När har en timanställd rätt till OB?

2019-07-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |När får en timanställd OB
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. Ersättning för OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och fackförbund. Ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalen. Om en arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal behöver de alltså inte betala ut någon ersättning för OB. Det är i så fall upp till den anställde själv att förhandla med arbetsgivaren om detta.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare beordra arbetstagare att jobba 6 dagar i veckan?

2019-06-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |ArbetsrättHej!Om man ha minustimmar pga av att verksamheten valt att ha stängt på klämdagar.Kan man då bli tvingad att någon vecka att jobba 6 dagar ( ej 2 dagars sammanhängande ledighet).Vad säger lagen?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, dvs. en rätt att organisera hur arbetet ska utföras. Däremot har man som arbetstagare vissa grundläggande rättigheter som arbetsgivaren inte får åsidosätta. Enligt 14 § 1 st. arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Avvikelser från denna regel får emellertid göras om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren enligt 14 § 3 st arbetstidslagen. Detta förutsätter även att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli tvingad att jobba 6 dagar under en vecka om det inte föranletts av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är en arbetsgivare alltid skyldig att betala ut övertidsersättning?

2019-04-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hallå! Jobbar på en snabbmatsrestaurang och står schemalagd på 35h/vecka. Jobbar oftast natt och enligt schemat slutar vi 1 timme efter vi har stängt. Det är ofta man blir kvar längre då man ej hinner med allt göra rent allt osv på den tiden. Har nu upptäckt att min arbetsgivare tagit bort tid från vad jag har stämplat.Får dem göra så?Schemalagd 18-03, Jobbade 17.55-04.42 och har ändrats till 17.55-04.05.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din chef måste betala ut lön för hela den tid du arbetar utanför ditt schemalagda arbetspass.När det gäller löner och kompensation för övertid saknas det lag i Sverige. Sådana här frågor regleras istället genom kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren i stort sett bestämma vad denne vill. Om din arbetsplats har kollektivavtal brukar ersättningen för obekväm arbetstid och övertid stå i avtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste den anställde som huvudregel själv förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Vad du kan göra nu Det går alltså inte att ge något konkret svar på frågan om din chef är skyldig att betala ut lön för hela övertiden, då detta beror på eventuella kollektivavtal på arbetsplatsen. Jag skulle rekommendera att du kollar upp om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Om ni har kollektivavtal har du rätt att få ersättning för den tid du måste jobba utöver det schemalagda passet. Oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller ej skulle jag rekommendera att du inledningsvis pratar med din chef och berättar att du upplever det som oacceptabelt att inte få betalt för hela övertiden samt att denne ändrar i din stämpling. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar det fackförbund du tillhör. Ditt fackförbund kan nämligen hjälpa dig avseende eventuell förhandling med din arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Rätt till övertidsersättning utan kollektivavtal?

2019-03-04 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Är fast anställd hos företag som saknar kollektivavtal och hängavtal. Jag är inte facklig medlem. Har jag rätt till dubbel/extra betalt när jag jobbar övertid?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!När det kommer till övertidsersättning finns det inte något direkt bestämt i lag, utan det avgörs av eventuella avtal. En utgångspunkt är att den avtalade lönen som du får är ersättning för allt som du gör på arbetet. För att få extra ersättning för övertidsarbete krävs normalt stöd i ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.Om inget är bestämt i ditt anställningsavtal, och det inte heller finns något kollektivavtal, brukar Arbetsdomstolen utgå från närmast tillämpliga kollektivavtal i tvister om övertidsersättning. Arbetsdomstolen ger vägledning inom arbetsrätten och närmast tillämpliga kollektivavtal är det kollektivavtal som ligger närmast till hands att använda på arbetsplatsen för din arbetsgivare. Mitt råd är att dubbelkolla ditt personliga avtal och om det inte regleras där, se efter med din arbetsgivare om ni kan lägga till något om övertidsersättning. Bra att veta kan vara att det finns några få regler om övertid (maxtid per månad/år med mera) i 7 – 9 § arbetstidslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ingen övertidsersättning - rätt till kompensationsledighet?

2019-07-25 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag har ett anställningsavtal på en fast lön på 40 timmar/vecka och har ett tillägg i avtalet som säger "ingen övertidsersättning".Jag har i år redan jobbat runt 800 timmar i övertid och mycket av det utomlands.Kan jag kräva ledighet för övertiden eller finns det något annat jag kan göra?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen och i kollektivavtal (om sådant finns på arbetsplatsen). Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 h/vecka. Det finns dock undantag för när arbetstiden behöver förlängas under vissa (kortare) perioder. När övertidsersättning har avtalats bort i anställningsavtalet, kan kompensationsledighet utgå istället för lön. Läs på arbetsmiljöverkets hemsida om övertid (här). Unionen har även bra information (här). Om ni har avtalat bort övertidsersättningen är alternativet att kräva ledighet för redan inarbetad tid. Bortavtalad övertidsersättning kan nämligen inte ge dig längre arbetstid än vad som tillåts i lag och kollektivavtal.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Är det olagligt om arbetsgivare inte ger dubbel lön på röd dag?

2019-06-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har nyss börjat sommarjobba, och enligt mitt avtal får jag inte dubbelt på röda dagar (jobbar inom cafe) jag får bara 23kr+, är detta lagligt? Ska det inte vara så att man får dubbelt på röda dagar? Tacksam om nån svarar då jag vill veta
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Avseende dubbel timlön på röda dagar är det inget som är reglerat i lagen, därför är det inte olagligt att en arbetsgivare inte erbjuder sina anställda dubbelt betalt på röda dagar. Det som gäller är alltså anställningsavtal och kollektivavtal. Du nämner att inget nämns i ditt anställningsavtal, men vet du om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte? För om cafét har kollektivavtal ska du enligt den ha dubbelt på röda dagar.Mitt råd är därför att kolla om din arbetsplats ens har kollektivavtal.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Önskar dig en fin midsommar!Med vänlig hälsning,

Har man rätt till lön när man utför arbetsuppgifter efter sitt schemalagda arbetspass?

2019-04-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående lön och arbetstid.Jag jobbar på en bensinstation med timlön. Stationen stänger klockan 24 och det är också den tiden som står i mitt schema som slutet på min arbetstid om jag stänger. Dock lämnar arbetarna sällan stationen klockan 24 då det finns vissa saker som måste göras efter att vi har låst. Dessutom händer det ibland att vi har så mycket kunder under dagen att vi inte hinner utföra alla arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid (saker som att städa och förbereda inför nästa dag). Dessa saker måste då göras efter att stationen stängt. Ofta stannar man kvar kanske 20-60 minuter efter att stationen har stängt. Denna tid får vi aldrig betalt för och stationsägaren har specifikt sagt att vi aldrig kommer få betalt för arbetad tid efter klockan 24. Är detta lagligt? I längden blir det ganska många timmar som arbetas obetalda och måste inte arbetsgivaren betala för allt utfört arbete?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att kräva att du utför stängningsrutiner efter ditt schemalagda pass, samt om det okej att du inte får betalt för den tid du arbetar utanför det schemalagda passet.När det gäller löner och kompensation för övertid saknas det lag i Sverige. Sådana här frågor regleras istället genom kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren i stort sett bestämma vad denne vill. Om din arbetsplats har kollektivavtal brukar ersättningen för obekväm arbetstid och övertid stå i avtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste den anställde som huvudregel själv förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Vad du kan göra nu Jag skulle rekommendera att du kollar upp om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Om ni har kollektivavtal har du rätt att få ersättning för den tid du måste jobba utöver det schemalagda passet. Oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller ej skulle jag rekommendera att du kontaktar det fackförbund du som mackbiträde tillhör, handels alternativt transport. Ditt fackförbund kan nämligen hjälpa dig avseende eventuell förhandling med din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Får chefen sänka vår lön genom att minska ob-ersättningen efter förhandling med facket? När måste chefen senast meddela arbetstagarna om lönesänkningen?

2018-12-16 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, är det okej för lagerchefen att berätta för sina arbetare att om mindre än tre veckor så kommer eran lön minska för vi ändrar avtalet med handels och sänker ob från 70% till 40% från kl 20-23? Vi har inte blivit informerade om detta innan, och är det verkligen okej att bara sänka så när större delen av vår lön går på ob?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör lönesänkningar i form av ändrade Ob-förmåner kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL). Vi kikar också i någon mån på anställningsskyddslagen (LAS).Arbetsgivaren och facket kan komma överens om lönesänkningarHuvudregeln är att arbetsgivaren inte ensam, men tillsammans med facket kan komma överens om lönesänkningar för arbetstagarna på arbetsplatsen.Arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med facket inför viktigare förändringar såsom lönesänkningar (11 § första stycket MBL).Ändringar i löner kan göras i kollektivavtal (23 § MBL).Facket har behörighet att företräda sina medlemmar, som dessutom binds omedelbart av de förändringar arbetsgivaren och facket kommer överens om. Ändringarna får också vara negativa för arbetstagarna, som i det här fallet när Ob-ersättningen sänks från 70 % till 40 % kl. 20-23 (26 § första stycket MBL).Vi har inga minimilöner i Sverige varför det inte spelar någon roll att större delen av er lön beror på Ob-ersättningen. Eftersom arbetsgivaren har kommit överens om ändringen med facket är allting i sin ordning.Finns ingen informationsskyldighet för arbetsgivaren alls i detta fallFaktum är att arbetsgivaren överhuvudtaget inte behöver informera arbetstagarna om förändringar på arbetsplatsen, även om det givetvis är en fördel för allas trevnad. Det är nämligen fullt tillräckligt att arbetsgivaren håller facket informerade om verksamheten (19 § MBL).Arbetsgivaren har visserligen en informationsskyldighet i den mån han eller hon ensidigt fattar ett beslut eller kommer överens om arbetstagaren om en ändring i anställningsvillkoren, men detta gäller alltså inte när arbetsgivaren fattar ett beslut tillsammans med facket i ett kollektivavtal (6e § LAS).Det är därför fullt tillräckligt att ni fått information om att ändringen kommer att träda i kraft tre veckor i förväg.SammanfattningArbetsgivaren har rätt att komma överens om lönesänkningar tillsammans med facket i ett kollektivavtal.Arbetsgivaren har ingen informationsskyldighet gentemot arbetstagarna, och det är därför fullt tillräckligt att ni fått reda på ändringen tre veckor innan dess ikraftträdande.Jag hoppas att det bringade klarhet i situationen, även om det inte var svaret du ville höra.Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar