Bestrida borgensåtagande efter återvinning i konkurs?

2021-12-07 i Skuld
FRÅGA |Jag har tidigare skrivit på borgensåtagande för ett företagslån. Företaget betalade skulden men gick sedan i konkurs och betalningen återvanns av konkursförvaltaren. Nu krävs jag på summan som återvanns. Hur ser utsikterna ut att bestrida detta?
Felicia Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅtervinningenEftersom jag inte känner till några detaljer om återvinningen kommer jag att utgå från att själva återvinningen har gått till på rätt sätt/i enlighet med konkurslagen.Om du själv vill läsa mer om återvinning i konkurs så kan du titta på 4 kap. konkurslagen. Där hittar du de olika grunderna för återvinning. Det finns också en del information på bl.a. Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/322190.html.Reglering om borgen finns i Handelsbolagslagen och i ditt avtalDet finns inte så mycket lagreglering om borgen. Det är i princip bara 1700-tals reglerna i 10 kap. Handelsbalken (förkortat HB) som finns. Av denna anledning så är svaret på din fråga till viss del beroende av vad som står i avtalet om ditt borgensåtagande. Du bör alltså gå igenom ditt avtal för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Jag kan dock beskriva några utgångspunkter för borgen, vilket kanske kan vara till hjälp för dig.En vanlig form av borgen är proprieborgenDen vanligaste formen av borgen är s.k. "proprieborgen". Denna kännetecknas av uttrycket "såsom för egen skuld" eller liknande. Finns det något sådant uttryck i ditt avtal så har du antagligen åtagit dig ansvar i form av en proprieborgen. Det innebär att den som ska ta emot betalningen (borgenären) kan välja vem hen vill kräva. Betalningsmottagaren kan alltså välja antingen dig (borgensmannen) eller företaget (gäldenären), se 10 kap. 9 § HB. Eftersom företaget har gått i konkurs så har borgenären valt att kräva dig. Du kan inte bestrida betalningskravet på den grunden att det inte är "din skuld" eftersom borgensåtagandet innebär att du såsom borgensman kan krävas på betalning. Att företaget har gått i konkurs (och alltså inte finns längre) innebär inte att borgensansvaret upphör. Bestrida betalningskravet?Om konkursen, återvinningen och borgensåtagandet har skett i enlighet med gällande lagstiftning och god sed så finns det nog tyvärr inte så mycket du kan göra – du måste betala skulden på grund av ditt borgensåtagande. Om du tror att någon omständighet har skett i strid med lag så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist (exempelvis om avtalet har tillkommit i strid med 3 kap. Avtalslagen). Vad kan du göra nu? Eftersom jag inte känner till några detaljer i ditt fall så kan jag inte ge dig ett mer specifikt svar än såhär. Ett råd jag kan ge, om det rör sig om en stor skuld, är att du som första steg kunna höra av dig till den som kräver betalning och försöka komma överens om en betalningsplan. Om du behöver hjälp att hantera skulden, kontakta den som kräver betalning eller liknande så skulle ett alternativ kunna vara att kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Du kan läsa mer om detta och söka efter rådgivningsmöjligheter i din kommun här: https://www.hallakonsument.se/om-oss/kommunal-budget-och-skuldradgivningJag hoppas att mitt svar var till hjälp!Vänliga hälsningar,

Gåvobrev och överlåtelseförbud

2021-10-31 i Skuld
FRÅGA |Hejsan, Min bror och jag ärvde lite pengar från min syster då hon inte hade någon familj och våra föräldrar är borta! Eftersom jag har skulder hos kronofogden så skrev jag under ett papper som gjorde att jag avsade mig min del så min bror fick allt! Nu vill min bror ge mig pengar, men vet ej hur då vi inte vill att dom skall gå till fogden! Finns det något helt lagligt sätt för honom att ge mig det utan att det blir konstigt för någon av oss! Går det att skriva gåvobrev med pengar och blir det konstigt? Vill inte göra något olagligt utan veta hur man ev kan göra eller om det går alls!?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av utsökningsbalken (UB).Huvudregeln är att lös egendom som gäldenären (personen som är skyldig kronofogden pengar) äger eller ska anses äga kan utmätas (4 kap. 17 § första stycket UB). Lös egendom definieras som allt som inte är fast egendom. Fast egendom är mark det vill säga framförallt fastigheter. Lös egendom är till exempel möbler, bilar eller pengar. Pengar är alltså definierat som lös egendom.Det innebär att ifall din bror ger dig pengar i gåva kommer de kunna utmätas av kronofogden då du äger pengarna efter du fått dem i gåva.Det finns dock ett sätt att undvika att gåvan utmäts. Din bror kan skriva ett gåvobrev med ett överlåtelseförbud. Det betyder att du vid utmätning av kronofogden kan visa gåvobrevet med överlåtelseförbudet så att gåvan inte kan utmätas (5 kap. 5 § första stycket UB). Dock innebär det också begräsningar för vad gåvotagaren får göra med gåvan. Du kan till exempel inte sälja, ge bort eller byta gåvan.SammanfattningAlltså för att en gåva inte ska kunna utmätas av kronofogden krävs det att din bror tillsammans med gåvan ger ett gåvobrev som innehåller ett överlåtelseförbud. Det skulle dock också betyda att du inte kan sälja, ge bort eller byta gåvan.Om du skulle vilja ha mer ingående hjälpa från Lawline till exempel med att upprätta ett gåvobrev och ett överlåtelseförbud kan du använda länken nedan för att boka tid med Lawline Juristbyrå.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar som jag lånat ut?

2021-10-27 i Skuld
FRÅGA |Min kompis har varit skyldig mig 5487 kr i snart 1 år hon undviker mig när jag frågar efter mina pengar borde jag gå till polisen eller hur ska jag gå till väga?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansöka om betalningsföreläggandeNär någon är skyldig pengar men vägrar betala kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Regler om betalningsföreläggande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). En förutsättning för att kunna ansöka är att skulden är fallen till betalning och att den avser pengar (2 § BfL). Av din fråga framgår inte om ni har kommit överens om en förfallodag det vill säga när skulden ska vara betald, eller inte. Om ni har kommit överens om en förfallodag, har lånet förfallit till betalning den dagen. Om ni inte har gjort det, ska betalning ske när du begär det (5 § skuldebrevslagen).När du har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din kompis. Då kan tre möjliga scenarion uppkomma:1. Din kompis betalar hela skuldenI detta fall kommer du att få dina pengar och bör då ta tillbaka din ansökan.2. Din kompis motsätter sig kravetKronofogden kommer då kontakta dig och du får avgöra om du vill driva ditt ärende vidare till domstol (33–34 §§ BfL). Om du inte vill ta processen vidare avskriver Kronofogden ärendet (37 § BfL).3. Din kompis gör inga invändningar och betalar inteKronofogden ska då meddela utslag i enlighet med din ansökan (42 § BfL). Detta innebär att ett beslut tas om att din kompis ska betala. Kronofogden kan då börja driva in skulden.SammanfattningFör att få tillbaka dina pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du kan läsa vidare om detta på Kronofogdens hemsida. Det är slutligen viktigt att påpeka att det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande. Om din kompis motsätter sig kravet och du väljer att ta ärendet vidare till domstol riskerar du dessutom att få betala både parters rättegångskostnader, vilka kan uppgå till höga belopp.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

kan man överta bostaden trots att föredetta samägare står kvar på lånen och vilka ekonomiska stöd erbjuds till barnfamiljer?

2021-10-13 i Skuld
FRÅGA |Enskild egendom på 75% hus...fd sambo står för hela lånet. Ej råd ta över hela...Min fd sambo som nu har flyttat ut äger 25% av fastigheten som han redan bodde i när vi träffades, han står på hela lånet själv. Jag äger 75 % som enskild egendom som jag fick i gåva av honom för ca 6 månader sen, villkoren på gåvobrevet står det att det ej får återkallas/återtas vid seperation, vi skrev även att gåvo givaren ska fortsatt stå ensam på lånen, gåvotagaren(jag) ska även har rätt till avkastning/vinst vid ev försäljning. Han tycker att jag ska bo kvar i huset med mina 2 barn ändå.Problemet är att jag har kroniska sjukdomar och rörelsehinder/värk som följd och är sjukskriven en tid framöver. Av den orsaken har jag inte råd att ta över hela lånet. Ekonomin skulle däremot klara av lån på de 25% han äger. Han kan inte stå kvar på lånet i mer än några månader max.Hans flytt kom plötsligt men väldigt definitivt pga orsaken. Båda mina barn har har ADHD samt mild autism, blev en tuff flytt till annan kommun, skola, miljö, rutiner etc. Har kämpat för att bygga upp tryggheten igen, ordna med anpassningar både hemma och i bådas skolor, extra stöd samt andra insatser och avlastning på hemmaplan. Hur gör jag? Vad gäller vid en sån knepig situation, har man hjälp med jurist/ombud nånstans?Har han rätt till halva huset och jag måste ta över hela lånet om jag vill bo kvar?Kanske inte ställt alla frågor helt riktigt men tar tacksamt emot så mycket vägledning och tipps.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag förstår din fråga som att du och din sambo äger en fastighet tillsammans och efter er seperation ska du ta över fastigheten. Med anledning av höga lånkostnader kan du enbart ta över 25 % av lånet men riskerar att överta hela lånet. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för innebörden av erat avtal. Din fråga regleras i skuldebrevslagen (skrbl) och avtalslagen (avtl). Vad innebär erat avtal? Rent juridiskt har erat avtal en del som reglerar själva gåvan och en del som reglerar själva lånet. Om vi fokuserar på lånedelen tar jag fast på den delen där det står "(...) gåvo givaren ska fortsatt stå ensam på lånen". Jag tolkar denna delen som att din sambo har förbundit sig att stå på lånen oavsett om hen bor där eller inte. En sådan överenskommelse måste beakta långivarens intressen (min utgångspunkt är att det är en bank som lånat ut pengar till er). Huvudregeln är att arrangemang av denna sort kräver bankens samtycke och medverkan. Det är alltså inte säkert att banken godtar en sådan överenskommelse mellan er. Lämpligen kontaktar ni banken och förvissar er om deras ställning i sammanhanget. Finns det bidrag du kan söka för att underlätta ekonomiskt? Försäkringskassan erbjuder bland annat bostadsbidrag för barnfamiljer. Det finns vidare vissa bidrag för föräldrar till funktionsvarierade barn. Lämpligast kontaktar du försäkringskassan för att förvissa dig om du är berättigad bidrag. Slutsats Vad gäller erat avtal bör ni kontakta banken och föra en dialog med dem hur ni önskar att strukturera lånen. En förutsättning för att möjliggöra för dig att bo kvar i bostaden är att du och ex-sambon kan kommer överens om en lösning i samförstånd hur nu ska strukturera upp din ekonomiska situation för att du ska kunna bo kvar. Slutligen finns det vissa bidrag som du kan söka via försäkringkassan.Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig idag, onsdag (10/13) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad kan man göra om man inte får tillbaka utlånade pengar?

2021-11-29 i Skuld
FRÅGA |Jag undrar en sak. Jag lånat ut lite pengar då till en person. Sen fick jag en samtal av personen att jag skulle få tillbaka pengarna som personen hade lånat. Å att personen sa att personen va skyldig mig 7000kr som jag inte visste att det va så mycket. Först skulle jag få 1000kr i månaden. Sen sa personen att jag skulle få hela summan. Som jag skulle ha fått föra veckan men inte fått dom än.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om någon har en skuld till dig som du inte får betalt för, kan du ansöka om hjälp för att driva in skulden. Detta görs genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det som händer då är att Kronofogden skickar ett föreläggande till personen som är skyldig dig pengar. Om mottagaren inte invänder mot betalningskravet kan Kronofogden meddela ett beslut om att personen ska betala den aktuella skulden samt även verkställa beslutet dvs. driva in skulden. För att kunna ansöka om ett sådant föreläggande krävs det att skulden är förfallen till betalning dvs. att sista datumet för betalningen har passerat. Du kan ansöka om betalningsföreläggande på Kronofogdens webbplats, antingen genom deras e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Kan en borgenär kräva att skulden regleras innan förfallodagen?

2021-10-28 i Skuld
FRÅGA |Jag undrar om en privatperson som lånat ut pengar till en privatperson med ett tydligt skriftligt avtal om hur och när skulden ska vara återbetald kan söka hos kronofogden om tidigare återbetalning? Jag har följt det avtal vi har ingått och kommer att göra det framledes. Nu hotar hon mig med att begära hjälp från kronofogden för att jag ska betala tillbaka skulden tidigare. Är det möjligt att hon kan kräva detta? Cecilia
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).Hur den skriftliga skuldförbindelsen, dvs. det skriftliga avtalet, ska definieras är för mig något ovisst. Antingen är det fråga om ett enkelt skuldebrev eller löpande skuldebrev, jfr 11 och 26 §§ SkbrL. Gissningsvis rör det sig om ett enkelt skuldebrev. I 26 § SkbrL sägs nämligen att enkelt skuldebrev är det som ställs till viss man. Oavsett vilket har detta egentligen ingen direkt betydelse för när skulden slutligen ska regleras.I 5 § 1 st. SkbrL anges att är förfallotiden inte avtalad är gäldenären (den skuldsatte, gäld = skuld) pliktig att infria skuldebrevet när borgenären så fordrar och denne äger också rätt att betala så snart han eller hon själv vill det. Vidare uttalas att räntebetalning varde, så länge huvudstolen inte är förfallen, fullgjord årligen på dag som efter kalendern motsvarar dagen för skuldebrevets utfärdande. Med huvudstol avses kapitalbelopp och med borgenär menas fordringsägare, något som inte får förväxlas med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat.Ovanstående innebär helt enkelt att om en förfallodag inte har avtalats mellan parterna har borgenären rätt att kräva betalt när som helst. Det betyder också att gäldenären kan välja att reglera skulden utan att borgenären har framställt något krav på betalning. Genom en motsatsvis läsning av 5 § kan därför konstateras att om det finns en överenskommen förfallodag gäller den, vilket betyder att borgenären bara kan kräva att skulden ska betalas först efter att den har förfallit till betalning enligt skuldebrevet (avtalet).Att din motpart nu hotar med ett förfarande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) förändrar inte på något sätt den rättsliga bedömningen. Det hon sannolikt kommer att ansöka om är ett betalningsföreläggande. En sådan ansökan får avse åläggande för svaranden, dvs. du, att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning om saken är tillåten, 2 § 1 st. BfL. Men i det här fallet är ju den aktuella penningfordran, alltså skulden, inte förfallen till betalning. Om hon ändå väljer att hänskjuta frågan till KFM kan du bara blankt bestrida föreläggandet, vilket ska göras skriftligt, 31 § BfL. Vidare gäller att om det kan antas att sökandens, din motparts, yrkande (begäran) i ett mål om betalningsföreläggande är ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om du bestridit den, 23 § 1 st. BfL. Annorlunda uttryckt innebär det att KFM ex officio (självmant) kan lämna ansökan utan avseende, alltså bortse ifrån den. Vid ett bestridande från svarandens sida kommer sökanden antingen bli tvungen att lägga ner processen eller överlämna ärendet till domstol, till en tingsrätt som första instans, vilket enligt min mening och utifrån din ärendebeskrivning framstår som dömt att misslyckas.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis bedömer jag att du inte behöver oroa dig särskilt mycket. Men den skriftliga dokumentationen som finns är naturligtvis helt avgörande eftersom denna styrker att det i dagsläget inte föreligger någon betalningsskyldighet.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Gåva eller lån?

2021-10-20 i Skuld
FRÅGA |Hej,efter ett ca 5-årigt särboförhållande gick vi isär.Jag har under dessa 5 år köpt byggmaterial och saker till hennes fastighet,bl a badtunna och braskamin.Till ett värde stort värde, jag har vid ett flertal tillfällen krävt mina pengar tillbaka.Det jag har som bevis är kontoutdrag från min bank för inköp på diverse byggvaruhus .Har jag någon chans att få tillbaka mina pengar genom domstol?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huruvida ett anspråk i tingsrätt kommer att vinna framgång eller är inte alltid lätt att förutspå. Särskilt när jag vid besvarandet av din fråga saknar tillgång till samtliga omständigheter. Baserat på de omständigheter som framkommer i din fråga är min bedömning att du har relativt goda möjligheter att vinna framgång vid en eventuell tvist. Gåvotagaren har bevisbörda när en överföring är ostridigDet är inte en helt ovanlig situation att den som mottagit en överföring påstår att överföringen var en gåva som inte ska återbetalas. I tidigare rättsfall har det bedömts att den som påstår att överföringen varit en gåva har bevisbördan för sitt påstående (NJA 2014 s. 364). I ditt fall skulle det innebära att din f.d. särbo är den som måste bevisa att dina inköp utgör gåvor. Det förutsätter att du i första hand kan bevisa att en överföring har skett. För sambos föreligger omvänd bevisbördaDu skriver att ni har varit särbos men jag vill ändå uppmärksamma om omvänd bevisbörda föreligger vid samboförhållanden. I tidigare rättsfall där sambo lagt ned tid och pengar på sambons fastighet var det sambon som behövde bevisa att de ekonomiska tillskotten utgjorde lån (NJA 2019 s. 23). Domstolen motiverade i fallet sitt beslut med att sambor i viss utsträckning har gemensam ekonomi och att syftet med ekonomiska investeringar i den andra sambons egendom är att de gemensamt får nytta av investeringen. Emellertid har jag svårt att tro att en omvänd bevisbörda skulle uppstå vid särboförhållanden eftersom särbos saknar den ekonomiska förankring som sambos vanligen har. Dessutom har du till skillnad från omständigheterna i rättsfallet inte levt i den bostad vari de ekonomiska investeringarna gjorts, varpå du inte kan haft samma avsikt att gemensamt nytta investeringen. Sammanfattningsvis är det din särbo som måste bevisa att investeringarna i hennes fastighet utgör gåva och inte lån. Däremot har du bevisbörda för att visa att det skett sådana överföringar från dig till din särbo. Jag råder dig att i första hand förklara rättsläget för din f.d. särbo och få henne att betala utan inblandning av myndigheteter. I andra hand råder jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Bestrider din f.d. särbo betalningsföreläggandet kan du väcka talan vid tingsrätt.Hoppas att mitt svar har kunnat vara till hjälp. Lycka till!Hälsningar,

Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?

2021-08-31 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har en fråga, Jag och min kille tog ett gemensamt lån från Nordea bank. 340000 och nu 140000 kvar. Jag är lånhuvudtagare och banken drar pengar från mitt konto varje månad. Nu har vi gjort slut och han ska flytta ut. Allt skuld som är kvar var hans. Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument Ville där det står tydligt att han ska betala pengar till mig varje månad?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ditt ex har en skuld till dig och att du undrar om du kan skriva ett juridiskt bindande dokument där hans betalningsskyldighet framgår. Genom att skriva ett skuldebrev skapar du ett juridiskt bindande dokument som stadgar en redan befintlig penningskuld. Av 1 § skuldebrevslagen (SkbrL) framgår att en skuldebrevsutfästelse är juridiskt bindande. Lagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur man utformar ett skuldebrev. Enligt förarbetena framgår dock att det ska vara skriftligt, endast ge uttryck för en skuld, att inga eventuella motprestationer ska framgå samt att det ska vara en utfästelse om ett penningbelopp. Ur bevissynpunkt bör det även undertecknas av den som lovar att betala (ditt ex). I skuldebrevet kan du skriva in att en viss summa ska betalas varje månad, vilket därmed binder ditt ex att betala enligt denna betalningsplan. För hjälp med ett juridiskt korrekt och välformulerat skuldebrevet rekommenderar jag att du tar kontakt med våra jurister här. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,