Condictio indebiti vid för högt utbetald lön

2020-03-23 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag tog tjänstledigt i mitten av januari 2019 för studier och fick i januari ut en hel månadslön fast att jag bara arbetade halva månaden. Jag kontaktade då min närmsta chef och frågade om jag verkligen fått rätt lön och han menar att det var rätt lön. I Februari fick jag sedan en halv månadslön (alltså lön för det jag jobbade i januari) och då kontaktade jag min chef igen och bad han kolla så det verkligen var rätt lön då det kändes fel eftersom jag trodde jag fick månadslön för innevarande månad och inte eftersläpande. Han kontaktade mig och sa att han kollat upp det och att det var rätt lön. Jag har också sms där min chef har skrivit att jag fått rätt lön. Efter att min chef sagt att min lön varit rätt hela 3 gånger litade jag tillslut på det och började använda pengarna.Nu, drygt ett år senare, när jag är uppsagd på företaget och får min sista lönespec. står det att jag har en skuld på drygt 10.000kr som måste betalas inom 10 dagar. Har de rätt att kräva det av mig när de sagt 3 gånger att lönen var rätt vid tidpunkten de betalade ut den felaktiga lönen?
Pontus Almquist |Hej! Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga. Enligt läran om Condictio indebiti (misstagsbetalningar) är huvudregeln att den som erhåller en betalning utan rättsgrund (i ditt fall ditt anställningsavtal) ska betala tillbaka summan om hon eller han är i ond tro, det vill säga vet om eller måste ha vetat om att betalningen skett av misstag. Till detta kommer en rad omständigheter som bör tas i beaktning när man bedömer huruvida en återbetalning ska ske eller inte. För det första är din arbetsgivare i en bättre position än dig att kunna avgöra vilken lön du har, vilket talar din fördel. För det andra måste du sägas ha försatts i god tro om betalningen (du var _felaktigt_ införstådd med att de överskottspengar som tillkommit dig också tillhörde dig) genom att flertalet gånger ha ifrågasatt huruvida allt stod rätt till. För det tredje har det har det gått en avsevärd tid sedan du fått betalningen och för det fjärde har du hunnit inrätta dig efter betalningen, det vill säga spenderat pengarna. Dessa samtliga omständigheter pekar, inte minst med stöd av HD:s praxis i bland annat NJA 2015 s.1072, till din fördel och att du har rätt att innehålla betalningen. Stå på dig och betala inte, är därför mitt råd.

Skuld hos Kronofogden - kan arv utmätas?

2020-03-08 i Skuld
FRÅGA |Om jag har skuld hos kronofogden drar dom arvet då?
Isabelle Sewelén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Jag tolkar din fråga som att du vill veta om Kronofogen har rätt att utmäta arv när du för närvarande har skulder hos Kronofogden.Vilken egendom får utmätas?Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte och som är i dennes besittning och antas vara ägare till (4 kap. 2 § UB). Vidare krävs det att egendomen har ett utmätningsvärde, dvs. Kronofogden tittar på vilka tillgångar som kan antas inbringa pengar för betala skulder. Utgångspunkten är att utmätning av egendom ska medföra minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den skuldsatte. Vad som är egendom av ekonomiskt värde och kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder beslutar KFM i varje enskilt fall (4 kap. 3 § UB).Vad gäller vid arv?Arv omfattas av denna bestämmelse. Det innebär att Kronofogden har rätt att utmäta ditt arv. Undantag från denne bestämmelse är om det finns en särskild föreskrift i testamente om att arvet inte får utmätas, dvs ett så kallat överlåtelseförbud - vilket hindrar Kronofogden från att verkställa utmätning av arvet (5 kap. 5 § UB). Sammanfattningsvis har Kronofogden rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte - även arv omfattas. Undantag från huvudregeln är om arvet är skyddat genom ett överlåtelseförbud som hindrar verkställande av utmätning. Så beroende på om arvet har ett sådant förbud eller inte (vilket inte framgår av uppgifterna i din fråga), kan arvet antingen skyddas från utmätning eller bli föremål för utmätning.Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida: här. Vidare information om betalning till Kronofogden finner du här. I övrigt skulle jag råda dig kontakta Kronofogden om arvet så det kommer till deras kännedom och fråga vad som gäller i ditt fall. Kontaktuppgifter finner du här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!Vänligen,

Kan man ärva skulder?

2020-02-13 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering vad som händer med lånen som är skrivna på min man om han avlider före mig? Ärver jag eller våra gemensamma barn skulderna? Tack på förhand!
Martin Carleheden |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej. Man kan inte ärva skulder.Det ligger på dödsboet att betala tillbaka eventuella skulder. Finns det inga tillgångar i dödsboet kommer skulderna att skrivas av.Kronofogden kan i samband med en bortgång skicka ut en anmärkning om att det kvarstår skuld att betala eller en betalningsanmaning. Ett sådant meddelande är emellertid inte riktat till dig som privatperson, utan är istället riktat till dödsboet.

Vem bär betalningsansvaret vid beställd reparation av bil?

2020-01-29 i Skuld
FRÅGA |Min (sambo) har lämnat in min bil och sköter allt det där med bilar.Nu så har jag blivet stämd av bilverkstaden på grund av att min sambo vägrar betala bilverkstaden för att de har förstört bilen.Jag har ej satt min fot på bilverkstaden, har ej avtal, samt ej fått någon pris uppgift alls.Min sambo har ej fått någon fullmakt av mig eller lämnat till bilverkstaden.Är nu stämd på 30000kr och är förbannad, vad är rådet i från er?Med vänlig hälsning,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga såsom att din sambo har på eget initiativ lämnat in bilen för reparation och att han nu försöker reklamera reparationen gentemot verkstaden. Detta har i sin tur lett till att verkstaden försöker kräva dig på pengar för reparationen. Jag utgår från att betalning av reparationen skulle göras när tjänsten var färdig. Din fråga kan besvaras genom skuldebrevslagen (skrbL). Är den som äger en bil betalningsansvarig för arbete som utförs på bilen? Inledningsvis kan det konstateras att den som står som ägare på en bil inte per automatik får ett betalningsansvar för kostnader som rör bilen. För att ett betalningsansvar ska kunna uppstå krävs att det föreligger ett avtalsförhållande, dvs i detta fall rör det sig om avtal om tjänst och parterna är alltså verkstaden och din sambo. Således är det alltså din sambo i egenskap av beställare som är betalningsansvarig gentemot verkstaden. Slutsatsen i detta avseende är att du inte har ett avtalsförhållande med verkstaden och att betalningsansvaret alltså ankommer på din sambo som beställt reparationen. Så länge din sambo har skrivit under med sitt namn så är det han som är ansvarig för de angelägenheter som rör tjänsten. Verkstaden kan inte rikta sitt anspråk gentemot dig och du kan alltså bestrida deras anspråk på denna grund. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Gemensamt lån vid dödsfall

2020-03-22 i Skuld
FRÅGA |Om jag och min man delar på ett lån på vårt gemensamma hus, om jag dör får han betala min del också?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige ärver man inte skulder när någon närstående dör. När det gäller ett gemensamt lån är parterna dock solidariskt betalningsansvariga gentemot varandra. Detta innebär i ditt fall att om någon av er försvinner ur bilden, överförs hela lånet med räntor och amorteringar till den efterlevande låntagaren. Banken brukar då vanligtvis kräva dödsboet på hela lånebeloppet förutsatt att det finns tillräckligt med pengar. Den efterlevande blir sedan skyldig dödsboet halva den summan. Detta kallas för regressrätt. Finns det inte tillräckligt mycket pengar i dödsboet kan den efterlevande maken i de flesta fall ta över hela det återstående lånet.

Vad gör man om den man delar solidariskt betalningsansvar med vägrar betala sin del av skulden?

2020-03-04 i Skuld
FRÅGA |Hejsan,En bekant till mig har nyss skilt sig och hon har ett lån med solidariskt betalningsansvar tillsammans med sin tidigare make. Han vägrar nu att betala sin halva av avbetalningen på lånet och säger att han inte bryr sig om han hamnar hos kronofogden, då han ändå inte har några utmätningsbara tillgångar. Han är sjukskriven och erhåller utbetalningar från Försäkringskassan. Vad har hans fd fru för möjligheter att kräva honom på hans del av avbetalningsbeloppet? Går det att få FK att automatiskt dra avbetalningsbeloppet från deras utbetalningar till honom?Mvh,
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett solidariskt betalningsansvar på ett lån innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en" (1 kap. 2§ SkbrL). Det betyder att den som skulden är till, till exempel en bank har rätt att kräva ut hela lånet från vilken som helst av de som har det solidariska betalningsansvaret. Därav måste din vän betala hela det beloppet som förfaller till betalning om exmaken vägrar att betala sin del, för att inte riskera att själv hamna hos kronofogden.Om din vän tvingas betala hela beloppet så har hon sedan en regressrätt gentemot exmaken. Regressrätt innebär att hon kan kräva tillbaka pengarna som hon har lag ut för exmaken av honom (1 kap. 2§ 2st SkbrL). Om exmaken inte vill betala tillbaka beloppet som hon har lagt ut så får hon vända sig till kronofogden för att få hjälp att framställa sitt krav. Din vän kan inte själva kontakta försäkringskassan för att be dem betala ut skulden, utan betalar han inte självmant så måste det gå via kronofogden. Om din vän behöver hjälp av kronofogden så är det ett betalningsföreläggande som hon ska ansöka om, det kommer att kosta henne 300 kr, vilket hon i sin ansökan kan begära att exmaken betalar. Om kronofogden sedan behöver hjälpa till att driva in skulden, så kommer en till avgift på 600 kr. Den avgiften kommer dem i första hand begära av exmaken, men om dem inte får ut den så får din vän tyvärr betala avgiften. Här finns information om att ansöka om betalningsföreläggande. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga här!Med vänlig hälsning

Får en långivare skicka ett skuldebrev till min sambo som avser min personliga skuld?

2020-02-13 i Skuld
FRÅGA |Jag hade skuld med privatperson.Får de skicka skuldbrev till min sambo?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ansvarar för dina egna skulderOm du ensam har tagit ett lån och ett skuldebrev har skrivits så ansvarar du för skulden.Varför din sambo i det här fallet har fått ett skuldebrev skickat till sig kan jag tyvärr inte svara på. Du får helt enkelt höra av dig till den person du lånat pengar av och reda ut om det kan ha blivit något missförstånd.Avslutande ordJag hoppas att det löser sig för dig, och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänliga hälsningar,

Hur uppstår en skuld och när anses den vara betald/icke gällande

2020-01-29 i Skuld
FRÅGA |Behöver råd i hur man gör med tvist angående privatlån. Jag har tagit lån av sin tidigare svärmor. Inga skriftliga avtal upprättades. Lånen är tagna år 2001 och 2004. Ingen av oss har riktigt koll på alla avbetalningar. Det har betalats mycket kontanter, arbetat med hennes hus som skulle dras av på skulden. Mycket stående överföringar från mitt konto där många andra överföringar finns till samma person så det går inte riktigt räkna ut. Jag har gjort en ungefärlig uträkning och detta är avbetalat för länge sedan dubbelt upp. Jag kommer aldrig kräva henne på pengar för det kommer hon aldrig gå med på. Det jag är ute efter är att få ett avslut på detta. Vad kan jag juridiskt luta mig mot?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Jag uppfattar din fråga som att det successivt har betalats ut lån till dig mellan period 2001 till 2004 och att det sedan dess har skett avbetalningar i pengar och tjänster som har kunnat avräknas på huvudskulden. Jag utgår från att ni inte avtalat om hur skulden ska betalas av eller hur skuldförhållandet i övrigt ska regleras. I mitt svar tänker jag redogöra för hur en skuld uppstår och hur den kan betalas av. Sedan går jag in på vilka bevismedel som krävs för att styrka att en skuld är betald eller föreligger. Avslutningsvis går jag in på om det kan vara så att huvudskulden är preskriberad, dvs inte längre kan göras gällande. Din fråga regleras i Skuldebrevslagen (skrbL) Hur uppkommer en skuld och hur betalas den av? Ett skuldförhållande kan uppkomma formlöst. Det innebär att den kan ingås både muntligen och skriftligen, det finns inga krav. Huvudsaken är att de som avser att ingå ett skuldförhållande är överens och att deras respektive viljor på något sätt har kommit varandra till känna. Muntliga avtal är behäftade med naturliga bevissvårigheter. Vad man då kan stödja sig på för att styrka ett muntligt avtal är kontoutdrag och hur parterna har uppträtt mellan varandra i sin kommunikation efter det att den påstådda skulden uppstått. Jag utgår från att lånen som betalats ut under perioden rent juridiskt kan betraktas som bindande låneavtal mellan er. Parterna i ett sådant avtal benämns som borgenär och gäldenär, där förstnämnda är den som har lånat ut pengar och gäldenären är den som ska betala tillbaka. När ett bindande låneavtal föreligger uppstår en skyldighet för parterna att fullgöra det dem åtagit sig, gäldenären ska betala ut pengar och borgenären ska i sin tur betala av lånet (1 § skrbL). Skuldebrevslagen är dispositiv (jfr 1 § skrbL) vilket innebär att ni har fritt att komma överens om hur ert avtal ska se ut, det finns alltså ingen tvingande lag som säger hur ett skuldförhållande ska skötas. I och med att ni inledningsvis inte har avtalat om hur och när skulden ska betalas så ska den betalas när borgenären begär det och det ska vara till borgenären (3 § och 5 § skrbL). Som jag förstår det har det inte gjorts några anteckningar eller liknande för att reglera skulden, således måste avbetalningarna kunna styrkas på annat sätt. Det kan även bli problematiskt i avseende av hur arbetena på huset ska ställas i förhållande till skulden. Gäldenären har inte rätt till betalningen enbart på faktumet att det inte kan konstateras hur skulden har reglerats genom åren. Däremot blir det en bevisfråga för er båda vem som kan presentera bäst bevis för sin ståndpunkt, det är en fråga för en eventuell domstol. Huvudregeln är att den som påstår något ska kunna styrka det. Kan skulden vara preskriberad? Preskription innebär att borgenären inte längre kan kräva betalt för skulden (1 § PreskL). För att en skuld ska anses vara preskriberad måste det ha passerat 10 år sedan skulden uppkom alternativt 10 år från det senaste preskriptionsavbrottet (2 § preskL). Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt: 1. Att skulden betalas på något sätt, 2. Skriftligt krav på betalning från gäldenären eller 3. Gäldenären väcker talan i domstol, hos kronofogdemyndigheten eller i annan behörig instans (5 § preskL). Således blir det avgörande om något av dessa tre omständigheterna har skett inom 10 år. Om ett preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om 10 år från det att avbrottet skedde (6 § preskL). Om det var mer än 10 år sedan skulden på något sätt erkändes enl. 5 § preskL är den preskriberad. Således kan inte gäldenären på något rättsligt vis kräva dig på betalning. SlutsatsMin bedömning är att du inledningsvis ska försöka medla med din gäldenär och försöka få skuldförhållandet upplöst. Skulle frågan uppkomma om huruvida du betalat av din skuld renderar det hela i en bevisfråga. Slutligen kan det vara så att skulden är preskriberad och således är skulden åtminstone juridiskt sätt "upplöst" på så sätt att gäldenären inte med rättsliga medel kan kräva dig på betalning. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH