Hur blir jag skuldfri fort?

2018-07-01 i Skuld
FRÅGA |Jag undrar om man kan bli skuldfri fort. Har en skuld hos KFM på 300000 kr och har en löne utmätning på 12450 kr varje månad. Fick nyss avslag på min ansökan om skuldsanering.
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den snabbaste vägen att bli skuldfri fort är givetvis att betala av sina lån snabbt, något som inte är lätt alla gånger. Att du har utrönt möjligheter till skuldsanering är en bra början, om du vill läsa mer om skuldsanering kan du göra detta i skuldsaneringslagen. Varje kommun har en skyldighet att hjälpa dig med en skuldrådgivare (5 kapitlet 12 § socialtjänstlagen; 3 § skuldsaneringslagen). Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta din kommuns skuldrådgivare för att få råd kring hur just du kan göra för att bli skuldfri fort. En skuldrådgivare kan hjälpa dig att ompröva eller överklaga ditt beslut om skuldsanering (Konsumentverket). En skuldrådgivare kan även, om du inte kvalificeras för skuldsanering, förutom att hjälpa till med att skapa realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser, hjälpa dig att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna (Konsumentverket). Om du vill läsa mer om skuldrådgivare kan du göra det på Konsumentverkets hemsida. Att du har utrönt dina möjligheter för skuldsanering är bra (2 § skuldsaneringslagen), men eftersom du har fått avslag på din ansökan rekommenderar jag dig till att kontakta kommunens skuldrådgivare. Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Vad händer med lån när en sambo dör?

2018-06-30 i Skuld
FRÅGA |Vad händer med lånen om en sambo dör?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en fråga med många svar, som beror på vilka lån samborna ingått tidigare, om samborna ingått ett avtal tillsammans (som ett lån för en bostadsrätt) etc.Jag kan börja med att poängtera att man inte kan ärva skulder i Sverige, men om man står på ett kontrakt tillsammans med en annan gäldenär så blir man naturligtvis ansvarig för att upprätthålla kontraktet även om den andra gäldenären(den som lånat pengar) inte längre kan uppfylla kontraktet (t.ex. om dödsboet inte har några tillgångar eller möjligheter att betala tillbaka lånet). Det är inte alltid så beroende på avtalsvillkor men så ser det generellt ut.För sambon som dött så konverteras alla personens skulder och tillgångar till ett dödsbo som används för att betala skulder som personen haft. Om personen hade mer skulder än tillgångar så ärver närstående naturligtvis ingenting då borgenärerna (de som lånat ut pengarna) inte ens fått tillbaka sina pengar, vilket innebär att det inte finns något att ärva.För att sammanfatta beror det som du nu förstår på utgångsläget; dvs. vilka avtal som sambon ingått och tillgångar/skulder som sambon har.Jag hoppas att jag har lyckats besvara din fråga!Mvh,

När kan en långivare kräva betalning?

2018-06-30 i Skuld
FRÅGA |Hej!Ett ex till mig har lånat ut 50 000kr till mig utan avtal, det ända kravet han sa va att det skulle betalas tillbaka så fort jag fick en inkomst villet jag va helt med på men efter vi slutade ses så kräver han tilbaks dom på under 2år, jag sa till honom att det kan ta allt från 2år till 5år då jag inte vet säker på vad jag har för inkomst under de närmsta åren. (Jobbar inom musikbranschen) Vilket han vetat om sedan han gått med på att låna ut pengarna.. Jag har även förklarat att jag ej kan betala tillbaks 50 000kr på 1år med en lön på 10 000kr (fr. Sep) Han vill då att detta ska betalas med anmodan...men då vi inte hade nåt avtal så kan han väl inte ställa såna krav på nån som inte har en statig inkomst? Eller?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Så som jag tolkar ditt fall så har du och ditt ex ingått ett avtal genom att ni kommit överens om att ditt ex ska ge dig 50 000 kronor med villkoret att du skall betala tillbaks det när du fått en inkomst. Jag förstår det också som att du haft en inkomst på 10 000 kronor från september 2017. Det innebär i så fall att ditt lån förföll till betalning i september. Jag förstår det också som att ditt ex gav dig chansen till att betala tillbaka skulden inom två år men att du sa nej till detta då det inte var möjligt. Den förlängning av tiden som ditt ex erbjöd är i detta fall ett anbud, ett förslag som du måste svara ja eller nej till. Jag förstår det också som att du sagt nej till det här förslaget då du inte kunde betala inom den tiden. Detta innebär tyvärr att ditt ex inte längre är bunden till att ge dig 2 år på dig att betala utan kan kräva dig på betalning redan nu. Vad säger lagen?Lånet i detta fall kallas en enkel fordran. Vid enkel fordran använder man sig av lagarna i skuldebrevslagen där det står enkelt skuldebrev (3 kap. skuldebrevslagen). Denna lag kan dock i många fall avtalas bort och används bara när det saknas villkor kring något i avtalet, detta kallas att en lag är dispositiv. Vad innebär detta för dig?I ditt fall förstår jag det som att det avtalats om när betalning ska ske, alltså när du får en inkomst. Det innebär att ni avtalat bort den dispositiva skuldebrevslagen. Som jag förstår det har du haft någon form av inkomst sedan september på 10 000 kronor men att denna inte var stadigvarande. Då jag inte vet vad ni avtalade om är det svårt att säga om villkoret krävde att du skulle ha en stadigvarande inkomst eller om det räckte med att du fick någon form av inkomst. Detta kan till viss mån tala till din fördel. Det finns en juridiskprincip som kallas oklarhetsregeln. Denna regel säger att om det finns oklarheter i ett avtal ska det tolkas till nackdel för den som kommit med villkoren. Detta innebär att villkoret kanske kan tolkas som att det krävs att du har en stadig inkomst innan betalningen förfaller. Om ett oklart förhållande kring villkoret faktiskt finns i ditt fall är dock svårt att säga.Utöver detta finns det tyvärr inte mycket juridiskt du kan göra. Jag rekommenderar att du pratar med ditt ex och försöka komma överens om en avbetalningsplan alternativt få en förlängd tid på lånet. Bästa Hälsningar,

Skuld i dödsbo

2018-06-27 i Skuld
FRÅGA |Hej, Jag har lånat 100 000 kr av min syster till kontoinsats. Vi ska skriva ett skuldbrev men undrar nu vad som händer med skulden om något händer mig. Kommer hon få tillbaka lånet eller inte? Tacksam för svar!
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din syster kommer få tillbaks de 100 000 kr hon lånade av dig om du skulle avlida. Vad säger lagen? När någon avlider ska dödsboets tillgångar och skulder sammanställas i en så kallad bouppteckning, detta framkommer av 20:4 ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt kan man inte ärva skulder, istället får de som haft en skuld mot den avlida rikta krav mot dödsboet och få betalning ur det. Eftersom ingen ärver skulder så avskrivs de skulder som inte kan betalas med medel ur dödsboet. Sammanfattningsvis kan sägas att om du skulle avlida och skulden tas upp som den ska i bouppteckningen så kommer din syster få sin skuld betald med de tillgångar som finns i dödsboet. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet som kan användas för att betala av skulden kommer denna att avskrivas. Jag hoppas att detta besvarar din fråga, om du skulle ha någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänlig hälsning,

Räntesäkning på skulder

2018-06-30 i Skuld
FRÅGA |Hej hjälpa till med att jag har skulder men önska vill betala med att sänka räntan
Azra Delkic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt råd är att du tar kontakt med din långivare eller annan borgenär som har skulden på dig för att sänka räntan. Det är nämligen de som har befogenheten att göra det. Om du vill ha hjälp och vidare råd med det kan du ta kontakt med våra jurister.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller avseende återbetalning för felaktigt utbetalad lön?

2018-06-30 i Skuld
FRÅGA |Hej, jag fick i april månad utbetalt för mycket i lön och tog kontakt med lönekontoret för att påpeka att det måste skett en felutbetalning. Enligt dom den månaden kunde de inte göra något åt det då pengarna redan hade betalats ut utan jag skulle få vänta till nästa månad, alltså maj. I förra månaden drogs det av pengar från min utbetalning så att jag den månaden inte fick ut någonting. Likadant blev det denna månaden. Enligt lönekontoret kommer jag även under nästa lönekörning få avdrag pga att jag har lite kvar på skulden. På toppen av detta har jag varit föräldraledig deltid och har det väldigt knapert. Min fråga är, hur länge kan de hålla på att göra såhär? Får de ens göra såhär, jag påpekade ju detta redan första månaden och det kommer bli minst 4 månader på rad som de håller på och reglerar detta och det är jag i slutändan som sitter utan pengar. Finns det någon rätt för mig, är jag återbetalningsskyldig eller kan jag på något sätt få stopp på detta?
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Återbetalningsskyldighet:Vid en felaktig utbetalning, vilket ockås kallas condicio indebeti föreligger som huvudregel återbetalningsskyldighet. Det finns däremot undantag när den som mottagit pengarna inte måste betala tillbaka dem. Det skulle vara om personen mottagit pengarna i ond tro och har inrättat sig efter den felaktiga utbetalningen. Detta regleras dock inte i lagen utan vuxit fram enligt olika principer om condicio indebeti.Eftersom att du har uppmärksammat felutbetalningen är du i ond tro om felaktigheten gällande utbetalningen. Du kan därför inte omfattas av undantaget och är därför återbetalningsskyldig. Din arbetsgivare har därför rätt att kräva återbetalning av den felaktigt utbetalade lönen. Avdrag på lönen: En arbetsgivare får endast undantagsvis kvitta arbetstagarens lön mot en motfordran, 1 § kvittningslagen. Det kräver arbetstagarens samtycke och skulle ett sådant samtycke ha getts och sedan återkallats får arbetsgivaren inte heller tvångskvitta enligt 2 § kvittningslagen. Därmed har din arbetsgivare inte rätt att dra av på lönen om du inte har samtyckt. Istället får återbetalning ske på annat sätt. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Har du ytterligare frågor eller funderingar råder jag dig att kontakta din eventuella fackförening eller en jurist. Du är också välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan. Vänliga hälsningar,

Följder av makes skulder genom enskild firma

2018-06-29 i Skuld
FRÅGA |Om min man driver en enskild firma och drar på sig skatteskulder och ärendet går vidare till kronofogden, vilka blir följderna för mig? Kan jag bli betalningsskyldig för hans skulder? Vi äger ett hus tillsammans.
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En enskild firma är inte en självständig juridisk person, vilket bland annat innebär att det inte görs någon åtskillnad på ägarens privata tillgångar och skulder och de som finns i näringsverksamheten. Tillgångarna från den enskilda firman kan alltså tas i anspråk för ägarens privata skulder och vice versa. Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken så svarar varje make för sina egna skulder. Du kan alltså inte bli betalningsansvarig för din mans eventuella skatteskulder, men vid ett utmätningsförfarande hos Kronofogden kan detta i praktiken få en påverkan på din egendom. Inom insolvensrätten används termen gäldenär för någon som har en skuld till någon annan. Enligt huvudregeln har Kronofogden rätt att utmäta lös egendom om det framgår att denna tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § UB(utsökningsbalken). Det måste på något sätt bevisas att den tillhör gäldenären. Det finns en presumtionsregel i utsökningsbalken som säger att gäldenären ska presumeras vara ägare till den egendom han eller hon har i sin besittning, 4 kap. 18 § 1 st UB. I praktiken innebär detta ofta att tredje man blir tvungen att försöka bevisa sin rätt till egendomen, då gäldenären själv i många fall inte lär ha något emot att egendom anses tillhöra denne. Det finns ännu en presumtionsregel som är relevant i detta fall, då den avser lös egendom som gäldenären har i gemensam besittning med sin make eller sambo. Bestämmelsen återfinns i 4 kap. 19 § UB och enligt denna ska lös egendom i parets gemensamma besittning presumeras tillhöra gäldenären om det inte görs sannolikt att paret är samägare till den eller helt och hållet ägs av den andra partnern. Stark bevisning för att styrka ägandeförhållandet är skriftliga handlingar. Även om det finns samäganderätt till egendomen kan Kronofogdemyndigheten utmäta gäldenärens andel i egendomen, vilket i praktiken innebär att hälften av försäljningen går till gäldenärens partner och den andra hälften till borgenären(i detta fall Skatteverket). Att samägd egendom ägs hälften vardera är en annan presumtionsregel som kan motbevisas om så inte är fallet.Även om Kronofogden av förståeliga skäl är mer restriktiva i detta hänseende kan även fast egendom, som privatbostäder, vara föremål för utmätning om det framgår att denna tillhör gäldenären, 4 kap. 24 § UB. Kronofogden gör en proportionalitetsbedömning och försöker komma fram till om det är försvarligt att utmäta fastigheten, t.ex är det av hög relevans om överskottet av försäljningen kan antas täcka skulden. För att sammanfatta så är du inte direkt betalningsansvarig för din mans skulder. Utmätning får inte ske av egendom som du ensamt äger, men egendom som ni samäger kan påverkas på det sätt som redogjorts för ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om det skulle finnas några oklarheter är det bara att höra av sig till oss. Mvh,

Min dotter sålde jultidningar, och en bekant köpte saker som han fortfarande inte har betalat för. Vad ska jag göra?

2018-06-25 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min dotter sålde jultidningar i höstas och en bekant köpte då för 1055:-. Vid leverans, fick min dotter besked att han inte hade pengar hemma, men att hon kunde lämna beställningen hos honom så skulle han ordna det under morgondagen.Sedan följde en rad svepskäl. Han var inte nöjd med sin beställning (efter att han läst dem) och ville inte betala, sedan var han iväg och söp upp sina pengar och hamnade på behandlingshem. Han har flera gånger, efter mina påtryckningar, lovat betala min dotter, men det sker aldrig. Han menar också att det inte finns något vi kan göra åt det. Är det verkligen så? Har fått fram att han har miljoner hos fogden.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din dotter har levererat produkter till din bekant, varpå din bekant fortfarande inte har betalat, trots att han vid flera tillfällen har lovat din dotter att betala. Med andra ord har din bekant en skuld till din dotter, då han är skyldig henne pengar.Jag kommer att gå igenom vad man kan göra om någon är skyldig en pengar, och ge råd om vad du kan göra nu. Vad man kan göra om någon är skyldig en pengarOm någon är skyldig en pengar kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Man måste ha bevis för att skulden existerar och ange vad skulden avser. Oftast krävs skriftliga bevis, exempelvis skuldebrev. Du kan läsa mer information här och här (länkar till Kronofogdens hemsida). Det framgår inte av din fråga om det finns något skuldebrev eller om ni har skrivit något avtal. Om din bekant t.ex. har skrivit på att han ska betala senare kan det vara ett bevis. Vad du kan göra nuDet är svårt att driva in en skuld om man inte har skriftliga bevis (vilket det inte framgår om det finns i det här fallet.) Jag rekommenderar hursomhelst att du kontaktar Kronofogden för vidare rådgivning. Det är bra om du och din dotter sparar bevis, exempelvis bevis för att din bekant har köpt varorna, och att han inte har betalat för dem trots påminnelser. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,