Uppsägning enligt 10§ LAS

2018-06-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Enligt 10 § LAS anges det att en uppsägning skall lämnas personligen. Vad blir följderna om en arbetsgivare inte säger upp en arbetstagare personligen? Är det skadeståndssanktionerat eller är självaste uppsägningen att anse som ogiltig?
Nelly Corneteg |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 10§ LAS framgår att en uppsägning ska lämnas personligen om det är skäligt. Är det inte skäligt får uppsägningen lämnas via brev till arbetstagarens senast kända adress. Ett exempel på när det inte var skäligt att lämna uppsägningsbeskedet personligen framgår av rättsfallet AD 2005 nr 124. I rättsfallet hade arbetsgivaren försökt få tag på arbetstagaren flera gånger utan framgång. Arbetsgivaren fick då anses ha gjort vad som rimligen kunde krävas av denne och kunde lämna beskedet via brev istället. Uppsägningen behöver alltså bara ges personligen om det är skäligt.Följer arbetsgivaren inte det som står skrivet i 10§ LAS så kan den enligt 38§ LAS bli tvungen att betala skadestånd till arbetstagaren. Uppsägningen blir dock inte ogiltig.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till min månadslön om jag blir uppsagd?

2018-06-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag blev uppsagd från jobbet den 4 juni men nu ser jag att jag inte fick en hel lön trots att jag har en månadslön. Är det jag som har missuppfattat det hela eller är det något annat?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man blir uppsagd har man alltid rätt till en viss uppsägningstid. Den minsta uppsägningstiden är enligt lag en månad. Om man har jobbat mellan 2-4 år hos arbetsgivaren har man istället rätt till två månaders uppsägningstid. 4-6 års arbete ger tre månaders uppsägningstid, 6-8 år ger fyra månaders uppsägningstid, 8-10 år ger fem månaders uppsägningstid och över 10 års arbete ger en uppsägningstid på sex månader. Hur lång uppsägningstiden ska vara är oftast reglerat i anställningsavtalet eller eventuellt kollektivavtal. Under uppsägningstiden ska man som huvudregel kunna fortsätta arbeta för arbetsgivaren, man har då rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under denna period. Man har även rätt till full lön om arbetsgivaren inte skulle dela ut några arbetsuppgifter till den uppsagde. Om du blev uppsagd den 4 juni har du alltså rätt att få lön till och med den 3 juli (minst), även om arbetsgivaren inte låter dig arbeta något. Om arbetsgivaren vill att du arbetar uppsägningstiden ut måste du dock göra det. Ifall man istället skulle bli avskedad eller ha en provanställning har man som huvudregel inte rätt till en uppsägningstid, kollektivavtal kan dock ge bättre rättigheter. I dessa fall kan man behöva "gå på dagen" och har inte rätt till fortsatt lön.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bör arbetstagaren skriva under uppsägningsavtalet vid en uppsägning på grund av sexuella trakasserier?

2018-06-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har blivit anklagad för sexuella trakasserier av min arbetsgivare och där med blivit uppsagd så min fråga är ska jag skriva under uppsägningsavtalet eller hur ska jag gå vidare?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Saklig grund för uppsägningOm din arbetsgivare vill säga upp dig måste denne kunna visa upp godtagbara skäl, det vill säga ha en saklig grund, för att uppsägningen ska vara giltig, se 7 § Lagen om anställsningskydd (LAS). Arbetsbrist eller personliga skäl är sakliga grunder. Personliga skäl är förhållanden hänförliga till den enskilde arbetstagaren och handlar om misskötsamhet eller annan bristande lämplighet. För att kravet på saklig grund ska vara uppfyllt krävs klart dokumenterad olämplighet. Sexuella trakasserier är en typ av misskötsamhet och kan alltså utgöra saklig grund för uppsägning, se bl.a. dom AD 1996 nr 10, s. 74. Det är sedvanligt att en arbetstagare ska varnas för sitt beteende om det upplevs som ett problem för arbetsgivaren, innan en uppsägning kan vara aktuellt. Det är dock inte möjligt för mig att avgöra ifall en uppsägning var rätt eller fel i ditt enskilda fall då jag inte känner till omständigheterna. Uppsägningsavtalet Om det finns godtagbara skäl för uppsägning blir arbetstagaren delgiven ett uppsägningsavtal där det bland annat ska framgå varför uppsägning ska ske samt besvärshänvisning. Tanken med uppsägningsavtalet är att arbetstagaren ska skriva under men du kan också vägra att skriva under den. Uppsägningen är dock giltig även utan en underskrift från arbetstagaren. Det underlättar självfallet att arbetstagaren skriver under uppsägningsavtalet vilket alltid ska eftersträvas. En skriftlig underteckning är alltid att rekommendera eftersom det klargör rättsläget, till exempel när uppsägningstiden ska börja löpa. Underskriften är dock inte lagfäst och sålunda inte ett krav för giltighet.Jag råder dig att vända dig till ditt fackförbund om du är med i ett sådant. De kan företräda dig i domstol och föra talan gentemot din arbetsgivare om du anser att uppsägningen är ogiltig. Vänligen,

Kan man avsluta sin tidsbegränsade anställning i förtid och i så fall hur?

2018-06-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag började arbeta som en lokalvårdare och jag har en tidsbegränsad anställning. Jag har skrivit på ett anställningsavtal på 8 veckor. Men funderar på att korta ner det till ca 6 veckor eller 7. Kan jag avsluta mitt vikariat tidigare? Finns det någon uppsägningstid, måste jag berätta att jag vill korta ner mitt vikariat långt innan eller kan jag bara säga att jag inte vill jobba alla mina 8 veckor precis innan jag vill hoppa av? Jag har även blivit medveten om att det finns inte nog med personal och jag är den enda som jobbar på mitt område pga av brist på personal. Kan arbetsgivaren neka min önskan pga av brist på personal?
Alex Hallström |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan man avsluta sin tidsbegränsade anställning i förtid? I ditt fall har du en tidsbegränsad anställning i form av vikariat enligt 5§ 2p. Lagen om anställningsskydd. Man har som huvudregel ingen möjlighet att säga upp sig i förtid vid tidsbegränsade anställningar, då principen om att avtal ska hållas gäller vid denna typ av anställning. Detta innebär att man är som arbetstagare är tvungen att leva upp till det avtal man har och arbeta hela avtalstiden. UndantagsfallEnligt 2§ tredje stycket LAS så är bestämmelserna kring tidsbegränsade anställningar möjliga att kringgå via kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Huruvida arbetsgivaren här är bunden av ett sådant avtal eller inte framgår ej, men om så är fallet finns möjligheten att andra regler gäller i just ditt fall. I så fall så är även frågan kring uppsägningstid reglerad i kollektivavtalet.Överenskommelse med arbetsgivarenYtterligare ett undantagsfall är situationen där man som arbetstagare kommer överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra tidigare än utsatt tid. Med tanke på att det enligt frågan verkar vara personalbrist på arbetsplatsen är det svårt att uttala sig om en sådan överenskommelse kommer kunna göras, men frågan kan absolut ställas. Arbetsgivaren har dock ingen plikt att gå med på förslaget. Jag hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Kan en arbetstagare sluta gå till jobbet om dennes provanställning sägs upp korrekt?

