Lösöreköplagen och sakrättsligt skydd

2021-01-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Ger registrering enligt lösöresköplagen omsättningsskydd?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva – s.k. lösöreköplagen – är en lag som reglerar hur man kan få sakrättsligt skydd när man låter ett köpt lösöre vara kvar hos säljaren. Som huvudregel i svenskrätt får man sakrättsligt skydd genom traditionsprincipen. Traditionsprincipen innebär att man får ett sakrättsligt skydd när det har skett en besittningsförändring, t.ex. köparen har fått varan av säljaren. Det finns dock några undantag från denna huvudregel. Som exempel kan bl.a. nämnas att i ett konsumentförhållande kan man få sakrättsligt skydd redan innan köparen får varan i sin besittning. Sakrättsligt skydd för en konsument uppstår när säljaren har gjort tydligt att varan är avsedd för konsumenten (49 § konsumentköplagen).Sakrättsligt skydd innebär att man är skyddad gentemot någon annan som påstår sig ha bättre rätt till egendomen. Den som påstår sig ha bättre rätt kan antingen vara en borgenär (borgenärsskydd) eller andra potentiella köpare (omsättningsskydd).Eftersom en konsument har ett "utökat" sakrättsligt skydd, blir lösöreköplagen främst aktuellt när det inte handlar om ett konsumentförhållande, dvs. när det handlar om t.ex. köp mellan näringsidkare. Om man har köpt något men låter det förbli i säljarens besittning, kan man då få sakrättsligt skydd genom en registrering enligt lösöreköplagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vem har rätt till en redan såld varvräknare monterad i bilen som sålts vidare?

2020-12-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hejsan! jag sålde en varvräknare som var monterat i min bil till en privatperson. Och sen dagen efter så säljer jag bilen till en bilhandlare , och av misstag så glömmer jag att ta bort varvräknaren från bilen.. kan jag som kund vända mig mot bilhandlaren och kräva att få ut varvräknaren?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller vad som händer när två sakrättsanspråk ställs emot varandra. Köparen av varvräknaren har ett anspråk på att få varvräknaren och bilhandlaren har ett anspråk på att få bilen (med varvräknaren i). Huvudregeln i sakrättskonflikter är att den som har den "äldsta rätten" vinner. Det innebär i ditt fall att personen som köpte varvräknaren skulle ha rätt att få varvräknaren. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som säger att om den senare köparen gör ett godtrosförvärv så har han bäst rätt. Som jag tolkar det hade du bilen och varvräknaren i din besittning när du sålde den till bilhandlaren. Jag utgår också ifrån att bilhandlaren nu har bilen och varvräknaren i sin besittning. Eftersom varvräknaren var monterad i bilen och du inte upplyste bilhandlaren om att du sålt varvräknaren till en annan person borde bilhandlaren inte misstänkt att du inte var behörig att förfoga över varvräknaren. Bilhandlaren var därför i god tro och har gjort ett godtrosförvärv av varvräknaren (2 § GFL). Du kan därför inte kräva att få ut varvräknaren från bilhandlaren. Min rekommendation är dock att kontakta bilhandlaren och fråga om bilhandlaren ändå kan tänka sig att lämna ut varvräknaren till dig. Bilhandlaren är dock inte skyldig att göra det.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?

