FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott24/11/2022

Vad händer om man blir dömd för olovlig körning och kör utan körkort en gång till? Vilket straff får man då?

Hej! Om man blir dömd för olovlig körning första gången och sedan kör utan körkort en gång till? Vilken straff får man då?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Vad kan hända om man begår olovlig körning en gång till?

Vad är olovlig körning?

Om du kör ett fordon som kräver körkort och du själv inte har det döms du för olovlig körning och får som straff böter (3§ lag om straff för vissa trafikbrott)

Det finns olika omständigheter som kan påverka vad du döms till nästa gång. Om du döms till olovlig körning igen får du som straff böter, men om det är att betrakta som grov olovlig körning döms du till högst sex månaders fängelse. 

Så helt enkelt: Beroende på din situation kan du antingen få böter eller fängelse.

Vad krävs för att du ska dömas till grov olovlig körning?

Jag kommer följande bedöma 3§ lag om straff för vissa trafikbrott och förklara vad du kan få för olika typer av straff, beroende på om det anses som vanlig olovlig fortkörning eller grov olovlig fortkörning:

Om du fått ditt körkort återkallat

  • Om det är så att du tidigare haft ett körkort som blivit återkallat och begår olovlig körning så kan du dömas till fängelse i högst sex månader. Däremot i RH 2001:34 så dömdes en person som fått sitt körkort återkallat bara till olovlig körning. Detta berodde på att personen skulle ha innehaft ett nytt körkort om denne ansökt i tid. Därför så dömdes personen inte till grov fortkörning.

Vanemässigt

  • Om du begått olovlig körning vanemässigt så kan du dömas till högst sex månaders fängelse. Vanemässigt innebär dock att det skett många gånger, i hovrätten för övre Norrlands dom den 30 mars 2009 i mål nr B 174-08 så bedömdes inte att fyra fortkörningar inom ett år som grovt, utan mer krävdes enligt hovrätten. Svea hovrätt har i dom den 5 juli 2018 i mål B 7727-18 bedömt att tre stycken olovliga fortkörningar inom en och en halv månad skulle bedömas som vanemässigt och därmed anses som grovt (en sista fortkörningen skedde dagen efter den andra).I en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 5 september 2018 i mål B 343-18 så bedömdes den fjärde olovliga körningen på mindre än fem månader som vanemässig vilket medförde att det bedömdes vara grovt. 

Grovt i övrigt

  • I propositionen till lagen, det vill säga regeringens förslag, så anses det grovt om en person vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet eller då olovlig körning skett i större omfattning utan att det kan sägas ha skett vanemässigt (prop. 1958:69 s. 127)

Vad gäller i ditt fall?

Jag kan tyvärr inte bedöma din situation med den informationen jag har utan jag skulle behöva mer. Du kan antingen ställa ännu en fråga om du har någon efter att jag nedan berättat vad som gäller i allmänhet eller boka tid med en av våra jurister. Jag kan dock rekommendera att det inte är en bra ide att begå olovlig fortkörning igen då det finns risk för böter eller fängelse.

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”