FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/05/2023

Trodde att jag hade rätt att köra med mitt utländska körkort, bör domen överklagas?

Hej! Jag har blivit dömd för olaga körning trots att jag tydligt sa att jag saknade uppsåt. Jag har varit i Sverige i över ett år och har kört med mitt (giltiga) amerikanska körkort och trodde att det var giltigt i Sverige. Domstolen tyckte att jag gjorde mig skyldig till olaga körning och att jag borde ha tagit reda på reglerna för att köra i Sverige. Eftersom man måste ha haft uppsåt för att det ska bli olaga körning tycker jag att domen är konstig - jag slutade köra och håller på att ta svenskt körkort så fort jag fick veta att jag inte får köra med mitt amerikanska körkort. Om jag istället hade fortsatt hade jag förstått att det är olovlig körning, men inte i detta fall. Lönar det sig att överklaga, vad ska man i så fall åberopa och vad innebär det om jag inte överklagar - är en dom om olaga körning ett problem framledes i livet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om tingsrätten gjort en korrekt bedömning och om du bör överklaga. Med reservation för att jag inte känner till alla omständigheter i fallet (ibland kan små detaljer göra hela skillnaden), ska jag göra mitt bästa för att svara på din fråga.

Som du mycket riktigt påpekar kan man bara dömas för olovlig körning om det finns uppsåt i förhållande till att man saknade rätt att föra fordonet i fråga (3 § lag om straff för vissa trafikbrott (TSL)). Det lägsta uppsåtskravet som kallas "likgiltighetsuppsåt" är uppfyllt om den tilltalade måste ha insett att det fanns en risk för att rätt att föra fordonet saknades, men förhöll sig likgiltig inför detta och ändå valde att köra. Som du förstår är det i mångt och mycket en bevis- och bedömningsfråga, och det tycks vara ungefär såhär domstolen resonerat. Det kan nämnas att det finns ett rättsfall från Högsta domstolen där en liknande situation varit uppe till prövning. Där hade den tilltalade aktivt försökt ta reda på vad som gällde för hans afghanska körkort genom att kontakta polismyndigheten, men missförstått den information han fått och därför trodde att han fick köra. Åtalet ogillades (NJA 2019 s. 721). Hans invändning om bristande uppsåt bedömdes vara uppriktig. Det ska också nämnas att det finns mycket liknande fall från hovrätten där man gjort en motsatt bedömning.

Utan att vara helt insatt i ditt fall är det svårt att svara på om det lönar sig att överklaga. Om du mot bakgrund av det som sagts ovan fortfarande tycker att bedömningen i ditt fall är konstig eller felaktig, kanske du bör överklaga. Om du inte väljer att göra det kommer domen vinna laga kraft. Du kommer att förekomma i belastningsregistret i (antagligen) fem år. Det är svårt att säga om detta kommer att innebära några problem. Vissa arbetsgivare kan i samband med rekryteringsprocesser komma att begära utdrag från registret och eventuellt ta hänsyn till vad som står där.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”