FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/09/2022

Kan man få böter om man cyklar mot rött?

Kan man få böter om man cyklar mot röd gubbe på eller bredvid övergångsstället? Hittar inget svar varken på transportstyrelsen, polisens eller andra sidor. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att cykla mot rött kan ge böter

Trafikanter ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom trafiksignaler (2 kap. 2 § trafikförordningen). Denna bestämmelse omfattar även cyklister. Det är alltså förbjudet att cykla mot rött och en cyklist som cyklar mot röd signal kan dömas till penningböter (14 kap. 6 § trafikförordningen). Bötesbeloppet för denna handling bestäms av riksåklagaren och är i dagsläget 1 500 kr.

Att cykla på ett övergångsställe är inte förbjudet

Det är inte förbjudet att cykla över ett övergångsställe, men övergångsstället är till för de gående och därför är det olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. 

Att cykla mot rött kan dock vara vårdslöshet i trafik

I sammanhanget bör det dock nämnas att cyklister även omfattas av straffstadgandet för vårdslöshet i trafik (1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Enligt denna paragraf kan en trafikant dömas till dagsböter (eller fängelse i grova fall) om han eller hon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Det kan mycket väl tänkas att den som cyklar mot röd signal döms till ansvar enligt denna bestämmelse om det därmed uppstår en farlig situation. Som sagt förutsätter dock detta att cyklisten i väsentlig mån har brustit i nödvändig omsorg och varsamhet. Sådant ansvar borde kunna aktualiseras endast i mindre andel av alla fall där cyklister trotsar trafiksignalerna.

Sammanfattning

Man kan alltså dömas till böter, och i vissa mer sällsynta fall vårdslöshet i trafik, om man cyklar mot rött. Det är däremot tillåtet att cykla på ett övergångsställe.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister


Bästa hälsningar,


My FrostRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo