Rätt till skadestånd vid upphörande av provanställning om inte underrättad i tid?

2020-05-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är provanställd genom ett bemanningsföretag. Anställningsavtalet specificerar att det är en provanställning. Det står i avtalet att besked om uppsägning måste meddelas skriftligt senast 2 veckor innan provanställningen är slut. Så som det har gått till under tiden som jag har varit anställd är att jag har fyllt i mina timmar varje vecka och ett nytt schema har presenterats varje månad (samma varje gång eftersom tjänsten är heltid 8-17). Dvs som en visstidsanställning. Nu vill bemanningsföretaget säga upp anställningen med mindre än 2 veckor kvar av provanställningen. Min fråga är därför om det räknas som skriftligt besked att företaget inte har förlängt mitt schema mer än till månadsskiftet då provanställningen upphör, eller om jag har rätt till en tillsvidareanställning/skadestånd enligt reglerna för uppsägning vid provanställningen.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Innebörden av en provanställning:En provanställning får vara högst sex månader enligt LAS 6 §. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.Arbetsgivarens underrättelse- och varselskyldighet:För att ge den provanställde ett visst rådrum innan provanställningen avslutas finns det underrättelse regler i LAS 31 § st 1. Bestämmelsen stadgar att ett besked från arbetsgivarens sida ska föregås av en underrättelse till arbetstagaren minst två veckor i förväg om anställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning. Det finns inget formkrav i lagen hur detta besked ska lämnas, även om skriftligt är att föredra då arbetsgivaren på detta vis kan bevisa att så skett.Provanställningen upphör även utan förhandsunderrättelse bara arbetsgivaren lämnat besked senast vid prövotidens utgång. Arbetstagaren har inte rätt till skadestånd för utebliven lön efter den avtalade prövotidens utgång, men rätt till allmänt skadestånd enligt LAS 38 §.Sammanfattning:Då din arbetsgivare har meddelat dig om att din provanställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning innan de sex månaderna har hunnit passera så kommer din anställning att upphöra efter denna period. Du har alltså inte rätt till en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren dock inte kan bevisa att de meddelat dig detta med minst två veckor innan prövotidens slut har du rätt till allmänt skadestånd enligt LAS 38 §. Det allmänna skadeståndets storlek styrs av Arbetsdomstolen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

2020-05-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag jobbade på ett företag föra året från Januari till December men företaget byte ägare i December. Vilken av ägarna är skyldig att betala mina semestar dagar/pengar?MvhBernard
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Vid ägarbyte är det tillåtet att skriva ett nytt anställningsavtal (även om det görs under en redan löpande anställning). Det är dock enkelt att otydligheter uppkommer. Skulle det vara så att den nya ägaren i sitt anställningsavtal inte vill betala ut semesterdagar, och inte vill skriva in det i det nya anställningsavtalet) utan din vetskap om detta tar det gamla anställningsavtalet över som huvudregel. Skrivs inga nya avtal går det gamla anställningsavtalet över på den nya ägaren och därmed ska du ha rätt till dina semesterdagar från denna. Om inget annat avtalats mellan er som arbetsgivare och arbetstagare. Vänligen,

Ej utbetald slutlön

2020-05-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag blev varslade från mitt jobb den 12/3 med två veckors uppsägningstid på grund av Corona.När vi skrev på avsked pappret så fick vi information om att slutlönen skulle komma tillsammans med vår sista lön - alltså månaden efter så den 25 april.Slutlönen kom dock inte med då utan vi fick ny information om att den kommer månaden efter - alltså 25e maj.Den 25e maj kollade jag mitt konto och det hade inte kommit in någon slutlön från jobbet.Jag skrev och frågade men det verkar inte som att någon har något svar, de personer som jobbar kvar har fått sin vanliga lön utdelad.Vad beror detta på?Vad kan jag göra för att gå vidare med detta om jag inte skulle få min slutlön?
Andrea Vrcic |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är som huvudregel du och din arbetsgivare som tillsammans ska förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. Enligt arbetsrättsliga principer i Sverige ska en arbetstagare aldrig behöva arbeta oavlönat. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Ej utbetald lön:Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du arbetat timmar som varit oavlönade. Gällande fordran mot sin arbetsgivare:Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag lönen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL. Arbetstagarens tillvägagångssätt:Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Jag ska börja jobba inom hemtjänsten, vilka dokument ska arbetsgivaren ge mig?

2020-05-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejEtt hemtjänstföretag vill anställa mig. Vilka dokument skall dom ge mig Försäkring etc något med pensionsmyndigheten ??
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man blir anställd, vilka dokument ska arbetsgivaren ge till en? När man ingår ett anställningsavtal kan det göras antingen muntligen eller skriftligen. Ett muntligt anställningsavtal är lika giltigt som ett skriftligt, men muntliga avtal är svårare att bevisa, så därför är det att rekommendera att man ber arbetsgivaren att få ett skriftligt anställningsavtal. Enligt 6 c § Lag om anställningsskydd (här) ska man senast en månad efter att anställningen börjat få skriftlig information om villkor som är av betydelse för anställningen, och den här informationen lämpar sig bäst att ge i ett anställningsavtal. Vilka punkter ett anställningsavtal bör innehålla framgår av Unionens hemsida (här). Det framgår inte av din fråga om arbetsgivaren som vill anställa dig har kollektivavtal. Om ens arbetsgivare inte har kollektivavtal är det ytterligare villkor som bör regleras i anställningsavtalet. Något som då bör framgå är vilka försäkringar som finns, och man kan jämföra med de försäkringar som finns i kollektivavtal. Om det inte finns något kollektivavtal är arbetsgivaren inte skyldig att betala in tjänstepension, och därför bör detta regleras i kollektivavtalet, se Unionens hemsida (här). Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du är medlem i ett fackförbund kan du kontakta fackförbundet och fråga. För anställda inom vården är Kommunal (länk här) det vanligaste fackförbundet, men det finns fler fackförbund där anställda inom vården kan vara medlemmar. Vänligen,

När kan min arbetsgivare avbryta min provanställning?

2020-05-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag hade ett anställningsavtal på 6 månader (provanställning) på ett företag men detta visade sig att efter 4 dagar på det nya jobbet blev jag uppsagd. För arbetsgivaren bara göra så? Alltså ber mig komma in på ett "möte" på förmiddagen när jag är mitt i en arbetsuppgift och därmed inte meddelat mig på detta möte om uppsägning utan låtit mig oroligt vänta på ett svar ifrån arbetsgivaren tills dagens slut 16.30 där han återigen bet mig komma in på hans kontor och där meddelas jag om att provanställning en skall avbrytas. Avbrutet grundades på att jag inte var tillräckligt duktig på att sätta på 4 nya däck åt en kund. Lite om bakgrunden:Jag sökte tjänsten som däckmontör som de hade lagt upp på arbetsförmedlingen och jag fick komma på en intervju. Med mig på intervjun hade jag mitt CV. På Mitt CV är 90% av de jobb jag jobbat med inom däck.Arbetsgivaren frågar mig hur mycket erfarenhet jag har med att "kränga" på ett nytt däck på en fälg, svaret mitt var inte alls mycket då jag för det mesta varit inringd på säsongerna. De däck företagen jag jobbat på har varit mycket nöjda med mitt resultat, snabb, smidig och noggrann. Jag sade även detta på intervjun.Några dagar efter får jag ett mail från arbetsgivaren sol jag sökte jobb hos att jag ska få chansen till att lära mig mera om yrket och därför blir det anställningsavtal på 6 månader där. Hur blir det med lön? Har ej fått något från dem. Vad kan jag göra? Få ersättningar från dem?Tacksam för svar
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Det framgår av din fråga att du varit provanställd och att din arbetsgivare sedan avbrutit provanställningen efter fyra dagar. Jag tolkar din fråga som att du undrar om arbetsgivaren har rätt att avbryta din provanställning så plötsligt, vid slutet av dagen och vad som gäller kring din lön. Dina frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). När kan din arbetsgivare avbryta din provanställning?Man får träffa avtal om provanställning som löper på högst sex månader. Om inte något annat har avtalats så får en provanställning avbrytas före prövotidens utgång (6 § LAS). En provanställning har ingen uppsägningstid och då arbetsgivaren har fri prövningsrätt så behöver hen inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Din arbetsgivare har alltså rätt att vänta tills slutet på dagen för att avbryta din provanställning. Vad händer om du inte får din lön?Du har självklart rätt att få lön för de dagar som du arbetat för din arbetsgivare. Beroende på när det var som din provanställning avbröts kan det vara så att de ännu inte hunnit betala ut din lön. Om du inte fått din lön när du skulle fått den om du fortfarande varit anställd, så har du en lönefordran och du kan då vända dig till ett juridiskt ombud då din arbetsgivare begått ett avtalsbrott. Jag rekommenderar att du först vänder dig till din arbetsgivare och påtalar att du har en lönefordran på hen. Om de fortfarande inte betalar ut lönen kan du antingen själv vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer och ansöka om betalningsföreläggande här. Du kan även ta tvisten till domstol för att försöka få ut dina pengar och ifall du vill ha hjälp i processen kan du kontakta en av våra duktiga jurister via detta formuläret. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad händer om jag inte finns tillgänglig för arbete under hela uppsägningstiden?

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan, jag är tillsvidare anställd på ett cafe sedan feb 2019. (Jobbat där sedan aug 2018). Jag har nu sagt upp mig pga annat arbete. Uppsägningstid har min chef alltid sagt 14 dagar men säger nu att hon alltid har haft fel så det är en månad. Jag ska börja nytt jobb 1 juni. Vad händer om jag inte jobbar ut hela Uppsägningstiden? Kan de straffa mig, vägra betala lön etc? Vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månadLagen stadgar att en uppsägningstid inte får vara kortare än en månad, oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet (11 § första stycket LAS).Ett avtal som stadgar en kortare uppsägningstid än en månad är ogiltigt i det avseendet (2 § andra stycket LAS).Du måste respektera uppsägningstidenUnder uppsägningstiden måste du finnas tillgänglig för arbete till dess att din anställning slutligen upphört, även om du inte får några arbetsuppgifter (12 § LAS).Däremot kan din förra arbetsgivare arbetsbefria dig under hela eller del av tiden, vilket innebär att du inte behöver finnas tillgänglig för arbete, och att din förra arbetsgivare kan avräkna den lön som du får från ditt nya arbete, vilket innebär att om du har samma eller en högre lön på det nya stället, så får du ingen lön från din förra arbetsgivare (13 § LAS).Eventuellt kontraktsbrottOm din förra arbetsgivare vägrar att arbetsbefria dig, så riskerar du att göra dig skyldig till kontraktsbrott, om du inte finns tillgänglig under uppsägningstiden. Då kan skadestånd bli aktuellt, om din förra arbetsgivare väljer att gå vidare med ärendet.Mina rådOm din förra arbetsgivare nu vid upprepade tillfällen sagt att du har 14 dagars uppsägningstid, och ni varit överens om detta, så borde de åtminstone gå med på att arbetsbefria dig från och med då du ska börja jobba på din nya arbetsplats. Mitt råd är därför att du diskuterar den möjligheten med din förra arbetsgivare.Om du önskar vidare vägledning är ett råd alltid att vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?

2020-05-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag är säsonganställd och har arbetat 150 tim. totalt med 100kr i tim lön.har jag rätt till semesterersättning? och isåfall hur mycket?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Har du rätt till semesterersättning och isåfall hur mycket?Svaret på din första fråga är ja, du har rätt till semesterersättning. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). När det kommer till säsongsarbete, åtminstone sådana som inte pågår i mer än tre månader, så har man som arbetstagare istället rätt till semesterersättning (5 § semesterlagen). Eftersom jag inte vet hur länge din säsongsanställning gäller kommer jag därför utgå från att den är under tre månader.Alltså, förutsatt att din anställning pågår i högst tre månader har du rätt till semesterersättning. Sedan är semesterersättningen 12 % av din intjänade lön under året (16 b § semesterlagen).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid enligt AB 17 och LAS

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är anställd som fysioterapeut inom Landstinget sedan 5 månader tillbaka. I mitt anställningskontrakt står det "uppsägningstid regleras av AB eller LAS". Hur många månaders uppsägningstid innebär det?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det framgår av ditt anställningskontrakt att antingen LAS eller AB kan tillämpas så kommer jag här nedan redovisa för vad det är som gäller beroende på om LAS eller AB gäller. Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)Om LAS är tillämplig finns regeln om uppsägningstid i 11 § LAS. Av lagbestämmelsen framgår att för både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Dock har du som arbetstagare rätt till en uppsägningstid av: - två månader: om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år- tre månader: om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år Du har alltså rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren (11 § andra stycket LAS). Enligt Allmänna bestämmelser (AB)Uppsägningstid vid tillsvidareanställningOm AB gäller finns regeln om uppsägningstid i 33 § AB. Vid en tillsvidareanställning hos ett landsting är uppsägningstiden 6 månader, om arbetsgivaren säger upp den anställde och anställningen varit sammanhängande sedan minst 12 månader tillbaka. Uppsägningstiden är 3 månader, om det är arbetstagaren som säger upp sig och anställningen varit sammanhängande sedan minst 12 månader tillbaka (33 § mom. 1 AB 17). Uppsägningstiden är ett år, om du fyllt 57 år och varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstiden (33 § mom. 2 AB 17) Uppsägningstiden vid tidsbegränsad anställningUppsägningstiden är en månad. om du har en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre än tre månader. Detta gäller både för dig och arbetsgivaren, såvida ni inte har kommit överens om annat (33 § mom. 3 AB 17). SammanfattningUppsägningstiden varierar beroende på anställningsformen, anställningstiden och om det är reglerna i AB eller LAS som gäller. Jag skulle råda dig att vända dig till din chef för att veta exakt vad som gäller i just ditt fall alternativt vända dig till Fysioterapeuterna för rådgivning. Hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp för dig! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,