Får man komma överens med sin arbetsgivare om en kortare uppsägningstid än vad man har rätt till enligt LAS?

Hej , min arbetsgivare (som saknar kollektivatal) har sagt upp mig pga arbetsbrist. Jag gick med på 3 månaders uppsägningstid då arbetsgivaren gick med på att släppa mig på dagen om något annat jobb skulle dyka upp. Jag har arbetat på företaget sedan 2015. Nu börjar a-kassan undra men jag är helt ok med vår överenskommelse. Är det ok?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag tolkar din fråga så undrar du huruvida en uppsägningstid om 3 månader är tillåten då arbetsgivaren inte ingått kollektivavtal med en arbetsgivarorganisation.


Vilken reglering gäller?

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar bland annat frågor kring uppsägning av en anställning. I avsaknad av kollektivavtal så är det LAS bestämmelser som gäller.


Vad gäller för uppsägningstid i ditt fall?

Både för arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid om en månad. Arbetstagare kan dock ha rätt till en längre uppsägningstid beroende på hur länge hen varit anställd. Du skriver i frågan att du varit anställd sedan 2015, det innebär att du har varit anställd i minst åtta år men kortare än 10 år. Du har därmed en lagstadgad rätt till en uppsägningstid om 5 månader (11 § LAS).


Är din och din arbetsgivares överenskommelse ok?

Arbetsgivare och arbetstagare får avtala om en annan uppsägningstid än vad som gäller enligt lag, förutsatt att det inte är till nackdel för arbetstagaren (2 a § LAS). Detta innebär att ett personligt anställningsavtal inte får föreskriva en kortare uppsägningstid än vad du har rätt till enligt lag. Det finns dock inte något som egentligen hindrar dig från att godta en kortare uppsägningstid, om det är vad du själv önskar göra.  


Hoppas att du fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig vidare.


Vänligen,

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000