Vad kan man göra för att få åter ett lån?

2019-01-12 i Skuld
FRÅGA |Hej. En som är skyldig mig 2500 kr han betalar inte åter. Hur gör jag?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Ett alternativ för att få dina pengar åter är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Detta kan enbart göras om skulden avser pengar och att sista datum för betalning har passerat, lagen om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Det framgår inte om ni avtalat om sista betalningsdag, men har ni gjort det och detta datum har passerats kan du ansöka om betalningsföreläggande. Har ni inte avtalat om sista betalningsdag ska personen betala när du krävt honom, han har dock rätt till ett visst rådrum. Beroende på vad ni avtalat eller om du krävt personen på betalning kan det alltså finnas möjlighet för dig att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida. Om personen bestrider skulden kommer dock kronofogden inte driva ärendet vidare. Du har då istället möjlighet att driva tvisten i domstol. I det fall du tar tvisten till domstol kommer du behöva bevisa skulden. Har ni skrivit ett skuldebrev är detta ett starkt bevis. Det blir svårare att vinna i domstol om skriftligt bevis på skulden saknas. Tänk på att det kan vara kostsamt att driva tvisten i domstol, speciellt om du förlorar målet.Eftersom personen inte vill betala av sin skuld till dig finns det således två möjligheter att få pengarna tillbaka, du kan vända dig till kronofogden och få ett betalningsföreläggande alternativt driva tvisten i domstol. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad kan hända om jag går i borgen för min mamma?

2018-12-29 i Skuld
FRÅGA |Hej jag fyller snart 18 och jobbar redan nu. Min mamma ska köpa en bil nästa sommar som kostar ungefär 500 000 kr, hon har en anmärkning så hon vill att jag ska gå i borgen för henne och hon har liksom ingen annan. Jag är själv rädd vad som kommer hända om jag inte kan betala hela kostnaden. Vad händer om hon inte kan betala och jag själv inte kan det heller? Kommer jag få anmärkning också?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer först att redogöra för vad gå i borgen innebär och sedan ge dig råd kring hur du borde göra i detta fall. BorgenAtt gå i borgen innebär att du lovar att betala långivaren pengar om din mamma inte kan betala tillbaka lånet inkl ränta och övriga kostnader. Du blir då en så kallad borgensman och det är ett stort ansvar som ska tas på allvar. Det finns olika typer av borgen: proprieborgen enkel borgen generell borgen ProprieborgenProprieborgen innebär att du har gått i borgen "såsom för egen skuld". Långivaren kan då kräva dig på pengar så fort din mamma har missat en avbetalning. Detta är den vanligaste typen av borgensåtagande. Enkel borgen Enkel borgen betyder istället att du blir betalningsskyldig först när långivaren gjort klart att din mamma inte har tillräckligt med pengar för att kunna betala tillbaka lånet. Generell borgenEn generell borgen innebär att du tar ansvar för alla din mammas skulder, både nu och i framtiden. Denna ska bara användas om du som borgensman har en god och kontinuerlig insyn i din mammas ekonomiska ställning. Det troligaste är att du skulle gå i proprieborgen i det fall att du blir borgensman för din mamma. RådAtt gå i borgen för någon är ett stort ansvar och ska tas på allvar. Går du i borgen för din mamma och varken hon eller du kan betala tillbaka lånet får du också en betalningsanmärkning. En anmärkning kan påverka din framtid mycket negativt. Exempelvis kan det bli svårt för dig att få hyreskontrakt och att ta egna lån för att köpa en bostad etc. Jag rekommenderar därför starkt att du inte går i borgen för din mamma om du är det minsta tveksam över din förmåga att betala tillbaka lånet om så skulle krävas. Finns det ingen annan som är villig att gå i borgen för din mamma, får hon försöka ge en annan slags säkerhet för lånet eller helt enkelt avstå från att köpa bilen. Du har ingen skyldighet att gå i borgen för henne och du ska inte heller göra det om du inte har tillräckligt med pengar för att täcka hela lånet utan att själv bli av med alla dina besparingar. Hoppas du har fått svar på dina frågor och att du har fått bättre koll på vilka konsekvenser som gå i borgen kan innebära. Vill du ha ytterligare hjälp och stöd kring detta är du varmt välkommen att kontakta en av våra jurister på Lawline juristbyrå, de hjälper dig mer än gärna. Du kan boka tid här. Med vänliga hälsningar,

Är min dotter tvungen att betala sin sambos skulder?

2018-12-29 i Skuld
FRÅGA |Min dotter är sambo med en kille som nu sitter häktad, han kan få ett långt fängelsestraff. Han har begärt ut en slutfaktura på en telefon han har, på 8000kr, måste hon betala den. Sen har hon hjälpt honom med ett ihopbakslån på tidigare skulder han haft, o hon står som medlåntagare på det. Är hon tvungen att betala hela den skulden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga är slutfakturan avseende en telefon endast din dotters sambos. Om det bara är han som står på fakturan är det han som är betalningsskyldig. Står de däremot båda på fakturan är ansvaret solidariskt varför hon måste betala den och sedan får kräva sin sambo på hans halva av den.Då din dotter står som låntagare gemensamt med sin sambo på lånet svarar de som huvudregel solidariskt för skulden (2 § första stycket Skuldebrevslagen). Bestämmelsen innebär att banken kan kräva betalning för hela lånet av vilken som helst av låntagarna. Kan inte din dotters sambo betala skulden kommer banken att vända sig till henne istället. Om hon betalar skulden har hon däremot en regressrätt mot sin sambo (2 § andra stycket Skuldebrevslagen). Regressrätten innebär att din dotter kan driva in skulden civilrättsligt, antingen genom att kräva sin sambo på dennes andel av skulden, ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten eller stämma honom i domstol.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Lån mellan privatpersoner utan skuldbrev.

2018-12-23 i Skuld
FRÅGA |Lån mellan privatpersoner utan skuldebrev. Enbart ord mot ord samt kontoutdrag finns.
Galina Krasteva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte några uttryckliga regler för lån mellan privatpersoner. Istället utgår rättsväsendet från allmänna principer. Utgångspunkten är att avtalsfrihet alltid gäller och ett ingånget avtal ska hållas. En avgörande fråga är om privatpersonerna har ingått ett låneavtal eller om det handlar om en gåva. Förutsatt att de två parterna inte har skrivit något avtal, skuldebrev eller liknande angående de utlånade pengarna, är det svårt att bevisa att det handlar om lån. Även om man, med hjälp av ett kontoutdrag, kan bevisa att pengar gått från ett konto till ett annat konto, måste man även styrka att det var fråga om ett lån och inte en gåva. Man behöver inte ha ett skuldebrev för att kunna kräva tillbaka pengarna från den andra personen. Avtal kan också slutas genom att den ena parten muntligen godtar pengarna eller genom att denne faktiskt tar emot dem. Det finns två olika alternativ för dig (om det kan antas att du är den ena parten) att kunna kräva ut pengarna från den andra parten, om han eller hon inte frivilligt betalar tillbaka pengarna till dig.Det ena alternativet är att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (KFM) enligt 2 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter förkortad BfL). Observera dock att ditt betalningskrav först måste ha förfallit till betalning. Ansökan skickas till KFM med begäran om att den andra personen ska betala tillbaka pengarna som du har lånat ut honom/henne. Efter att KFM har granskat ansökan kommer myndigheten att låta den andra personen säga om han eller hon bestrider ditt krav eller inte (25 § BfL). Om den andra parten inte bestrider din ansökan i tid kommer KFM att meddela ett utslag. Det innebär att KFM fastställer att du har ett krav på den andra personen (42 § BfL). Därefter kommer KFM att verkställa utslaget i enlighet med 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken.Om den andra parten bestrider din ansökan så blir det inget utslag. Istället finns en möjlighet att begära att din ansökan lämnas över till tingsrätten (33§ BfL). Om du inte begär att KFM skickar ärendet till tingsrätten i tid så kommer KFM att avskriva din ansökan (37§ BfL). Det innebär inte att du har förlorat ditt krav. Du kan ansöka på nytt om du vill. Om den andra parten bestrider din ansökan måste du hitta ett annat alternativ. Det andra alternativet är att du väcker talan vid den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten var folkbokförd den 1 november föregående år. Det gör du genom att ansöka om stämning enligt 42 kap. 1 § rättegångsbalken. Om domstolen dömer till din fördel och den andra parten inte överklagar domen så kan du ta den och ansöka att KFM utmäter hans eller hennes egendom, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken.Det största problemet i det här fallet är att bevisa att du har lånat ut pengar till den andra parten. Det är nämligen i princip du som i en domstolsprocess måste bevisa att du har ett krav. I Sverige råder fri bevisföring, vilket i princip innebär att du kan ta in allt som är relevant för att bevisa att du har lånat ut pengar till den andra parten. Exempel på bevis kan vara kontoutdrag och din egna redogörelse som part. Det viktiga här är att övertyga domstolen om att din uppfattning är rätt.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fly utomlands vid skuldsättning

2019-01-05 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag har idag privatlån och smslån uppåt 600,000 Kr.Jag har som avsikt att lämna Sverige och starta ett liv i Södra Spanien eller Australien.Min fråga idag är egentligen om vilka konsekvenser jag kan få om jag struntar i återbetalningar av lånen.Dels vad kronofogden kan göra då jag inte har något alls i Sverige eller utomlands heller för den delen, men om jag ska skulle ha det utomlands i framtiden.Kan jag resa till och från Sverige utan problem för att besöka vänner och familj?Jag vet inte hur jag bäst ska ställa frågan men jag vill mest veta vad konsekvenserna kan vara om jag struntar i att betala tillbaka och bosätter mig utomlands.MvhE
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med dina skulder om du flyttar utomlands?Att man flyttar utomlands medför inte att ens skulder per automatik försvinner. Det som försvinner är borgenärernas förmåga att indriva dem, eftersom svenska Kronofogden enbart kan utmäta de tillgångar som du har i Sverige, och inte utomlands. Dina borgenärer (de företag/personer som du är skyldig pengar) har dock möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulderna trots att du bosatt dig utomlands. Är du skyldig mindre belopp till vissa av borgenärerna kanske de inte tycker att det är värt att försöka söka upp de för de små beloppen, men det finns en risk att detta sker. Du kan läsa mer om internationella skulder här. Vidare finns även enligt svensk lag brottet oredlighet mot borgenär (brottsbalken 11 kap. 1 §), vilket du kan göra dig skyldig till genom att ta med de tillgångar du äger och fly utomlands, när du är skyldig andra borgenärer pengar. Kommer du kunna komma tillbaka till Sverige och hälsa på vänner och familj?Kronofogden utmäter alltså bara sådana tillgångar som du har när du är bosatt i Sverige. Eftersom du endast planerar kortare vistelser för att hälsa på vänner och familj, som inte leder till att du bosätter dig eller skaffar tillgångar i landet, borde sådana resor till Sverige inte spela någon roll avseende din skuldsituation. Att vara skuldsatt är inget brott, och det är inte så att polisen exempelvis kan plocka upp dig på flygplatsen bara för att du är skuldsatt. SkuldsaneringEtt sätt att bli av med sina höga skulder är att söka skuldsanering. Regler om detta finns i Skuldsaneringslagen (SKUL). En ansökan om skuldsanering görs till Kronofogden, och du kan läsa mer om skuldsanering här. En skuldsanering innebär att den skuldsatte helt befrias från sin skyldighet att betala av skulderna (1 § SKUL). Skuldsanering finns för att ge högt skuldsatta personer en möjlighet att leva ett normalt liv. En förutsättning för att ansökan ska gå igenom är att man har en bestående oförmåga att betala skulderna (7 § SKUL). Det är Kronofogden som gör prövningen om det är skäligt att godkänna en skuldsanering (9 § SKUL). I bedömningen ser de till din ålder (ju yngre du är desto fler år har du kvar att jobba och därmed större möjlighet att betala av skulderna), under vilka omständigheter skulden tillkom, om du har gjort allt du kan för att betala av skulderna m.m. Om Kronofogden beviljar skuldsaneringsansökan inleds en femårig period där en avbetalningsplan upprättas, och under denna tidsperioden förväntas den skuldsatte leva på existensminimum (29 och 34 §§ SKUL). Mitt råd Det är mycket möjligt att du redan har ansökt om skuldsanering med inte fått det godkänt, och därmed har du beslutat för att lämna landet och bosätta dig utomlands. Har du däremot inte ansökt om skuldsanering, så är min främsta rekommendation att du gör det. Då jag inte vet alla detaljer är det svårt för mig att bedöma hur stor chans du har att få en skuldsanering godkänd, men det är alltid värt ett försök. Om du ändå bestämmer dig för att flytta utomlands, tänk på att det fortfarande finns en väldigt stor risk för att borgenärerna kommer vilja få sina skulder indrivna. Det finns goda möjligheter för dem att söka upp dig trots att du befinner dig utomlands, och tänk på att det dessutom kan vara brottsligt att fly undan sina skulder. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Önskar en fortsatt trevlig helg.Vänliga hälsningar,

Vad händer om man inte kan betala tillbaka sitt banklån?

2018-12-29 i Skuld
FRÅGA |Hej jag undrar om man har tagit lån från 5-6 olika banker på totalt 3-3,5 miljoner kr och inte betalar tillbaks, vad blir man dömd för? Straff skala? Fängelse ? Antal år? Och hur blir det om man har flytt landet, vad händer då? Kan de begära en att bli utlämnad? Kan man bli polisanmälld och få fängelse ?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kan man hamna i fängelse om man inte betalar tillbaka sitt banklån?Först och främst vill jag påpeka att det inte finns något brott som du för dig skyldig till när du inte lyckas betala tillbaka ett lån. Ibland går saker och ting inte riktigt som man planerat och man lyckas inte betala tillbaka skulden. Du är varken den första eller den sista som inte lyckas betala tillbaka sitt lån. Därför behöver du inte vara rädd för att hamna i fängelse eller att någon begär dig utlämnad. Vad gäller om du flyr landet kommer betalningskraven fortfarande finnas kvar. Kraven försvinner inte bara för att du väljer att fly landet.Betalningsanmärkning hos KronofogdemyndighetenDet som sker när du inte betalar tillbaka i tid är att du först får påminnelser om att betalningen är sen. Betalar man inte vid det stadiet skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Hos Kronofogden kan bankerna ansöka om en utmätning. Det innebär att Kronofogden kan ta dina egendomar för att sälja det. Så att man kan betala av en del eller hela din skuld. 4 kap. UtsökningsbalkenEn konsekvens av detta kommer bli att du får en betalningsanmärkning. Det kommer vara svårt för dig att ta nya lån samt köpa saker på kredit. Anmärkningen hos Kronofogden finns kvar i 3 år för privatpersoner och 5 år för företag. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdens hemsida, den hittar du HÄR. Allmänna tipsJag rekommenderar dig att kontakta bankerna du är skyldig pengar och förklara läget för dem. Deras mål är att få tillbaka pengarna du lånat, även om det tar längre tid en planerat. Försök sätta upp en betalningsplan som passar er båda, det brukar gå att förhandla med banker ibland.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Straff för att inte betala sina skulder?

2018-12-27 i Skuld
FRÅGA |Hej jag undrar om man har tagit lån från 5-6 olika banker på totalt 3-3,5 miljoner kr och inte betalar tillbaks, vad blir man dömd för? Straff skala? Fängelse ? Antal år? Och hur blir det om man har flytt landet, vad händer då?Mvh Jörgen
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget brott som du gör dig skyldig till genom att inte betala tillbaka ett lån. Däremot kan borgenären som du är skyldig pengar till att ansöka om utmätning hos kronofogden vilket kan leda till att de tar din egendom för att betala skulderna (4 kap. utsökningsbalken). En annan konsekvens är att du kommer få svårt att ta nya lån eftersom du kommer att få betalningsanmärkningar av att inte betala dina lån (läs mer om betalningsanmärkningar här). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Solidarisk betalningsskyldighet

2018-12-23 i Skuld
FRÅGA |Antag ett brustet samboförhållande utan samboavtal. Gemensamt har man tagit ett personlån i bank på 400 tkr. Om ena parten, efter brytningen, konsekvent vägrar att betala sin del av räntor och amorteringar för att (tydligt uttalat i sms) "ge Dig problem med kronofogde och bank", och banken vägrar att dela upp lånet; vad kan göras? Finns det verkligen inte några legala vägar att tvinga fram en delning eller kan ena parten ex vis lösa lånet och begära handräckning från kronofogden för att få igen andra hälften, från tidigare sambon? Hälsningar 'en pappa'
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Vid skuldförbindelser med banker så brukar väldigt utförliga avtal undertecknas som jag inte har tillgång åt. Därför kan jag endast svara på din fråga utifrån huvudreglerna från svensk rätt.Huvudregeln när flera betalningsansvariga finns för samma lån är att personerna är solidariskt betalningsansvariga, 2 § Skuldebrevslagen (1936:81). Det innebär att banken kan kräva att du ska betala hela summan, även den del som den andra personen fått. Regeln finns för att underlätta för borgenärer att få in betalningar och riktas oftast mot den part med den bättre balansen. Dock får den betalande parten en regressrätt mot parten som sluppit betala. I ditt fall har alltså banken då rätt att kräva dig om hela beloppet, men du har i sin tur en rätt att kräva din sambo på halva lånet (200 tkr + halva räntan).Som sagt är detta endast huvuddragen i svensk rätt och de kan påverkas grovt av avtalet ni undertecknat. Men för att kräva betalt för din partners hälft så är det som du skrev kronofogden som du bör rikta dig mot.Hoppas du har fått lite svar på ditt problem!MVH