Elbolaget har fakturerat för lite – kan de fakturera för detta i efterhand?

Hej! Mitt elbolag har skickat en extra faktura på 2300kr gällande en så kallad effektavgift som dom har missat att fakturera mig en längre tid tillbaka. Detta skriver dom då till mig nedan. "Vi har tidigare meddelat att vi under en tid inte hade fakturerat en effektkomponent i din elnätstariff. Felet är rättat så att det blir riktigt framöver. Extra faktura för de månader då vi inte tidigare fakturerat effektkomponenten bifogas. Vi kommer inte att fakturera längre tillbaks i tiden än med start 1 juli 2023 trots att felet för din del uppkommit tidigare än så. Effektavgiften redovisas på extrafakturan månad för månad. Vi kommer inte att ta ut någon ränteavgift för tiden fram till extrafakturan. Extrafakturan har förfallodag 31 maj så att betalning är möjlig att dela upp på flera månader om så önskas. Vi beklagar att detta fel uppkommit och att det kan ha förorsakat olägenheter när det nu efterfaktureras. Med vänlig hälsning" Dom skriver det som att dom gör mig en tjänst för något som dom har missat, jag får "flera" månader att betala av skriver dom, jag får 2 månader på mig... Jag har jämfört alla mina fakturor men kan inte se någon skillnad från förra årets fakturor och detta årets. Dom ska har lagt till effektavgift från och med 1 januari. Jag betalar gärna det om jag ska betala det månadsvis men känner ju inte för att betala för något retroaktivt när jag inte har gjort något fel. Vad har jag för rättigheter i ett sådant här fall. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din frågeställning så att du undrar om det finns rättslig grund för att bestrida elbolagets faktura.


Huvudregeln är att avtal ska hållas (”pacta sunt servanda”) vilket innebär att du som utgångspunkt ska betala för det som framgår i avtalet mellan dig och elbolaget. Förutsatt att det framgick i det ursprungliga avtalet att fakturering skulle ske för effektkomponenten är alltså huvudregeln att du också ska betala för detta.  Frågan blir då om elbolagets misstag leder till att man kan göra undantag från denna huvudregel. 


Det har ansetts att avtalsparterna har en skyldighet att tillämpa ett avtal på ett korrekt sätt (se NJA 2018 s 171 punkt 14). Det finns då rättspraxis från Högsta domstolen där ena avtalspartens debiterat för lite och där detta lett till att denne senare gått miste om sina möjligheter att retroaktivt begära det återstående beloppet (se t ex rättsfallen NJA 1973 s 315, NJA 1991 s 3 och NJA 2018 s 171). I praxis från Allmänna reklamationsnämnden framgår också att du kan undgå ett retroaktivt betalningskrav om faktureringen avsett en redan avstämd period samt att fakturan betalats i god tro, dvs att du inte haft några skäl att misstänka feldebiteringen (se ARN 2003-6113). Förutsatt att dessa två krav är uppfyllda kan du således argumentera för att det finns rättslig grund för att bestrida elbolagets faktura.


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du välkommen att antingen åter höra av dig till oss på Lawline eller rikta din fråga till mig personligen, om du väljer det senare kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@Lawline.se.


Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo