Är make/make ansvarig för andra makens lån?

2020-10-22 i Skuld
FRÅGA |HejFör två år sedan lånade min dåvarande (paret är numera skilda) svärson 7.000:-/mån i fem månader totalt 35.000:- av mig då hans ekonomi blev ansträngd pga utförsäkring i sjukkassa efter en magoperation. Att det var ett lån klargjorde vi tydligt och att han skulle betala av lånet när han återgått i arbete.Jag har fått halva beloppet 17.500:- reglerat, resterande tycker han f.d. hustrun, (min dotter) skall betala.Är maka/make ansvarig för privat lån. Båda personerna har numera nytt enskilt boende och bodelning är gjord. Äktenskapsförord fanns inte.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss i din fråga lånade din f.d. svärson totalt 35.000 kronor av dig för ungefär två år sedan. Ni kom tydligt överens om att det rörde sig om ett lån och att han skulle betala av lånet när han började arbeta igen. Du har nu fått tillbaka hälften av det utlånade, resten tycker han att din dotter (hans f.d. hustru) ska betala. Du undrar därför om make/maka är ansvarig för den andre makens lån.I det fall du beskriver finns det såvitt jag förstår ett avtalsförhållande (själva lånet med överenskommelse om återbetalning) mellan dig och din f.d. svärson. Den som ingår ett lån kan binda sig själv, inte tredje man. Det innebär att din f.d. svärson kan endast ingå ett avtal om sin egen prestation, inte om sin f.d. hustrus. Om avtalet är mellan dig och din f.d. svärson är det han som är betalningsansvarig. En make kan inte automatiskt bli betalningsskyldig för den andre makens skulder. Enligt äktenskapsbalkens regler svarar varje make för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är dessutom en sådan skuld det bör ha tagits hänsyn till i bodelningen när han och din dotter skilde sig.Som svar på din fråga är din dotter inte medlåntagare och betalningsskyldig om det inte avtalats om det mellan henne och dig. Är det du och din f.d. svärson som ingått ett avtal är det han som är betalningsskyldig. Han kan inte ingå ett avtal som skapar betalningsskyldighet för sin hustru.I ditt fall framkommer det inte helt klart om du har ett muntligt eller skriftligt låneavtal. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt sådant; däremot är ett skriftligt att föredra ur bevissynpunkt. Om du går vidare för att få betalt är det du som har bevisbördan för att det finns ett avtal och vad ni avtalat om. Om du har ett skriftligt låneavtal (ett s.k. skuldebrev) kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären (låntagaren) och följande kan hända:1. Gäldenären väljer att betala till dig. 2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen. 3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.Om du inte har ett skriftligt skuldebrev blir det svårare för dig att bevisa. I det fallet kan det vara en idé att anlita en jurist som till att börja med skickar ett brev till din f.d. svärson. Förhoppningsvis kan det vara tillräckligt för att han ska betala. Om det inte hjälper kan juristen råda dig vidare och hjälpa dig i bedömningen om det finns tillräckligt med bevisning för att stämma honom till domstol för att få betalt. Givetvis kan juristen företräda dig även inför domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kräva tillbaka pengar man lånat åt någon annan

2020-10-12 i Skuld
FRÅGA |Hej!Min bror har hamnat i en rejäl ekonomisk knipa. Hans barndomsvän sålde in att han kunde tjäna stora pengar genom trading och vännen fick min bror att ta stora summor i lån för att finansiera vännens trading. Min bror litade tyvärr på vännen och nu är alla pengar borta och min bror har skulder upp till öronen. Flera lån togs, total summa ca 800 000. Vännen har betalat tillbaka 11 000 av ovan summa, det skedde i somras. Det troliga är att det inte kommer betalas tillbaka mer.Hur kan man gå till väga i det här fallet? Alla råd tas tacksamt emot.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör två avtalsförhållanden, det mellan din bror och långivarna (bankerna) samt det mellan din bror och hans barndomsvän. Din bror är betalningsansvarig gentemot bankenEftersom det är din bror som står på lånen från långivaren är det också han som är betalningsskyldig gentemot denna/dessa, oavsett om din bror i sin tur har lånat vidare pengarna till en vän. Det finns en visserligen en möjlighet till så kallat gäldenärsbyte, det vill säga att skriva över lånen från din bror till hans vän, men detta kräver långivarens samtycke. Om vännen saknar kreditvärdighet, vilket det låter som, är det dessvärre inte särskilt sannolikt att långivaren skulle gå med på detta. Din bror får kräva vännen på pengar Din bror får därför vända sig till sin vän och kräva tillbaka pengarna. Om vännen inte frivilligt eller efter påtryckningar från din bror betalar tillbaka lånet, kan din bror vända sig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogden kan då bekräfta skulden och skicka ett kravbrev till vännen. Om din bror och hans vän kommit överens om ett förfallodatum då vännen ska ha betalat tillbaka lånet måste detta ha passerat (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om något sådant datum inte finns är vännen skyldig att betala tillbaka lånet när din bror kräver det, dock ska vännen ges visst rådrum. Det är också bra om din bror har skriftliga bevis på lånet till vännen, i form av ett avtal eller en konversation där vännen erkänner skulden eller liknande. Om vännen bestrider betalningsföreläggandet kommer din bror att hänvisas till domstolen. Han behöver då alltså gå igenom en domstolsprocess. Om din bror trots betalningsföreläggandet inte får tillbaka sina pengar, kan han stämma vännen i domstol. Om han förlorar målet kan detta dock vara förenat med stora kostnader. SammanfattningAtt ta Iån åt någon annan är alltså förenat med stora risker. Om din bror inte på egen hand kan få sin vän att betala tillbaka lånet, kan han vända sig till Kronfogden för ett betalningsföreläggande. Som en sista utväg finns möjligheten att stämma vännen i domstol. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?

2020-09-13 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag har lånat ut pengar till en f.d vän som ej betalar tillbaka skulden till mig. Jag funderar på om det är lönt att ta det vidare till kronofogden (rätt säker på att han kommer bestrida/ej svara) och sen domstol då jag saknar kvitto/bevis från transaktionen. Jag har dock ett skuldebrev.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det lönt att driva vidare en skuld till Kronofogden? Det kostar till en början 300 kronor att ansöka om ett betalningsföreläggande (ett fastställande av skulden). Dessa pengar kan du dock kräva i ersättning av den som är skyldig dig pengar. Om personen som är skyldig dig pengar tar vidare ärendet till domstol kostar det allt mellan 600 kronor och 2500 kronor beroende på hur omfattande situationen är och hur stor skulden är. Utöver det, om personen ändå trots att du får rätt i domstolen inte vill betala, kan Kronofogden rycka ut och undersöka ifall skulden kan täckas av personens tillgångar. För detta tillkommer dig en kostnad på 600 kronor utöver tidigare kostnader. Med ett skuldebrev har du stor chans att få rätt då detta är ett bevis på att du lånat ut pengar och att personen ska återbetala dessa. Sammanfattning Om skulden personen har till dig är större än de ovan angivna summorna så är det lönt att ta det vidare till Kronofogden (och domstolen ifall du är säker på att personen kommer att bestrida). Om kostnader för ett betalningsföreläggande är större än skulden är det så klart mindre lönsamt. Jag kan dock inte ge dig mer än ett ganska objektivt svar då jag inte vet hur förhållandet är egentligen och hur mycket pengar skulden rör sig om. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan ombudskostnaderna bli i en tvist och allmänt om lån

2020-09-01 i Skuld
FRÅGA |Min Exsambo har tvingat mig ta lån i mitt namn till hans spelmissbruk. Hur mycket kommer det kosta att ta det i rätten som ett civilmål? Och vad kommer att hända?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det enklaste sättet att besvara din fråga om hur mycket det kommer kosta att ta ett sådant mål till rätten är att det beror på. Faktorer som kan påverka prisbilden är kostnaden för ombudet, tid och målets omfattningen. Det finns alltså ingen fast summa som jag kan säga till dig. Vad gäller angående lånen`Huvudregeln är att den som skriver på en lånehandling är skyldig att betala för det lån de tagit. Det innebär att om du på eget bevåg tagit ett lån så är du betalningsskyldig för detta. Långivaren har inget intresse i om det är du eller din exsambo som har spenderat pengarna. Om du har en överenskommelse med din man om att han ska betala tillbaka lånet är det en angelägenhet mellan er två. Banken kommer inte ta hänsyn till detta förhållande. Om ni har ett bevisbart avtal mellan er finns det en möjlighet att skicka ärendet till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande i syfte av att driva in din mans skuld till dig (för lånet). Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Olika typer av borgensansvar

2020-10-17 i Skuld
FRÅGA |Filippa vill förverkliga en gammal dröm och köpa en Motorcykel Hon har bara ett problem; hon har inga pengar. Filippa får den geniala iden att låna pengar av Visby Snabbkredit. Det enda de begär är att två av Filippas bekanta skriver på lite papper. Mattias och David ställer gärna upp för en vän och skriver under.Ett halvår senare kräver Visby Snabbkredit Mattias på hela lånebeloppet inklusive ränta. Mattias vill inte betala för Filippas lån, åtminstone inte hela beloppet.Hur ser rättsläget om borgensansvar om det fanns följande formuleringar i dokumentet som Mattias och David skrev under:a) "För Filippas skuld till Visby Snabbkredit går vi undertecknade i borgen."b) "För FiIippas skuld till Visby Snabbkredit går vi undertecknade i borgen såsom för egen skuld."
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag uppfattar det som att din fråga handlar om vad olika typer av borgensåtaganden innebär. Här under går jag igenom skillnaden mellan de två olika borgensåtaganden som din fråga berör. Efter det tar jag också upp hur det påverkar ansvaret att det finns två borgensmän som går i borgen för samma skuld. Reglerna om borgen finns i handelsbalken (HB)."I borgen"Går Mattias och David i borgen utan att det står vilken typ av borgen det är blir borgensåtagandet en enkel borgen. Den som ingår en enkel borgen ingår en subsidiär förpliktelse. Det innebär att Mattias och David endast kan bli skyldiga att betala det belopp som Filippa inte själv kan betala. (10 kap. 8 § HB)."I borgen såsom för egen skuld"Går Mattias och David i borgen såsom för egen skuld blir borgensåtagandet en proprieborgen. En proprieborgen innebär ett det uppstår ett primärt och solidariskt ansvar. Mattias och David kan då bli skyldiga att betala uppemot hela beloppet alldeles oavsett om Filippa kan betala själv eller inte. (10 kap. 9 § HB).Har Mattias och David fått betala har de alltid rätt att kräva Filippa på betalning i efterhand.Flera personer går i borgenNär Mattias och David går i borgen för samma skuld uppkommer ett primärt solidariskt ansvar mellan dem om det inte står att något annat ska gälla i avtalet. Det innebär att Mattias eller David ensam kan bli skyldig att betala uppemot hela det belopp som de svarar för gemensamt. Om Mattias eller David har fått betala mer än hälften av det belopp de svarar för gemensamt har personen som betalt mer rätt att vända sig mot den andra och kräva att få så pass mycket betalt att de sammanlagt har stått för halva betalningen vardera. (10 kap. 11 § HB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?

2020-09-14 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har stora skulder hos KF, och har löneutmätning. Om jag och min man skiljer oss, kan jag då ta över skulder från honom som står i hans namn men som blev tagna för att hjälpa mig. Jag vill att han ska lida så lite skada som möjligt av min situation.Mvh skuldsatt.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att förklara vad som krävs för att kunna skriva över en skuld på någon annan samt vad ni kan göra om skulden inte kan skrivas över på dig.Den som tagit skulden ansvarar för skuldenHuvudregeln är att den som tagit på sig en skuld i sitt namn ansvarar för skulden (1 § skuldebrevslagen). Eftersom din man tagit skulden i sitt namn är det han som är ansvarig för att betala skulden. För att skriva över skulden krävs ett gäldenärsbyte med borgenärens samtyckeFör att skriva över skulderna på dig krävs ett gäldenärsbyte. För att göra ett gäldenärsbyte krävs alltid borgenärens samtycke till bytet. Gäldenären är den som ansvarar för skulden och borgenären är den som betalning av skulden ska ske hos. I din situation är det din man som är gäldenär och den som din man lånat av är borgenär. Det krävs alltså att borgenären samtycker till att du blir gäldenär istället för din man. Om din man tagit på sig flera skulder krävs det att ni kontaktar varje enskild borgenär för att be om att få varje skuld överskriven.Anledningen till att borgenärens samtycke krävsAnledningen till att borgenärens samtycke krävs är att borgenären vid kreditgivningen bedömt kreditrisken utifrån sin mans ekonomiska förhållanden. Med kreditrisk menas risken att din man inte skulle kunna betala tillbaka skulderna. Om skulden skrivs över på dig så uppstår en annan kreditrisk utifrån dina ekonomiska förhållanden. Eftersom du skriver att du redan har flera skulder och löneutmätning kan det vara svårt att få borgenären att acceptera att skulden skrivs över på dig. Detta beror på att borgenären vill ha trygghet och veta att denne kan få betalt för skulden.Vad kan ni göra om ni inte får borgenärens samtycke till överskrivningen?Om ni inte får tillåtelse att skriva över skulden på dig, kan du och din man göra en egen uppgörelse om avbetalning mellan er. Detta kan ni göra genom att avtala om att du övertar betalningsplikten för skulden och betalar fakturorna eller att ni upprättar ett skuldebrev mellan er. På skuldebrevet antecknar ni summan som du är skyldig och en betalningsplan på hur du ska betala av skulden till din man. Vill ni ha hjälp att upprätta ett skuldebrev kan ni kontakta Lawlines jurister.Notera att en överenskommelse mellan er makar om att du ska betala av skulden, inte är giltig mot borgenären. Det innebär att i de fall du inte kan betala så är det fortfarande din man som krävs på pengar av borgenären.SammanfattningFör att skriva över skulderna på dig krävs borgenärens samtycke. Det kan vara svårt att få borgenärens samtycke till en överskrivning eftersom du nämner att du redan har en del skulder och löneutmätning. I det fall borgenären skulle neka till en överskrivning kan ni avtala om en uppgörelse om avbetalning mellan er två makar privat.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag

2020-09-05 i Skuld
FRÅGA |hej. Har idag fått ett brev från socialkontoret som vi var/är uppdragstagare till att vi har fått för mycket i lön i några månader tillbaka. detta hade vi inte vetskap om och ska den 15 sep. på möte för att prata om det och betala tillbaka allt. Då vi inte visste om detta och att det tydligen står på min man och han har inte haft uppdrag från dom på över ett år så vet vi inte vad vi ska göra. tacksam för svar
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Hur jag tolkar din fråga och regleringenSom jag förstår dig har socialkontoret betalat ut ett för högt arvode till dig och din man. Den överskjutande summan är alltså en misstagsbetalning och du vill veta om ni är skyldiga att återbetala den överskjutande summan. Frågeställningen knyter an till principen om condictio indebiti och de inom svensk rätt erkända undantagen från denna princip. Principen innebär i korta ordalag att misstagsbetalningar ska återbetalas av betalningsmottagaren. Principen motiveras bl.a. av att betalningsmottagaren inte ska kunna göra en obehörig vinst.Från denna princip, och huvudregel, finns det undantag som svenska domstolar använder sig av. Om det finns skäl att tillämpa undantaget innebär det att betalningsmottagaren får behålla de av misstag utbetalda pengarna. Undantaget motiveras av att en person som mottar en misstagsbetalning under vissa förutsättningar kan ha svårt att återbetala det felaktigt utbetalda beloppet. Det kan t.ex. vara så att pengarna redan har spenderats utan att betalningsmottagaren insåg att det rörde sig om en felaktig utbetalning. Om följande kriterier är uppfyllda behöver pengarna därför inte återbetalas:Den som har mottagit en misstagsbetalning får behålla pengarna om han eller hon1. var i god tro om att utbetalningen var korrekt, samt 2. har förbrukat pengarna, eller 3. på annat sätt inrättat sig efter utbetalningen.Undantaget är alltså tillämpligt om första punkten är uppfylld tillsammans med andra eller tredje punkten.