FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott15/06/2023

Vad ska man göra om en vän lånat bilen och tagits på en fartkamera?

Om jag lånar ut min bil och den personen kör för fort och fastnar på en fartkamera sedan får jag brev från polisen, skäligen misstänkt för fortkörning. Vad har jag då för rättigheter då de syns tydligt att de inte är jag som kör? Vill helst inte ange min vän. Ska tillägga att de gick 74 km/t för fort.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du lånat ut din bil till en vän som kört för fort och blivit tagen av en fartkamera, men att du fått bötesföreläggande ställt till dig, och att du undrar vad du kan göra nu.


Hastighetsöverträdelse vid fartkamera

Hastigheten på en väg kan regleras både av Trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter. Om man bryter mot en bestämd hastighetsbegränsning, kan man dömas till penningböter (14 kap. 3§ trafikbrottslagen). Det är föraren av bilen som ska dömas för gärningen, inte ägaren till bilen.


När man blir fotograferad vid en fartkamera (eller trafiksäkerhetskamera) utreds dessa brott av en särskild sektion av polismyndigheten i Kiruna. När en bild tagits, bearbetas bilden manuellt och utredare kontrollerar fordonet och möjliga förare. Av förklarliga skäl börjar man vanligen med fordonets ägare. Man jämför sedan bilen från fartkameran med pass- och/eller körkortsbilder. Om man anser att bilderna stämmer, skickas en underrättelse med bilden och hastighetsmätningen till den man misstänker begått hastighetsöverträdelsen. Om man inte kan identifiera föraren, kan polisen skicka en förfrågan till fordonets ägare om vem som kört bilen vid aktuell tidpunkt. Om man inte får något svar, eller om man vid jämförelsen med bilderna inte kan bevisa att det är samma person, läggs utredningen vanligen ned. Anser däremot polisen att det är samma person på bilderna, kan böter dömas ut direkt om den misstänkte medger detta, eller vid ett förnekande, så går ärendet vidare till åklagare som bedömer om det ska väckas åtal i domstol.


Vad bör du göra?

Om du fått en underrättelse måste polisens utredare ansett att den personen på fartkamerans bild liknar dig enligt pass eller körkortsbild. Om det inte är du på bilden, ska du besvara underrättelsen med detta. Du kan då fylla i att du förnekar gärningen med motiveringen att det inte är du på bilden. Om polisen sedan anser att de ändå tycker att det är likt dig, kan de ringa upp dig och hålla ett kort förhör med dig.


Du är inte skyldig att berätta vem du lånat bilen till, utan det är polisen som bär det fulla ansvaret att utreda och bevisa vem det är som kört bilen. Med det sagt, kan det ibland vara till ägarens fördel att uppge vem föraren är, för att fria sig själv från misstanke. Men om det är helt uppenbart att bilderna inte stämmer överens, borde såklart ärendet läggas ned oavsett om du berättar vem personen är eller inte. Om du inte berättar vem personen är, kommer ärendet med största sannolikhet läggas ner. Polisens bevisning i dessa mål är oftast huvudsakligen bilden från fartkameran och pass- och/eller körkortsbilder. Hur lika dessa bilder är, avgör till en början polisen.


Det är viktigt att du hela tiden är tydlig med att du förnekar och att det inte är du på bilden. Om du väljer att inte medge böterna, så kommer ärendet presenteras för en åklagare som fattar beslut om denne ska väcka åtal eller inte i domstol. Du har rätt att få saken prövad i domstol. Blir du tillfrågad om du godkänner strafföreläggande eller liknande, bör du säga nej, och att du vill att ärendet ska prövas vid en huvudförhandling i domstol. Då kommer en domare jämföra bilderna och avgöra om de anser att det är samma person eller inte.


Sammanfattning och råd

Vid hastighetsöverträdelser är det alltså föraren av fordonet som ska dömas för brottet och inte ägaren. Polisen jämför bilden från fartkameran med bilder från pass/körkort, och har de då ansett att ni är lite lika kan de skicka ut en underrättelse till dig.


Du är inte vid något tillfälle skyldig att berätta vem föraren är. Men, även om det är polisen och sedan åklagaren som ska bevisa att det är du som kört bilen, kan det krävas att du ändå ger en förklaring som är trovärdig om du förnekar, därför rekommenderar jag dig att du uppger att du lånat ut bilen till en vän vid aktuell tidpunkt, men att du inte vill uppge vem detta är. Under dessa omständigheter borde rimligen förundersökningen läggas ned.


Du bör börja med att besvara underrättelsen genom att kryssa i att du förnekar brott, med motiveringen att det inte är du som kört bilen. Då tar polisen ställning till om de ska fortsätta utreda ärendet och kanske hålla förhör med dig, eller om det ska läggas ned. Om de väljer att fortsätta utreda, bör du tidigt ange att du inte godtar vare sig böterna eller ett strafföreläggande, och att du vill ha en huvudförhandling i domstol. Det har du alltid rätt till och böternas storlek ska som utgångpunkt inte heller påverkas av att du utkräver denna rätt. En domare tar då ställning till om det är ställt utom rimligt tvivel att det är du som kört bilen.


Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor. Tyvärr åtar sig vår byrå inte uppdrag i straffrätt, men om du har några följdfrågor eller önskar förtydligande kan du återkomma till mig på sara.pedersen@lawline.se


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo