FrågaARBETSRÄTTOB-ersättning och övertid 04/01/2022

Går det att arbeta sammanlagt 350 timmar i övertid per år?

På arbetsmiljöverkets hemsida under Arbetstidslagen § 8 så står det att man får jobba över max 200 timmar per år och det kallas allmän övertid. Under§ 8a så står det att Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för detoch det heter Extra övertid. Innebär detta att man som arbetstagare skulle kunna jobba över 350 timmar per år om man skulle vilja det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver aktualiserar din fråga arbetstidslagen. 8 § och 8 a § arbetstidslagen aktualiserar två olika typer av övertid, allmän övertid respektive extra övertid. I förarbeten framkommer det att huvudregeln för att kunna ta ut extra övertid i enlighet med 8 a § är att den allmänna övertiden enligt 8 § först ska ha förbrukats (Prop 2010/11:89 s. 49). Det är därmed möjligt att arbeta 150 timmar i extra övertid om det finns särskilda skäl utöver den allmänna övertiden på 200 timmar (8 § och 8 a § arbetstidslagen). Det innebär att det är möjligt att arbeta sammanlagt 350 timmar i övertid per år om arbetsgivaren beordrar det. Värt att notera är att särskilda skäl för extra övertid exempelvis kan vara oförutsedda sjukdomsfall eller tillfällig arbetsanhopning som inte har kunnat förutses (Prop 2010/11:89 s. 49). Det går därmed inte att ta ut extra övertid utan en sådan liknande anledning och situationen ska inte heller ha kunnat lösas på något annat sätt (8 a § arbetstidslagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Felicia SandvikRådgivare