Betalningsföreläggande som åtgärd mot betalningsovillig gäldenär

2018-09-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har i mitt tidigare förhållande lånat ut en stor summa pengar till min ex-flickvän. Vi pratar alltså ett 6-siffrigt belopp. Överföringen syns på mitt konto och vi har varsin kopia/revers av lånet, även konversation sparade. En summa på minst 1000kr ska betalas varje månad fram tills det att lånet är betalat. Problemet är att hon inte betalar, på ungefär ett år har hon fört över 1000kr till mig och nu är tålamodet slut. Vad gör jag?Mvh, Mikael
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att det är dags att blanda in Kronofogden. Detta gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande (länken tar dig till ansökningsblanketten). Information om vad ett betalningsföreläggande innebär står sammanfattat på Kronofogdens hemsida på ett bättre sätt än jag förmår skriva i detta svar.Ofta räcker det med att få hem ett brev med Kronofogden som avsändare för att man ska inse allvaret och betala skulden. Skulle ditt ex vara av en annan uppfattning kan Kronofogden medelst utmätning av hennes tillgångar driva in skulden åt dig. För att de ska kunna göra det krävs en exekutionstitel. En sådan kan du få på två sätt: genom utslag eller genom dom. Din väg mot en sådan titel börjar med ovan nämnd ansökan, resten av resan uppdagas genom det förfarande som står beskrivet på Kronofogdens hemsida, till vilken jag bifogat länk ovan.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Hur förhandlar man med inkassobolag och kronofogden

2018-09-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad min sambo ska tänka på när man betalar av skulder oss olika inkassobolag för bästa sätt gå till väga kan man förhandla med dom att skulderna och finns det nåt juridisk man ska tänka på och hur man bästa sätt tänka på i lagen djungeln och tänkte hjälpa henne på bästa sätt hur man kan förhandla med dessa inkassobolag och kronofogden för att få bort hennes skulder och som tv programmet lyxfällan hur förhandlar dom med bolagen och hur till väga rent juridisk tänkande. Tack på förhand
Soroosh Parsa |Inkassobolagen har köpt dessa skulder av andra företag som din sambo har varit skyldig pengar. Inkassobolagens enda ambition är alltså att göra vinst på transaktionen samtidigt som dessa enligt lag måste se till att den betalningsskyldige inte vållas onödig skada eller olägenhet. De oerhört generösa erbjudanden som Lyxfällan lyckas få beror till stor del på deras ställning som TV-program. Utgå från att vanliga privatpersoner inte har sådant förhandlingsutrymme.Inkassobolagen tänker i princip endast strategiskt. Deras förhandlingsposition utgår från idén att få ut så mycket pengar av den betalningsskyldige som möjligt utan att försätta denne i personlig konkurs. Om man ringer och säger att man inte kan betala, så kan inkassobolagen vara mer benägna att hjälpa dig betala i din egen takt än att agera juridiskt korrekt och stämma dig inför domstol. Genom det första alternativet kan inkassobolagen få fullt betalt på den betalningsskyldiges villkor medan de kanske får en fjärdedel av skulden betald genom att kräva pengarna på en gång eftersom pengarna helt enkelt inte finns. Juridiskt tänkande är m.a.o. begränsat.Kronofogden har inte möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller liknande som inkassobolagen har. Det beror på att kronofogden driver in skuld för någon annans räkning medan inkassobolagen, förmodar jag, i ert fall driver in skulden för egen räkning eftersom de sannolikt har köpt skulderna. Eventuella förhandlingar måste därför göras med fordringsägarna vars fordran kronofogden driver in, dvs. den bank eller det inkassobolag som får kronofogdens hjälp. Ta kontakt med fordringsägarna och förhandla med dessa på samma sätt som med inkassobolagen. Notera att skulden hos kronofogden måste prioriteras eftersom det annars kan leda till t.ex. löneutmätning.I samtal med inkassobolag kan din sambo tänka på att betona att pengarna inte finns i dagsläget, att bördan är för stor månadsvis och att hon har en inkomst som garanterar betalning varje månad. Har inkomsten varit dålig tidigare kan hon t.ex. visa hur hennes inkomst hela tiden blir bättre. Detta indikerar att inkassobolagen bör efterge något nu för att maximera deras egna intäkter på sikt. Beroende på vad som bäst hjälper din sambo att betala skulden så snabbt/lätt som möjligt, bör hon utgå från olika positioner, men vi listar typiska moment att förhandla om:1. nedskrivning (bjuda på en del av skuld för att motivera betalning),2. amorteringsfrihet (under viss tid för att samla ekonomin),3. amorteringssänkning (om det är för stort belopp månadsvis),4. framtida räntefrihet (om räntan är ett hinder för att betala av skulden, t.ex. för att den växer mer än amorteringarna, välj antingen detta alternativ eller alternativen nedan),5. räntesänkning (om räntan är hög),6. fryst ränta (så ingen mer ränta tickar på),Jag ringer upp på fredag kl. ca 14:00. Hör av dig om tiden inte passar.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Hyresgäst vägrar lämna tillbaka nyckel och betalar inte hyran

2018-09-17 i Skuld
FRÅGA |Min dotter har hyrt ut sin bostadsrätt (kontrakt 1 år) men ska nu sälja den. Hyresgästen har under hyrestiden ständigt slarvat med hyresbetalningen och nu efter regelmässig uppsägning enl hyreskontraktet (signerat av båda parter) har han trots otaliga påminnelser inte betalat senaste hyresskulden inkl deposition. Vi har gjort alla försök att få kontakt (han har flyttat ut ok) men han behåller nyckeln till bostaden. Läget känns hopplöst trots att vi har nämnt "rättsliga åtgärder" som han svarat via sms "hotar ni mig". Hur ska vi göra, hur kan vihitta en lösning på denna situation?Med vänlig hälsning -
Soroosh Parsa |Hot om rättsliga åtgärder utgör inte ett olaga hot, utan snarare lagligt påtryckningsmedel som får användas av den som försöker driva in en skuld. Ni kan alltså lugnt bortse från den f.d. hyresgästens uttalanden i detta hänseende. Som ytterligare påtryckningsmedel bör ni berätta för honom att ni avser polisanmäla honom för olovligt förfogande om han vägrar lämna tillbaka nyckeln till bostaden. Hans agerande, att behålla nyckeln, är brottsligt och kan resultera i böter eller fängelse (10 kap. 4 § brottsbalken). Lämnar han inte tillbaka nyckeln, bör ni polisanmäla honom.Jag förstår att det kan kännas hopplöst för er. Av den anledningen kan det vara bra att låta en jurist försöka driva in hyresskulden åt er innan ni tar det till domstol via t.ex. kravbrev. Det lär påminna personen om allvaret.Ni kan även ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden till en kostnad på 300 kr. Om han bestrider kravet så kan kronofogden inte göra något utan hänvisar er till domstol. Om ni med stöd av avtal kan styrka att han inte har betalat sin hyra, så är det vår rekommendation att ni struntar i kronofogden och ansöker om stämning om det står klart att han inte kommer betala. Om skulden understiger 22 500 kr så kostar en ansökan om stämning 900 kr.Det kan vara möjligt för er att sälja skulden till ett inkassobolag. Dessa köper normalt inte småskulder av privatpersoner, men det kan vara värt att undersöka. Räkna med att inkassbolaget sannolikt inte kommer köpa skulden för mer än hälften av dess värde.Jag rekommenderar att ni låter vår juristbyrå hjälpa er med att driva in skulden och eventuell ansöka om stämning i domstol. Hör av dig så kan vi prata närmare om pris och uppdrag. Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Uppsagd hyresgäst vägrar flytta ut - vad kan jag göra?

2018-09-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hur går man till väga om en hyresgäst som är uppsagd (har skrivit på att uppsägning är mottagen) inte flyttar ut vid utflyttningsdatum.
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När utflyttningsdatum har passerat och hyresgästen är uppsagd är det klarlagt att hyresgästen inte har rätt att stanna kvar där. Då saken är uppenbar kan du vända dig till kronofogdemyndigheten som hjälper dig att vräka hyresgästen, vilket kallas för avhysning. TillvägagåendeGenom att skicka en ansökan om vanlig handräckning till kronofogden kan de hjälpa dig att avhysa hyresgästen. På deras hemsida hittar du en blankett som du kan använda som ansökan, och det finns även en ifylld blankett som visar ett exempel på hur en ansökan kan se ut. Blanketten och exempel på en ifylld blankett hittar du här. Det är viktigt att blanketten är korrekt ifylld och innehåller all information som krävs, exempelvis ska grunden för avhysningen vara tydligt formulerad. Utöver detta tillkommer en kostnad på 300 kronor för att ansöka. Mer om krav och vad som händer vid en avhysning kan du läsa här. Hoppas detta var till hjälp och lycka till!Vänligen,

Preskriptionstid kreditavtal, kreditkort, banklån med konsument

2018-09-20 i Preskription
FRÅGA |Hej, I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. I januari 2014 tog jag en kredit hos Eurocard då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Eurocard på 60 000 kr. I mars 2014 tog jag en kredit hos Swedbank då jag hade ett beviljat kreditutrymme hos Swedbank på 45 000 kr. Mellan januari/mars 2014 och januari/mars 2018 har jag inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadress i Esbo. Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 st, tog jag kontakt med Eurocard och Swedbank i maj 2018 via brev och krävde att mina kreditskulder skulle preskriberas. I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalning. I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos Kronofogden, de hävdade att preskriptionsavbrottet var på obestämd tid, därmed hade de rätt att kräva mig på betalning för min kreditskuld. Vad gäller i min situation? Tack på förhand. Med vänlig hälsning,
Soroosh Parsa |Då det har gått fyra år och preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år enligt Preskriptionslag (1981:130) 2 § 2 stTreårig preskription för konsumentfordringar gäller inte när avtalet grundar sig på ett löpande skuldebrev. Detta gäller bankån, tillgängliga krediter på nätet, kreditkort m.m. Nästan alla kreditinstitut använder sig av kreditavtal som utgör s.k. löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev innebär att kreditinstitutet får överlåta eller pantsätta skulden utan ditt samtycke. Om du t.ex. är skyldig en bank 10 000 kr, så kan banken sälja skulden till ett inkassobolag för 8 000 kr. Om det är ett löpande skuldebrev så framgår det av dina kreditavtal. Det ska stå något om överlåtelse eller pantsättning av fordran eller liknande. Det medför att preskriptionstiden är 10 år. Detta framgår av i slutet av stycket på den lagbestämmelse som du har angett. Du har säkert hittat motsatt svar på nätet men det är felaktigt. Det verkar emellertid inte som att kreditinstituten har ifrågasatt att preskriptionstiden är tre år. Var därför medveten om detta om kreditinstituten helt plötsligt anser att skulderna inte är preskriberade.I november 2013 flyttade jag till Finland. När jag flyttade till Finland gjorde jag ingen adressändring till min finska adress och jag meddelade inte min utlandsflytt till Skatteverket. inte mottagit någon faktura, påminnelse, kravbrev eller inkassokrav från Eurocard och Swedbank på min finska folkbokföringsadressI det svenska registret verkar du ha varit folkbokförd i Sverige eftersom du inte anmälde din flytt till Finland. Det räcker då att kreditinstituten har skickat ett par brev till din svenska adress för att preskriptionsavbrott ska ha skett. Om kreditinstituten däremot hade vetskap om din finska adress så har inget preskriptionsavbrott skett. Det ska då ha varit tydligt eftersom man i princip alltid kan göra gällande avbrott om man skickar brev till någons svenska folkbokföringsadress.I början av juni 2018 fick jag svar från Eurocard att de vägrade preskribera min kreditskuld då jag hade skenbosatt mig i Sverige och att de skulle gå vidare med ärendet till finsk domstol för att kräva mig på betalningDe behöver inte preskribera din skuld för att den ska preskriberas. Preskription är något som träder in per automatik när preskriptionstiden löper ut (om den nu har löpt ut). Det är oklart om du numera har flyttat tillbaka till Sverige eller inte, men jag utgår från det eftersom Eurocard påstår att du har skenbosatt dig i Sverige. Av din fråga framgår inte förhållandena kring din bosättning i Sverige. Jag utgår från att du inte har "skenbosatt" dig. Av denna anledning kan du invända mot deras påstående om skenbosättning. Domstolsprocess inleds i det land du är permanent bosatt i vid tiden för dess inledande. Har du ingen finsk folkbokföringsadress så kommer finsk domstol sannolikt att avfärda ansökan.I mitten av juli 2018 fick jag svar från Swedbank att det hade skett preskriptionsavbrott då de i september 2014 ansökte om verkställighet hos KronofogdenAnsökan om verkställighet hos kronofogden utgör ett preskriptionsavbrott. Det medför att preskriptionstiden börjar om på nytt igen när förfarandet är avslutat, dvs. när kronofogden har fattat beslut. Beroende på när beslutet fattades så har ny preskriptionstid börjat löpa. Om banken utgår från tre års preskriptionstid så är fordran ändå preskriberad om kronofogden fattade beslut innan maj 2015 eftersom du tog kontakt först maj 2018. Om beslut fattades efter maj 2015, så är fordran inte preskriberad eftersom du genom din kontakt med banken gjorde ytterligare ett avbrott maj 2018.Vi hjälper dig gärna ta en närmare titt på vad som har hänt och bedöma om det är lönt att fortsättningsvis invända mot deras krav. Vi kan även assistera dig i eventuell process. Hör av dig så kan vi prata pris och närmare uppdrag.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Utmätning av kommande arv

2018-09-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |kan kronofogden gå in och fysiskt ta ett arv i pengar som jag väntar på?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor som rör utmätning är utsökningsbalken tillämplig.Om den avlidne personen har skulder Om det finns en skuld registrerad på en avliden person kan Kronofogden vända sig till dödsboet för den avlidne personen. Skulden ska då betalas med tillgångarna i dödsboet. Det som blir över kan de som ingår i dödsboet sedan dela upp mellan sig. Om tillgångarna har delats upp innan ni betalat skulden ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden. Kronofogden har på så vis möjlighet att utmäta lös egendom som t.ex. pengar i ett dödsbo. Detta om det finns obetalda skulder. Om den som ärver har skulder Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären, 4 kap. 2 § utsökningsbalken. Det innebär att Kronofogden kan utmäta pengar som en gäldenär har. Det innebär även att om en person som ska ärva pengar har skulder så kan Kronofogden utmäta arvet. Sammanfattning Sammanfattningsvis så har Kronofogden alltså rätt att utmäta eller kräva in pengar från ett dödsbo eller en person om den har skulder. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur lång tid tar en personlig konkurs? Finns skulderna kvar efter konkursens slut?

2018-09-17 i Konkurs
FRÅGA |Hur lång tid tar en personlig konkurs?Kan fordringsägare kräva skuld efter konkursens slut?
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid tar en personlig konkurs?Hur lång tid det tar att genomföra en personlig konkurs är olika från fall till fall, och jag kan därför inte ge något rakt svar på tidsåtgången. Kanske kan du höra med konkursförvaltaren?Upphör skulderna när konkursen är avslutad?Regelverket skiljer sig åt när det är en privatperson eller en juridisk person som går i konkurs. En juridisk person är ett företag, en organisation eller en verksamhet som kan ha rättigheter och skyldigheter.När en juridisk person går i konkurs så upphör skulderna när konkursen är avslutad.När en privatperson går i konkurs så upphör inte skulderna när konkursen är avslutad. När personen får in tillgångar igen efter konkursen så fortsätter skulderna att betalas av. Om det känns alldeles för betungande att fortsätta betala av skulderna så kan en privatperson ansöka om att genomgå en skuldsanering. Man ansöker hos Kronofogdemyndigheten. På deras hemsida finns mycket information om vad en skuldsanering innebär och hur man ansöker.Sammanfattning När det gäller tidsåtgången för en personlig konkurs så kan jag inte ge ett bra svar; det beror på omständigheterna! Hör med konkursförvaltaren om denne har en uppskattning om hur lång tid det kan ta.Vid en personlig konkurs så upphör inte skulderna efter konkursens slut, utan kommer att fortsätta betalas av. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka kostnader tillkommer då skuld skickas till inkasso?

2018-09-16 i Inkasso
FRÅGA |Om man inte betalar förlikningsbelopp avseende fildelning utan avvaktar ev brev från inkassobolag och betalar om detta kommer hur mycket kan då inkassobolaget lägga på utöver själva förlikningsbeloppet?
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka kostnader som inkassobolag kan lägga på i samband med att man får ett ärende hos dem. För att besvara din fråga kommer jag att kolla på reglerna i Lagen om ersättning för inkassokostnader, Lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt Räntelagen.InkassokostnaderDen lagstadgade inkassokostnaden är 180 kr, men utöver denna summa kan 60 kr påminnelseavgift, för skriftlig påminnelse, också tillkomma. I kostnadsväg är det alltså ett belopp på högst 240 kr som inkassobolag kan lägga på, utöver det ursprungliga skuldbeloppet (4 §). Skulle din skuld skickas till inkasso, har du skyldighet att betala dessa kostnader (2 § och 3 §).DröjsmålsräntaUtöver inkassokostnaderna kan även ränta räknas på skulden när ärendet hamnat hos ett inkassobolag. Har du och fordringsägaren till din skuld, dvs personen eller företaget du är skyldig pengar, bestämt en förfallodag för betalning, börjar räntan att räknas från och med just den bestämda förfallodagen (3 §). Har ni inte bestämt en förfallodag, kommer räntan att börja räknas från och med den 30:e dagen efter att fordringsägaren har skickat en räkning eller faktura till dig. Din skyldighet att betala räntan börjar från och med att du fått fakturan hem till dig, dvs när den faktiskt har nått dig (4 §).Nu har vi rett ut när räntan kan börja att räknas, nästa fråga är alltså hur mycket ränta som kan tillkomma på din skuld. Har ni kommit överens om en viss räntesats, du och fordringsägaren till skulden, är det den som gäller. Har ni inte kommit överens om detta, kommer räntan att räknas enligt Räntelagens bestämmelser. Den lagstadgade räntan ligger just nu på 7,5% (6 § och 9 §). Min rekommendation Om du har möjlighet att betala hela din skuld innan den skickas till inkassobolag, rekommenderar jag att du gör det. Om du hamnar hos inkasso och det då skulle visa sig att du inte har ekonomisk möjlighet att slutbetala skulden i sin helhet, utan behöver exempelvis upprätta en avbetalningsplan hos inkassobolaget, tillkommer ytterligare en uppläggningsavgift på 170 kr (4 §). De flesta inkassobolag tar även en aviseringsavgift på ca 60 kr för avier som skickas ut då man har en avbetalningsplan. Skulle du missa att betala din skuld till inkassobolaget efter deras förfallodatum, riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogden, vilket medför ytterligare kostnader på ca 380 kr (46 § och 48 §).Sammanfattning De kostnader som garanterat tillkommer då ett ärende skickas till inkasso ligger mellan 180–240 kr. Utöver dessa tillkommer ränta enligt avtal, eller enligt Räntelagen. Om du skulle missa att betala till inkassobolaget innan deras förfallodatum, kan ytterligare kostnader för Kronofogdens handläggning tillkomma.Hoppas att detta var ett svar på din fråga, om det är något mer du funderar över är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera här nedan, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.Vänliga hälsningar,