Borgensåtagande efter att gäldenär avlidit

2018-06-15 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som insjuknat i allvarlig cancer.Jag står som borgenär för vännens hyresrätt, vännen har bott där i 10 år utan att det påverkat mig, då vännen skött alla räkningar.Min fråga är hur jag gör när vännen dör? Blir jag ansvarig för något eftersom jag står som borgenär?Tack!
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar situationen är du borgensman i denna situationen. En borgensman är den som ingått borgen för annan person, vilket innebär att personen åtar sig att fullgöra annans förpliktelse – ex. vad gäller hyra. En borgenär är en fordringsägare, vilket jag inte tolkar denna situationen som. Jag kommer därför svara på frågan utifrån att du är att anse som en borgensman.Det som händer om gäldenären avlider är att ditt borgensåtagande fortsätter att gälla. Det som bestämmelsen dock säger är att i första hand så är det den avlidnes dödsbo som ansvarar för kostnader. Skulle dödsboet inte kunna betala hyra exempelvis, blir du därför skyldig att betala resten. Detta kan du se i 10 kap. 10 § HB. Detta innebär alltså att du enbart blir betalningsskyldig om dödsboet inte har tillräckliga medel. Jag hoppas att det gav svar på din fråga!

Vill ha tillbaka pengar från en vän

2018-06-09 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har lånat ut över 10000kr till en vän. Nu har det snart gått över ett år. Han skyller hela tiden på att hans företags konkurs måste gå igenom. Ger mig hela tiden konstiga ursäkter. Kan jag stämma honom för att på så sätt få tillbaka mina pengar?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande, och på så sätt få skulden fastställd. I ansökan ska du ange ditt krav och grunden för kravet. Du behöver endast ge en kortfattad beskrivning, men det ska vara tillräckligt tydligt så att personen som är skyldig dig pengar förstår vad du menar. Du hittar ytterligare vägledning på Kronofogdemyndighetens hemsida. Efter din ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogdemyndigheten att skicka ut ett brev, ett föreläggande, till din vän. Om din vän betalar skulden direkt till dig ska du ta tillbaka din ansökan hos Kronofogden. Om han istället bestrider skulden kan du välja att gå vidare med ärendet till domstol. Om din vän inte hör av sig alls kommer Kronofogden att meddela utslag, och om din vän inte invänder mot utslaget kan Kronofogden gå vidare till verkställighet och driva in skulden. Om du vill göra ett sista försök att få betalt på egen hand borde du visa din vän att du menar allvar. Du kan till exempel ta en bild på ansökan om betalningsföreläggande och förklara att du kommer att gå vidare med detta till Kronofogdemyndigheten om han inte gör rätt för sig. Ibland kan ett konkret "hot" om att blanda in Kronofogdemyndigheten vara tillräckligt för att få betalt. Lycka till med allt! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Kan jag driva in en skuld med sms som bevis?

2018-05-22 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till min vän för betalning av lägenhetshyra. Villkoren var att skulden skulle betalas tillbaka samma dag, och vi kom överens över SMS. SMS:en är inte formellt skrivna, men det framgår att betalning har utgått från mig via Swish och att pengarna ska återbetalas samma dag. 3 månader senare och efter upprepad kontakt så har jag inte fått tillbaka pengarna. Har jag något juridiskt stöd för att driva in skulden?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att du kan bevisa att din kompis har en skuld till dig, att sms:en inte är skrivna formellt ska inte spela någon roll. Det första du kan göra är att ansöka om betalningsförläggande hos Kronofogden (mer information om detta här). Om personen då skulle bestrida skulden så kan du stämma denne hos tingsrätten. Med tanke på sms:en och att informationen antagligen finns sparat på Swish tolkar jag det som att du skulle ha goda chanser att gå vinnande ur den tvisten.Med vänliga hälsningar,

Samägd fastighet- solidariskt betalningsansvar

2018-05-12 i Skuld
FRÅGA |Skild sen 4 år tillbaka, har en fastighet fortfarande som vi äger hälften var. Får ej sålt fastigheten. Om man säljer den med förlust. Hälften var då i förlust. Han är omgift och är ej grön. Alltså får han ej något nytt lån för att betala förlust på skulden. Vad gäller? Blir det jag då som får ta hela förlust skulden?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Solidariskt betalningsansvarJag tolkar din fråga som att ni har ett lån på fastigheten och att försäljningspriset inte kommer täcka lånet på fastigheten. Betalningsansvaret för lånet beror på vem som åtagit sig skulden, dvs. vem är det som står som låntagare på lånet? Då ni äger fastigheten gemensamt utgår jag också från att ni båda står som lånetagare på lånet vilket innebär att ni svarar för skulden gemensamt om fastigheten säljs för ett pris som inte täcker lånet. När flera är ansvariga för samma skuld föreligger ett solidariskt betalningsansvar om inget annat har avtalats vilket betyder att borgenären kan vända sig till vem han vill för betalning, (2 § skuldebrevslagen). Borgenären har därmed rätt att kräva dig på betalning för den del av skulden som din fd make svarar för.RegressansvarTrots att du kan komma att krävas på betalning för din fd. makes skuldansvar för den samägda fastigheten föreligger ett regressansvar. Det betyder att du har en återkravsrätt på din fd make och kan kräva denne på betalning för den del av skulden som din fd. make egentligen svarade för men som du fick betala efter krav av borgenären.SammanfattningDet kan bli så att du får betala hela skuldförlusten men i och med att fastigheten är samägd svarar ni också för skulden gemensamt och du kan därmed kräva din fd. make på betalning för hans del av skulden.Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig till Lawline igen om det är något mer du undrar över!Vänligen

Hur gör man för att driva in en skuld?

2018-06-10 i Skuld
FRÅGA |Hej, Jag är 25% delägare i ett privat aktiebolag dit jag (privat) även lånat ut pengar men tyvärr inte har någon insyn. 75% ägaren har ingen ambition att återbetala skulden som förfallit för många år sedan.Hur kan jag göra för att driva in skulden?Mvh Joel
Marika Moberg Rabenius |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Följande svar förutsätter att det verkligen finns en skuld och att du har bevis för skulden, exempelvis genom ett skuldebrev. Om aktiebolaget/ den andre delägaren inte har bestridit skulden är det enklaste att vända sig till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. (Med bestridande av skuld menas att den andre parten inte är överens om att skulden finns eller hur stor den är etcetera.) Bestrides skulden vid ett sådant förfarande kan Kronofogdemyndigheten, om du vill, hänskjuta ärendet till tingsrätt. Om skulden redan är bestriden så väcker du själv talan vid tingsrätt med en gång. Behöver du hjälp med att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid här: https://lawline.se/boka Vänligen

Kan man bevisa att en skuld är betald om personen man lånat pengar från vägrar skriva ett kvitto?

2018-05-30 i Skuld
FRÅGA |Om man ska betala tillbaka en skuld till privatperson men personen vägrar skriva på ett papper att skulden är betald. Kan man ändå då bevisa att skulden är "betald" med exempelvis överföring, insättnings bevis?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Visst kan du bevisa en överföring av pengar med till exempel kontoutdrag eller andra dokument som visar att du har fört över en viss summa till personen du är skyldig pengar. Däremot är det inte alls lika säkert som ett kvitto, eftersom det går att hävda att överföringen inte var återbetalning av den specifika skulden. Det är alltså viktigt att få ett kvitto.Därför finns det en allmän princip som säger att om du ber om ett kvitto för återbetalningen, så har den du ska betala till en skyldighet att ge dig ett kvitto (Skuldebrevslagen 21 §). Så länge du inte får ett kvitto, så måste du inte betala tillbaka några pengar. Det här är en regel som är till för att ingen ska kunna ljuga och kräva tillbaka samma skuld flera gånger. Jag föreslår därför att du informerar personen du är skyldig pengar om att hen har en juridisk skyldighet att ge dig ett kvitto, och att du kommer hålla inne betalningen så länge du inte får ett kvitto. Jag kan inte se att personen har skulle ha någon legitim anledning till att vägra ge dig ett kvitto, så förhoppningsvis går hen med på kravet om du meddelar att du annars inte kommer betala tillbaka pengarna.Lycka till och tveka inte att hör av dig igen om det dyker upp fler problem!Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra för att få tillbaka min deposition?

2018-05-13 i Skuld
FRÅGA |Hej, har betalat in Deposition o som jag kan se på nätet att jag har rätt att få tillbaka Depositionen efter 6 månader om jag skött inbetalningarna...Inga klagomål eller annat men dom vägrar.. Vad jag göra nu....MVH
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att du och depositionshavaren har avtalet om att du skulle få tillbaka depositionen efter 6 månader under förutsättning att du skötte dina skyldigheter enligt avtalet. Att du inte får tillbaka dem utgör därför ett kontraktsbrott. För att få tillbaka pengarna måste du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kommer då hjälpa dig att fastställa skulden och därefter driva in skulden om du önskar. Förutom att skulden alltså måste fastställas krävs att skulden avser pengar har förfallit till betalning. Ange också vad skulden hänför sig till och grunden till varför du anser depositionshavaren betalningsskyldig.Skulle du ansöka om betalningsföreläggande och depositionshavaren skulle betala skulden till dig måste du underrätta kronofogdemyndigheten om detta så snabbt som möjligt. På kronofogdemyndighetens hemsida finns mer information om deras tillvägagångssätt och en blankett för ansökan om betalningsföreläggande du kan fylla i. Länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan.Vänligen,

Skuldebrev

2018-05-11 i Skuld
FRÅGA |Hej!det är såhär att min sambo och hans f.d affärspartner tillsammans tog ett lån på 300.000 kr, i min sambos namn dock skrev de emellan sig ett skuldbrev , där bägge parter undertecknade att de skulle dela på alla lånekostnader. Sedan dess har affärspartnern betalt som han skulle, i mer än ett år. Dock upphörde han plötsligt att skicka betalningen så min sambo står nu i en mindre ekonomisk kris med lån som äter upp större delen av hans lön.min fråga är, skulle vi kunna vinna en sådan här tvist? Detta skedde innan jag och min sambo blev tillsammans, så tyvärr kunde jag ej påverka detta inledningsvis. Jag Vet att har man väl tagit ett lån i sitt eget namn kan det vara väldigt svårt att få rätt. Därav undrar jag om brevet de skrev under sinsemellan, samt affärspartnerns regelbundna betalningar på något vis skulle bidra till att min sambo får rätt i en tvist som går till domstol?Mvh
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har din sambo ett lån på banken som han sedan har avtalat med en annan person om att vara ansvarig för hälften av det lånet. Du undrar nu vad ni ska göra när den andra personen inte betalar sin del av lånet.Eftersom din sambo ensam avtalade med banken är han ensamt ansvarig för det lånet. Står lånet i din sambos namn kan han alltså inte kräva av sin affärspartner att denne ska betala lånet åt honom.Däremot kan din sambo vända sig till sin affärspartner och kräva att han betalar för skuldebrevet. Du beskriver att affärspartnern har betalat som han skulle under en längre tid. Är det så att skuldebrevet innehåller en tidsplan för när han ska betala en viss summa av lånet måste den tidsplanen följas. Uppfyller inte affärspartnern sitt betalningsansvar enligt skuldebrevet har din sambo möjlighet att kräva det genom att gå till domstol. Är det å andra sidan så att det inte står i skuldebrevet när betalning ska ske har din sambo rätt att kräva affärspartnern på hela det återstående beloppet (se 5 § skuldebrevslagen).Svaret på din fråga blir alltså att din sambo fortfarande är skyldig att betala det lånet som han ensamt har tagit hos banken. Däremot kan han kräva det belopp han har rätt till från sin affärspartner genom skuldebrevet. Betalar inte din sambos affärspartner inte kan din sambo väcka talan mot affärspartnern och kräva betalning. Hoppas detta svar var till hjälp!Vänligen,