Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil

2021-08-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Köpte en bil till tjejkompisen att bruka tillsvidare men nu har våran vänskap upphört och hon säger att om jag vill ha tillbaka bilen så kommer hon att "tappa bort nycklarna " så jag behöver bärga bilen från platsen hur går jag tillväga rättsligt för att undvika att nycklar försvinner eller att hon blir åtalad ifall hon gör så.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna få tillbaka bilen i de fall kompisen vägrar att lämna tillbaka den självmant, kan det bli aktuellt att undersöka om kronofogden kan hjälpa till med så kallad handräckning.Särskild handräckning hos kronofogden används i de fall någon vidtagit olovlig åtgärd (ex inte vill lämna tillbaka bil som du har äganderätt till) eller hindrat någon att använda sin egendom. På så sätt kan man få hjälp att få tillbaka sin egendom. För att ha rätt till handräckning krävs en dom eller ett utslag. Man kan göra en ansökan via kronofogdens hemsida. Bifogar en länk till kronofogdens hemsida här nedan: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Har ett dödsbo borgensansvar?

2021-08-21 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Min svärmor har avlidit. Hon borgar för hyran åt sin dotter. Dottern betalar inte. Blir dödsboet skyldig för hyran? Hur skall vi gå tillväga?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! Jag tolkar som att ordet "borgar" menas med att hon har gjort ett borgensåtagande för hennes dotter. Jag utgår också från att detta är en s.k enkel borgen dvs en borgen där man först måste försöka kräva pengar från gäldenären innan man kräver något från den som gått i borgen. Med detta förbehåll hoppas jag kunna besvara din fråga !Viktigt att observera är att ett dödsbo inte kan ådra sig ytterligare skulder (förutom kostnader för begravning, förvaltning etc.), förutom om motparten varken visste eller borde vetat om att personen som dödsboet nu företräder har avlidit (18 kap. 3 § ÄB). Detta är dock ett åtagande som gjorts redan sedan borgensmannen var vid liv.Borgensåtaganden regleras i handelsbalken Inledningsvis kan sägas att borgensmannen (den som gått i borgen) enbart blir skyldig att betala skulden när borgenären (den som driver in skulden) gjort misslyckade försök att driva in skulden hos gäldenären (den som är skyldig pengar) t.ex genom utmätning eller liknande. (10 kap. 8 § HB).Borgensmannens bortgång innebär skyldighet för borgenären att ageraBorgenären har som ett alternativ möjligheten att begära att gäldenären skaffar en ny borgensman som inträder istället för den som har avlidit. Om en ny borgensman inträder så blir dödsboet fritt från borgensansvaret. Men, om det inte kan hittas en ny borgensman, kan borgenären istället omedelbart försöka driva in hela skulden hos gäldenären. Eventuell brist att få ut hela skulden från gäldenären leder till att resten av skulden kan krävas från borgensmannens dödsbo. (10 kap. 10 § HB). Dödsboet kommer ju eventuellt avvecklas och kvarlåtenskapen delas ut till arvingarna som finns, varav det är just därför borgenären har rätt att så hastigt kräva ut hela skulden från gäldenären eller dödsboet innan avvecklandet sker och pengarna går förlorade.Skyldigheten borgenären har att begära ny borgensman av gäldenären innan denne omedelbart försöker driva in skulden hos gäldenären förutsätter dock att borgenären faktiskt fått reda på att borgensmannen har avlidit. Hyresvärden måste först försöka begära ny borgensman av dottern innan det blir fråga om att kräva in skulden från henne samt svärmoderns dödsbo om nödvändigtHyresvärden har en skyldighet att begära ny borgensman av dottern innan denne kan börja kräva att hon betalar hela skulden omedelbart, vilket i detta fall exempelvis skulle kunna leda till eventuella försök till utmätning av egendom som hon äger som skulle kunna täcka skulden. För att hyresvärden ska vara skyldig att agera på detta sätt måste denne också fått reda på din svärmors (borgensmannens) bortgång. Om dottern av någon anledning inte kan täcka hela skulden så kommer resterande kunna utkrävas från hennes mammas dödsbo. Hoppas det var svaret på din fråga !

Preskription av fordran till dödsbo

2021-07-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Bevaka fordran vid dödsbo.Om borgenären bor utomlands finns det former för bevakning när gäldenären avlider? Om vi antar att skuldebrev inte "hittas" vid bouppteckning.Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är inte helt säker på vad du menar med former för bevakning. Det framgår inte heller i din fråga vad det är för typ av skuld. Det finns dock en lag som reglerar hur lång tid någon som vill hävda sin fordran har på sig. Den så kallade preskriptionstiden. Lagen heter Preskriptionslagen (PreskL). Enligt 2 § PreskL är preskriptionstiden 10 år, för skuld som någon har i egenskap av konsument gäller i vissa fall 3 år. Om dödsboet har hunnit avvecklas, det vill säga att dödsbodelägarna genomfört arvskifte ska pengarna för den skuld som inte betalts återgå, det betyder att de som fått egendom måste återföra det de fått för att täcka skulden (21 kap 4 § Ärvdabalken). Hoppas du fick lite klarhet. Skriv annars igen. Specificera i så fall vad för typ av skuld det rör sig om.

Förutsättningarna för att få behålla en misstagsbetalning

2021-07-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |När min son flyttat ut från sin lägenhet begärde de 3 månads hyra som de sa han inte betalt. Han betalade trots att han tyckte att det var fel. Några månader senare fick han besked om att de gjort fel och han skulle få sina pengar tillbaka vilket han fick. Nu, 6 månader senare, så kräver de pengarna tillbaka för att de säger att de gjort fel som betalade tillbaka. Är min son verkligen tvungen att återbetala pengarna? Det var de som kontaktade honom i första läget och gav tillbaka pengarna. Nu säger de att ärendet kommer att lämnas till kronofogden om han inte betalar.
Eles Karahalilovic |Hej! Tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga!Jag tolkar som att din fråga handlar om hyresvärden, som har påstått sig betalat av misstag till din son (då de anser sig aldrig ha varit skyldiga honom pengar i egentlig mening), kan kräva tillbaka pengarna. Detta förutsätter såklart att det måste bevisas att det aldrig funnits någon skuld för hyresvärden till din son.(Om det snarare handlar om komplikationer kring tillämpningen av hyresavtalet eller dylikt ställ gärna ytterligare frågor)Med detta förbehåll hoppas jag kunna besvara din fråga så bra jag kan!När kan en misstagsbetalning krävas tillbakaDetta fallet handlar troligtvis om vad som inom juridiken kallas för condictio indebiti, dvs en betalning som skett utan att det föreligger en skuld för betalaren till mottagaren. Huvudregeln är att återkrav får ske, dvs betalningen ska gå tillbaka, men det finns ett viktigt undantag! Undantagsregeln blir aktuell om mottagaren av pengarna i god tro inrättat sig efter den felaktiga betalningen samt att kravet på återbetalning inte framställts inom rimlig tid. Rimlig tid har ansetts variera beroende på omständigheterna men har ansetts vara högst några månader. När det gäller om mottagaren faktiskt kunnat inrättat sig betalningen i god tro måste man beakta de enskilda omständigheterna. I praktiken innebär det oftast att mottagaren inte får anses vara misstänksam över varför denne fått beloppet samt att man inrättat sig genom att använda pengarna.Om det snarare handlar om att hyresvärden i detta fall varit osäker på om det överhuvudtaget funnits någon skyldighet att betala till mottagaren men ändå gjort det, har det inte skett en misstagsbetalning utan istället en s.k. disposition. En sådan kan inte alls återkrävas om man i efterhand ångrar sin betalning. Din son får behålla misstagsbetalningenI ditt fall blir det intressant att kolla på undantagsregeln. Din son mottog en betalning som en sorts återbetalning för att han tidigare betalat för mycket. Detta talar för att det inte är något mottaget belopp som skulle anses väcka misstankar hos din son om att något inte stod rätt till eller att betalningen skett av misstag. Dessutom i.o.m. att det gått en avsevärd tid sedan mottagandet är det sannolikt att han redan inrättat sig efter mottagna pengarna i form av att kanske exempelvis använda pengarna till att betala sina utgifter m.m. Anspråket som hyresvärden gjorde kan inte heller anses skett inom rimlig tid. Med det sagt talar omständigheterna för att din son borde kunna behålla pengarna även om det skulle framgå att de kommit till honom av misstag!Samma utfall gäller om det är fråga om en disposition!Hoppas det var svar på din fråga ! Du är annars välkommen att ställa fler !

Kan man ta tillbaka gåva?

2021-08-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hej jag skulle höra om man verkligen kan ta tillbaka en gåva som min exman har gett till en av våra söner på grund av olika skäl . Min fråga är om när givaren överlåter och försäljer till gåvotagaren (sonen)halva andelen av drifttillgångarna i förvärskällan kan man ta tillbaka den sen
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om gåvor återfinns i Gåvolagen. Enligt huvudregeln är gåvor bindande först när de har fullbordats. När en gåva har fullbordats är det inte längre möjligt att ta tillbaka gåvan ( 1 § Gåvolagen). När en gåva anses vara fullbordad beror på vad för typ av gåva det är. Rör det sig om lösöre, dvs. ex. pengar, ett smycke, en bil etc. räknas den som fullbordad när den har kommit i mottagarens besittning (2 § Gåvolagen). Jag förstod inte riktigt vad för typ av gåva det rörde sig om här och kan därför inte ge dig ett tydligare svar än detta. Men så länge gåvan har fullbordats kan din exman inte ta tillbaka den. Jag hoppas detta ändock gav dig någorlunda svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till oss igen med mer information. Hälsningar,

Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

2021-07-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |När jag skulle flytta till en annan ort så fick jag förvara mina möbler (säng, soffa, köksredskap m.m) hos min syster så länge. Nu när jag kan hämta det igen, har jag fått reda på att hon använder mina saker, bland annat sängen. Och hon svarar inte mig och låter inte mig hämta dom. Vad kan man göra för att få tillbaka sina grejer? Det finns inga papper eller något på att det tillhör mig.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Särskild handräckningOm någon vägrar lämna ut saker som tillhör någon annan kan man ansöka om särskild handräckning hos kronofogden. Det som dock krävs från dig är att du har skriftlig bevisning som visar din rätt, exempelvis kvitton, avtal eller liknande handlingar. Du skriver dock att det inte finns några papper som visar att möblerna tillhör dig vilket innebär att kronofogden troligen kommer att avslå din ansökan. Om du har något skriftligt avtal eller ett vittne som kan intyga att du förvarat möblerna hos din syster funkar det också annars som bevis. Du kan prova att ansöka om särskild handräckning och se hur kronofogden kommer att bedöma ärendet. En ansökan kostar 300 kr.PolisanmälanDet du också kan göra är att polisanmäla händelsen. Eftersom din syster vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör dig kan det vara fråga om ett olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken som hon gör sig skyldig till. För att hon ska dömas för brottet krävs att hon vidtagit åtgärd med egendom som hon har i besittning men till vilken äganderätten tillkommer någon annan. I detta fall har hon dina möbler i sin besittning och genom att vägra lämna ut dem har hon vidtagit en åtgärd.Mitt råd till dig skulle därmed vara att du dels ska ansöka om särskild handräckning samt att du ska polisanmäla händelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Du är även välkommen att boka tid med en av våra erfarna jurister för mer ingående juridisk rådgivning här. Med vänliga hälsningar,

Är min bostadsrätt att betrakta som belånad?

