Kan chefen tvinga mig att jobba övertid?

Min chef tvingar oss alltid till övertid. Jobbar i snitt över 3 timmar per dag utan chans att säga nej. Ibland då man är trött och är inne på tolfte timmen går det lite långsammare att jobba och då stämplar han ut oss men tvingar oss ändå att jobba klart. Vad kan jag säga att han gör för fel?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om övertid finns i Arbetstidslagen (ATL). Lagen är till viss del subsidiär vilket betyder att om du har ett kollektivavtal gäller reglerna i kollektivavtalet i stället. Om du har kollektivavtal på din arbetsplats rekommenderar jag dig därför att kolla upp vad som står i avtalet.

Kan min chef tvinga mig att jobba övertid?

Det korta svaret på frågan är ja, under vissa förutsättningar. Om du har en heltidsanställning och det finns särskilt behov får övertid tas ut med högst 48 timmar under fyra veckor eller med 50 timmar per kalendermånad, dock med högst 200 timmar per kalenderår, 8 § ATL. Detta kallas för allmän övertid. Vad som menas med “särskilda skäl” har uttryckts i förarbeten till lagen som att det ska vara fråga om extraordinära inslag i arbetet och att övertid inte får läggas ut som en regelbunden del av arbetstiden. Det kan exempelvis handla om förberedelse- och avslutningsarbeten.

Ytterligare övertid utöver den allmänna får tas ut men det kräver särskilda skäl samt att situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Det kan exempelvis handla om plötsliga sjukdomsfall.

Om du inte har en heltidsanställning utan en deltidsanställning får mertid tas ut med högst 200 timmar per kalenderår när det föreligger särskilda skäl, 10 § ATL. Mertid motsvarar övertid.

Eftersom du skriver att din chef alltid tvingar dig till övertid låter det som att övertiden läggs ut som en regelbunden del av arbetstiden vilket inte är tillåtet.

Har jag rätt till ersättning för övertid?

Det finns inget lagreglering som ger dig rätt till övertidsersättning men om din arbetsgivare har kollektivavtal så finns det regler i avtalet som gör att du får det.

Mitt råd till dig är att först se över om det finns något kollektivavtal för att se vilka exakta regler som gäller för just din arbetsplats. Du kan även kontakta facket på din arbetsplats för att få råd och hjälp med att tolka ditt anställningsavtal och kollektivavtal om det finns sådant.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo