Vad innebär regressrätt och hur använder jag den?

2019-04-24 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag står som borgenär till en faktura för ett företag om i sin tur har såld en faktura till X. Nu har denna faktura gått till kronofogden och jag står som betalningsnsvarig. Min fråga till er är. Vad är regressrätt och kan jag använda mig av den. Och hur går jag till vägen men den ?
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regressrätt är en rätt för dig som borgensman att kräva tillbaka en utbetalning från den som egentligen borde stått för denna, dvs. låntagaren. Denna utnyttjas genom att du framställer ett krav på återbetalning till den som egentligen var betalningsskyldig för lånet. Sker inte betalning frivilligt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Substitution

2019-04-21 i Fordringar
FRÅGA |Tjena min pappa har en skuld på runt 60000kr och jag kommer om 4-5 månader få en skuld på runt 400000kr är över 18år och vuxen finns det någon möjlighet att min pappa kan ta över min skuld ärva den på något sätt skulden är hos kronofogden?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det går att överlåta sin skuld till en annan gäldenär (s.k. substitution eller gäldenärsbyte). Det krävs dock att borgenären, dvs. den du är skyldig pengar, godkänner överlåtelsen. Naturligtvis kommer en borgenär bara godkänna substitution om chanserna att få betalt ökar. I annat fall får du dras med skulden själv. Detta följer av principen att avtal ska hållas.Din pappa kan också gå i borgen för din skuld. Det betyder att borgenären kan kräva honom på betalning för din skuld, men han kan också kräva dig på betalning precis som vanligt. Vem borgenären väljer att kräva på betalning beror likt ovan på vem av er som kan antas ha bäst betalningsförmåga. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vad betyder det att en fordran är förfallen?

2019-04-14 i Fordringar
FRÅGA |Vad innebär det att en motfordran måste vara förfallen för att kunna användas till kvittning?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Att motfordran ska vara förfallen är en av de allmänna kvittningsförutsättningar som måste föreligga för att kvittning ska vara möjlig. Att fordran ska vara förfallen betyder att förfallodatumet (sista dag att betala fordringen) har inträffat. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Du kan sälja skuldebrevet som du ska få betalt från

2019-04-04 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan.För drygt ett och ett halvt år sedan fick jag ta ett lån för att rädda upp min dåvarande sambos ekonomi då han renoverade och hade då en stor krita hos en hantverkare. För att kunna lösa ut denna vart jag tvungen att ta ett lån då han inte kunde då han var redan belånad.När jag lämnade och hämtade de sista av mina saker fick jag honom att skriva ett skuldebrev med mig i och med lånet. Har jag möjlighet att sälja detta lån?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Du hittar de regler som rör din fråga i skuldebrevslagen.Ja, du kan sälja skuldebrevet! Tillvägagångssättet blir dock lite olika beroende på om det är ett enkelt eller löpande skuldebrev. Jag kommer att förklara vad som gäller för båda fallen eftersom jag inte vet hur ert skuldebrev ser ut. Vad är ett enkelt respektive löpande skuldebrev? Enkelt Ett enkelt skuldebrev är formulerad i stil med detta "till (ditt namn) betalar undertecknad x kr" (26 § SkbrL). Löpande Ett löpande skuldebrev är formulerat i stil med detta "till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad x kr" (11 § SkbrL). Även orderskuldebrev är en typ av löpande skuldebrev och är formulerat ungefär såhär "till (ditt namn) eller order betalar undertecknad x kr".Hur säljer man ett enkelt respektive löpande skuldebrev? Det finns vissa krav som måste uppfyllas när du säljer skuldebrevet, för att din före detta sambo enbart ska kunna betala till den som du säljer skuldebrevet till. Enkelt Om du ska sälja ett enkelt skuldebrev, räcker det med att du eller köparen tydligt meddelar din före detta sambo om detta så att hen vet att betalning ska göras till köparen. Meddelar ingen din före detta så kan hen fortsätta att betala till dig (29 och 31 § SkbrL). Löpande Om du ska sälja ett löpande skuldebrev behöver du lämna över det fysiska pappret (skuldebrevet) till köparen. För en giltig överlåtelse av ett orderskuldebrev behöver du överlämna pappret till köparen, samt anteckna försäljningen på skuldebrevet eller i en ny handling som köparen kan använda för att bevisa sin rätt till skuldebrevet (13 § andra stycket SkbrL). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Krav på ytterligare betalning

2019-04-22 i Fordringar
FRÅGA |Köpt en hund inget kvitto på en kontant betalning. Men har fått papper på hunden och den är skriven på mig i jordbruksverket. Säljaren påstår efter ca 8 månader nu att han ska ha mera pengar eller så kommer han hit och hämtar hunden. Jag har betalat hunden och fått papperna på hunden. Men inget kvitto på min betalning till honom. Så vad ska jag göra?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du har papper på hunden samt att den är skriven på dig i jordbruksverkets hundregister gör att du kan bevisa att du är ägare till hunden. Om säljaren skulle komma till dig och ta med sig hunden begår personen ett brott. I så fall kan du kontakta polisen. Du skriver i frågan att du inte har något kvitto på den betalning du har gjort. Ett kvitto på en betalning är alltid bra. Det är dock alltid den person som vill ha betalt som måste bevisa att du är skyldig den personen pengar. I ditt fall måste alltså säljaren bevisa att du är skyldig denne mer pengar. Det kan säljaren visa genom t.ex. ett avtal. Finns ingen överenskommelse eller bevisning om det högre beloppet så behöver du inte betala. Sammanfattningsvis är det säljaren som måste bevisa att du är skyldig denne pengar. Det kan ske genom att t.ex. visa på en överenskommelse mellan er. Du behöver inte betala om säljaren kommer med ett krav som ni inte kommit överens om. Om säljaren kommer och tar hunden kan du göra en polisanmälan. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ett dödsbo har större skulder är tillgångar, hur ska de olika prioriteringarna prioriteras enligt förmånsrättslagen?

2019-04-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej, för ett tag sedan gick en i familjen bort och vi har fått en boteckning i knät. Jag har lite frågor kring detta.FRÅGA 1. Den avlidna hade mer skulderna än tillgångar. Finns det någon prioritering i fordringarna? När jag googlar får jag fram följande prioritering. 1. Massafordran2. Fordringar med särskild förmånsrätt3. Fordringar med allmän förmånsrätt4. Oprioriterade fordringarmen det är mycket svåra ord och jag förstår inte riktigt vad som innebär med ex "massfordran" även om jag försöker läsa. Går detta att göra extremt övertydligt och pedagogiskt för en nybörjare inom juridik? FRÅGA 2. Den avlidna hade en försäkring genom sin arbetsgivare om begravningshjälp. Begravningen betalades ändå av anhöriga och försäkringen utnyttjades ej. Ska försäkringen ändå skrivas som en tillgång i bouppteckningen?
Joel Herrault |Hej! Din fråga aktualiserar flera olika regelverk, varav främst konkurslagen (KL) och förmånsrättslagen (FRL).Det stämmer att fordringar kan ha olika prioritet, i alla fall då det står klart att inte alla fordringar ens kommer att kunna betalas därför att tillgångarna inte räcker till. I sådana fall ska de fordringarna med bäst prioritet betalas först.Denna prioritetsordning finns framför allt till då en fysisk eller juridisk person står inför en konkurs. I en konkurs ska nämligen prioritetsordningen i princip följas till punkt och pricka.Med detta sagt verkar det således som att dödsboet skulle kunna sättas i konkurs av någon av borgenärerna (alltså de som dödsboet är skyldiga pengar). I ett sådant fall blir det istället en konkursförvaltare som tar över förvaltningen av dödsboet och delar ut tillgångarna i enlighet med prioritetsordningen.Om dödsboet dock inte sätts i konkurs kan du lika gärna göra detta på egen hand, vilket är särskilt lämpligt om det inte handlar om jättemycket tillgångar som ska delas upp.Först ska jag dock förklara varför denna prioritetsordning bör följas även om dödsboet inte är satt i konkurs. Det är nämligen så att om dödsboet betalar en skuld med låg prioritet, så att en borgenär med hög prioritet inte får betalt för sin fordran, kan denna missnöjda borgenär ansöka om att sätta dödsboet i konkurs. I så fall aktiveras konkurslagen och konkursförvaltaren som tar över dödsboet kan då återvinna den betalning som gjordes till borgenären med låg prioritet. Konkursförvaltaren gör då alltså så att hen "tar tillbaka" den betalning som skett felaktigt enligt prioritetsordningen, och ger istället denna betalningen till den med bästa prioritet.Men om du nu sköter allting korrekt enligt prioritetsordningen kommer antagligen ingen borgenär att bli missnöjd och då behöver dödsboet inte ens sättas i konkurs. Det finns ju ingen anledning att sätta dödsboet i konkurs om du följer prioritetsordningen, eftersom en konkursförvaltare ju också ska följa prioritetsordningen.PrioritetsordningenDärför ska jag i det följande, på ett översiktligt sätt, förklara de olika prioriteterna i rätt ordning.1. För och främst ska så kallade "massafordringar" betalas av. Detta är inte relevant i ditt fall, eftersom dessa endast kan uppstå i en konkurs. Massafordringar är fordringar som konkursboet ådragit sig, efter konkurs inträffat (11:1 KL). Detta är alltså inte aktuellt i ditt fall.2. Fordringar med särskilt förmånsrätt. Denna kategori innehåller i sig flera underkategorier som räknas upp i 3 a-9 §§ FRL. Gemensamt är att de oftast avser en förmån till viss specifik egendom. Flera av dessa är komplicerade, men samtidigt sällan relevanta i ett fall som detta då det handlar om ett dödsbo. Flera av dem är egentligen mest relevanta när det handlar om företag.Till de som bör vara särskilt relevanta i ditt fall är framför allt panträtt och utmätning. Panträtt kan has i till exempel en fastighet i form av inteckning eller i en bostadsrätt. Den långivare, oftast bank, som har panträtt i en viss egendom, såsom fastighet eller bostadsrätt, har särskild förmånsrätt att få sin fordran betald genom försäljning av den pantade egendomen. Det är detta som är själva poängen med en panträtt, att den som innehar den genom användande av panten ska kunna täcka sin fordran om låntagaren inte förmår betala tillbaka.Efter panträtt kommer utmätning. Om någon egendom är utmätt ska denna säljas enligt reglerna om utmätning och pengarna ska gå till den som ansökte om utmätningen. Om utmätning sker av egendom med panträtt ska dock först panträttshavaren få betalt, eftersom panträtt har ännu högre prioritet än utmätning (se 6 & 8-9 §§ FRL). Parallellt med panträtt har även så kallad de med retentionsrätt prioritet. Retentionsrätt har exempelvis en verkstad som håller kvar en reparerad bil för att ägaren inte betalat för den utförda reparationen. De har alltså också i princip högsta prioritet tillsammans med panträtt, och därefter utmätning.3. Fordringar med allmän förmånsrätt (se 10-14 §§ FRL). Bland de allmänna förmånsrätterna är de absolut flesta endast relevanta för företag som satts i konkurs. En typ av fordran som kan vara relevant är dock bouppteckningskostnader (samt eventuella konkurskostnader om dödsboet sätts i konkurs). Denna fordran kommer alltså efter de särskilda förmånsrätterna, men innan de så kallade oprioriterade förmånerna som jag ska förklara i nästa del.4. Oprioriterade fordringar (se 18 § FRL). I princip sist kommer de oprioriterade fordringarna. Dessa är de fordringar som inte har någon särskild eller allmän förmånsrätt. Som exempel är detta vanliga fordringar, som de flesta räkningarna, fakturor för köp som redan levererats, skadestånd, och så vidare. Dessa fordringar har enligt 18 § FRL "inbördes lika rätt". Detta innebär att alla oprioriterade borgenärer ska få betalt för sina fordringar till samma procentandel, med hjälp av de tillgångar som återstår. Det kan alltså bli så att exempelvis alla de oprioriterade borgenärerna får betalt för 30% av sina fordringar. Detta betyder alltså att den som har en fordran på 100 kr ska få betalt 30 kr, medan en borgenär med en fordran på 1.000 kr ska få betalt 300 kr (alltså 30% för båda).5. Sist av allt kommer så kallade "efterställda fordringar". Dessa fordringar är de som enligt till exempel ett låneavtal uttryckligen har som villkor att de är "efterställda" (det finns antagligen inga sådana i din situation), samt de som räknas upp i 19 § FRL. Dessa är exempelvis böter, viten eller andra typer av straffavgifter.FörsäkringenDen sista frågan är om försäkringen ska tas upp som en tillgång. Det kan sägas att detta beror på. För att det ska utgöra en tillgång som ska användas för att betala borgenärerna måste den faktiskt kunna användas för det. Pengarna måste alltså kunna tas ut av dödsboet och kunna användas för att tillgodose borgenärerna. Vissa försäkringar är utformade som så kallade förmånstagarförordnanden och är oåterkalleliga för den försäkrade. I så fall kan de inte ens tas ut av dödsboet och då bör det inte räknas upp som en tillgång.Ni måste alltså se till försäkringsvillkoren för att kunna avgöra om det är en tillgång för dödsboet. Utred detta med utgångspunkten: kan dödsboet ta ut försäkringspengarna och använda dessa? Det är ju möjligt att den inte ens kan tas ut nu när begravningen redan betalts för av annan. I så fall är det definitivt ingen tillgång.Avslutande rådOm det i detta fall handlar om mycket tillgångar och stora skulder kan det vara bra att ansöka om konkurs för att allt ska gå till på korrekt sätt. Enligt 2:3 KL kan dödsbo och dödsbodelägare ansöka om att sätta dödsboet i konkurs. Om detta görs övertas hela förvaltningen av dödsboet av en konkursförvaltare.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Går det att kräva underlag för att avtal har ingåtts av någon som vill ha betalning av en faktura?

2019-04-13 i Fordringar
FRÅGA |Om en företagare blir uppringd för att byta elbolag men anser sig att inte har godkänt detta. Därefter kommer faktura och som inte godkänns. Då stänger de av elen. Företagaren har därefter tecknat avtal på nytt hos sin "gamla elleverantör". Blir därmed påförd en faktura på att man har brutit ett avtal och faktureras för 24 månader. Har försökt få ut ingånget avtal som el leverantören påstår sig ha, dock att det skall ha uppstått under distansförsäljning. Vad kan företagaren kräva för underlag utav el leverantören som visar att han enligt deras uppfattning skall ha ingått ett avtal. Hoppas ni kan ge mig ett råd.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Företagaren kan i nuläget inte kräva underlag av elleverantören som visar att han enligt deras uppfattning ska ha ingått avtal. Normalt vid sådana här ärenden, där någon vill ha betalt för en faktura som en annan vägrar betala av olika skäl, går det till på följande vis: 1. Företaget skickar en faktura. Denna bestrids mot företaget.2. Företaget vänder sig till ett inkassoföretag som skickar fakturan på nytt. Denna bestrids skriftligen mot inkassoföretaget.3. Företaget alternativt inkassoföretaget vänder sig till Kronofogden, som skickar ett betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Denna bestrids skriftligen mot Kronofogden inom den tidsram som de sätter ut (25 § och 31 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).4. Företaget väcker talan i tingsrätt (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Det är först när elleverantören eventuellt väcker talan i tingsrätt som man kan "kräva" underlag utav denne. Underlag blir ju då en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna vinna domstolsprocessen, eftersom det kommer utgöra bevis. Men innan dess har elleverantören ingen skyldighet att presentera någonting. Det enda sättet att eventuellt få dem att visa grunden för anspråket är att sätta upp det som ett villkor för att betalning överhuvudtaget ska kunna ske. Dvs, använda den uteblivna betalningen som ett påtryckningsmedel; "om du inte visar mig underlag för att avtalet ingåtts så kommer betalning aldrig komma på fråga". Om elleverantören verkligen har goda underlag så borde det ligga i dennes intresse att visa detta eftersom det underlättar hela processen. Företaget lär ju betala när den inser att bevisläget är gott för motparten. Att elleverantören är motvillig kan vara ett tecken på att så inte är fallet. I vilket fall som helst går det dock inte att tvinga någon att framföra bevis för sin sak. Det blir först i domstol när omständigheterna är sådana att övertygande bevis faktiskt krävs. Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!Vänligen

Hur ska jag få betalt när personen inte svarar på mail?

2019-03-31 i Fordringar
FRÅGA |HejFick akut ta hand om en dräktig burma med 2 veckor kvar till nedkomst. Födde och hade totalansvar under 11 veckor. Vi skrev ett avtal där hon stod för alla kostnader gällande kattungarna. Vad gäller?Jag har trasiga sängkläder, gardiner etc. Och uppfödaren svarar inte på mail. För mig en utgift på 4-5 tusen kronor som jag vill att hon står för.Vad och hur går jag vidare?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att få dina pengar när en motpart slingrar sig är att anlita kronofogdemyndigheten. Du kan ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande via deras hemsida. Den hittar du här: KronofogdemyndighetenVad händer när du lämnat in en ansökan?Kronofogdemyndigheten (KFM) skickar ett brev till den du vill få betalt av. Personen som är skyldig dig pengar kan då agera på några olika sätt:Antingen betalar personen skulden och då kan du ta tillbaka din ansökan. Det andra alternativet är att personen invänder mot att det finns en skuld, då behöver du ta ställning till om du vill driva ärendet vidare i domstol vilket medför extra kostnader och kan innebära en risk att du ändå inte får betalt. Gör du det lämnar KFM över ärendet till domstolen. Betalar personen inte men bestrider heller inte fordringen så meddelar KFM ett utslag. I det utslaget fastställs skulden och du kan begära att skulden ska verkställas eller drivas in. Därefter gör KFM en utredning för att se om den som är skyldig dig pengar har tillgångar att betala med. Har den det så sker det en utmätning, där KFM tar ifrån den betalningsskyldige vissa tillgångar och säljer dem för att kunna betala din skuld. Finns det inga tillgångar så skrivs ärendet av och du får stå för avgiftskotsnaderna.Avgifter kan tillkomma både vid ansökningen och ifall ärendet skrivs av. Mer information hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida.Förenklade tvistemålHamnar tvisten i domstol är det värt att notera att en domstolsprocess för så pass lite pengar inte innebär någon risk att du behöver stå för din motparts rättegångskostnader, mer än för 1 timmes juridisk rådgivning vid en förlust. Detta gäller vid alla tvistemål där beloppet som rättegången rör understiger ett halvt prisbasbelopp (ca 22000 kr år 2019). Jag kan inte förutsäga hur utgången kommer bli i en domstolsprocess, men eftersom ni har ett avtal verkar det ganska självklart att uppfödaren kommer att få betala dina utgifter. Reglerna om förenklade tvistemål hittar du i 1 kap. 3 d § och 18 kap. 8 a § Rättegångsbalken.Vad du bör göra nu: Du bör skicka in en ansökan om betalningsföreläggande så snart som möjligt via KFM:s hemsida.Lycka till med ditt ärende!Mvh/