2021-07-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Lite trist att jag inte fick svar direkt, eftersom jag inte tror att min fråga är särskilt svår.Nåväl, bakgrunden till min fråga är enkelt och kortfattat följande.För att kunna betala kontant vid köp av en lägenhet, så belånade jag min sommarstuga.Detta lån gick omgående och oavkortat till att betala den aktuella lägenheten.Dessa transaktioner kan verifieras i kontohistoriken.Min fråga är om lägenheten kan betraktas som belånad?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin ärendebeskrivning är ganska kortfattad och frågan är egentligen mer av ekonomisk natur än juridisk varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Men jag ska naturligtvis ändå redogöra för min syn på saken. Däremot förstår jag inte riktigt vad du menar när du skriver att du inte fick svar direkt. Kan det möjligtvis vara så att du först nyttjade vår kostnadsfria nätrådgivning? Om ja, då förstår jag varför. De ärendebalanserna är enorma och vi garanterar aldrig några svar inom ramen för den rådgivningen, något som även följer av informationen på vår hemsida.När sedan gäller din faktiska fråga kan följande anföras. Om en fritidsfastighet belånas för att finansiera ett köp av en bostadsrätt blir bostadsrätten enligt min bedömning och i formell mening inte att betrakta som belånad och detta alldeles oavsett hur parterna väljer att rubricera skuldebrevet/låneavtalet. Anledningen är att gäldenären, dvs. låntagaren, inte behöver lösa några lån den dagen bostadsrätten eventuellt ska säljas.Om låntagaren inte fullföljer sina åtaganden gentemot borgenären, dvs. banken, kommer i första hand fritidsfastigheten att tas i anspråk eftersom det ursprungliga lånet beviljades med fastigheten som säkerhet och sannolikt genom en av fastighetsägaren gjord inteckning på visst belopp, alltså genom en upplåten panträtt. Det nyss sagda talar också för att bostadsrätten inte bör vara att betrakta som belånad. En borgenär är för övrigt en fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat.Det går dock möjligen att argumentera även för motsatsförhållandet. Vid ansökan om ett bolån brukar inte sällan en s.k. "kvar att leva - kalkyl" upprättas. Om priserna på fastighetsmarknaden skulle sjunka rejält under en period då gäldenären har hamnat i betalningssvårigheter och därmed inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot borgenären kommer gäldenärens totala ekonomi att ses över om inte säkerheten, dvs. fritidsfastigheten, räcker till. I ett sådant läge skulle exempelvis ett utmätningsförfarande kunna aktualiseras, vilket innebär att såväl bostadsrätten som andra tillgångar kan tas i mät av fogden. Men i formell mening är min uppfattning att bostadsrätten alltjämt bör betraktas som obelånad.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Får barn ta över sina föräldrars skulder?

2021-06-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om vi som föräldrar har tagit ett lån för en lägenhet/ bostad åt vår son, vad händer då med lånet om vi dör? Får vår son ta över lånet om han bor i lägenheten och skulderna är större än tillgångarna vid dödsfall?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med ärver barn aldrig sina föräldrars skulder. Om båda föräldrarna går bort gör man en sammanräkning av de tillgångar som de hade då de dog. Om det så att föräldrarnas banktillgodohavanden inte räcker för att återbetala skulderna, dvs. om skulderna är större än tillgångarna kommer bostaden förmodligen att behöva säljas för att återbetala borgenärerna. I de fall då era tillgångar alltså inte täcker skulderna kan bostaden behöva säljas. Däremot så kan er son, i ett sådant fall, givetvis avtala med borgenärerna om att huslånet ska gå över på honom istället. Det brukar vara i borgenärernas intresse att skulden tas över så länge de accepterar er son som gäldenär. Jag hoppas detta besvarade er fråga, om inte får ni gärna höra av er till oss igen!Hälsningar,