Vad kan jag göra om medlåntagare inte sköter återbetalningen?

2020-07-08 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag och min före detta sambo skaffade ett kreditkort tillsammans. När vi separerade fick vi juridisk hjälp med att upprätta ett avtal som säger att vi båda ska betala tillbaka och säga upp kreditkortet. Jag har nu försökt i två år att få min ex-sambo att betala in utan lycka och mina inbetalningar äts istället upp av ränta och kortavgifter. Finns det något jag kan göra, annat än att betala in allt själv, för att lösa detta? Banken kan inte dela upp kontot/krediten säger de och hjälpen jag fick juridiskt tidigare finns inte längre att tillgå.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När två eller fler personer tar ett gemensamt lån, i detta fall ett kreditkort, svarar de i huvudregel solidariskt för skulden (2 § 1 st skuldebrevslagen). Att låntagare svarar solidariskt för skulden innebär att långivaren kan kräva återbetalning av lånet av vilken låntagare de vill. Om den ena låntagaren betalar av hela lånet eller större andel än vad den borde har denne regressrätt mot den andra låntagaren eller låntagarna (2 § 2 st skuldebrevslagen). Regressrätt innebär att den som betalat av lånet kan driva in skulden civilrättsligt av de övriga låntagarna. Detta genom att kräva låntagaren på skulden, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller stämma personen i domstol. Du kan aktualisera din regressrätt både nu och senare. Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du boka en tid med Lawlines jurister här. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Får ej betalt trots domstolsbeslut?

2020-06-30 i Skuld
FRÅGA |Hej min syster stämde min far då han sålde ett hus som är från vår mor som gick bort 2002, han betalade henne två miljoner och sa i rätten att han skulle ge oss barn lika mycket. Nu har det gått ett halvår och jag ser att han inte tänker att lova vad han har sagt.Vad säger lagen om detta?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din syster har fått ett domstolsbeslut över att er far skulle ersätta er med en viss summa pga försäljningen, men att han inte gjort detta och att du undrar vad rättsverkningarna av det är.Om domen har vunnit laga kraft kan du skicka in en ansökan om verkställighet till Kronofogdemyndigheten och få hjälp av dem att få betalt av din far. Kronofogdemyndigheten kommer då att underrätta din far om att du begärt att domen ska verkställas och att betalning ska ske inom en viss tid. Skulle din far trots detta inte betala inom den angivna tiden kommer Kronofogdemyndigheten att undersöka dennes ekonomi och se om det finns några tillgångar som kan utmätas och på så sätt täcka skulden. För mer information, se Kronofogdens hemsida.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag betala min skuld direkt till tredje man som min borgenär är skyldig pengar?

2020-06-30 i Skuld
FRÅGA |Om jag ska betala 100 000 kr till en person och den personen i sin tur är skyldig en annan person. Kan jag då betala direkt till den andra fordringsägaren?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den du är skyldig pengarna har godkänt det eller om ni har en överenskommelse eller ett avtal som medger dig att göra det så kan du betala pengarna till någon annan. Om det inte finns något avtal/överenskommelse och personen inte godkänner att du betalar pengarna till någon annan, måste du betala pengarna direkt till den du är skyldig pengarna.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

En person är skyldig mig 10000;. vi har inget avtal. Vad göra?

2020-06-16 i Skuld
FRÅGA |En person är skyldig mig 10000;. vi har inget avtal Vad göra?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline.BetalningsföreläggandeNär du skriver att ni inte har ett avtal så förutsätter jag att du menar att ni inte har ett skriftligt avtal. Muntliga avtal gäller lika mycket som skriftliga avtal. Dock är problemet med muntliga avtal att det är svårare att bevisa. Jag rekommenderar dock först att du begär pengarna från person först. Om denne inte vill betala så kan du höra av dig till kronofogden så att de kan tilldela honom ett betalningsföreläggande (läs mer här). Betalningsföreläggande kan dock överklagas vilket leder till att du kommer att behöva bevisa att det finns ett muntligt avtal i domstolen. BevisfrågorOm du gav honom kontanter kan det bli väldigt svårt att bevisa att ett lån finns men man kan ändå försöka bevisa att finns ett sådant förhållande. T.ex kan vittnen finnas. Om du inte gav honom kontanter borde det finns elektroniska spår (swish, banköverföringar på 10 000 kr) som kan bevisa att du har givit honom pengarna. Finns det inga bevis så kommer det tyvärr vara osannolikt att du kommer att vinna i rätten. Vänligen,

Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?

2020-07-06 i Skuld
FRÅGA |Jag har fått en krav från ett inkassobolag, och jag vill ha reda på vad skulden gäller så jag begärde ut vad skulden gäller för. Inkassobolagen skickade ut en skuldspecifikation inte vad skulden är för något. Jag skickade ännu en förfrågan, där jag spelade mina frågor till1. Vem har ingått skulderna2. När har skulderna ingåtts3. Hur har skulderna ingåttsSvaret jag fick var samma skuldspecifikation, fast högre räntakostnad, inte något om svar på mina frågor och kravet är från 1993-1994.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du fått ett krav från ett inkassobolag. Trots att du vid upprepade begärt skuldspecifikation har du inte fått klart för dig vad det rör sig om för skuld, bara att kravet är från 1993-1994.I ditt fall rör det sig om en förhållandevis gammal skuld (26-27 år sedan skulden uppkom). Att skulden är så gammal innebär att den eventuellt kan vara preskriberad. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 juli 1994 preskriberades den samma datum år 2004, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst.Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Vad kan du göra?Eftersom du fått tillställt dig ett krav kan du bestrida kravet. För att få betalt måste inkassobolaget vända sig till domstol och få fastställt att du är betalningsskyldig. I det fallet måste inkassobolaget dels visa att du har en skuld, dels visa att det skett någon form av preskriptionsavbrott.Min rekommendation om du anser att skulden är felaktig eller att den är preskriberad är att du bestrider kravet. Om inkassobolaget anser att skulden inte är preskriberad blir det upp till bolaget att visa att det skett preskriptionsavbrott som gör att skulden fortfarande är levande.Om du önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

2020-06-30 i Skuld
FRÅGA |Jag lånade ut pengar till en vän skrev papper på det men fick aldrig pappret tillbaka av honom innan jag förde över pengarna till hans konto. Mycket dumt men trodde på hans ord. Hur kan jag göra för att få honom att betala?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Det hade såklart varit till fördel för dig om du hade haft en undertecknad handling på att du har lånat ut pengar till din vän. Muntliga överenskommelser är svårare att bevisa men överföringen i sig kan styrka att den muntliga överenskommelsen har ägt rum. Du kan vända dig till Kronofogden för att få tillbaka pengarna av din vän. Du börjar genom att ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket du kan göra genom att fylla i och skicka in en ansökan om detta till Kronofogden. Ansökan om betalningsföreläggande och mer information hittar du på Kronofogdens webbsida. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande, du kan dock begära ersättning för denna kostnad i din ansökan. När Kronofogden har behandlat din ansökan skickar de ett föreläggande till din vän. Om din vän sedan hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden får du avgöra om du vill att ärendet ska gå vidare till domstol. För att domstolen ska ta upp ansökan måste du i så fall betala en avgift på 600 kr om skulden understiger ett halvt prisbasbelopp; 22 150 kr, annars är avgiften 2 500 kr. Om din vän varken betalar skulden till dig eller hör av sig till Kronofogden meddelar Kronofogden ett utslag vilket innebär att skulden fastställs och din vän är skyldig att betala det som du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja driva in skulden. Detta kostar 600 kr, i första hand kommer Kronofogden försöka få det beloppet av din vän, annars kommer du få en faktura. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Begreppet näringsanknytning vid sekretess om utsökning och kan man göra något åt det?

2020-06-22 i Skuld
FRÅGA |Hej,Enligt nya regler efter december 2018 så skall ärenden i allmänna mål, t.ex skatteskulder, som gått till kronofogden inte leda till nån betalningsanmärkning om man betalar inom avi-tiden när man fått kravet från kronofogden.På fogdens hemsida står det ordagrant så här: **Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.** Slut citat.Jag fick i november 2019 en skatteskuld som skulle gå till Kfm den 2 december, och jag visste att jag skulle få in pengar några dagar senare, så jag förlitade mig på dessa uppgifter, och lät den gå vidare för att sen betala som jag tänkt.Nu säger Kfm att jag inte omfattas av sekretessreglerna eftersom jag sitter i styrelser i AB, och därmed skulle ha 'näringsanknytning'.Det är ett ord som överhuvudtaget inte finns med i deras information, där dom talar om EGEN näringsverksamhet, vilket jag tolkar som en Enskild Firma.Det fanns vid tillfället möjlighet för mig att låna pengar från ett bolag för att betala, men eftersom jag var helt säker på att sekretess skulle gälla så undvek jag att låna från bolaget.Nu sitter jag med en anmärkning i 3 år framåt, och mitt liv är förstört. Vad har jag för möjlighet att vinna ett mål och återskapa sekretessen?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Aktuella lagar: offentlighet och sekretesslagen (OSL) samt kreditupplysningslagn (KUL)De nya reglernaNär man får en skuld till kronofogden så skickar kronofogden denna information till kreditupplysningsföretag. De nya reglerna innebär dock att om man är en fysisk person utan egen näringsverksamhet så ska skulden sekretessbeläggas om personen betalar inom avitiden. Reglerna gäller dock endast fysiska personer som inte är näringsidkare. Längre ner gällande begreppet näringsanknytning.Näringsidkare i kreditupplysningslagens meningI kreditupplysningslagens 2§ 2 st står det att näringsidkare räknas även den som "utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning". Kategorin enskild person som kan anses ha ett så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning räknas styrelseledamöter (dock inte suppleanter), verkställande direktörer, aktieägare och delägare i handelsbolag och kommanditbolag. Även större kreditgivare som har möjlighet att påverka företagets beslut kan anses tillhöra denna kategori, se prop. 1973:155 s. 140. Avgörande för frågan om en person ska anses tillhöra kategorin näringsidkare, är om personen i fråga har ett väsentligt inflytande i verksamheten. Kopplingen mellan OSL och KULOSL och KUL är anknutna till varandra vilket kan utläsas av prop/2016/17:105 sid 9. Där står det följande: "Kronofogdemyndighetens databaser innehåller uppgifter om bl.a. mål, utslag, tillgångsundersökningar och utmätningsbeslut. Genom Kronofogdemyndighetens elektroniska tjänst för utlämnande av uppgifter i kreditupplysningssyfte får kreditupplysningsföretagen dagligen information om förändringar i utsöknings- och indrivningsdatabasen. När ett kreditupplysningsföretag har fått del av informationen om betalningsförsummelse, registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagets register. En sådan anmärkning är en indikation på en oförmåga eller ovilja hos gäldenären att betala en skuld.Med kreditupplysning avses uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt avseende. Reglerna skiljer sig delvis åt beroende på om en kreditupplysning avser en fysisk person som inte är näringsidkare (privatperson), eller en juridisk person eller en fysisk person som är näringsidkare (företag). Med näringsidkare avses enligt kreditupplysningslagen även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans eller hennes egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning." Rekommendationer och råd.Du bör kontakta upplysningsföretaget omedelbart och be dem förklara anledningen till varför de har givit dig en betalningsanmärkning och att detta är ett misstag. Om du visar att du kunde låna pengar för skulden så finns det en möjlighet att de rättar till anmärkningen. För övrigt är det beklagligt att KFM är missvisande i deras information - dock finns det tyvärr inget sätt att göra anspråk på skadestånd då missvisande information inte är grund för skadestånd. Det är endast felaktig information som gör detta. Det finns även en möjlighet att få bort betalningsanmärkningen om du kan visa att du inte har ett väsentligt inflytande i bolaget.Har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

När avskrivs lån från CSN?

2020-05-29 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har fyllt 65 i 17 feb och har gått i pension och har mindre än 6000 kr i månad ber jag att ni avskriver resterande lån som har från CSN.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du sedan tidigare skulder hos CSN och vill nu när du fyllt 65 år att dessa avskrivs. När en skuld från CSN avskrivs varierar beroende på när du tagit lånet och om du skött betalningarna de senaste åren. Enligt gällande regler, för lån tagna efter år 2001, avskrivs skulden i början av det år du fyller 68 år. Om du vid 68 års ålder inte har betalat årsbeloppen för de tre senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet (4 kap. 25 § studiestödslagen). Betalningsskyldigheten kvarstår för årsbeloppen för de senaste tre åren i den mån de har förfallit till betalning och du inte betalt dem.Om du tagit lånen före den 30 juni 2001 skrivs lånet av i början av det år du fyller 65 år. Samma regler gäller som enligt de nuvarande, dvs att betalningsskyldigheten kvarstår för årsbeloppen för de senaste tre åren i den mån de har förfallit till betalning och du inte betalt dem.Som utgångspunkt behöver du inte ansöka om avskrivning av lånen utan så ska ske automatiskt det år du fyller 65 år eller 68 år, beroende på när du tagit lånen. Det kan krävas att du ansöker om avskrivning i vissa fall; så är fallet om du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN eller om du studerat utomlands och erhållit studielån från CSN.I ditt fall borde lånen vara avskrivna om de är tagna före den 30 juni 2001. Har du däremot tagit dem därefter avskrivs de först det år du fyller 68 år. Har du inte betalt för de senaste tre åren kan du inte få hela lånet avskrivet. Om du uppfyller förutsättningarna för avskrivning kan det som sagt även bero på att du t.ex. studerat utomlands med studiemedel. I sådana fall råder jag dig att kontakta CSN.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,