Frågor om skuldebrev

2019-02-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Har ni möjlighet att skicka till mig mall för skuldebrev? När är den giltig? Så fort man skriver på skuldebrevet, eller måste den skickas till någon tredjepart för att den ska vara gilitg? Vem är det som ska ha skuldebrevet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kan för ditt fall rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst, vari vi erbjuder bland annat skuldebrev till ett konkurrenskraftigt pris. I tjänsten kan du fylla i alla uppgifter och efter betalning få det författat juridiskt korrekt.Om du t.ex. ska låna pengar av någon är det du som ska utfärda skuldebrevet (dvs. du ska skriva ut att du är skyldig vederbörande pengar), därefter ska du lämna över det till den du är skyldig pengar. Om du utfärdar ett löpande skuldebrev är handlingen en värdehandling. Om du utfärdar ett enkelt skuldebrev är det i sig inte en värdehandling som krävs för att kräva in skulden, däremot är det ur bevissynpunkt värdefullt (för att bevisa att det föreligger en skuld).När du lämnat över skuldebrevet till den du är skyldig pengar kan vederbörande göra det gällande mot dig och begära betalt utifrån villkoren i skuldebrevet. Med villkor avses att det t.ex. ska skrivas in att allt ska betalas vid begäran, att allt ska betalas vid ett visst datum eller att det ska ske en avbetalning med visst belopp t.ex. varje månad.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Vad kan hända om man inte kan betala?

2019-02-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Det är så att jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med? Det är så att jag bestämde mig ganska impulsivt att köpa en begagnad mobiltelefon från min bästa kompis pappa för 1000 kr. Nu är det så att jag har hittat en annan mobiltelefon från en kompis i min klass på gymnasiet och undrar därför om jag är tvungen att köpa mobiltelefonen av min bästa kompis pappa? Vad kan hända, om det visar sig att jag är bunden av köpet, om jag inte betalar till min bästa kompis pappa?Hälsningar Marko
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att redogöra för dina förpliktelser och vad som skulle kunna hända om du inte betalar i rätt tid (i det fall avtalet är bindande) Däremot vill jag uppmärksamma att det jag redogör för inte nödvändigtvis måste inträffa om du inte kan betala. Om det skulle inträffa så är konsekvenserna sannolikt inte så betungande som de låter. Som utgångspunkt ska avtal hållas. Jag tolkar det som att du och din kompis pappa har ingått ett köpeavtal där du förpliktigar dig att köpa hans mobiltelefon. Har ett avtal ingåtts så finns det egentligen ingen möjlighet att gå ur det. Det finns inget i det du berättar som direkt ger dig en giltig anledning att gå ur avtalet enligt reglerna i 3 kap avtalslagen. Däremot ser jag en möjlighet. Du säger att du går gymnasiet, vilket kan leda till vissa öppningar att gå ur avtalet:1.Om du är under 18 år men över 16 år får du bara ingå rättshandlingar (ex avtal som detta) för pengar som du intjänat på egen hand (9 kap 3 § första stycket föräldrabalken) . Det kan vara om du har jobbat och därför samlat ihop 1 000 kronor eller mer. Det vill säga, om det är så att du är över 16 men under 18 och du jobbat ihop dessa 1 000 kronorna eller mer än så har ett giltigt avtal ingåtts mellan dig och din kompis pappa. Om det inte är såhär så har du överskridit din rättshandlingsförmåga och du har då rätt att gå ur avtalet enligt 9 kap 7 § föräldrabalken (förutsatt att dina föräldrar inte lämnade sitt samtycke för att du skulle få ingå köpeavtalet). 2.Om du är under 16 år (inte så sannolikt men ändå möjligt) så får du inte ingå några avtal utan dina föräldrars samtycke. Har de inte lämnat samtycke så har inget giltigt avtal ingåtts och du kan då frånträda avtalet med kompisens pappa utan konsekvenser. Vad som kan hända om du är bunden av köpet och inte kan betala tillbaka?Här gäller reglerna i köplagen. Om du inte fullföljer din betalningsskyldighet kan din kompis pappa för det första kräva att du betalar (51 § köplagen). Istället för det kan han välja att häva köpet om ditt betalningsdröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott (54 § köplagen). Det skulle i och för sig vara till förmån för dig, då du slipper mobilen samt betalning. Kräver pappan betalning så kan han kräva ränta på beloppet om du hamnar i dröjsmål (71 § köplagen). Uppmärksamma dock att denna ränta inte är särskilt hög. Dröjsmålsräntan är idag 7,5 %. Kompisens pappa kan i och för sig kräva skadestånd för dröjsmålet. Däremot torde detta inte bli aktuellt eftersom han måste lida någon typ av ekonomisk skada för att kunna begära det. Han måste då bevisa att ditt agerande har lett till att han lidit denna skada. Jag har därför svårt att tänka mig att detta skulle bli aktuellt. För att utkräva sina rättigheter kan pappan exempelvis gå till domstol. SlutsatsDet tycks finnas viss möjlighet för dig att gå ur avtalet, om det är så att du är under 18 år. Är du inte det så är avtalet bindande i juridisk mening. Däremot finns det inget som hindrar er från att komma överens om att häva avtalet. Jag råder dig därför att prata med din kompis pappa och säga att du vill gå ur avtalet. Förhoppningsvis går han med på det. Gör han inte det så ska han ge dig mobilen och du ska betala. Kan du inte det direkt rekommenderar jag att ni försöker avtala om en betalningsplan. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Kan kunden bestrida en faktura lång tid efteråt?

2019-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Vi har fått en faktura bestriden (B2B) som betalades 2014, kan man bestrida en faktura 4-5 år efter att den är betald? Kunden hävdar att fakturan är ofullständig, vilket den tyvärr då specifikationen/benämningarna av någon anledning inte syns, endast artikelnummer. Vi ser i vårt system vad artikelnumren avser så vi har möjlighet visa kunden detta. Även om vi kompletterar fakturan så den blir fullständig, har kunden rätt att kräva pengarna tillbaka?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Efter den information du framför bör kunden inte ha rätt att få pengarna tillbaka. Möjligheten att få pengarna tillbaka skulle i sådana fall vara om det föreligger ett avtalsbrott eller är ett fel på varan köprättsligt till den grad att kunden har rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. En ofullständig faktura är i regel inte skäl för att få tillbaka pengar.Eftersom det rör sig om ett förhållande mellan två näringsidkare är preskriptionstiden tio år efter tillkomsten (2 § Preskriptionslagen). Det innebär att om ni inte ens hade skickat ut fakturan ännu hade er motpart ändå varit betalningsskyldig om ni hade skickat ut fakturan nu. Min rekommendation är att ni sänder en komplettering till kund om den behöver det för sin bokföring eller dylikt, men utifrån vad du berättar, inte att ni betalar tillbaka pengar.Vänligen,

Kan jag lösa mina föräldrars lån?

2019-01-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag vill samla mina föräldrars lån hos qliro. Kan jag då låna i mitt namn och lösa deras lån med lånet? Summan på lånet blir 150000 kr och jag är fast anställd.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om banken godkänner dig för lån är det i slutändan upp till dig vad du använder pengarna till. Det innebär att du kan leva upp pengarna, köpa en bil eller t.ex. lösa dina föräldrars lån. Var dock uppmärksam på att om du löser dina föräldrars lån är det därefter du som är betalningsskyldig för lånet du tagit. Dina föräldrar kommer inte längre att ha något lån utan det är du som har ett lån och är betalningsansvarig i förhållande till banken. Vill du att dina föräldrar ska fortsätta att betala av kan ni skriva ett skuldebrev mellan dig och dina föräldrar som stadgar att de är skyldiga att betala en viss summa till dig månadsvis. Du i din tur är dock som sagt betalningsskyldig mot banken (Qliro).Om ni vill upprätta ett skuldebrev kan jag rekommendera er att använda er av Lawlines avtalstjänst i vilket ni kan skapa ett skuldebrev till bra pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Bortse från faktura vid köp

2019-02-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej Jag har köpt en hårvårdsprodukt frånLabPharma i Oslo.Med första leverans kom en faktura påSek 248:50, samt ett tryckt informationsblad där man rekommenderas att använda produkten i 6 månader. På detta informationsblad kan man också läsa"...försändelsen består av 1 förpackning - en månadsförbrukning. Detta är en del av ett begränsat lanseringserbjudande där vi täcker hela kostnaden."Av detta läser jag inte behöver betala något.Vad tycker ni ?M v h
Viktoria Wnuk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är alltså om du kan strunta i att betala din faktura med hänsyn till informationsbladet som medföljde vid köpet. Jag kan börja med att rekommendera dig att kontakta företaget och dubbelkolla detta, för att vara på den säkra sidan. Jag har nämligen väldigt svårt att tro att informationsbladet skulle frånta dig ditt betalningsansvar.Dels har du, som jag förstår det, beställt hem varan införstådd i att den kostar ett visst belopp och att du kommer betala för varan genom faktura. Du har sedan dessutom fått hem en fysisk faktura, med precisierat belopp och troligtvis även förfallodatum. Skulle företaget vilja "bjuda" på produkten, ha de ju inte behövt bifoga fakturan.Vidare tänker jag att man ofta skickar med informationsblad om olika erbjudanden när man handlar andra produkter från samma företag - i marknadsföringssyfte. Det kanske framstår som en oklar situation i just ditt fall eftersom du fick ett erbjudande om gratis produkt, och du har beställt samma produkt med avsikt att betala den. Jag hoppas att du förstår mitt resonemang kring detta. Förslagsvis kontaktar du företaget och frågar om du eventuellt kan utnyttja erbjudandet på den produkt du redan fått hem, mot att säljaren i sådana fall makulerar din faktura för detta köp. Det är egentligen aldrig en god idé att bara strunta i en faktura, utan att ha en bekräftelse från säljaren (gärna skriftlig) om att du kan bortse från betalning - ifall oklarheter skulle uppstå.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska jag göra för att få betalt?

2019-02-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej! 2 november förra året lånade jag ut 15000 till en. Skulle få tillbaka dessa efter 3-4 veckor sa han. Månaden gick och jag frågade när jag skulle få tillbaka pengarna då det hade gått mer än 4 v som han sa från början. Han sa att det inte gick i just det läget utan behövde mer.. och dum som jag var så fick han 5000 till den 17 december och ytterligare 10 i januari i år.. när jag pratar med honom nu så låter det mer som att det aldrig kommer komma nån återbetalning på dessa (30.000 kr). Lånade ut via swish utan avtal., hur går jag till väga för att få tillbaka det han lånat?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder kan återkrävas i form av betalning när skulden är förfallen. När det gäller skulden från den 2:a november så tolkar jag det som att ni har ett avtal som säger att betalning skulle skett senast 4 veckor senare (ca 30 november). Då ingen betalning har gjorts är denna skuld självfallet förfallen. Vad gäller de andra skulderna tycks det inte finnas någon avtalad tid för betalning. Vad som gäller då är att betalning ska ske när borgenären (du) begär att få betalning (5 § skuldebrevslagen). Vad du kan göraEftersom han inte frivilligt går med på att betala sin skuld kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Vad som händer då är att kronofogden kommer att höra av sig till svarande (den som är skyldig dig pengar, också kallad gäldenär). Svarande kommer då få tillfälle att yttra sig (25 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) och har då också möjlighet att antingen bestrida eller medge skulden.Om skulden medges kommer kronofogdens beslut i ärendet att fungera som en exekutionstitel och kronofogden kan då hjälpa dig att få betalt, exempelvis genom utmätning av svarandens egendom (3 kap 1 § 8p utsökningsbalken). Skulle svarande däremot bestrida din ansökan om betalningsföreläggande kan kronofogden inte göra något annat än att, med ditt medgivande lämna över ärendet till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning) där du i så fall stämmer personen som du lånat ut pengar till. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,

Skuld till avliden förälder

2019-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min pappa tog ett lån, för att hjälpa mig att köpa en lägenhet. Detta lån betalade jag tillbaka på varje månad. Innan jag hunnit betala tillbaka allt avled han. Mina systrar hävdar att resterande summa ska betalas till dem. Kan detta vara juridiskt riktigt?
Lisa Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. När din pappa tog ett lån för dig och ni bestämde att du skulle betala tillbaka det med tiden så uppstod en fordran mellan er. Även fast det var din pappa. Att du betalat pengar till hans konto varje månad styrker din version och inte det att du skulle få behålla resterande summa och att det då kunnat ses som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Fordran försvinner inte när personen dör utan den hamnar istället hos dödsboet och ska tas upp i en bouppteckning, boet försöker få tillbaka den avlidnes utlånade pengar. När ett barn har lånat kan det vara enkelt att dra av skulden på barnets arv, beroende på om det blir något över kan du få eller bli betalningsskyldig för mellanskillnaden. Det finns även sanning i det dina systrar hävdar, om skulden inte dras av på ditt arv så kan övriga dödsbodelägare ärva fordran mot dig och du skulle då bli skyldig att betala direkt till dem. Allt beror på hur boets tillgångar ser ut, om det ens kommer kunna delas ut ett arv, om er mamma fortfarande lever (då får ni vänta med att ärva tills båda föräldrar gått bort), särkullbarn m.m Hoppas att du fick svar på frågan, om du önskar ytterligare hjälp kan du kontakta juristerna här på Lawline för rådgivning. Med vänliga hälsningar

Möjligheter till säkerhet för lån till sambo

2019-01-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag står på ett lån som är min sambos, det var meningen att detta skulle vara under en kortare tid men drar nu ut på tiden. Jag vill ha någon säkerhet som håller juridiskt ifall han skulle avlida. Om han avlider vill jag att detta lån löses omgående. Han har en son som är arvinge till honom. Känns osäkert och obekvämt att stå på detta lån. Vad rekommenderar ni att jag gör? Vad finns det för juridiska vägar eller dokument att skriva?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska kunna säkerställa att lånet till din sambo återbetalas till dig även om något skulle hända i framtiden.Det finns fler möjligheter att säkerställa att lånet återbetalas vid en sådan händelse. Om lånet hänför sig till er gemensamma bostad skulle jag rekommendera er att skriva ett samboavtal. I detta samboavtal skulle det kunna nämnas om det exempelvis är du som ensam har stått för hela kontantinsatsen till lägenheten, vilket inte är helt ovanligt. På så vis är lånet reglerat genom att värdet för er gemensamma bostad är fördelat mellan er i proportion till vad ni har lagt in i bostaden.Om lånet handlar om något annat, så kan ni upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är en skriftlig fordran utan motprestationer med en utfästelse om ett penningbelopp. Vid exempelvis en olyckshändelse som föranleder din sambos död löses skulden mot tillgångarna i dennes dödsbo innan frågan om arv aktualiseras. Mitt råd är alltså:Om lånet gäller er gemensamma bostad, reglera skulden i ett samboavtal.Om lånet gäller något annat, upprätta ett skuldebrev.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Om du vill ha hjälp med att skriva samboavtal eller upprätta ett skuldebrev är du välkommen att höra av dig till mina kollegor via telefon.Med vänlig hälsning