Vad kan man göra för att få tillbaka utlånade pengar?

Hej jag har lånat pengar till en person och hon har skrivit skriftligt att jag ska få tillbaka pengarna men nu svarar hon inte alla. Och dessutom för att jag skulle få pengarna på 13.600kr så skulle jag bli borgenär för henne hur gör jag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad du kan göra för att få tillbaka de pengar som du har lånat ut. Regler om fordringar finns i lag (1936:81) om skuldebrev och regler om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vad innebär det att vara skyldig någon pengar?

När någon, av någon anledning, är skyldig någon annan pengar har den senare än fordran på den förre. En fordran är en rätt för en person att få en viss prestation av en annan person. I ditt fall består din fordran av en förpliktelse för personen i din fråga att betala dig en summa pengar som motsvarar den summa som du har lånat ut (eller givit personen i kredit eller vad bakgrunden till skulden nu kan vara). Detta innebär att du har en penningfordran på ifrågavarande person.

Vad kan du göra för att få betalt?

I det fall personen ifråga inte kan eller vill betala din fordran, trots att du begär det, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten skickar ett kravbrev till den aktuella personen. Denne kan då välja att betala eller bestrida kravet. Skulle kravet bestridas kan saken behöva lösas i domstol. I det fall personen varken betalar eller bestrider kravet kan Kronofogdemyndigheten meddela utslag (42 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Detta innebär att de fastställer skulden. Utslaget utgör en exekutionstitel vilken du sedan kan använda för att driva in dina pengar (se vidare Kronofogdemyndighetens hemsida under rubriken "exekutionstitel").

När kan man ansöka om ett betalningsföreläggande?

Observera dock att en ansökan om betalningsföreläggande endast kan göras för en penningfordran som har förfallit till betalning, det vill säga vars sista dag för betalning har passerat (2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). I din fråga framgår det inte om du och den aktuella personen har bestämt när din fordran ska betalas. I det fall ni har bestämt när din fordran ska betalas och denna dag har passerat så kan du alltså ansöka om betalningsföreläggande. Har ni inte bestämt när den ska betalas så innebär det att den ska betalas när du begär det (1 kap. 5 § lag (1936:81) om skuldebrev). Har du då begärt att personen ska betala utan att hon har gjort det så har fordran förfallit till betalning och du har även då en möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande.

Det är dessutom värt att nämna att en ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr (se vidare på Kronofogdemyndighetens hemsida här). Det är dock möjligt för dig att begära ersättning för denna kostnad i din ansökan (46 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning).

Mer information om betalningsföreläggande hittar du här. I det fall du bestämmer dig för att göra en ansökan om betalningsföreläggande så kan du göra det här. Slutligen hittar du exempel på hur man fyller i en ansökan om betalningsföreläggande här.

I vilken mån kan Lawline vara behjälpliga i den aktuella situationen?

Observera slutligen att Lawline erbjuder en rad olika juridiska tjänster och kan vara behjälpliga med rättslig rådgivning för såväl privatpersoner som för företag. Detta inbegriper de allra flesta juridiska utmaningar man kan tänka sig. Lawline erbjuder bl.a. hjälp med att upprätta kravbrev. Detta kan inkludera en förklaring till kravet, uppställandet av en tidsfrist för när kravet ska betalas samt ett klargörande att kravet kan gå till domstol i den mån betalning inte sker. I det fall du är i behov av mer kvalificerad hjälp finns det även en möjlighet för dig att boka en tid med en av våra jurister. Det finns, med andra ord, även en möjlighet för dig att vända dig till Lawline i ditt ärende. För att veta om du kan få den hjälp som du efterfrågar från just Lawline, inom den tidsram som du önskar, rekommenderar jag dig (i den mån du är intresserad) att kontakta vår juristbyrå, förslagsvis via telefon (se kontaktuppgifter nedan). De kan hjälpa dig vidare i ditt ärende. Du kan även skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till vår juristbyrå. Det kan du göra här. Observera att en sådan inte är bindande.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo