Kan man avtala om arbetstid som överstiger 40 h/veckan

Anställningsavtal/ Arbetstid! Hej, Får en arbetsgivare och en arbetstagare avtalas i ett skriftligt anställningsavtal, enligt överenskommelse, om att arbetstid ska vara tex 44 tim/vecka eller alternativt 190 timmar/månad och en månadslön 28 000 kronor? Eller strider detta mot arbetstidslagen på något sätt, då det står ATL att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i vecka ? Arbetsgivaren är förrensten inte bunden med något kollekitvavtal. Kan man avtalas om att arbetstid ska vara mer än 40 timmar/vecka? Hur mycket får det vara som max? Kan man avtalas om en arbetstid per månad istället för arbetstid per vecka? Hur mycket får det vara som max? Med vänlig hälsning! Daniel

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det är helt riktigt att arbetidstid regleras i lagen arbetstidslagen (ATL). 

Jag kommer att vidare besvara din fråga genom att dela upp det i olika delfrågor. 


Avtal 

Arbetsgivare kan tillsammans med sin arbetstagare komma överens om villkor som passar parterna bäst. Dock finns det begränsingar som parterna måste beakta vid avtalssammansträdet. 


Ordinarie arbetstid 

Den ordinarie arbetstiden uppgår till 40 timmar i veckan enligt 5 § ATL. Arbetsgivaren har dock rätt att begära övertidsarbete enligt sin arbetsledningsrätt. Det är dock enbart under en viss begränsad tid som övertidsarbete får beviljas, nämligen under en 4 veckors period. 


Arbetstagaren har rätt till en sanktionsavgift om arbetsgivaren inte beaktar dessa begräsningar (26 § ATL). 


Undantag

Avvikelser från den ordinarie arbetstiden kan göras enligt arbetstidslagen genom kollektivavtal som har godkänts eller förhandlats fram av en central arbetsorganisation (3 § ATL).


Eftersom att ni inte har ett kollektivavtal finns det inte stöd för din arbetsgivaren att frånträda lagen om ordinarie tid på 40 timmar i veckan. 


EU

Bestämmelser om arbetstiden finns även reglerad i EU rätten som ställer upp ett minimikrav för den sammanlagda arbetstiden, som i genomsnitt inte får överstiga 48 timmar under en fyramånadersperiod. Detta innefattar både den ordinarie arbetstiden och eventuell övertid, jourtid, semesterledighet och sjukledighet.


Sammanfattningsvis 

Arbetstiden regleras både genom lagar och avtal. Den ordinarie arbetstiden får normalt inte överstiga 40 timmar per vecka. Kollektivavtal kan dock tillåta längre ordinarie arbetstid, så länge EU:s minimikrav på 48 timmar i genomsnitt inte överskrids. 

Detta innebär att det finns ett litet utrymme för arbetsgivare och arbetstagare att avtala om egna arbetstider. 


Slutsat 

I ditt fall finns det inte stöd i kollektivatav, därmed finns det inte en möjlighet att frånträda lagens bestämmelser om ordinarie tid på 40 timmar i veckan. 


Hoppas du fick svar på din fråga! 

Om du har fler frågor är det bara att höra av dig till oss på Lawline! 


MVH 
Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo