FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/08/2022

Straff och spärrtid vid grov olovlig körning?

Hej Jag har förlorat mitt körkort nu för tredje gången och transportstyrelsen har gett mig 15 månader spärrtid och den spärrtiden går ut snart Dock väntar jag på en rättegång där jag misstänks för grovt olovlig körning samt smitning och våldsamt motstånd för att de hittade mig i närheten av en bil som polisen hade jagat Jag är tidigare dömd för grovt olovlig körning två gånger tidigare för inte så länge sen Blir spärrtiden längre ? Tror du jag får fängelse? Ska jag börja med körkortet i väntan på rättegång?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge ditt körkort kommer bli indraget och vilken påföljd du kan väntas få vid det fall du skulle bli dömd för grov olovlig körning.

Straff för grov olovlig körning

Den som uppsåtligen kör ett fordon och saknar giltigt körkort på grund av att denne tidigare blivit av med körkortet eller brottet olovlig körning begåtts flera gånger kan istället dömas för grov olovlig körning (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Straffet för grov olovlig körning är max sex månader fängelse, men av praxis följer att brottet oftast leder till ett högre antal dagsböter. Vid första tillfället brukar praxis vara 50 dagsböter, andra gången 70 dagsböter och tredje gången 100 dagsböter. Först då den tilltalade lagförs för grov olovlig körning för en fjärde gång anses fängelse vara en proportionerlig åtgärd, men då endast till 14 dagar (RH 2017:35). Mot bakgrund av detta riskerar du med största sannolikhet inte att dömas till fängelse på grund av den olovliga körningen då det är första gången du döms för grov olovlig körning. Däremot om domstolen anser att det totala straffvärdet för smitning, våldsamt motstånd och grov olovlig körning är så pass högt tillsammans att dagsböter inte är tillräckligt kan andra påföljder aktualiserade, fängelse däribland. Praxis ger att dagsböter är normalfallet vid samtliga av de brott du är åtalad för, men utan att veta närmare omständigheter är det svårt att ge något konkret svar om dagsböter är mer eller mindre troligt än fängelse.

Spärrtid för körkort

Vad avser spärrtiden kan den som lägst vara en månad och som högst tre år (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtidens längd avgör Transportstyrelsen i det enskilda fallet, men eftersom du sedan tidigare fått 15 månader spärrtid för mindre allvarliga straff talar detta för att den nya spärrtiden blir ännu längre vid det fall du döms för grov olovlig körning. 

Sammanfattningsvis 

Sannolikt riskerar du inte fängelse för dina förseelser utan förmodligen kommer påföljden bli dagsböter. Vad avser frågan om du ska börja ta körkort i väntan på rättegång kan jag inte ge något tillfredsställande svar, det beror på om du tror att du kommer bli dömd eller inte. Om du vet med dig att du förmodligen kommer bli dömd för olovlig körning är det onödigt att börja ta körkort igen eftersom du kommer få en ny spärrtid satt på ditt körkort av Transportstyrelsen och alltså kommer behöva ta körkort igen om något år. Du får göra en bedömning utifrån hur lång tid det är till rättegångsdatumet och sannolikheten för att du blir frikänd.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”