Jag har glömt att fakturera – vad gäller?

Hej! Jag är egenföretagare och har fakturerat kund/uppdragsgivare för tjänst en för liten summa under 2 års tid. Jag hittade äntligen mitt avtal då jag precis slutat på den arbetsplatsen. Kan jag fakturera dem retroaktivt eller vad säger lagen? Bästa hälsningar 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar det som att du genom din firma haft ett uppdragsavtal med en annan näringsidkare (dvs inte en konsument) som innebär att du löpande kunnat fakturera dessa under en viss tid. Därefter har du glömt att ställa ut vissa fakturor och din fråga är om du nu, X år senare, kan fakturera retroaktivt.


Huvudregeln, förutsatt att det inte rört sig om ett konsument-näringsidkare förhållande, är att en fordran preskriberas först efter 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Inom denna 10 års frist är utgångspunkten att det inte finns några hinder för att fakturera retroaktivt. I vissa fall kan du dock anses ha gått miste om denna rätt på ett tidigare stadium; detta hade kunnat tänkas om du på något sätt givit kunden/uppdragsgivaren ett befogat intryck av att du eftergett ditt krav. Ett sådant befogat intryck hade då kunnat komma som en följd antingen av en uttrycklig viljeförklaring av den innebörden från din sida eller, undantagsvis, genom att du förhållit dig passiv under en längre tid (se NJA 2018 s 171).


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du välkommen att antingen åter höra av dig till oss på Lawline eller rikta din fråga till mig personligen, om du väljer det senare kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@Lawline.se.


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo