Har inte fått ersättning för övertidsarbete.

Hej! Enligt mitt kontrakt ska jag arbeta 40 timmar per vecka. Arbetar jag övertid ska jag få kompensationsledigt enligt kontrakt. Det är alltid mer att göra så jag arbetar mellan 45 och 50 timmar i veckan som jag aldrig får ut i kompledigt. Flera gånger har jag sagt det här till min chef men han säger bara att vi ska se till att du får ledigt men jag har fortfarande inte fått ledigt. Jag har jobbat såhär i fyra månader. Jag får ofta höra vilket bra jobb jag gör och att de uppskattar mig men jag får också kritik. Jag jobbar på en restaurang utan kollektivavtal utan OB. De flesta andra jobbar max 45 timmar per vecka och får alltid ledigt. Det känns väldigt orättvist och jag vet inte vart jag ska vända mig. Känner mig utnyttjad och orättvist behandlad. Har jag några rättigheter? /Förvirrad

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Lag om anställningsskydd (LAS) samt Arbetstidslagen. 


Övertid

Enligt 7 § Arbetstidslagen är övertidsarbete arbete som överstiger den ordinarie arbetstiden. Ordinarie tid är, enligt 5 § , 40 timmar i veckan. 

Arbetsgivaren har inom sin arbetsledningsrätt rätt att begära övertidarbete från sina arbetstagare. Men detta får enbart ske under en viss begränsad tid. Enligt 6 § får det ske under en fyra veckors period. 


I ditt fall har du arbetat övertid i fyra månader, vilket inte är accepterat enligt lag. Du har enligt 26 § rätt till en sanktionsavgift från din arbetsgivare för att han eller hon brytit mot lagen. Detta förutsatt att din arbetgivare inte har stöd för sitt handlande i kollektivavtalet. 


Ersättning för övertidsarbete

Det finns inte något lag som ger en arbetstagare rätt till ersättning för övertidsarbete. Men i ditt fall har du, precis som många andra, reglerat det i ditt anställningsavtal. Kontraktet mellan dig och din arbetsgivare kan ses som ett vanligt avtalskontrakt och enligt avtalsregler ska parterna följa avtalet (pacta sunt sarvanda). Din arbetsgivare har inte givit dig kompledigt och såvida det inte står i avtalet att han eller hon kan ge ut kompensationen när det bäst passar arbetsgivaren, har din arbetsgivare brutit mot avtalet. Att inte få ersättning för sin arbetsprestation är ett väsentligt fel från arbetsgivarens sida. Det är nämnligen en av arbetsgivarens främsta skyldigheter att betala ut rätt lön för det arbete som arbetstagarna lägger. Om detta inte uppfylls har du som arbetstagare rätt att omedelbart frånträda anställningsavtalet (4 § 3 st. LAS). Dessutom har du som arbetstagare rätt att få skadestånd när din arbetsgivare åtsidosätter sina skyldigheter (38 § LAS). 


Dina rättigheter 

Du har som arbetstagare rätt att enbart jobba övertid under en viss begränsad tid. Dessutom har du enligt ditt kontrakt rätt till ersättning. Din arbetsgivare har i ditt fall inte beaktat detta. Du har som arbetstagare rätt att begära sanktionsavgift för det olagliga övertidsarbetet samt skadestånd för att din arbetsgivare inte har följt anställningsavtalet vad gäller ersättning för övertidsarbete. Detta förutsatt att arbetsgivare inte har stöd för sitt handlande i avtalet eller kollektivavtalet.


Hoppas du fick svar på din fråga!


MVHNelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo