Kan inkomst från enskild firma avräknas från uppsägningslönen?

2019-08-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej.I mitt avslutsavtal stödet så här:"3. ARBETE OCH LÖN TILL OCH MED SLUTDAGENXXXXX är arbetsbefriad från den 21 maj 2019 till och med Slutdagen. Under den arbetsbefriade perioden är XXXXX oförhindrad att söka nytt arbete. Lön som utges av Bolaget under den arbetsbefriade perioden ska avräknas från annan eventuell inkomst som XXXXX kan förvärva under den arbetsbefriade perioden."Nu vill mitt före detta bolag att jag ska skicka över fakturorna på jobb jag har gjort i min enskilda firma så att dom kan avräkna dem på min sista lön. Kan dom kräva att se det? Vad gäller här?Tack på förhand
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om lön under arbetsbefriad period finns i 12-13 § lagen om anställningsskydd (LAS).Enligt 13 § LAS får arbetsgivaren från uppsägningslönen avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Avräkning kan bara ske för annan inkomst av anställning, således ska förvärvsarbete från enskild firma i regel ej räknas av. Din inkomst från din egen näringsverksamhet kan alltså inte räknas av från din sista lön. Din arbetsgivaren kan alltså inte kräva att du skickar över fakturorna för att avräkna inkomst från din enskilda firma.Observera dock att arbetsgivaren har rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Läs här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vilken lön har jag rätt till?

2019-08-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare vill ge mig lärlinglön, trots att jag är färdigutbildad bagare och Konditor. Det finns ingen annan bagare/Konditor anställd på företaget. Har de rätt att göra så?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är inget som finns reglerat i lag, istället styr kollektivavtal och anställningsavtal frågor om lön. Så länge det inte finns något om detta i ett kollektivavtal eller ditt personliga anställningsavtal bryter alltså inte företaget mot några regler. Jag råder dig att läsa igenom dessa avtal för att se om det finns bestämmelser om vilken lön du har rätt till. Om du är med i facket bör du även kontakta dessa för att se om de kan utöva påtryckningar mot din arbetsgivare. Finns det inte något om detta i kollektivavtalet eller ditt personliga anställningsavtal har företaget rätt att ge dig lärlingslön. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Finns det bestämmelser som reglerar fackmedlemmars rättigheter gentemot fackförbundet?

2019-08-16 i Fackförening
FRÅGA |Har anmält min övergång till annan fackförbund men har inte hunnit anmäla mig till nya facket, hur långt tid har man rätt till hjälp från den gamla facket?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inga bestämmelser i lagtext som direkt reglerar din fråga. Frågan avgörs istället av fackförbundets egna regler. En väldigt skälig och okontroversiell huvudregel är att förbundets egna medlemmar har rätt att ansöka om och använda förbundets tjänster. Om du har en uppsägningstid på medlemskapet så bör (men inte självklart...) hjälpen åtminstone finnas tillgänglig under denna. Eventuellt finns det även bestämmelser som innebär att du har rätt till hjälp efter att ditt medlemskap gått ut, om den händelse som saken gäller utspelade sig under tiden då du var medlem.Mitt råd till dig blir därmed att kontakta ditt gamla fack och se vad som gäller i den här situationen, eftersom det inte finns några lagar eller andra offentliga regler som reglerar det du frågar efter.Lycka till!

Hur lång är min uppsägningstid?

2019-08-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är tillsvidare anställd, utan kollektivavtal men har en uppsägningstid på 3 månader. Jag har jobbat på den arbetsplatsen i 1 år och 9 månader. Hur lång uppsägningstid gäller om jag säger upp mig?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig lag. Som arbetstagare har du rätt till minst en månads uppsägningstid när du själv säger upp dig (11 § LAS). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en förmånligare villkor för arbetstagaren. Man får inte avtala om mindre förmånliga villkor som går emot lagen. Som grund enligt LAS har du rätt till en månads uppsägningstid när du säger upp dig. Om du och din arbetsgivare avtalat om förmånligare villkor i anställningsavtalet gäller dessa istället. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?

2019-08-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har säsongsanställning inom trädgård. Men har ingen sluttid! Jag söker arbete under tiden o undrar hur lång uppsägningstid jag har om jag nu skulle få jobb någon annanstans?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är i stora delar semidispositiv, vilket innebär att den i angivna delar kan avtalas bort eller ändras genom kollektivavtal. Därför bör du kontrollera vad som anges i anställningsavtal och kollektivavtal som gäller för din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal gäller LAS.Anställningens längd regleras ej i lag utan styrs av säsongens längd. Utgångspunkten är att säsongsanställningar är tidsbegränsade och kan ej sägas upp i förtid (5 § LAS). Undantag kan förekomma i anställningsavtalet och eventuellt i vissa kollektivavtal som i så fall kan ange att en månads uppsägningstid medges om vikariatet pågår tre månader eller längre. Uppsägningen ska vara skriftlig. Kollektivavtal kan också ange andra uppsägningstider.Alltså är utgångspunkten att säsonganställningen ej kan upphöra i förtid. Dock rekommenderar jag dig att kontrollera vad som anges i ditt anställningsavtal, alternativt i kollektivavtalet, för att se om det där meddelas undantag från detta. Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Anställd genom konkludent handlande oberoende om jag får anställningsavtalet eller ej?

2019-08-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått nytt jobb. Väntar sedan 2v tillbaka på anställningsavtal med chefens signatur, men i vår mail kommunikation skriver han "välkommen till XX arbetsplats" och "jag sammanfattar det vi kommit överens om på intervjun och skickar dig ett avtal". Räcker detta för att betrakta mig anställd genom konkludent handlande oberoende om jag får anställningsavtalet eller ej?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett anställningsförhållande ska uppstå krävs inte ett skriftligt avtal. En anställning kan alltså ha uppstått genom en muntlig överenskommelse. Arbetsgivare upprättar däremot ofta skriftliga anställningsavtal som en formalitet för att ha ett fysiskt anställningsbevis. Du är alltså att betrakta som anställd. Se liknande Lawline-fråga här. I övrigt så ska du få skriftlig information om din anställning, bl.a. om anställningsform och arbetsuppgifter, senast en månad efter att du har tillträtt anställningen (se 6 c § lagen om anställningsskydd).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Måste man berätta vad man vill plugga med när man söker tjänstledigt?

2019-08-15 i Tjänstledighet
FRÅGA |2 § 2 stJag är mitt uppe i ansökningsprocessen för att komma in på en yh-utbildning (som är CSN berättigad). Jag har varit anställd på mitt nuvarande jobb mer än 6 månader och funderar på att söka tjänstledigt ifall att jag kommer in på utbildningen. Men måste man isåfall uppge exakt vilket program det gäller för arbetsgivaren? Om man måste det, finns det någon lag som säger att de inte får sprida denna information vidare? Vill nämligen inte att någon annan på min arbetsplats får veta att jag vill plugga/vad jag vill plugga.
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Regler om rätt till ledighet för utbildning hittar du i studieledighetslagen. Enligt 1 § har arbetstagare i allmän/enskild tjänst rätt till behövlig ledighet för att undergå utbildning. Lagen omfattar i princip all utbildning, förutom självstudier (t.ex att studera på egen hand inför högskoleprovet eller andra självstudier t.ex med hjälp av youtube). Det är du själv som bestämmer vad du ska studera och ledigheten beviljas för den tid som utbildningen tar. Bra att veta är dock att tjänstledigheten är obetald. För att få ledigt måste du vid ledighetens början ha varit anställd hos samma arbetsgivare i sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren enligt 3 §.Tänk på att annat kan gälla enligt ett kollektivavtal, se 2 § 2 st. Arbetsgivaren har i vissa fall även rätt att skjuta upp ledigheten,4 §. Lagstiftningen är generös. Det finns ingen tidsbegränsning hur länge man får vara tjänstledig och man behöver inte ansöka om hela ledigheten på en gång, utan det går bra att förlänga efter hand.Det finns ingen reglering som säger att du måste berätta exakt vad det är du vill plugga, men du behöver visa att det är en riktig utbildning du ska gå, och inte som jag nämnt tidigare ska söka ledigt för självstudier eftersom det inte omfattas. Så länge kraven uppfylls har arbetsgivaren ingen rätt att neka sin anställde tjänstledighet, men däremot kan arbetsgivaren som sagt skjuta upp den. Hur länge beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen!Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka arbetsuppgifter får en 17-åring ha?

2019-08-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får en 17 åring exempelvis arbeta ensam i en hälsokostbutik? Öppna och stänga själv? Vi hanterar väldigt lite kontanter men dock så finns där kontanter.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att få svar på din fråga så får vi kika in i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1996:1) och Arbetsskyddstyrelsens kungörelse om ensamarbete (AFS 1982:).17-åringen betraktas givetvis som minderårig17-åringen betraktas först och främst som minderårig, med tanke på att denne är under 18 år (AML 5 kap 1 §). Huvudregeln är att en minderårig inte får anlitas för arbete som medför risk för olycksfall, överansträngning eller som skulle kunna innebära en skadlig inverkan på dennes hälsa eller utveckling (AML 5 kap 3 §)En riskbedömning måste alltid göras när ungdomar anställsInledningsvis så måste arbetsgivaren alltid göra en riskbedömning när ungdomar ska anställas. Hänsyn ska då, bland annat, tas till fysisk och psykisk mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Det ska också bedömas om arbetet på något vis kan anses innebära ett stort ansvarstagande eller om det kan klassas som "fysiskt eller psykiskt tungt". Ett exempel på en psykiskt tung uppgift är att hantera pengar, oavsett om det är i en liten mängd eller ej (AFS 1996:1 4 §).Minderåriga får inte arbete ensamma på riskfyllda arbetenNär det kommer till arbeten som kan klassas som riskfyllda, så får en minderårig person inte arbeta ensam. Du skriver att butiken hanterar kontanter, om än i en liten mängd sådan. Vid arbeten där pengar hanteras så finns det dock alltid en risk för rån, vilket är något som man inte ser lätt på i sammanhang liksom dessa (AML 5 kap 3 §, AFS 1982:3 6-7 §). Utgångspunkten är därför att minderåriga inte får lämnas ensamma att utföra ett arbete där kontanter hanteras, och detta gäller självklart också för 17-åringen. Det är dessutom viktigt att veta att det ska finnas rutiner för hur handledning och introduktion av en minderårig ska gå till. 17-åringen ska på arbetsplatsen hela tiden ha tillgång till en handledare som denne kan ställa frågor till och få stöttning av. Den minderårige ska också förses med en ordentlig introduktion, och det är speciellt att gå igenom säkerhetsinformation och liknande vid detta tillfälle.Huruvida 17-åringen för öppna och stänga butiken kan t.ex. bero på vilka tider det ska göras påVid frågan om en minderårig får öppna och stänga butiken själv, så har jag inte funnit något som uttryckligen förbjuder detta. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att utföra en riskbedömning (vilket jag tidigare har nämnt). Detta för att kunna kartlägga eventuella risker, planera lämpliga åtgärder och i övrigt fundera över vad som kan anses vara lämpliga arbetsuppgifter för 17-åringen. För att avgöra om den minderåriga själv ska få öppna och stänga butiken, så bör man exempelvis se till de tider då butiken öppnar och stänger. Arbete vid kvällsöppna butiker kan exempelvis innebära en risk för överfall. Butikens läge och förbindelserna dit skulle möjligtvis också kunna spela roll. Det är med andra ord upp till arbetsgivaren att avgöra om 17-åringen är mogen för de aktuella arbetsuppgifterna.Sammanfattningsvis så beror alltså svaret på frågan om en minderårig själv får öppna och stänga en butik på den riskbedömning som görs och arbetsgivarens beslut. 17-åringen får dock antagligen inte arbeta ensam i butiken då det förekommer kontanter där. Jag skulle dock rekommendera dig att ta kontakt med Arbetsmiljöverket angående din fråga, för att vara på den säkra sidan. De besvarar frågor om arbetsmiljö via telefonrådgivning, och är experter på kluriga frågor liksom dessa.Tills vidare så hoppas jag dock att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar ett stort lycka till!Med vänliga hälsningar,