2018-06-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om man blir uppsagd från provanställningen,ska detta göras 2 veckor innan arbetstagaren ska sluta. Kan arbetstagaren i detta fallet bli hemma med en gång utan att ha gjort något fel?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om uppsägning av provanställning. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan sluta komma till arbetet om arbetsgivaren valt att underrätta om uppsägning av provanställningen två veckor i förväg.Det som avgör svaret på din fråga är om arbetstagaren är bunden av kollektivavtal eller inte. Denna information finns i arbetstagarens anställningsavtal. Om man är bunden av kollektivavtal, så regleras mest troligtvis uppsägningstid och liknande i detsamma. Om man är under kollektivavtal men uppsägningstid inte regleras, eller om en person inte är under kollektivavtal alls, så blir istället lag om anställningsskydd (LAS) tillämplig (LAS 2 §). Precis som du då skriver i din fråga, så ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg om denne vill säga upp arbetstagaren (LAS 31 §). Arbetstagaren har alltså två veckors uppsägningstid när det är arbetsgivaren som underrättar om uppsägningen. När det då är arbetsgivaren som väljer att säga upp provanställningen (underrättelse två veckor i förväg) så har arbetstagaren två alternativ. Första alternativet är att jobba under uppsägningstiden, dvs de två sista veckorna som är kvar. Slutar arbetstagaren att komma till jobbet så leder det till utebliven lön. Det andra alternativet som en arbetstagare har är att avsluta anställningen direkt och sluta gå till jobbet omgående, detta är en rättighet som arbetstagaren har när det gäller provanställningar (LAS 6 §). Det man dock måste veta som arbetstagare är att det andra alternativet kan leda till dåliga referenser av arbetsgivaren, framförhållning uppskattas nämligen alltid av arbetsgivaren.Mitt råd till arbetstagaren i detta fall är därför att först och främst kika efter i anställningsavtalet om denne står under kollektivavtal eller ej. Skulle personen stå under kollektivavtal, så står villkoren för uppsägningen i detsamma. Skulle fallet inte vara så, så är svaret att arbetstagaren är tvungen att komma till jobbet de två sista veckorna av anställningen, om inte arbetsgivaren säger något annat eller om arbetstagaren inte väljer att säga upp sig omgående. Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Skriva på sin egen Facebook-sida

2018-06-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Får jag skriva på min privata facebook sida "Jag har sagt upp mig och sitter i karantän, lärorikt"?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga generella förbud mot att skriva så. Jag vet inte om du tänker dig att det skulle vara otillåtet av någon särskild anledning, men jag hade isåfall behövt ytterligare information om omständigheterna.Med vänlig hälsning

Kan jag avbryta ett anställningskontrakt innan arbetet påbörjats?

2018-06-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har skrivit på ett kontrakt för att börja hos en ny arbetsgivare där jag ska börja om 2 månader, men nu har jag fått ett nytt erbjudande på en tjänst som passar mig bättre, kan jag bryta avtalet jag skrivit på på något sätt?
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid uppsägning gäller lagen om anställningsskydd (LAS). När du skrev på anställningskontraktet ingick du ett avtal som du är bunden av. Om du vill bryta kontraktet har du en uppsägningstid precis som du skulle haft om du har påbörjat en anställning och sedan säger upp dig. Om ni inte har avtalat om någon uppsägningstid, är uppsägningstiden 1 månad (11 § LAS). Det krävs alltså inte att du har börjat arbeta hos arbetsgivaren, utan du kan säga upp dig nu och uppsägningstiden kommer börja löpa från den dag du säger upp dig. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tidsramar för varsel

2018-06-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vid en omlokalisering av tjänster på en myndighet ska 4 tjänster varslas. Finns det enligt lag några tidsramar för hur långt innan uppsägning ska ske och när personalen varslas?
Tora Odin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Vissa tidsramar för varsel finns i främjandelagen Vid uppsägning på grund av arbetsbrist (som jag utgår att det handlar om här eftersom du nämner omlokalisering av tjänster) ska arbetsgivaren inge ett skriftligt varsel till arbetsförmedlingen om en driftinskränkning i verksamheten kommer att orsaka arbetsbrist för minst fem arbetstagare, enligt Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 1-2 §§ (även kallad främjandelagen). I lagen uppställs tidsramar för hur lång tid innan uppsägning ett varsel ska ske. Eftersom det i den situationen du beskriver dock "enbart" är fyra tjänster som varslas är de ovan nämnda bestämmelserna inte tillämpliga, och något varsel behöver med andra ord inte ske enligt lag. Arbetsgivaren måste fortfarande iaktta vissa förfarandereglerÄven om det inte finns något lagligt stöd för att arbetsgivaren måste varsla i situationer där mindre än fem arbetstagare berörs, måste han iaktta vissa regler vid uppsägningen. Exempelvis måste arbetsgivaren självfallet beakta arbetstagarens uppsägningstid, vilken framgår av 11 § lag om anställningsskydd (LAS). Därutöver ställs också krav på att uppsägningen av arbetstagaren ska vara skriftlig samt lämnas till arbetstagaren personligen. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler är han skyldig att betala ersättning för uppkommen skada (ekonomisk förlust och/eller kränkning), utöver den lön och de eventuella andra anställningsförmåner som arbetstagaren redan har rätt till under uppsägningstiden.Vänligen,