Jag har lånat pengar åt någon annan, vad gäller om de inte betalar?

2018-11-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Det är så att jag står på tre stora lån åt en god vän och hennes pojkvän. Detta för att rädda dem ur skiten med massa smålån och krediter. Jag känner en oro över att de i längden inte kommer kunna betala av på lånen och på så sätt sätta mig i skiten, trots att hon har lovat att det aldrig kommer hända. Kan jag med bankutdrag bevisa att det inte är jag som "äger" pengarna och få bort dem ur mitt namn och istället på individerna jag hjälpt? Det syns på kontot vilka två som jag fört eller Swishat över stora summor till. Kan detta i nödfall användas som bevis på att jag må stå på lånen, men har inte använt pengarna personligen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ditt fall finns det två avtalsförhållanden; ett mellan dig och långivaren, ett mellan dig och din vän med pojkvän. Det innebär att eftersom du står på lånet mot långivaren är du också betalningsskyldig – oavsett om du förbrukat pengarna eller som i ditt fall, lånat ut dem vidare till din vän och hennes pojkvän. När långivaren lånade ut pengar till dig hade den ingen vetskap om att du lånar ut pengarna vidare och därför är det du som är betalningsskyldig.Tyvärr gör det ingen skillnad att du kan visa att du fört över pengarna till någon annan, du är oavsett skyldig att betala till den du lånat av. I vissa fall finns det möjlighet med ett gäldenärsbyte; dvs i ditt fall att flytta över lånet till din vän och hennes pojkvän. Däremot krävs det i sådana fall att långivaren går med på det, vilket de inte lär göra om paret saknar kreditvärdighet.Skulle din vän och hennes pojkvän inte betala får du i slutändan stå för lånet mot långivaren. Det finns däremot ett avtal mellan dig och din vän med pojkvän (antingen att ni skrivit något eller muntligt avtalat) – då får du därefter vända dig mot dem och begära ut pengarna.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Inverkar min sambos betalningsanmärkning på mig?

2018-11-18 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo fundera på att gifta oss. Dock är det så att min sabo har betalningsanmärkning, som försvinner om ett år. Han betalande alltså av skulden för två år sedan och om ett år så är anmärkningen helt borta. Vi kollade nyligen upp det.Hur blir det då för mig och min ekonomi, kommer jag ha svårare att ta lån i och med hans anmärkning? Kommer det synas eller påverka något negativt för mig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt äktenskapsbalken är vardera makens skulder personliga (1 kap. 3 § ÄktB). Din sambos, alt. framtida makes, betalningsanmärkning syns inte om du ansöker om lån. Även betalningsanmärkningen är personlig. Det innebär att om en kreditgivare gör en kreditupplysning på dig kommer det inte att synas att din make har betalningsanmärkningar. Det enda sättet jag kan tänka mig att det kan påverka dig är om ni har för avsikt att ta lån gemensamt, t.ex. ett gemensamt bostadslån. I ett sådant fall kommer kreditgivaren att ta en kreditupplysning på såväl dig som din make, med resultatet att ni kanske inte får låna lika mycket (då det kan resoneras om att din make inte är kreditvärdig i och med betalningsanmärkningen). Dock är det ingen skillnad i det avseendet om ni är gifta eller sambos, även om sambos kan ni ta gemensamma lån varvid resultatet torde bli detsamma.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur fungerar regressrätten efter en skuldsanering?

2018-11-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skrivit på ett lån som andra låntagare. Nu ska jag betal in d mesta. Hur får jag tillbaka pengarna från min förre detta vän? Hon har fått skuldsanering
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du lånat pengar tillsammans med en kompis, och att du därefter betalat av en majoritet av skulden. Du vill enligt din fråga nu ha reda på hur du kan få din kompis att betala "sin del" av skulden. Därutöver antar jag att ni inte gjort några särskilda förbehåll eller så när ni tog upp skulden. Sist men inte minst utgår jag ifrån att skuldsaneringen ägt rum efter det att skulden vi nu pratar om uppstod. Två låntagare svarar som huvudregel inbördes för hälften var av skuldenGrundläggande fordringsrättsliga principer finns i skuldebrevslagen (hädanefter SkbrL). 2 § SkbrL innebär förenklat att om två gemensamt tagit på sig en skuld, är båda två skyldiga att betala hela beloppet till den de är skyldig pengar. Den som betalt "för mycket" kan därefter kräva ut sina medgäldenärer på deras del. Detta kallas regressrätt. Din kompis svarar som huvudregel för halva skulden, och om du betala hela skulden skulle du då alltså ha rätt att kräva henne på hennes halva (2 § andra stycket SkbrL). Om din kompis fått fullbordad skuldsanering efter att skulden uppstod, är det möjligt att du inte längre rätt till betalningDu har i din fråga skrivit att din kompis fått skuldsanering. Om din kompis skuldsanering är klar (d.v.s fullbordats), och lånet var en av skulderna som ingick i skuldsaneringen, så har du troligtvis inte längre rätt till full betalning. Detta framgår av 47 § skuldsaneringslagen. Om just den skuld du delade med din kompis inte satts ner eller annars inte ingår i skuldsaneringen, har du dock rätt till full betalning. Det är omöjligt för mig att veta om just den skulden du delade med din kompis ingick i skuldsaneringen. Gjorde den det, finns det som sagt en stor risk att du inte längre kan få ut hela beloppet du "har rätt till", men gjorde den inte det så ser möjligheterna betydligt bättre ut.Min rekommendation är att du tar reda på om skulden ingick i skuldsaneringen eller ejEftersom det är av stor vikt om skulden ifråga ingick i skuldsaneringen, rekommenderar jag att du tar reda på detta, om du inte redan vet det. Det kan du göra genom att kontakta Kronofogdemyndigheten och försöka begära ut handlingarna i ärendet.Om det visar sig att skulden inte ingick i saneringen, kan du därefter kräva ut dina pengar med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Ett första steg är då att ansöka om betalningsföreläggande, och därefter begära att Kronofogdemyndigheten driver in skulden. Jag lämnar en länk till Kronofogdens hemsida, där det finns mer information om detta. SammanfattningNär två personer tar ett lån tillsammans, svarar de som huvudregel för hälften var inbördes. Om någon av de skuldsatta betalar hela skulden, har denne därefter rätt att kräva de övriga på deras del, så kallad regressrätt. Men i och med att din före detta vän fått skuldsanering, blir saker och ting mer komplicerade. Du måste nu ta reda på om skulden du vill få betalt för ingick i skuldsaneringen eller ej; gjorde den inte det, kan du kräva betalt som vanligt, men om den gjorde det kanske du inte kan kräva lika mycket. I värsta fall kanske du inte kan kräva någonting alls.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om något är oklart är du välkommen att ställa fler frågor likt den du just ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Kan jag få reda på om det finns ett skuldebrev?

2018-11-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej, min exman sedan snart 10 år är sur & vill skrämmas. Inget nytt under solen. Nu säger han dock att han har en revers på 5 miljoner kronor på mig.Inget jag känner till eller minns. Har absolut inte fått en transaktion i den storleken någonsin.Eftersom han är lömsk, kan han för 10-15 år sedan lurat av mig en namnteckning utan att vara ärlig med avsikterna.Bör jag oroa mig? Kan jag på något sätt utan att kontakta honom, ta reda på hur det ligger till?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett skuldebrev är i regel att se som ett starkt bevismedel för att det finns en skuld. Det är tyvärr omöjligt att ge något besked om huruvida du behöver oroa dig eller ej. Svaret på frågan är dels om skuldebrevet verkligen existerar, dels om det är att bedöma som ett skuldebrev. Om din f.d. make skulle göra det gällande mot dig kan du alltid hävda att det är förfalskat – i det fallet blir det dock du som har bevisbördan för att så är fallet. I slutändan blir det upp till domstol att avgöra skuldebrevets äkthet om ni inte är överens.Det du kan ha i åtanke (med tanke på den långa tidsrymd du nämner i din fråga) är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om preskriptionen inte bryts dessförinnan (2 § Preskriptionslagen). Har du skrivit under ett skuldebrev för mer än tio år sedan och därefter inte erkänt skulden genom betalning eller din f.d. make inte påmint dig om den har skulden preskriberats. Att den preskriberas innebär att din f.d. make inte kan begära in skulden av dig.Tyvärr finns det inget sätt för dig att kontrollera om han har ett skuldebrev utställt av dig. Ett skuldebrev behöver inte registreras någonstans, och den ende som i princip kan veta om det finns är han och du. Skulle han försöka göra skuldebrevet gällande mot dig rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för vidare biträde. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra jurister hos Lawline. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad gäller vid utmätning när jag är inneboende hos min före detta flickvän?

2018-11-18 i Utmätning
FRÅGA |jag är inne boende hos mitt med våran 4 åriga son, vi har inget sexuellt umgänge eller så utan jag är helt enkelt inneboende hos min ex flickvän enbart. Saken är den om jag skulle hamna hoa kronofogden och Dom gör en utmätning har dom någon rätt att ta hennes saker? Det enda jag har där är kläder och det är i princip det enda jag äger, förutom en halv monterad motorcykel. Vad händer om dom gör en utmätning?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om utmätning finns i Utsökningsbalken (UB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller i er situation ifall du blir föremål för utmätning. Nedan ska jag försöka förklara dels vilka regler som gäller, dels undersöka om er boendesituation faller in under begreppet sambos, vilken påverkan det får om ni ses som sambos respektive inte sambos och annan information om utmätning som förhoppningsvis kan vara till hjälp för dig. Jag kommer använda mig av ordet gäldenär när jag syftar på den personen som utmätningen tar sikte på. Vilka regler gäller vid utmätning? Utgångspunkten är att utmätning av lös egendom bara får ske av egendom som tillhör gäldenären eller som på grund av regler i utsökningsbalken gör att egendomen förutsätts tillhöra gäldenären. (4 kap. 17 § UB)Det finns en särskild regel som tar sikte på gifta och sambos (4 kap. 19 § UB). Regeln innebär att egendom som finns i parets gemensamma besittning förutsätts tillhöra gäldenären om inte paret kan visa att de samäger egendomen eller att egendomen tillhör den andra partnern. Dock ska det inte ske någon närmare undersökning av samboendes rent privata förhållande och vid tveksamhet om förhållandet är ett samboskap enligt sambolagens mening, ska istället andra stycket i samma regel användas.Är er relation och boendesituation att jämställa med samboskap? Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll utan att någon av personerna är gift är definitionen av sambo. (1 § Sambolag) Utifrån vad du har uppgett för information har du och ditt ex inget sexuellt umgänge och lever inte i ett parförhållande, varför ni inte bör klassas som sambos. Det som kan ställa till det för er är att ni har en son tillsammans och att ni lever ihop alla tre under samma tak, vilket möjligtvis kan få kronofogden att misstänka ert förhållande som samboskap. Dock finns det flertalet familjer som har samma boendesituation som ni och du bör utifrån vad du berättat alltså klassas som endast inneboende. Eftersom det som ovan nämnt inte ska ske någon undersökning av era förhållande rent privat är det mest sannolikt att Kronofogdemyndigheten skulle tillämpa 4 kap. 19 § andra stycket UB istället för regeln som tar sikte på sambos. Vid tveksamhet om det är ett samboförhållande ska 4 kap. 19 § andra stycket UB användas Utifrån bedömningen att det inte är ett samboskap, så ska heller inte utmätningsregler som specifikt rör sambos användas. Vid tveksamhet om relationen ska andra stycket i regeln användas. Då måste det framgå att egendom som finns i din förre detta flickväns hem tillhör dig. Man kan säga att förutsättningarna istället är att egendomen förutsätts vara din före detta flickväns och kronofogdemyndigheten måste då istället kunna styrka att egendomen tillhör dig för att få lov att utmäta den (4 kap 19 § andra stycket UB). Det blir därför svårare för Kronofogdemyndigheten att utmäta egendom och det kan endast utmäta det som tillhör dig. Vad kan utmätas? Förutom regler om vilken egendom som ska anses tillhöra dig, så finns det även massa andra regler kring utmätning som kronofogdemyndigheten måste ta hänsyn till. Du har exempelvis rätt att behålla personliga tillhörigheter så som kläder (5 kap. 1 § första punkten UB). Inte heller kan en hyresrätt utmätas (5 kap. 1 § femte punkten UB) Den egendom som kronofogdemyndigheten utmäter måste också ha ett ekonomiskt värde, den måste alltså ha ett marknadsvärde och värdet får inte vara för litet för då är inte utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § UB)Om du har ett arbete kan en löneutmätning göras istället för att en utmätning av egendom sker (7 kap UB) Summeringsvis – vad händer om kronofogdemyndigheten gör en utmätning på dig? Det är endast egendom som tillhör dig som kan utmätas och kronofogdemyndigheten kan därför inte utmäta egendom som tillhör din före detta flickvän. Eftersom du endast är inneboende är det sannolika utfallet att 4 kap. 19 § andra stycket tillämpas. Då är det inte upp till er att bevisa att egendomen som finns i lägenheten inte är din, utan det blir upp till Kronofogdemyndigheten att visa att du är ägare till egendomen. Om de inte kan visa att egendomen tillhör dig kan de heller inte utmäta egendomen. Om du skulle vilja läsa mer om utmätning och hur utmätning hanteras av kronofogdemyndigheten kan du kika på deras omfattande handbok, den hittar du här. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Påminnelseavgift till bostadsrättsförening

2018-11-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har fått en påminnelseavgift från min Bostadsrättsförening för att jag inte betalat första månadsavgiften efter inflytt i föreningen i tid. Jag har dock inte fått originalfakturan som påminnelsen gäller, varken på post eller mail, och har därför inte haft någon chans att betala fakturan i tid. Föreningen (eller snarare deras ekonomiska förvaltare) medger att det kan stämma att vi ej fått fakturan men hävdar ändå att jag har ett ansvar att kolla upp själv vilken avgift jag ska betala och vart och när, så dom hävdar att dom har rätt att ta ut påminnelseavgiften. Har dom juridisk rätt att ta ut en påminnelseavgift i det här fallet trots att jag aldrig fått fakturan som påminnelsen gäller?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En skyldighet att betala en faktura påverkas inte av huruvida du har fått en faktura eller inte. Du är skyldig att betala avgiften även om du inte har fått någon faktura. Att din faktura till exempel kommer bort på posten ändrar inte din skyldighet att betala den i tid. Om det är så att du inte får någon faktura behöver du kontakta föreningen/företaget och fråga efter uppgifter så att du kan betala.Som kund är man alltså skyldig att betala enligt den tidigare överenskommelsen (betala månadsavgift i bostadsrättsförening) även om man inte mottagit en faktura. För att föreningen ska ha rätt att ta ut en påminnelseavgift måste det ha framgått när du ingick avtalet. Det brukar exempelvis finnas information i betalningsvillkoren som du godkände när du ingick avtalet med bostadsrättsföreningen. Sammanfattningsvis har man alltså en skyldighet att ta reda på de uppgifter som krävs för att kunna betala, även om man inte har fått en faktura. Föreningen måste vidare ha informerat dig om att de har rätt att ta ut en påminnelseavgift vid en utebliven betalning för att faktiskt kunna göra det. Om du inte ha fått den informationen genom t.ex. avtalsvillkor kan de inte kräva någon påminnelseavgift.Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jag har utmätning och står som ensam ägare på ett hus - tillfaller hälften av pengarna min fru eller kommer Kronofogden att ta allt vid en försäljning av huset?

2018-11-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag har utmätning på min lön, äger ett hus som jag står som ensam ägare på fast jag är gift. Nu till frågan om jag säljer huset tillfaller hälften av pengarna min fru ellar kommer kronofogden att ta allt vid en försäljning?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för din fråga!När du säljer ditt hus kommer inga pengar att gå till din fru. Du äger det själv och det är därför du som kan ingå ett avtal om att sälja det och få betalt för det. Det här förändras inte för att du är gift, eftersom makar har individuell rätt till och ansvar för sina allt de äger.Om du säljer ditt hus kommer alltså pengarna du får i betalning att tas i anspråk för att betala dina skulder. När din ekonomiska situation förändras är det viktigt att Kronofogden får veta det, så att de kan ompröva beslutet om utmätningen av din lön om det behövs. Får du in pengar på en husförsäljning ska du alltså meddela Kronofogden om det.Planerar ni redan nu att flytta till ett nytt boende och sälja huset samtidigt? Då rekommenderar jag dig att höra av dig till Kronofogden och berätta om era planer, så kan de förklara hur just du kommer påverkas av försäljningen. I din hemkommun finns det också en budget- och skuldrådgivningsverksamhet som du kan höra av dig till när du har frågor om just din budget och betalning av skulder. För att hitta kontaktuppgifter till den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan du kolla här. Du hittar kontaktuppgifter till Kronofogden här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man anser att man har fått en felaktig faktura?

2018-11-16 i Fordringar
FRÅGA |Vi har fått en faktura på en straffavgift från ett gym där de påstår att vi inte följt reglerna.Vi tycker att deras påstående är felaktigt men får enbart arroganta svar tillbaks från företaget när vi ber om en förklaring. De vill att vi skall kontakta KO och är inte intresserade av en diskussion.Hur gör man?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH), och kika.Du kan bestrida den faktura som gymmet har skickat ut Det finns dessvärre inte någon möjlighet att tvinga gymmet in i diskussionen om ärendet. Vad du kan göra är att välja att bestrida den faktura som gymmet skickat ut, eftersom att du anser att du har fått en felaktig faktura. Du börjar då med att skriftligen kontakta det gym som skickade fakturan. Det är viktigt att du tydligt anger personnummer, vilken faktura det gäller och hur stor del av fakturan som bestrids - i ert fall hela fakturan. Ange också varför du bestrider fakturan, alltså att ni anser att ni inte har brutit mot de regler som finns och att ni därför tycker att fakturan är felaktig. Jag rekommenderar dig här att spara en kopia varje gång du skriftligen bestrider någonting.Du kan också bestrida ett eventuellt inkassokrav Antingen så accepterar gymmet er förklaring, eller så kan de välja att t.ex. kontakta ett inkassoföretag som skickar ut ett inkassokrav. Även inkassokravet ska ni då bestrida på samma sätt som ni bestred gymmets faktura, med skillnaden att ni istället skickar det till inkassoföretaget.Även kronofogdens begäran kan bestridas Inkassoföretaget kan då ta det vidare till Kronofogden. De kan då välja att ta upp ärendet, vilket de sedan kommer att informera dig om (LBH 29 §). Här kan du göra på samma sätt som tidigare och bestrida även kronofogdens begäran. Detta görs också skriftligen, och här ska du skicka med alla de relevanta uppgifter som finns samt eventuell bevisning. Du kan också begära ersättning för eventuella kostnader som du har fått på grund av situationen i detta skede. Kronofogden kommer då att låta den som har ställt ut fakturan bestämma hur de vill gå vidare. De kan då antingen välja mellan att skriva av ärendet eller att ta det till domstol (LBH 31-32 §). Om ärendet tas upp till domstol så kommer bevisningen att vara avgörandeOm detta tas hela vägen upp i domstol så kommer den som påstår att en skuld har uppkommit att få bevisa detta, de har alltså bevisbördan. Om de dock kan visa på att ni har brutit mot de regler som finns i gymmet, så kommer du istället att vara tvungen att bevisa att det är felaktigt och att du inte ska behöva betala. Det kommer med andra ord vara bevisningen som är avgörande. Sammanfattning och rådNi kan alltså inte tvinga gymmet att ta diskussionen med er. Vad ni däremot kan göra är att bestrida fakturan, vilket ni kan komma att behöva göra flera gånger om det tas upp till ett inkassoföretag eller till kronofogden. Om ni inte har löst tvisten vid det laget så kan det hela istället komma att behöva lösas i domstolen, där det först och främst är upp till gymmet att bevisa att ni har en skuld. Det bästa vore givetvis om ni kunde reda ut detta på egen hand med gymmet, då tvister liksom dessa både kan bli dyra och långdragna. Som ni beskriver det så verkar gymmet dock inte vilja kommunicera i frågan. Dock så skulle faktiskt även jag rekommendera er att vända er till Konsumentverket, då de bland annat kan hjälpa er med att bestrida en felaktig faktura. Ni kan också vända er till våra duktiga jurister på info@lawline.se, om ni skulle vilja ha mer ingående hjälp i ärendet. Tills vidare önskar jag er ett stort lycka till, och hoppas att ni har fått svar på frågan! Med vänliga hälsningar,