Vart vänder man sig om motparten vägrar betala enligt avtal?

Min son fick för många år sen mitt aktiebolag som gåva. Vi hade ett avtal som stipulerade att jag skulle få 50% av köpeskillingen om bolaget såldes. 3 år senare säljer han bolaget för 40 milj sek. Han är således skyldig mig 20 milj sek. Har inte betalt. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan. 

Som jag tolkar din fråga undrar du i korthet var du ska vända dig för att kunna kräva betalning. Jag ska gå igenom ett par alternativ och kommer i slutet ge rekommendationer för vad jag tycker är bäst.


Betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 

Den första möjligheten är ett betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande. Det går till så att du ansöker till Kronofogdemyndigheten om att få din fordran betald. Denna process ska bara användas om hela fordran i sig och till belopp är ostridigt, alltså motparten inte bestrider att fordringen finns. Utöver att fordran ska vara ostridig som det kallas krävs också att den är förfallen till betalning, det vill säga att sista datum för betalning har passerat.

Ansökan går till så att du skickar in en blankett till Kronofogden där du anger mot vem fordran riktar sig samt till vilket belopp. Till ansökan bifogar du även någon typ av underlag, exempelvis ett avtal eller en faktura. Du ska också ange vilken processform du vill använda dig av. I ditt fall är det just betalningsföreläggande som är processformen då det rör sig om en penningfordran.

Processen är mycket snabb och effektiv men ingen prövning sker av fordrans riktighet så den lämpar sig således inte om fordran är stridig. Du hittar mer information om processen och hur du ansöker här.


En ansökan till Tingsrätten.

Ett annat spår är en stämningsansökan till Tingsrätten. Om fordran, antingen till belopp eller att den alls finns, är stridig av motparten är detta vägen att gå. Då får du din sak prövad och fastställd i domstol.

Denna process kan bli mycket kostsam och riskerar att ta flera år innan det är klart. Att gå till Tingsrätten kan inte rekommenderas förutom i absolut sista steg.


Sammanfattning och slutliga råd. 

Fallet rör din son, och en process i någon av dess former riskerar att leda till en spricka mellan er. Jag rekommenderar därför dig att istället försöka prata med honom. Ta en stund och förklara hur du anser att situationen ligger till och ge honom samma möjlighet. De allra flesta problem kan lösas på denna väg.

Ibland går det dock inte. Enligt din information verkar fordran inte vara stridig till belopp eller ursprung. Därmed är det ett betalningsföreläggande jag rekommenderar dig att kika närmare på. Det är en snabb, enkel och smidig process som lämpar sig utmärkt för sådana här situationer. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo