Har jag rätt till semesterlön om jag varit sjukskriven?

2021-05-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag har varit sjukskriven mellan 2019-12-31 till 2021-01-31 pga av en höftledsoperation.Nu undrar jag om jag är berättigad till att få ut semesterersättning i år?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning finns längre ner i texten. Din fråga gäller semesterersättning men jag tror du egentligen menar semesterlön, därför kommer jag även skriva ett förtydligande kring detta.Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Ett förtydligande kring semestersättning och semesterlönSemestersättning har man bara rätt till när en anställning avslutats och man tidigare har tjänat in betalda semesterdagar eller om anställningen avses pågå högst tre månader och det har avtalats om att semester inte ska utgå. I ditt fall verkar det inte vara aktuellt med något av alternativen (5 § och 28 § semesterlagen). Som utgångspunkt gäller att arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. I sådant fall har man rätt till semesterlön under förutsättning att man tjänat in sådan, det vill säga betalda semesterdagar. Intjänade dagar tjänar man in varje år mellan 1 april och 31 mars året dessförinnan (5 § semesterlagen).Man kan tjäna in semesterlön även under sjukskrivningSom utgångspunkt tjänar man in semesterlön även under de perioder man är sjukskriven. Dock finns det ett undantag för de dagar man är sjukskriven som överstiger 180 dagar under intjänandeåret. Om man är sjukskriven helt eller delvis ett helt intjänandeår upphör frånvaron att vara semesterlönegrundande (7 § och 17 § semesterlagen).Om din sjukskrivning beror på arbetsskada finns dock ingen tidsbegränsning för hur länge sjukskrivningen är semesterlönegrundade (17 § semesterlagen).Under ditt intjänandeår 31 mars 2020 till 1 april 2021 är du sjukskriven cirka 306 dagar. Detta innebär att du har rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro i år vilket resulterar i intjänande av ungefär hälften av dina ordinarie betalda semesterdagar.SammanfattningUnder förutsättning att din anställning inte kommer avslutas så har du inte rätt till semestersättning i år utan semesterlön.Du har rätt till 25 lediga semesterdagar i år men hur många av dessa som är betalda (det vill säga utgår semesterlön för) är beroende av hur lång din sjukskrivning är under intjänandeåret. Eftersom du är sjukskriven i mer än 180 dagar men mindre än hela perioden mellan 31 mars 2020 till 1 april 2021 så har du rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro i år. Detta innebär att du tjänar in ungefär hälften av dina ordinarie betalda semesterdagar.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Har jag rätt att ta ut min semester innan jag slutar? Vad händer om jag gör det trots att jag inte får godkännande från arbetsgivaren?

2021-05-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har en uppsägningstid på 1 månad och jobbar min sista dag 28/5. Jag har beviljad semester v.30, 31,32 men är nu intresserad av att ta ut en del av den semestern under min uppsägningstid, alltså tidigarelägga min semester. Min chef säger att det inte går att bevilja just nu då dom inte har hittat någon ersättare åt mig. Har jag ändå inte rätt till att ta ut min semester innan jag slutar? Vad händer om jag gör det ändå?Vänligen,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar frågor kring semester så jag kommer utgå från denna lag i mitt svar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerad vad som gäller men en sammanfattning kommer även finns längre ner i texten.Notera dock att lagen till viss del är dispositiv, vilket innebär att ett avtal eller kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad lagen anger (2a semesterlagen).Arbetstagare har bara rätt till semesterledighet under uppsägningstiden om den är utlagd eller beviljad sedan tidigareEnligt lagen har arbetstagare i Sverige rätt till 25 dagars betald semester under perioden juni-augusti varje arbetat år (4 § och 12 § semesterlagen).När du blir uppsagd har du dock bara rätt att få ut semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd eller beviljad sedan tidigare. Om semester inte är beviljad har du således inte någon rätt enligt lag att ta ut semester under uppsägningstiden, under förutsättning att inte arbetsgivaren går med på det i efterhand.Även om du inte har rätt att ta ut semesterledigheten under uppsägningstiden har du rätt att få semesterersättning i stället för den ledighet du inte tidigare tagit ut. Detta ska i normalfallet ske senast en månad efter anställningen upphört (28 § och 30 § semesterlagen).En arbetstagare som tar ledighet utan tillåtelse kan bli avskedadOm du tar ledighet utan tillåtelse kan det vara grund för avsked på grund av arbetsvägran. Arbetsdomstolen ser dessutom särskilt allvarligt på om arbetstagaren sökt ledighet, fått avslag på sin ledighetsansökan men ändå tagit ledigt (se AD 2002 nr 35).Konsekvenserna av att bli avskedad är bland annat att din anställning upphör på dagen, du har inte rätt till uppsägningstid, uppsägningslön eller andra förmåner. SammanfattningDu har inte rätt att ta ut semesterledighet innan du slutar eftersom du inte har beviljad eller utlagd semester under den perioden. Däremot kan din arbetsgivare bevilja detta i efterhand. Om din arbetsgivare inte tillåter dig att ta ut din semesterledighet innan uppsägning har du i stället rätt till semesterersättning och får då ledigheten utbetald i pengar.Om du tar ut semester trots att du inte fått godkännande av din arbetsgivare kan det ses som arbetsvägran som kan vara grund för avsked. I sådant fall blir du bland annat av med din uppsägningstid, uppsägningslön och andra förmåner.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig ändå! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan en arbetstagare välja att inte ha sammanhängande semester enligt semesterlagen?

2021-04-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |En arbetstagare vill inte ha sammanhängande semester enligt semesterlagen pga personliga skäl. Hans fru ta ut föräldraledighet. Hur hantera jag det så att det är rättssäkert.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som bestämmer om en arbetstagare inte vill ha sammanhängande semester. Som du redan noterat är det semesterlagen som reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer fört så igenom mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas längre ner i texten. Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).I slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer semesternEn arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen anger. Med detta ansvar följer även att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen).Enligt lagen ska semesterledigheten förläggas under minst en fyra veckors period under juni till augusti, om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger (12 § semesterlagen).Arbetstagare har dock en viss medbestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagaren, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om facklig företrädare inte finns ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).Om arbetsgivaren vill förlägga semesterledighet under annan period än juni-augusti, gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om inte samråd skett med arbetstagarens fackliga organisation (10 § tredje stycket semesterlagen). Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledigheten på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes facklig företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början. Beskedet kan dock lämnas senare om det föreligger särskilda skäl (11 § semesterlagen).SammanfattningSom utgångspunkt gäller att arbetsgivaren och arbetstagaren ska försöka komma överens om förläggningen av semester. Enligt lag ska semesterledigheten förläggas till minst fyra veckor under juni till augusti, men parterna kan även komma överens om annat. Om det inte går att komma överens är det dock slutligen arbetsgivaren som bestämmer när arbetstagaren ska ha semester. Notera dock att kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglera viss medbestämmanderätt för arbetstagaren, alternativt måste arbetsgiven samråda med arbetstagarens fackliga företräde eller arbetstagaren själv.Jag hoppas detta var svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Kan man tvingas ta semester?

2021-04-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan en arbetsgivare tvinga mig att ta ut en semesterdag om det inte finns nåt folk på mitt arbete? Och jag kan inte jobba hemifrån då jag är städare på ett privat företag. Jag fick ett samtal med en av arbetsledarna om att jag inte kommer att kunna jobba den 19e juli då det inte är nån här på jobbet. Då sa jag att jag kan ju kanske vara hemma då med full lön. Jag ska väl inte behöva ta ut en semesterdag bara för att det inte finns folk på jobbet. Det kallas väl ofrivillig semester.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skyddslagstiftning:Semesterlagen är en skyddslagstiftning och är till stor del tvingande till arbetstagarens fördel, annat får föreskrivas i kollektivavtal vad gäller vissa bestämmelser i lagen. (2 § och 2a§ semesterlagen). Det framgår inte av din fråga om ni har ett kollektivavtal men det kan vara värt att kolla upp. Arbetsgivarens möjlighet att bestämma över semester:Som arbetsgivare är det dennes skyldighet att se till att arbetstagarna tar ut sin semester. Arbetsgivaren kan då bestämma att en arbetstagare tar ut sin semester någon gång under juni-augusti i minst fyra veckor om inte annat har avtalats i kollektivavtal (11§ och 12§ Semesterlagen). I ditt fall verkar det röra sig en enstaka semesterdag till följd av att ingen är på jobbet. Utifrån de förutsättningarna du angivit i frågan verkar det inte vara fråga om ett sådant fall där arbetsgivaren har rätt att tvinga dig att ta semester. Arbetsgivaren kan ha rätt att be dig arbeta hemifrån eller arbetsbefria dig med lön. Om ni har kollektivavtal så bör du läsa igenom det och se om annat är särskilt avtalat och eventuellt ta kontakt med det fackliga förbundet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Hur många betalda och obetalda semesterdagar har jag om jag börjar arbeta i april?

2021-05-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar en fråga om semester under provanställning. Om man anställs 12 april 2021 och har provanställning till 10 oktober 2021, dvs 6 månader, hur många dagar betald semester och hur många obetalda dagar har man? Kan arbetsgivaren neka semester under själva sommaren? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning finns längre ner i texten.Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterårEnligt lag får alla arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Med semesterår räknas 1 april till 31 mars nästa år, det vill säga 1 april 2021 till 31 mars 2022 i ditt fall. Det ställs inget krav på att dessa dagar behöver vara intjänade men om de inte är det gäller att man inte får betalt för de dagar som inte är intjänade (3 § och 4 § semesterlagen).Semestern ska förläggas mellan juni och augusti om inget annat har avtalats. Hur många av semesterdagarna som är intjänade är beroende av hur långe du varit anställd. Semesterlönen tjänas in under intjänandeåret 1 april till 31 mars innan semesteråret, det vill säga mellan 31 mars 2020 och 1 april 2021 i ditt fall (7 § och 12 § semesterlagen).Notera att det är frivilligt för arbetstagare att ta ut obetald semester. Arbetstagaren kan alltså välja att inte ta ut obetalda semesterdagar (8 § semesterlagen). Notera även att vissa arbetsgivare tillämpar sammanfallande intjänade- och semesterår. Detta innebär att arbetstagaren får semesterdagarna utbetalda trots att de inte har intjänats och betalar därför succesivt av förskottet vart efter anställningen fortgår. SammanfattningEnligt semesterlagen har en arbetstagare rätt till 25 obetalda semesterdagar eftersom denne börjar arbeta i april. Arbetsgivaren kan alltså inte neka hen semester för färre än dessa dagar. Den anställde har dock inte tjänat in någon semesterlön eftersom hen började att arbeta efter intjänandeåret (det vill säga efter 1 april 2021) och har därför inga betalda semesterdagar.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Har jag rätt till semesterersättning i samband med lön och måste jag ta ut 20 dagar obetald semester varje år?

2021-05-03 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |om jag är fast anställd på heltid men med timön har jag då rätt att få ut semesterersättning i samband med min lön varje månad? baserat på de timmar jag jobbat.Måste jag ta ut 20 dagar obetald semester varje år?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Frågor gällande semester regleras i semesterlagen och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller för varje fråga för sig men en sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.Notera även att lagen i vissa hänseenden går att avtala bort genom avtal eller kollektivavtal (2a § semesterlagen). Har man rätt att få ut semestersättning i samband med sin lön varje månad?Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. En arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att inte förlägga någon semesterledighet under förutsättning att anställningen ska pågå i högst tre månader. I sådant fall ska arbetstagaren ha rätt till semesterersättning i stället (4 § och 5 § semesterlagen).Måste man ta ut 20 dagar obetald semester varje årSom utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje arbetat semesterår. En arbetstagare måste ta ut minst 20 betalda semesterdagar varje år och om det finns överskjutande dagar kan dessa sparas (4 § och 18 § semesterlagen).Enligt lagen gäller dock att arbetstagare får avstå rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön, det vill säga obetald semester (8 § semesterlagen). SammanfattningUnder förutsättning att din anställning pågår i mer än tre månader har du inte rätt att få ut semesterersättning i samband med din lön varje månad. En arbetstagare måste inte ta ut obetald semester, däremot måste man ta ut intjänad betald sådan. Jag hoppas du fått svar på dina frågor, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan semestersättning läggas in i månadslönen?

2021-04-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej på er,min fråga gäller semesterersättning.Jag har en fastanställning och får månadslön.Kan semesterersättning läggas i mitt månatliga månadslön som en extra rad som redovisar att jag får semesterersättning varje månad?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterlagen behandlar frågor om ersättning och ledighet vid semester, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först och främst ska noteras att en arbetstagare som utgångspunkt har rätt till semesterdagar och inte semesterersättning i samband med månadslönen. En arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att semesterledighet inte ska förläggas, under förutsättning att anställningen pågår i högst tre månader. I sådant fall ska arbetstagaren ha rätt till semesterersättning istället. Om arbetstagaren arbetar längre än tre månader har hen rätt till semesterlön och ska inte få semestersättning i samband med månadslönen (4 § och 5 § semesterlagen).Förutsatt att man har rätt till semesterersättning i samband med månadslönen gäller följandeAv lagens förarbeten framgår att semesterersättning eller semesterlön aldrig ska presumeras ingå i lönen. I normalfallet ska alltså semesterersättningen eller semesterlönen utbetalas i samband med ledigheten och inte inkluderas i lönen (prop. 2009/10:4 s. 37). Arbetsgivare har dock möjlighet att inkludera semestersättningen i lönen men detta måste i så fall ske på ett "öppet och tydligt sätt". Detta innebär bland annat att det ska framgå separat i lönespecifikationerna hur mycket lön som utgör semesterersättning (se C-131/04 och C-257/04). Som svar på din fråga kan alltså semesterersättning läggas in i din månatliga lön. Detta måste dock göras på ett öppet och tydligt sätt eftersom det annars presumeras att semestersättning inte ingår i lönen. Detta kan möjligen ske genom en extra rad i lönespecifikationen som anger hur mycket lön som utgör semestersättning. För att förtydliga vore det även rimligt att anställningsavtalet anger att lönen är inklusive semesterersättning.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig tills oss på Lawline igen!Vänligen,

När har man rätt till semesterersättning efter man blivit uppsagd?

2021-04-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag blev uppsagd i november 2020 och jobbade min sista dag 20/2. Jag fick min slutlön i mars, men mina innestående semesterdagar går ej att ta ut förrän 1/4, står det på min lönespecifikation. Jag har tolkat semesterlagen som att jag redan borde ha fått pengar för de dagarna, inte att jag ska behöva vänta till 25/5 som han påstår. Vad är rätt här?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt semesterlagen har en arbetstagare vars anställning upphör rätt till den semesterlön som tjänats in i form av semesterersättning. Detta gäller dock inte om arbetstagaren innan anställningen upphör får rätt till ny anställning hos arbetsgivaren alternativt om det rör sig om en verksamhetsövergång (28 §, 30b § och 31 § semesterlagen).För sådan rätt till semesterersättning gäller att denna ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Undantag kan dock göras om hinder föreligger (30 § semesterlagen). Ett sådant hinder skulle exempelvis kunna vara att det på grund av datatekniska skäl "…är svårt att beräkna och betala ut slutlönen på den avlöningsdag som följer närmast efter anställningens upphörande. För månadsavlönade … bör kunna få betalas ut på den ordinarie avlöningsdagen närmast efter det att hindret har upphört" (se prop. 1976/77:90 s. 216). Notera dock att bestämmelsen som anger en månads tid är semidispositiv, vilket innebär att ett kollektivavtal kan ange annan tidsfrist (2a § och 30 § semesterlagen). SammanfattningUnder förutsättning att hinder inte föreligger samt att kollektivavtal inte anger något särskilt, så gäller att din arbetsgivare ska betala ut din semesterlön innan den 20/3. Om du vill ta vidare frågan är min rekommendation att du tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Alternativt kan du ställa en till gratisfråga eller boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Vänligen,