FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott10/01/2023

Vilken påföljd kan det bli för grovt rattfylleri?

Vad kan min släkting få för straff för grovt rattfylleri. Tidigare ostraffad, 27 år. Inget hände mer än att han stoppades i en poliskontroll.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Reglerna som besvarar frågan hittar du i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) ,körkortslagen (KörkL) och i brottbalken (BrB)


Vad kan straffet bli för grovt rattfylleri?

En person som kör bil med minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader (4 §TBL). Om brottet är att anse som grovt ska föraren istället dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömning om vad som anses vara grovt tas hänsyn till om

  • föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  • föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
  • framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4 a § TBL).

Grovt rattfylleri är ett s.k artbrott, när det gäller artbrott föreligger det en presumtion om fängelsestraff. Denna presumtion innebär att fängelsestraff är utgångspunkten om det inte finns någonting som talar emot fängelsestraff. För att påföljden ska bli annat än fängelse krävs det alltså särskilda/förmildrande skäl. I de fallen kan en icke frihetsberövande påföljd bli aktuell istället för fängelse.


Vad kan utgöra förmildrande omständigheter?

Det görs alltid en bedömning i det enskilda fallet, därför är det svårt att säga vad påföljden blir i din släktings fall. Förmildrande omständigheter som hade kunnat leda till en icke frihetsberövande påföljd kan exempelvis vara om körningen inte inneburit en större trafikfara eller om promillehalten var förhållandevis låg. Högsta domstolen har uttalat sig om att en promillehalt om 1,5 promille eller mer får antas utgöra en sådan trafikfara att en icke frihetsberövande påföljd inte bör anses tillräcklig. Dock nämner högsta domstolen att det ändå kan finnas skäl att gå ifrån fängelse presumtionen beroende på omständigheterna i det enskilda fallet (NJA 2015 s. 895).


Det är därför möjligt att din släkting istället döms till en icke frihetsberövande påföljd, dvs annat straff än fängelse. Villkorlig dom eller skyddstillsyn är då två påföljder som kan aktualiseras istället för fängelse vid grovt rattfylleri om det finns särskilda skäl. Villkorlig dom är förenad med en prövotid om 2 år, om man missköter sig under prövotiden kan straffet ändras till fängelse istället (27 kap 3 § BrB). Villkorlig dom kan även förenas med dagsböter eller samhällstjänst (27 kap 2 § och 2 a § BrB). Skyddstillsyn innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården under minst det första året (28 kap 4 § BrB). Skyddstillsyn kan också förenas med dagsböter alternativt samhällstjänst (28 kap 2  § och 2 a § BrB).


Vad händer med körkortet vid grovt rattfylleri?

Vid grovt rattfylleri återkallas körkortet (5 kap 3 § KörkL). Återkallelsen kombineras med en spärrtid. Spärrtiden är den tid då körkortet är återkallat och transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap 6 § första stycket KörkL). När det gäller grovt rattfylleri brukar spärrtiden ofta bli 24 månader.


Sammanfattningsvis kommer din släkting få sitt körkort återkallat. När det gäller påföljden är utgångspunkten fängelse (högst 2 år) men en icke frihetsberövande påföljd kan också bli aktuell i din släktings fall. Att din släkting tidigare är ostraffad samt att det inte verkar som någon kommit till skada hade kunnat utgöra förmildrande omständigheter. Det görs alltid en enskild bedömning och det är väldigt svårt att säga exakt vad påföljden kommer bli eftersom alla omständigheter inte framgår i frågan.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.


Hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”