FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/03/2023

Eventuella påföljder vid upprepade hastighetsöverträdelser

Jag jar 4 fortkörningar på ca 6-8 månader, vad ska jag räkna med för på följd

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och aktuell lag

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka påföljder du kan få för upprepade hastighetsöverträdelser. Bestämmelser kring hastighetsöverträdelser finns i trafikförordningen (TraF) och bestämmelser om körkort och återkallelse av detta finns i körkortslagen. Jag kommer därför att utgå ifrån dessa när jag besvarar din fråga.


Vilka påföljder kan du räkna med?

Böter

Om man bryter mot de hastighetsbegränsningar som finns döms man till penningböter (3:17 och 14:3 TraF). Hur mycket du kan komma att få böta beror på vad hastighetsbegränsningen på de aktuella vägarna var samt med hur många km/h du överskred dessa. På åklagarmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur hög penningbot som döms ut (här).


Återkallelse av körkort

En annan möjlig konsekvens vid hastighetsöverträdelse är att du kan få ditt körkort återkallat (5:3, punkt 4, körkortslagen). Hur länge körkortet eventuellt blir återkallat beror återigen på med hur mycket du översteg hastighetsbegränsningarna. Värt att nämna är att även om du inte överskred hastigheten med särskilt mycket, så kan körkortet bli återkallat eftersom det i ditt fall är fråga om flera fortkörningar.


I vissa fall kan körkortshavaren, i stället för att körkortet återkallas, få en varning (5:9 körkortslagen).


Slutsats

Sammanfattningsvis kan fortkörning leda till penningböter och återkallelse av körkort. Ibland får körkortshavaren istället en varning, istället för att körkortet blir återkallat direkt.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”