Att gå i borgen och ta över kontraktet

2018-11-11 i Skuld
FRÅGA |Läste någonstans att om jag haft borgen i 2 år och fullgjort mina betalningar i nu 3 år blir då kontraktet mitt?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har varit borgensman åt någon.Att gå i borgen för någonEtt borgensåtagande, det som i dagligt tal kallas för att "gå i borgen för någon", är när man tar ansvar över en persons förpliktelser. Antingen att man svarar som för egen skuld eller att man tar över skulden när det är visat att den som har skulden (gäldenären) inte kan betala den. Att svara som för egen skuld betyder att borgensmannen kan bli tvungen att fullfölja förpliktelserna, exempelvis betala tillbaka ett lån till banken, som om hen själv hade lånat pengarna. Banken behöver således inte först gå till gäldenären, utan kan direkt vända sig till borgensmannen. Denna form av borgen är den vanligaste.Vad gäller i ditt fallDet finns ingen generell regel som säger att borgensmannen får ta över kontraktet om hen fullföljer ett antal betalningar. I andra ord, om du är en borgensman blir inte kontraktet ditt, även om du har skött betalningarna. Däremot har du rätt att kräva gäldenären på det du har betalat.

Skuld på en person utan känd adress

2018-10-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har lämnat in en skuld till Kronofogden, men personen håller sig undan och betalar inte tillbaka. Kan jag höra med personens barn (vuxen) om hens senaste adress och var hen jobbar? Och även berätta om skulden som hen har till mig? Eller räknas detta som ärekränkning eller förtal? Vad får jag berätta? Gör jag mig skyldig till något brott genom att kontakta hens barn och berätta om skulden? Vilka möjligheter har jag att få tillbaka mina pengar då jag inte vet varken adress eller arbetsplats?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anser att någon har en skuld till dig och inte betalar tillbaka den så gör du rätt i att söka hjälp hos Kronofogden. Kronofogdens uppdrag är att se till att den som har rätt att få betalt av någon ska få det. Du kan höra av dig till personens barn och berätta om skulden och ställa dessa frågor. Det räknas inte som ärekränkning eller förtal och är därmed inte brottsligt.I början av din fråga så skriver du att du har lämnat in en skuld till Kronofogden. Jag är dock osäker på om du verkligen har gjort det eftersom man då behöver svarandes adressuppgifter. Om du vet vad personen heter så skulle du kunna ta reda på vad hens adress är via en söktjänst som till exempel Eniro. När du har fått tag på personens adress, kan du fylla i ansökningsblanketterna hos Kronofogden och skicka in dem.Vänligen,

Betala eller leverera vara först?

2018-10-28 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har sålt en väska, som köparen innan köp sett bild på. och som jag har fått betalt för och skickat. Nu har köparen fått väskan, hon undrade om den var äkta. Vilket den är och jag har även visat mitt bekräftelsemejl på väskan. Jag erbjuder mig att jag kan ändå för att vara sjysst ta tillbaka väskan om köparen själv betalar frakten för returen, skickar tillbaka väskan till mig först, och jag får kontrollera väskan därefter betalar jag tillbaka pengarna. Köparen är ändå inte nöjd och skriver till slut att väskan inte motsvarade hennes förväntningar. Vi är inte överens, då köparen vill ha pengarna innan hon ska returnera varan till mig. Vad gäller här? Jag har sökt mig runt men hittar inte ett tydligt svar.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du har upptäckt så finns det faktiskt ingen lag eller några regler som reglerar denna typ av situation. Vad som gäller är istället att det råder avtalsfrihet. Detta innebär att du och köparen tillsammans får komma överens om en lösning. Jag har full förståelse för att det lätt uppstår tillitsproblem i dessa typer av situationer och det lättaste är därför om man kan lösa det på plats. Ibland är det dock inte möjligt och köparen och säljaren blir då tvungna att komma överens om en lösning som kräver varandras tillit. Mitt tips är dock att du sparar all typ av elektronisk kommunikation som kan styrka vad som avtalats. Skulle det sedan bli några konstigheter och köparen inte skulle uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet så har du åtminstone bevis på vad som avtalats. Vad du även kan göra är att be om någon slags bekräftelse på att paketet skickats iväg. Detta fungerar som ett bra bevis på om köparen uppfyllt sina förpliktelser enligt avtalet eller inte.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars får du gärna höra av dig igen!Mvh,

Hur driver jag in en skuld från en privatperson?

2018-10-24 i Skuld
FRÅGA |Hej.Jag har sålt en mobil till en person för 4000kr på avbetalning som han skulle betala på 2 månader. Han hjälpte mig att laga min bil senare så då bestämde vi att dra av 1000kr från skulden på mobilen. Det har gått 8 månader och jag har inte fått pengar.Idag så tog jag upp det med han igen då säger han att jag är skyldig han pengar eftersom det han fixade på min bil skulle kosta en förmögenhet på en riktig bilverkstad. Jag har sms konversationer på allt detta. Vad kan jag göra?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon är skyldig en pengar men vägrar att betala kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp. Det du kan göra nu är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. När Kronofogden fått in din ansökan skickas ett brev (ett föreläggande) till personen (svarande) som du vill kräva betalt från. Brevet innehåller ett delgivningskvitto som svarande ska skriva på och skicka tillbaka till Kronofogden eftersom det utgör ett bevis på att brevet kommit fram.Personen som fått brevet kan agera på tre olika sätt:Personen betalar hela skulden till dig. Skulle du få betalt för hela skulden måste du snabbt och skriftligen ta tillbaka din ansökan. Blir en del av skulden betalt ska du meddela Kronofogden även det.Personen invänder mot/bestrider skulden. Du får då en möjlighet att välja om du vill att ärendet ska fortsätta att handläggas av domstol. I det fall du väljer att ärendet ska handläggas av domstol måste du betala en avgift på 600 kr eller 2500 kr. Vilken av avgifterna som gäller beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas hos domstolen.Personen svarar inte. Om detta händer meddelar Kronofogden ett utslag som innebär att svaranden måste betala det belopp som du har begärt. Även i det här skedet kan svaranden invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och handläggs där om du betalar avgiften. Om du får ett utslag om betalningsföreläggande börjar Kronofogden automatiskt att arbeta med att verkställa utslaget, det vill säga driva in skulden. I annat fall kan du ansöka om verkställighet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Du måste bevisa att skulden föreligger

2018-11-11 i Skuld
FRÅGA |Min brorson är skyldig mig 10.000 spänn.Han har betalt 1.250 kr. Betalningsföreläggande gäller inte, vad jag förstår, då jag inte har något bindande papper .Skulden är gammal, från 2012.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att skulden är från 2012 spelar ingen roll ifall du fortsätter påminna din brorson om att han är skyldig dig pengarna, eller ifall han betalar av delar av beloppet. För att din rätt att kräva in skulden ska försvinna måste det gå 10 år mellan gångerna du påminner om skulden eller han betalar av en del av den.Att du inte har något bindande papper på skulden är inte en anledning att ett betalningsföreläggande inte gäller. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande ändå. Ifall din brorson motsätter sig att han är skyldig dig pengarna kan det dock bli problematiskt att du inte har ett papper på skulden eftersom du då får svårt att bevisa att han är skyldig dig pengarna. Om du hävdar att han är skyldig dig pengar måste du kunna bevisa det ifall han säger emot.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Solidarisk skuld & regressfordran

2018-10-29 i Skuld
FRÅGA |Hej.Jag har en solidarisk skuld tillsammans med en före detta affärspartner. Jag förstår innebörden av solidarisk skuld. Men....Jag har sett ett kontrakt mellan honom och långivaren där i korta drag min partner frias från betalning. Frågan är alltså: kan ena parten frias från betalningsansvar i en solidarisk skuld utan att det påverkar andra parten? Alltså kan hela skulden helt plötsligt bli min när dom skrivit att avtal vid sidan om?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En solidarisk skuld innebär att du och din f.d. affärspartner tillsammans är skyldiga långivaren pengar. Långivaren kan välja vem av er som ska betala. Om långivaren vänder sig till dig och kräver att du betalar hela skulden, så är du skyldig att göra det. Om du blir krävd på betalning för hela beloppet och betalar till långivaren, kan du vända dig med ett betalningskrav mot din f.d. affärspartner. Det kallas en regressfordran. En regressfordran kan inte långivaren och din f.d. arbetspartner avtala bort. Det är ju ett rättsförhållande (avtal) mellan dig och din f.d. affärspartner. Den enda ''makten'' långivaren besitter är att denne kan välja vem av er som ska betala hela skulden. Hur ni sedan löser era rättsförhållanden angår inte långivaren. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Hur kan jag få hjälp med att driva in min skuld?

2018-10-28 i Skuld
FRÅGA |Hejsan Lawline. Har en undran. Jag köpte en biljett på facebook för 3100kr utav en person. Betalade via swish. Men efter nån dag så swischa hon tillbaka beloppet med anledning utav hon inte hade råd med skicka rekomenderat då jag sa det betalar jag och skickade tillbaka pengarna igen. Trodde hon var ärlig då. Men sedan fick jag inte biljetten när det närmade sig konserten. Hon säger då att hon inte har pengar att skicka biljetten så vill jag ska låna henne pengar. Jag säger att jag har redan fullföljt min del och kan ej betala mer utan vill ha min vara. Har polisanmält detta. Har allt sparat våra konversationer via messenger och sms. Förundersöknngen är nedlagd utav polisen. Men jag vill inte låta detta falla bort. Någon sa jag kan lämna över ärendet på ett inkassoföretag? Har inte pratat med försäkringsbolaget ännu. Vad tycker ni man ska gå till väga?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad du kan göra är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hur detta går till kan du läsa mer om genom att klicka här. Ansökningsavgiften är 300kr, men denna summa får du tillbaka om din ansökan skulle gå igenom. Det är bra att du har sparat alla konversationer via messenger och sms, dessa bifogar du som bevis till din ansökan. Kronofogden får sedan att ta ställning till huruvida det kan anses finnas en skuld mellan dig och kvinnan. Om du har uppfyllt dina åtaganden enligt avtalet har även hon en skyldighet att uppfylla sina.Om en skuld skulle konstateras finnas hjälper kronofogdemyndigheten dig med att driva in skulden och du skulle då återfå dina pengar.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Jag swished till fel person, vad kan jag göra?

2018-10-23 i Skuld
FRÅGA |Hej,Förra helgen råkade jag av misstag skicka en Swish-betalning till fel mobiltelefonnummer. Jag hittade två varor på Blocket, varav jag enbart tänkt köpa den ena. Så jag åkte iväg till personen och betalade den första varan via Swish. Efter lite funderande ville jag även köpa den andra varan av säljaren så jag knappade in telefonnumret och Swishade betalningen för den andra varan (2700kr). Bara det att jag hade råkat vända på två siffror så att betalningen gick till fel mottagare. Ska tillägga att jag visade numret för säljaren innan jag swishade, men säljaren måste kollat för snabbt eftersom "hen" också missade att jag vänt på två siffor. Snabb som jag var så godkände jag Swish-betalningen och när pengarna var skickade insåg jag att de hamnat fel. Jag försökte ringa personen som pengarna gick till, men mobilen var frånkopplad. Jag kollade upp den felaktiga mottagaren på Eniro och där fanns inget tele.nummer, bara en adress i Borås. Jag hittade sen personen på Facebook och försökte kontakta honom där, samt hans släktingar. Jag har ej fått tag i personen som fick min felaktiga betalning, men en släkting svarade "Tyvärr kan jag inte hjälpa dig, men testa att ring runt bland behandlingshem kring X". Jag skickade även ett brev till den felaktiga mottagaren och jag kontaktade min bank som även de har skickat ett återbetalningskrav till personen i X. Jag har än så länge varken fått några pengar tillbaka eller fått kontakt. Vad göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte förekommit brott i detta fall (du har inte lurats till att föra över pengarna och bedrägeri föreligger alltså inte), är de möjligheter du har för att få tillbaka pengarna att kontakta Kronofogdemyndigheten eller väcka en civilrättslig talan i tingsrätten.Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte har mottagit några pengar), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol.I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att du skickat pengarna till fel person). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.Alternativt, som nämnts ovan, kan du väcka talan. En sådan process är dock kostsam, varför du bör vända dig till ditt försäkringsbolag för att undersöka om din hemförsäkring innehar rättsskydd.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!