OB-tillägg och anställningsskydd

Hej, jag är anställd på ett företag med en lön på 125kr där jag alltid jobbar kväll/natt. Jag vet att kollektivavtalet ska ha ob-tillägg men nu när jag fick min första lön såg jag att jag inte fått något ob-tillägg. Kommer detta efteråt och kan jag fråga min chef om det hela utan att riskera att ses som jobbig och få sparken? Detta är mitt första arbete bortsett från kommunalt feriearbete inom kommun. Hur tar jag red på detta med ob-tillägg hos min arbetsgivare och har jag rätt att fråga min arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen direkt lag som reglerar lön i Sverige utan det regleras vanligen genom anställningsavtal och eventuella kollektivavtal på arbetsplatsen. Anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare är bindande där en korrekt utbetald lön är en av din arbetsgivares skyldigheter. När du inte får ut korrekt lön uppstår en fordran (ett ekonomisk krav) gentemot din arbetsgivare. Den fordran som du har preskriberas efter tio år från dess tillkomst, om den inte avbryts innan dess (2 § preskriptionslagen). Preskriptionslagen är subsidiär vilket innebär att andra lagar kan gå före. Då jag inte vet vad ditt kollektivavtal säger kan det vara avtalat annan preskriptionstid. Det föreligger en preskriptionstid på två år efter att omständigheten har inträffat (4 och 64 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet).

Anställningen

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om uppsägningar och avskedanden. I Sverige finns det tre olika sätt som en arbetsgivare kan skilja dig från din tjänst: avskedas, att sägas upp på grund av personliga skäl, eller att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Avskedad

När du som arbetstagare grovt åsidosätter dina arbetsskyldigheter gentemot din arbetsgivare får du omedelbart skiljas från din anställning utan uppsägningstid (18 § LAS). Du ska med andra ord göra något som din arbetsgivare absolut inte behöver tåla. Det kan exempelvis vara uppsåtliga brott gentemot din arbetsgivare eller kollegor. Här har arbetsgivaren ingen grund att säga upp dig på grund av att du efterfrågar en korrekt lön.

Uppsagd på grund av personliga skäl

En uppsägning av personliga skäl måste alltid vara sakligt grundad (7 § 1 st. LAS). Att ett skäl ska anses vara sakligt grundat betyder att det är ett acceptabelt och riktigt, och att arbetsgivarens skäl att säga upp dig väger tyngre än det intresse att behålla din anställning. Din arbetsgivare behöver först undersöka om du kan omplaceras (7 § 2 st. LAS). Skäl måste alltid kopplas till anställning och vara konkret. Det måste därför grundas i ditt agerande och skötsamhet i din anställning. Arbetsgivaren får alltså först säga upp  dig av personliga skäl när saklig grund finns. Att du kräver en korrekt lön påverkar inte hur du sköter dina arbetsuppgifter och du kan därmed inte sägas upp av personliga skäl.

Uppsagd på grund av arbetsbrist

En uppsägning på grund av arbetsbrist följer i samma steg som uppsagd på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren måste ha saklig grund, som även här handlar om acceptabla och konkreta skäl (7 § 1 st. LAS). Arbetsgivaren måste även här undersöka om du kan omplaceras. Skillnaden mellan formerna ligger i brist på arbete. Exempel som kan anses vara godtagbara som saklig grund kan vara dålig ekonomi eller omorganisering. Arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka om en uppsägning på grund av arbetsbrist kan undvikas. Av din fråga vet jag inte hur situationen ser ut på din arbetsplats, men jag förutsätter att det inte är för handen.

Sammanfattningsvis

Arbetsgivaren har inte enligt svensk rätt en rättighet att ‘’sparka’’ dig genom att du efterfrågar en korrekt lön.

Kollektivavtalet och OB-ersättning

Förutsatt att du har rätt till OB-ersättning genom ditt kollektivavtal har du en rättighet att kräva ut ersättningen från din arbetsgivare som du inte fått sedan anställningens början. Du kan förutom att direkt kräva ersättning från din arbetsgivare ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Hoppas att det var svaret på din fråga!

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem.

Allt det bästa,

Maximilian PernhedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”