Förvandling av heltidstjänst till deltidstjänst

Hej, vi har en tjänst på företaget där en anställd inte har kompetens. Vi har i många år jobbat för att hen skall utbilda sig mer mot rörlig marknadsföring och även driva projekt inom andra delar framåt. Inget har hänt och vi känner att vi tappar marknadsandelar pga bristande kompetens. Nu i sitt senaste utvecklingssamtal säger hon att hon verkligen inte vill gå dessa kurser utan är nöjd med förvaltning och blir oerhört lättad när hon berättat detta. I hennes tjänst finns även sociala medier men det tycker hon inte att hon är bra på därför gör hon inte detta i dagsläget. Vi som företag känner att vi inte kommer framåt utan vill ha denna kompetens. Kan vi göra om tjänsten så att det blir en deltidstjänst och anställa någon annan med denna kompetens på den andra delen? Tex 50% eller 45%?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att använda mig av Lagen om anställningsskydd (LAS) för att svara på din fråga.


Allmänt om ändring av tjänst

För att göra om tjänsten till en deltidstjänst krävs att ni ändrar i arbetstagarens  anställningsavtal. Detta kräver arbetstagarens samtycke. Om arbetstagaren inte går med på detta, kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren och sedan erbjuda denne ny anställning på halvtid. Uppsägning på grund av personliga skäl kräver dock en saklig grund, 7 § LAS. En uppsägning är dock aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet - dvs att arbetsgivaren försöker bereda annat arbete hos sig för arbetstagaren.


En arbetstagare som accepterar ett erbjudande om omplacering till nytt arbete som bara innebär sänkt sysselsättningsgrad har rätt till en omställningstid där arbetstagaren får behålla sin sysselsättningsgrad och anställningsförmmåner. Omställningstiden börjar löpa när arbetstagaren accepterar erbjudandet och är lika lång som sedvanlig uppsägningstid, 7 b § LAS.


Uppsägning på grund av personliga skäl

Kompetensbrist kan vara ett godtagbart skäl för uppsägning. Av arbetsdomstolens tidigare fall kan man utläsa att det ställs ganska höga krav när det kommer till uppsägningar av personliga skäl. Det är som nämnt möjligt att säga upp någon på grund av kompetensbrist, men det ankommer på arbetsgivaren att visa att arbetstagaren faktiskt brister i kompetensen för arbetet. Det som är avgörande för bedömningen om arbetstagaren har de kompetenser som krävs eller inte, är den kompetens som är skälig att kräva för positionen på arbetsplatsen samt om arbetstagaren kunnat utföra de arbetsuppgifter som ankommit på denne.


En uppsägning på grund av kompetensbrist kan i regel först få ske då arbetstagarens prestationer väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde kunna räkna med från en anställd i samma position. I regel ska även arbetsgivaren i första hand hjälpa arbetstagaren om denne inte lyckas genomföra arbetsuppgifterna, till exempel genom tydligare instruktioner, stöd och annan hjälp som kan vara rimlig att kräva. Det är också mycket viktigt att uppsägningen inte kommer helt oväntat eller utifrån ingenting. Arbetstagaren ska ha fått åtminstone en chans att förbättra sin arbetsinsats. Det är först då arbetstagarens prestationer, även efter chansen till förbättring, fortfarande understiger vad arbetsgivaren kan förvänta sig, som arbetsgivaren får säga upp arbetstagaren på grund av kompetensbrist.


Om arbetstagaren säger upp någon utan saklig grund kan den uppsagda ha rätt till skadestånd, 38 § LAS. 


Avslut
Det korta svaret är ja, det finns möjligheter för er att göra om tjänsten så att det blir en deltidstjänst och anställa någon annan med rätt kompetens. Men om arbetstagaren inte går med på det måste ni iakta så att ni har saklig grund för uppsägningen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000