfylleri, tror jag att ditt körkort kommer att bli återkallat för en viss tid. Om körkortet blir återkallat på mer än 12 månader, måste du göra ett nytt förarprov. Min gissning är att du kommer att behöva göra ett nytt förarprov om du har kört bil med amfetamin i blodet. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Böter för trimmad moped

2019-02-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om en polis vill göra en så kallad flygande inspektion på min moped (klass 1). Och den är trimmad men jag har kört under 45 hela tiden, kan jag ändå få böter då? Eftersom jag har kört i rätt hastighet hela tiden men bara det att mopeden är trimmad.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns många sätt att trimma en moped och alla innebär att det blir olagligt att köra mopeden efteråt. En trimmad moped kan klassas som motorcykel. Eftersom den trimmade mopeden klassas som en motorcykel krävs det att föraren har ett körkort för MC eller lätt MC. Om du inte har det och ändå kör den trimmade mopeden begår du brottet olovlig körning. För brottet olovlig körning är påföljden böter. Om brottet upprepas blir brottet grov olovlig körning och då kan fängelse i upp till 6 månader dömas ut, 3 § lag om straff för vissa trafikbrott.Om din trimmade moped blir stoppad av polisen kan de också ta mopeden i beslag, 27 kap. 1 § rättegångsbalken. Sammanfattningsvis är det olagligt att trimma en moped. Det rör sig om brottet olovlig körning. Det har ingen betydelse för brottet olovlig körning om du kört över eller under 45 km/h.Hoppas att du har fått svar på din fråga!