Vad krävs för att avvikelser ska kunna göras från semesterlagens regler avseende förläggande av semester?

Hej, Liknande frågor har varit uppe förut men inte denna specifika. I mitt anställningsavtal, vilket jag skrivit under står det i det finstilta att "semester normalt ej medges under perioden maj-spetember". Arbetsgivaren har ej tecknat kollektivavtal. Då ni i tidigare frågor bl.a. svarat att semesterlagen är semidispositiv under förutsättning att det inte är till den anställdes nackdel undrar jag vad som gäller. Är denna del av semesterlagen semidispositiv och kan frångås med ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren (till den anställdes nackdel) eller krävs det ett kollektivavtal för att detta ska kunna frångås (i enlighet med SL 2§)? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att genom anställningsavtal med avtala om att semester normalt ej medges under maj till september eller om det krävs ett kollektivavtal för att detta ska vara tillåtet. Som du redan är medveten om regleras detta i semesterlagen (SemL) och jag kommer därför att utgå ifrån den lagen när jag besvarar din fråga.


Ett anställningsavtal räcker för att avtala om när semester kommer att förläggas

Som du skriver så stämmer det att vissa bestämmelser i semesterlagen kan avtalas bort genom ett avtal  (t.ex. anställningsavtal) och för vissa så krävs ett kollektivavtal. Av lagen framgår att semesterledigheten ska förläggas som så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti, om inte annat har avtalats (12 § SemL). Av 2 a § i semesterlagen framgår även att det är tillåtet att genom avtal  göra avvikelser från 12 §. Det innebär att det räcker med att det i anställningsavtalet framkommer att avvikelser görs från denna regel.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”