Övertid eller mertid vid föräldraledighet

Hej! Jag har en 100% tjänst och jobbar 07.00-16.00 mån-fre. Nu är jag föräldraledig på 50% och undrar vilken betalning jag bör ha om jag går in och jobbar på en helg. Räknas det som mertid eller övertid? Dom 50% jag är föräldraledig så stämplar jag från försäkringskassan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad extra arbetstid på helgen ska klassificeras som i ditt fall. Jag utgår från att du har rättslig rätt till föräldraledighet utifrån uppgiften om försäkringskassan i din fråga (utifrån föräldraledighetslag (1995:584) 1 § och 3 §).


Var och hur regleras arbetstid, övertid och mertid

Övertid och mertid regleras båda i arbetstidslag (1982:673) samt i kollektivavtal. I arbetstidslagen 1 § anges att lagen gäller för varje verksamhet där arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning, med vissa undantag som räknas upp i arbetstidslagen 2 §. Det anges också i arbetstidslagen 3 § st 1 att det får göras undantag från lagen genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation.


Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 h i veckan enligt arbetstidslagen 5 § st 1 eller till 40 h i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor när det behövs enligt 5 § st 2.


Vad är övertid och mertid

Enligt arbetstidslagen 7 § st 1 är övertid sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt 5 § (och jourtid enligt 6 §), eller annan ordinarie arbetstid och jourtid som gäller på grund av kollektivavtal. Enligt arbetstidslagen 7 § st 2 ska kompensationsledighet och annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord arbetstid/jourtid. Föräldraledighet räknas till sådan ledighet.


Mertid är sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt arbetstidslagen 10 § st 1. Även här ska kompensationsledighet och annan ledighet förlagd på arbetstagarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord arbetstid/jourtid precis som för övertid.


Skillnaden på övertid och mertid är alltså att mertid är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sina timmar upp till heltid, medan övertid är den tid som arbetstagaren arbetar utöver heltid.


Utredning av din situation

Utifrån din fråga anger du att du är heltidsanställd och just nu 50% föräldraledig. Din föräldraledighet är sådan annan ledighet som enligt arbetstidslagen 7 § st 2 ska likställas med fullgjord arbetstid. Därmed är det utifrån lagstiftningen övertid som du skulle arbeta vid helgarbete.


Arbetstidslagen kan dock som ovan nämnt avtalas bort helt eller delvis i enlighet med arbetstidslagen 3 § st 1. Vad som står i ett sådant giltigt kollektivavtal är därför vad som gäller. I kollektivavtalet kan därmed ha avtalats bort allt eller delar av det jag återgivit från lagtexten här ovan. Det är därför viktigt att du kollar upp om ni har kollektivavtal och vad som i så fall står i det!


Något annat som är viktigt att tänka på som jag vill skicka med dig är att det inte anges något om ersättning i arbetstidslagen. Det anges endast begränsningar i antalet timmar man får arbeta övertid (arbetstidslagen 8-9 §§ samt 10b §) respektive mertid (arbetstidslagen 10-10b §§). Ersättningen är därmed något som måste stå i kollektivavtalet, eller annars något som du och arbetsgivaren måste reglera själva.


Kortare slutsats och tips i din situation

Det är tyvärr svårt att ge ett fullständigt svar och tips för din situation utan att veta hela bilden av din situation. Det viktigaste att ta med dig är att utifrån lagen är mertid något som används vid deltidsanställningar, medan övertid är allt utöver ordinarie heltidsanställds arbetstid även vid exempelvis föräldraledighet. Utifrån lagtexten är det därmed övertid du skulle arbeta på helgerna, men det kan även stå annat i eventuellt kollektivavtal.


I din situation skulle jag först och främst råda dig att se över eventuella kollektivavtal som din arbetsplats är anslutna till. Nästa steg kan vara att kontakta HR på din arbetsplats eller en jurist som kan ge mer konkret hjälp och information om just din situation.


Jag hoppas att du känner att du fått lite tips och vägledning i din fundering, och du är varmt välkommen att kontakta oss igen antingen här på hemsidan eller via telefonrådgivningen om du har fler frågor eller vill ha mer konkreta tips för just din situation!

Sofia MartinssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo