Hur kan jag få in en skuld som någon vägrar betala?

2019-05-24 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag sålde en cykel för 500kr till en barnfamilj lördagen den 18/5.När de skulle betala med swish blev något fel trots att de slog in rätt nummer vad jag kunde se. Men ett annat namn kom upp på deras telefondisplay som motagare.Men de godkände summan och tog med sig cykeln. Jag poängterade innan de åkte att jag inte fått in pengar på kontot, men de skulle kontakta sin bank på måndagen 20/5.I måndags ringde dem och sa att banken inte kunde stoppa den utbetalningen utan att de jagade den kvinna som mottagit pengarna. De ville ha tre bankdagar på sig och jag gick med på detta för att vara till lags.Nu fredag och de har ännu inte betalat in beloppet på 500kr. Och nu svarar de inte på sms som jag skickat.Polisen hävdar att detta är en civilrättslig process, medan jag menar på att det borde räknas som bedrägeri eller stöld. Vad anser ni och vad kan jag göra i detta läge då de inte betalat och inte svarar på mina meddelanden. Ska jag polisanmäla eller ska jag anlita en jurist? Det är ju inget jätte belopp vi pratar om, men jag anser att rätt ska vara rätt. Samtidigt som min son är knäckt över att blivit av med sin cykel men inte fått betalt.
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det räknas som bedrägeri eller stöld beror helt på om personen skickade pengarna till fel person gjorde detta med uppsåt eller inte. För stöld krävs att personen olovligen tar cykeln ifrån er. Om jag har uppfattat det rätt så fick dem ta med sig cykeln från er, och stöld är då inte tillämpligt oavsett om de har betalat eller inte (8 kap. 1 § brottsbalken). När det gäller bedrägeri krävs att gärningsmannen medvetet har vilselett dig till att ge över cykeln. I detta fall krävs det alltså att personen vid betalning har undvikit att betala till dig med flit, dvs att personen vid tidpunkten för betalningen hade uppsåt till att vilseleda dig (9 kap. 1 § brottsbalken). Jag förmodar att det är på detta sätt polisen har resonerat. Bedrägeri kan vara tillämpligt, men det kräver att personen redan från början hade en avsikt att inte betala dig. Om det vid tillfället för betalningen var ett misstag, och personen senare har bestämt sig för att inte rätta till betalningen så är alltså inte bedrägeri tillämpligt.Utifrån informationen jag har så låter det därmed som att det är en civilrättslig process. Detta betyder att personen i fråga har en skuld till dig. För att få in denna skuld kan du kontakta Kronofogdemyndigheten och be om ett betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kommer då att kontakta personen och upplysa om ditt krav med ett föreläggande för personen att svara (25 § lagen om betalningsföreläggande). Personen kan då bestrida, medge eller låta bli att svara på föreläggandet. Vid ett medgivande eller om personen inte svarat på föreläggandet så meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag som du sedan kan använda för att tvångsvis få pengarna (42 § lagen om betalningsföreläggande). Bestrider personen skulden så kan du ta målet vidare till tingsrätten om du vill (33 § lagen om betalningsföreläggande).SlutsatsInformationen jag har pekar på tyder på att inget brott har skett. Istället kan du ta saken till Kronofogdemyndigheten som kan skicka ett betalningsföreläggande till personen. Om du vill skicka ett betalningsföreläggande till personen rekommenderar jag dig att kontakta Kronofogdemyndigheten för ytterligare vägledning.Vänligen,

Är ena maken betalningsskyldig för den andre makens skulder efter skilsmässa?

2019-05-17 i Skuld
FRÅGA |Hej!Vänligen, Om gifta paret skilsmässa, och manen hade tagit ett lån själv utan att fruan vara med i lånet dokument, men hon som betalar betalningar från hennes bankkonto månadsvis och mannen betalar till henne.Frågan är : Efter skilsmässan ska hon vara skyldig för att fortsätta betala lånet, eller någon del av lånet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har mannen i ett gift par tagit ett lån i eget namn, kvinnan är inte medlåntagare. Däremot har hon betalt av på lånet månadsvis och han har betalt till henne. Du undrar nu om hon är betalningsskyldig för lånet, eller någon del av lånet, efter skilsmässan.Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det innebär att skulder är personliga. När skilsmässan vunnit laga kraft och bodelning är gjord står var och en för sina skulder. Kvinnan har således inte någon betalningsskyldighet för lånet efter skilsmässan (under förutsättning att hon inte står med på lånet).Vänligen,

Obetald skuld

2019-05-12 i Skuld
FRÅGA |Hej! I ett stall som jag tidigare stod i lämnade jag kvar en del redskap som jag köpt åt stallet. Vi hade gjort så tidigare, att jag köpte saker till stallet och hen betalade tillbaka samma summa pengar. Hen skulle betala tillbaka även denna gång. Vi skulle precis flytta därifrån men vi lämnade kvittona i stallet (efter att jag tagit kort på de) så att hen kulle kunna sätta in pengarna på mitt konto. Det har gått några månader sen vi flyttade och stallägaren har inte suttit in pengarna. Vi har kontaktat hen flera gånger men hen svarar inte. Har jag någon rätt att kräva pengarna av hen? Om inte, vilken rätt har jag att själv hämta redskapen i hens stall utan tillåtelse från hen?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Har ni kommit överens om detta upplägg så blir det förstås en bevisfråga, det är svårt att komma undan. Se till att styrka er uppgörelse och till exempel ta ut kontoutdrag som påvisar köpet och länkar det till kvittot på bilden. Såvitt jag kan se har ni två alternativ. Det ena är att ni ansöker hos kronofogdemyndigheten om hjälp att driva in skulden i pengar. Den andra möjligheten är att begära handräckning att få tillbaka sakerna ni betalt för. Även detta blir en ansökan till kronofogdemyndighetenDet är sällan en god idé att gå in i någons fastighet, särskilt om ni avflyttat, och hämta saker oavsett om man har laglig rätt till dem. Jag rekommenderar att ni gör det rätt väg för att undvika eventuella konfrontationer, framtida tvister eller andra konflikter som skulle kunna uppkomma. Det kan även vara en god idé att meddela detta till stallägaren att ni tänker vidta åtgärder. Har man tur kanske personen i fråga inser att hen behöver prata med er och komma överens istället.

Kan jag kräva medlåntagaren på pengar trots avsaknaden av internt avtal? Hur går jag tillväga för att kräva medlåntagaren på pengar?

2019-05-08 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har ett lån där jag även har en före detta vän som "medlåntagare". Pga personliga orsaker så vill eller kan inte personen fortsätta betala av lånet. Vad jag har förstått så har man ett solidariskt betalningsansvar mot banken, vilket innebär att medlåntagaren har samma skyldighet som låntagaren att betala tillbaka lånet till banken. Banken kan alltså kräva båda parterna på pengarna, så om medsökaren får betalningssvårigheter kan jag som låntagare tvingas att betala hela summan. Vi har dock inte skrivit något separat regressavtal.Är det bara för mig att "bita i det sura äpplet" eller kan jag kräva pengar av medsökaren på något vis? Exempelvis med hjälp av kronofogden? Tacksam för svar.
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har funderingar kring vad som gäller internt mellan dig och medlåntagaren om banken kräver dig på hela ert gemensamma lån. Vilket rättsligt förhållande föreligger mellan dig och medlåntagaren? Kan du kräva medlåntagaren på sin del av skulden som ni gemensamt har till banken? Bestämmelser kring solidariskt betalningsansvar återfinns i 1 kap 2 § 1 st skuldebrevslagen. Precis som du framgår av din fråga, är det korrekt uppfattat att solidariskt betalningsansvar gäller mot banken, om inte annat har avtalats mellan er och banken. Banken har alltså rätt att vända sig till någon utav er för att kräva ut hela skulden. Om banken kräver dig på hela summan har du regressrätt gentemot medlåntagaren. Regressrätt presumeras, vilket dock kan brytas genom avtal. Alltså huvudregeln är att regressrätt föreligger utan avtal. Du innehar alltså full regressrätt mot din medlåntagare. Avtal saknar betydelse för att denna rättighet ska föreligga. (Huvudregeln är däremot dispositiv, vilket innebär att låntagarna kan inbördes avtala om att betalningsansvaret ska fördelas på annat vis.)Mina rekommendationer är att du vänder dig till Kronofogden för att utkräva medsökaren på sin skuld. När någon är skyldig dig pengar kan du få hjälp att fastställa skulden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida. Mer information och ansökan finns här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Åtgärder om en skuld inte återbetalas

2019-05-24 i Skuld
FRÅGA |Hej!Har lånat ut ca 116 000 kr till en person som jag känner halvt. Han har haft problem.Vi har inte skrivit något kontrakt men jag har lite skärmdumpar på våra meddelanden.Han säger att han ska betala tillbaka om ca 3 månader då han får pengar.Om han inte gör det vad kan jag göra?Eller ska jag känna mig blåst på pengarna?Känner att jag lånade ut för hastigt utan att tänka mig för.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om ni inte har något skriftligt kontrakt på lånet har ni ett avtal mellan er. Men det kan vara svårt att bevisa en skuld utan ett skriftligt avtal. Det är därför viktigt att du sparar de skärmdumpar du har på era meddelanden då dessa kan utgöra bevis för att det är en skuld och inte en gåva till denna person. Om personen du har lånat ut pengar till inte betalar tillbaka inom överenskommen tid finns det olika åtgärder att vidta för att få skulden återbetald — betalningsföreläggande eller stämning. Jag vill dock framhålla att du som ett allra första steg ska försöka få tillbaka dina pengar genom att prata med han du har lånat ut dem till. Då ger du honom en chans att göra rätt för sig innan du vidtar någon av dessa två åtgärder, vilka är mer ingripande. Betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenDu kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten om personen inte har betalat tillbaka lånet när de tre månaderna har gått. Du skickar då in en blankett där du tydligt anger ditt krav på återbetalning och att det grundar sig i ett lån mellan er två. Kronofogden kommer då att skicka ett betalningsföreläggande till personen du har lånat ut pengar till. Han har då tre handlingsalternativ: betala invända mot återbetalningskravet varken invända eller betala Vid betalning ska ärendet naturligtvis avslutas. Om han istället invändermot kravet blir det upp till dig att besluta om du vill driva vidare ärendet till domstol. Om du beslutar att göra blir ärendet istället ett så kallat tvistemål i tingsrätten. Skulle han varken invända eller betala kommer Kronofogdemyndigheten att fatta ett beslut som säger att han ska betala tillbaka lånet till dig. I detta fall kan du begära att beslutet ska verkställas och då kommer Kronofogdemyndigheten att börja driva in skulden genom utmätning. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Du kan i ansökan kräva att personen du har lånat ut pengar till ersätter dig för den kostnaden. Beslutar Kronofogdemyndigheten att driva in skulden tillkommer en kostnad på 600 kr. Denna avgift försöker myndigheten få den som blir utmätt att betala, men om det inte går faller kostnaden på dig. Stämning i domstolGenom en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten kan alltså ärendet gå vidare till domstol. Men det är dock möjligt att först gå till domstol för att sedan begära att Kronofogden driver in skulden genom att verkställa domstolens dom. Detta förutsatt att domstolen har ansett att du har rätt att få tillbaka pengarna. För att stämma personen du har lånat ut pengarna till i domstol ska du skicka in en stämningsansökan till domstolen i den ort han är folkbokförd i. I och med att skulden är på 116 000 kr överstiger kravet ett halvt prisbasbelopp och då kostar det 2 800 kr att skicka in en stämningsansökan. Den som förlorar i målet står dessutom även för den andres rättegångskostnader. Kostnaden för en stämning i domstol beror alltså på om du får rätt eller inte. Sammanfattning och rådOm du inte har fått dina pengar återbetalda efter att de tre månaderna har passerat kan du välja att antingen vända dig till Kronofogdemyndigheten eller till domstol. Min rekommendation är att i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom det innebär en mycket lägre ekonomisk risk för dig och för att en stämning i domstol ska ses som en sista väg ut ur en tvist. Information om ansökan om betalningsföreläggande: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlInformation om stämningsansökan till domstol: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister för ytterligare hjälp i det fall att du inte får dina pengar tillbaka. Här kan du boka tid hos dem. Med vänliga hälsningar,

Borttappat skuldebrev

2019-05-13 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har betalat tillbaka en skuld enligt ett skuldebrev som upprättades tillsammans med långivaren.Långivaren har nu tappat bort sitt exemplar av skuldebrevet som man ska riva vad jag har förstått. Hur gör man då? Kan man skriva ett kvitto och vilka uppgifter bör i så fall finnas med?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Man kan ansöka till Kronofogdemyndigheten om att dödförklara skuldebrevet enligt lagen om dödande av förkommen handling 2 §. Ansökan ska dock göras av den som du utfärdade skuldebrevet till. Detta är viktigast om du undertecknat ett löpande skuldebrev enligt skuldebrevslagen (SkbrL) 11 §. Eftersom skuldebrevet går att godtrosförvärva finns det alltså en risk att en godtroende förvärvare försöker göra handlingen gällande gentemot dig. Är personen i god tro, alltså inte har anledning att misstänka att du redan betalt har personen rätt att få betalt av dig om den besitter handlingen enligt SkbrL 15 § 4 st. Jag råder dig därför ändå att underteckna ett kvitto tillsammans med långivaren angående betalningen som gjorts precis som du föreslår. Viktigast att ha med är att långivaren medger att samtliga skulder är betalda och slutreglerade, datum, underskrifter och namnförtydligande. Skulle en person eller långivaren själv återkomma med skuldebrevet i hand kan du bestrida med hjälp av ditt kvitto eftersom du inte återfått handlingen enligt SkbrL 21 §. Hoppas du fått någon ledning på vägen och lycka till!

Vad händer med en avlidens skulder?

2019-05-10 i Skuld
FRÅGA |Det finns skulder eter att min dotter har avlidit. hur gör man då?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att beklaga att din dotter har avlidit.Din dotters skulder ska betalas med den egendom som finns i hennes dödsbo. Det är alltså hennes egen egendom som ska betala skulderna. Det är efter att din dotters skulder har betalats som hennes arvingar får ta ut sitt arv.Skulle egendomen som finns i dödsboet inte vara tillräckligt stor för att täcka egendomen blir frågan vad som händer om skulderna inte kan betalas. I Sverige gäller att skulder är personliga och inte kan ärvas. Det innebär att din dotters arvingar inte kommer ärva eventuella skulder som inte kan täckas av hennes egendom. Kan inte dödsboet betala skulderna, och din dotter har stått som ensam ansvarig för skulderna, finns det inget sätt att kräva någon på betalning för skulderna. Skulderna kommer alltså förbli obetalda. Har din dotter skulder där också någon annan står som betalningsansvarig, gäller solidariskt ansvar och den andre kan behöva betala allt om inte dödsboet kan täcka skulden.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Condictio indebiti- Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald lön?

2019-05-06 i Skuld
FRÅGA |Min förra arbetsgivare säger att jag fått 2 mån fel utbetalda löner,jag har fått in en summa på mitt konto men det finns ingen info på mitt bankkonto om vart pengarna kommer ifrån,inte heller har jag fått någon lönespec varken på mail,post,mess att pengarna kommer därifrån,nu kräver han att jag ska betala tillbaka dom och han säger även att jag visst fått lönespec och ska nu 2 mån senare skicka kopior till mig, är det mitt fel att han betalat ut lön utan att jag fått spec och är jag skyldig att betala tillbaka pengarna nu när han skickar kopior?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den juridiska benämningen på det som hänt är condictio indebiti. Det innebär att den som har fått ett felaktigt belopp utbetalt till sig ska återbetala pengarna till utbetalaren (NJA 1999 s. 575). Det finns ingen lagreglering som på detta område. Däremot finns gott om rättspraxis (rättsfall) ur vilka det går att hämta ledning. Från huvudregeln att en felaktigt utbetald summa pengar, t.ex. lön, ska betalas tillbaka till den som betalat ut pengarna finns vissa undantag . Ett centralt sådant undantag är när den som tagit emot pengarna var i god tro om förhållandet och har hunnit inrätta sig efter utbetalningen. Under dessa förhållanden har domtolen i sin praxis bedömt att betalningsmottagaren kan få behålla pengarna. Att vara i god tro innebär att den som tagit emot utbetalningen inte ska ha upptäckt, eller haft skäl att upptäcka att utbetalningen varit felaktig (t.ex NJA 2001 s. 353). Att inrätta sig efter betalningen innebär att betalningsmottagaren har hunnit planera sin ekonomi efter utbetalningen eller hunnit förbruka pengarna.Du verkar inte ha lagt märke till att du har fått för mycket pengar utbetalt. Din arbetsgivare kan dock trycka på att du borde ha märkt att någonting var fel när du fick mycket pengar utbetalda. Ett kanske ännu större dilemma är att du inte verkar ha gjort av med pengarna eller inrättat dig efter utbetalningen. Om pengarna finns kvar uppfyller du troligtvis inte kraven för att få behålla dem. Enligt det jag nu framfört blir det tydligt att huvudregeln är att pengarna ska betalas tillbaka, och undantagsmöjligheterna är ganska små. Något som kan tala för din sak är att du inte har fått en lönespecifikation. Det kan tyda på att du inte borde ha misstänkt att någonting var fel. Du kanske trodde att det var innestående lön eller semesterersättning du hade rätt till när du slutade hos arbetsgivaren.Sammanfattningsvis är det svårt att göra en fullständig bedömning. Huvudregeln är som sagt att pengarna ska betalas tillbaka. Du kan dock argumentera för att du var i god tro och att du inrättat dig efter utbetalningen. Vill du ha hjälp och råd finns Lawlines jurister tillgängliga här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar