FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/05/2024

Vad innebär förbudet mot störande körning?

Hej, Förseelse 123 A, "Vid färd med motordrivet fordon inte anpassat färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs", kan det innefatta att man inte får dricka när man kör bil? Jag drack Nocco och blev stannad och fick böter. Men tycker att texten är oklar vad det innefattar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har fått en trafikbot och inte riktigt förstår vad du gjort fel enligt den regel som polisen hänvisar till, samt om att dricka under körning kan vara ett brott mot denna. Regleringen finns i trafikförordningen (TrafikF).

Polisen tycks i detta fall ha gett dig en bot med hänvisning till brott mot 4 kap. 8 § TrafikF. Regeln är i princip utformad som ett förbud mot störande körning i bostadsbebyggelse. Det finns två delar av regeln, som förbjuder två typer av störande körning.

Förbud mot störande och onödig körning

Den första delen förbjuder onödig och störande körning. Vad som menas med ”onödig” respektive ”störande” är en tolkningsfråga. Syftet är ju att skydda t.ex. boende i ett område från avgaser, ljud och buller. För att exemplifiera när en körning är onödig och störande, kan följande nämnas. Hovrätten ansåg att det enligt denna regel var brottsligt att inom loppet av några minuter köra en bil fem varv runt ett kvarter med bostadsbebyggelse. Föraren hade gjort snabba fartökningar och tvära inbromsningar (Svea HovR:s dom 1964-04-01, nr IV:B 62). Likaså var det i ett annat fall brottsligt att nattetid köra en bil sex varv runt ett kvarter med bostäder, trots att fordonet förts så att endast normalt buller uppkommit (Svea HovR:s dom 1964-04-01, nr IV:63).

Med tanke på regelns skyddsintresse och utformning anser jag därför inte att den också innebär ett förbud mot att dricka energidryck under körningen.

Förbud mot annan störande körning

Den andra delen anger att ”föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan.” Detta är alltså ett förbud mot trafik som visserligen inte är onödig, men som ändå är störande för andra. Inte heller denna regel innebär alltså ett förbud mot att dricka energidryck under färden, eftersom den liksom den första regeln syftar till att skydda boende mot buller och dylikt.

Utöver detta bör sägas att det ställs olika krav på den ovarsamhet som krävs för brott, beroende på tiden på dygnet (detta gäller båda de regler som förklarats ovan). Större grad av ovarsamhet ställs vid körning som sker en kväll eller en söndag än om förfarandet sker nattetid. Dagtid bör bara grövre störningar – t.ex. av provokativ natur – medföra ansvar (3LU 1962:34 s. 23–27 och 32–33).

Sammanfattning

Den regel som polisen hänvisat till är i princip ett förbud mot störande körning i bostadsbebyggelse, som syftar till att skydda boende från buller, ljud och dylikt. Det bör därför inte innebära att man inte får dricka energidryck.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo