Har en arbetstagare som är provanställd förtur enligt turordningsreglerna?

Hej, Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist i förra veckan, vi är ett litet bolag med 5 anställda och jag hade arbetat längre än två andra anställda, jag vet att undantagsregler gäller men turordningen. Men, en av de två som arbetat kortare än mig är under provanställning, har han ändå förtur framför mig? Vi är båda två anställda med samma titel. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att den rör arbetsrätt. Du blev uppsagd på grund av arbetsbrist förra veckan. Arbetsgivaren har 5 anställda och du har varit anställd längre än 2 andra. Du undrar nu om en av de som arbetat kortare tid än dig har förtur trots att han är under provanställning.


Svaret på din fråga beror lite på om det finns kollektivavtal eller inte – vilket jag dessvärre inte vet utifrån din fråga. Jag kommer därför redogöra för regleringen generellt nedan.


Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är ett sakligt skäl för uppsägning. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma vad som innefattas av begreppet arbetsbrist, ex. kan det röra sig om avsaknad av arbetsuppgifter eller liknande.

Om en anställd sägs upp på grund av arbetsbrist så gäller alltid minst en månads uppsägning. Om det finns kollektivavtal så gäller det, annars gäller LAS (lagen om anställningsskydd).


Turordningsreglerna

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller turordningsreglerna. Enligt 22 § LAS är huvudregeln sist in – först ut. Om flera varit anställda lika länge är åldern avgörande där äldre går före yngre. Kollektivavtalet kan dock innehålla andra regler eftersom turordningsreglerna är dispositiva (och kan avtalas bort i kollektivavtal).

Det finns också en undantagsregel som innebär att arbetsgivaren har rätt att undanta tre anställda som har särskild betydelse för verksamheten från turordningen. Arbetsgivaren behöver dock inte redovisas på något vis. Däremot kan undantag före turordning prövas enligt diskrimineringslagen.

Om en uppsägning strider mot turordningsreglerna kan en uppsagd ha rätt till skadestånd.


Sammanfattning och råd

Eftersom jag inte vet om det finns ett kollektivavtal eller inte så kan jag inte uttala mig om den specifika personen har någon förtur framför dig. Om det inte finns något kollektivavtal så är LAS tillämplig, vilket innebär att turordningsreglerna ska beaktas. Om de inte gör det, så kan den uppsagda ha rätt till skadestånd, men det skulle också kunna prövas som en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000