Är ni skyldiga att återbetala pengarna?Eftersom din fråga inte är särskilt detaljrik blir det svårt för mig att göra en korrekt bedömning. Däremot kan jag redogöra för vilka typer av omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen. Första kriterietAtt ni ska vara i god tro för att få behålla pengarna innebär att ni ska haft en befogad uppfattning om att utbetalningen var korrekt. Hade ni inte avtalat om en fast ersättning från början, utan var osäker på hur stor den skulle vara vid slutfört arbete är det rimligt om ni inte insåg att utbetalningen var för hög. Har det gått lång tid sedan utbetalningen gjordes och var socialkontoret sen med sitt återkrav har ni inte heller haft anledning att ana oråd. Om utbetalningen däremot gjordes nyligen, var anmärkningsvärt hög och ni därutöver snabbt upplystes om felaktigheten talar det emot att ni var i god tro om betalningens riktighet.Andra kriterietOm första kriteriet är uppfyllt, d.v.s. om ni var i god tro, och därutöver har spenderat de felaktigt utbetalda pengarna har ni ingen skyldighet att återbetala den överskjutande summan. Detta är särskilt fallet om lång tid har förflutit sedan utbetalningen. Tredje kriterietOm första kriteriet är uppfyllt, men ni inte har spenderat pengarna, kan ni trots det få behålla pengarna om ni på annat sätt inrättat er efter utbetalningen. Om denna misstagsbetalning försatte er i ett bättre ekonomiskt läge än vanligt utan att det gav er anledning att ana oråd, och ni med anledning av det t.ex. köpte en ny soffa på avbetalning, kan ni sägas ha inrättat er efter utbetalningen.SammanfattningEn förutsättning för att behålla pengarna är att ni inte har haft anledning att misstänka att utbetalningen var felaktig. När ni gör denna bedömning utifrån vad som står under "Första kriteriet"ska ni försöka att utgå från vad en genomsnittlig person hade förstått utifrån er situation. Skulle omständigheterna, sett utifrån, ge en genomsnittlig person anledning att bli misstänksam? Om utbetalningen var anmärkningsvärt hög kanske det har funnits anledning till misstanke. Kommer ni fram till att ni inte har haft anledning att ana oråd behöver ni inte återbetala pengarna om de redan är spenderade, eller om ni har inrättat er efter ert ekonomiska läge.Om du vill läsa hur domstolen brukar göra denna bedömning rekommenderar jag dig att läsa någon av följande rättsfall: NJA 2015 s. 1072 eller NJA 2016 s. 799.Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan man överlåta skulder?

2020-09-01 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min pappa har använt mitt namn för att beställa grejer, abonnemang osv sedan jag fyllde 18 år (är 23 nu) vi har haft många bråk fram och tillbaka om detta och jag vet att han inte har möjlighet att betala av allt direkt och det kommer ta honom många år. Så nu har jag skulder på över 100.000kr på flera olika inkassobolag som även är påväg till kronofogden/vissa redan där . Jag har inte velat anmäla detta då jag är rädd att han kan hamna i fängelse då han tidigare har varit dömd för liknande grejer. Han har ensam vårdnad om mina småsyskon så detta går då mest ut över dem. Så frågan är går det på något sätt att föra över skulderna i hans namn utan anmälan om han går med på detta frivillig?
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till en början beklagar jag den sits du har hamnat i.Skulder kan överlåtas, men för att det ska kunna ske krävs det att din pappa går med på det och framförallt att borgenärerna, det vill säga fordringsägarna, godkänner bytet. Utgångspunkten vid gäldenärsbyten är alltså att byten inte tillåts utan borgenärens samtycke. Samtyckesregeln kan sägas följa av 1 § skuldebrevslagen samt den avtalsrättsliga principen om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det är inte vanligt att borgenärerna går med på en överlåtelse om förvärvaren, i detta fall din pappa, har sämre ekonomi än dig, men det är något du/ni får kolla med varje borgenär för varje fordring om. Det du kan göra om gäldenärsbyten inte går igenom är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kan nämligen hjälpa privatpersoner att fastställa skulder gentemot varandra och hjälpa till att driva in skulden. På detta sätt skulle du alltså kunna få pengar av din pappa för att kunna betala av skulderna som står på dig. Ansökan om betalningsföreläggande gör du här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html . Hoppas du är nöjd med svaret och att det löser sig på något bra sätt!Vänligen,