FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott01/09/2022

Brottsligt att en moped går i 60 km/h?

Min moppe toppar runt 60 km/h men den är inte trimmad, behöver jag strypa den eller är det lugnt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline. 

Jag förutsätter i mitt svar att det handlar om en moped klass I som du har körkort för. Vidare tar jag för givet att det inte ligger något mekaniskt ingrepp bakom att mopeden går för snabbt. 

Vad skiljer en moped från en motorcykel?

Mopeder har en ganska lång och krånglig juridisk definition i lagen om vägtrafikdefinitioner. Den grundläggande bestämningen av en moped är hursomhelst att det ska handla om ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h. Motorfordon som (under vissa ytterligare förutsättningar) överstiger en mopeds tillåtna nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek är i stället att betrakta som motorcyklar (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner). 

Är din moped egentligen en motorcykel?

En fråga som ofta uppstår i fall som ditt är om fordonet rätteligen bör klassas som en motorcykel. I sådana fall riskerar man nämligen att göra sig skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). I ditt fall borde däremot svaret på den frågan vara Nej. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2005 s. 548 slagit fast att enbart det förhållandet att en moped går i mer än 45 km/h inte gör den till en motorcykel. Motiveringen till detta ligger i att en moped som till exempel på grund av förslitning kan överskrida 45 km/h inte ändrar det faktum att den är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/h. Det är först vid omkonstruktion (exv. trimning) som en moped kan byta karaktär och bli en motorcykel.

Du kan råka ut för en inspektion

Även om du inte gör dig skyldig till olovlig körning när du framför din moped kan den bli föremål för en s.k. flygande inspektion eller annan kontroll av polisman (2 kap. 10-11 § fordonsslagen). Du riskerar då att få ett föreläggande om att "strypa" mopeden, eller till och med få körförbud om felet bedöms vara allvarligt (3 kap. 6 § och 5 kap. 8 § fordonslagen; 3 kap. 3 § TSFS 2019:132). Det är inte heller osannolikt att du blir misstänkt för olovlig körning i väntan på att mopedens beskaffenhet har utretts.

Sammanfattning

Det torde inte vara brottsligt att framföra din moped i lagenlig hastighet bara för att den kan nå 60 km/h. Däremot är min rekommendation till dig ändå att "strypa" mopeden med hänsyn till din och andras säkerhet, och då du annars riskerar föreläggande eller körförbud.

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”