2020-11-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har råkat skicka pengar till fel konto via bankbetalningar. Har fått uppgifter från banken men personen i fråga vägrar betala tillbaka. Jag har upprättat en polisanmälan. Hur går jag nu vidare med ärendet?Har råkat skicka fel i två omgångar totalt 14 000 kr. Ska man kontakta en jurist och vad för sorts jurist?Tack på förhand
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att betalningen ska gå återDet problem som du beskriver brukar inom juridiken att kallas för condictio indebiti. När någon felaktigt betalar ut pengar till annan är huvudregeln att betalningen ska gå åter. Ett undantag till detta är bland annat att den som har fört över pengarna egentligen ville göra detta av ren välvilja. Eftersom du skriver att du råkade skicka pengar till fel konto så tolkar jag det som att du inte ville föra över pengar till detta konto utan att det snarare blev fel. Ett annat undantag är om mottagaren var i god tro vid betalningen eller inrättat sig efter betalningen. Det innebär alltså att betalningen inte ska gå åter (till dig) för det fall att mottagaren var omedveten om att betalningen var felaktig och typiskt sett har förbrukat pengarna. Eftersom du skriver att mottagaren vägrar att betala tillbaka tolkar jag det som att du eller i vart fall banken har tagit kontakt med personen vilket gör att denne är medveten om att betalningen är felaktig. Det är däremot väsentligt när denna kontakt gjordes, om det har skett skyndsamt kan inte mottagaren anses vara i god tro. Ett undantag som hör ihop med den precis nämnda är att du som betalare inte får ha varit passiv i ditt sätt att reagera. Det verkar dock som sagt som att du har fått kontakt med mottagaren direkt eller indirekt via banken. Det är lite svårt för mig att säga eftersom jag inte vet exakt hur snabbt mottagaren kontaktades men om detta skedde skyndsamt så gäller huvudregeln om att du har rätt att få tillbaka dina pengar. Hur ska du gå vidare med ärendet?Det är viktigt att nämna att banken inte kan tvinga mottagaren att betala tillbaka pengarna till dig. Du nämner att du har upprättat en polisanmälan men det du annars skulle kunna göra är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt nära där du bor. I stämningsansökan kan du begära att få tillbaka dina pengar. Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?

2020-09-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har gjort en omprövning hos KFM och fått min betalning upphävd vad innebär detta?
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att du har fått din betalning upphävd innebär att din betalning har ogiltigförklarats, det vill säga att KFM har godtagit din överklagan för att inte betala. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Allt gott,

Hur gör jag för att få tillbaka min bil jag lånat ut till min granne, när grannen hamnat i fängelse?

2021-01-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag lånade ut min bil till en granne i augusti 2020. Samma dag blev han häktad, sedemera dömd till fängelsestraff.Mina bilnycklar är kvar i hans jackficka i hallen i hans lägenhet.Grannen har sänt mig en "enkel fullmakt", som det står på den förtryckta blanketten. Där står det att han vill att jag ska få en nyckel av fastighetsägaren.Hans namn, adress, personnr, underteckning finns med. Även mina sådana uppgifter.Det står ikryssat i en ruta "tillsvidare" .Fullmakt är vidimerad av 2 petsoner, med namn och kontaktuppgifter.Men fastighetsägaren vägrar ge mig nyckel. De vill inte ens se fullmakt. Min bil är handikappanpassad och jag har fått bidrag från Försäkringskassan för inköp.Vad ska jag ta mig till ? Är helt isolerad sedan augusti.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga lånade du i augusti ut din bil till din granne. Samma dag greps din granne och häktades, för att därefter dömas till fängelse. Dina bilnycklar är kvar i din grannes lägenhet och av förklarliga skäl vill du ha tillbaka dessa. Din granne har sänt dig en fullmakt där han skrivit att han vill att fastighetsägaren ska lämna ut nyckeln till dig. Fastighetsägaren vägrar däremot att lämna ut nycklarna och vill inte ens se fullmakten. I ditt fall är det din granne som fortfarande har nycklarna (och för den delen även bilen). Fastighetsägaren får i princip inte gå in i hans lägenhet och hämta något och lämna ut till dig, utan din grannes tillstånd. Nu förstår jag det som att grannen givit sitt tillstånd genom att han skrivit på en fullmakt. Däremot har fastighetsägaren ingen skyldighet att gå in i lägenheten, hämta nycklarna och lämna över dem till dig. Fullmakten skapar eventuellt en möjlighet att göra det, men igen plikt därom.Om du inte kan få tillbaka nycklarna och bilen är ett alternativ att du vänder dig till Kronofogden och ansöker om vanlig handräckning. Vanlig handräckning används bland annat när man vill få tillbaka något, t.ex. en bil. En ansökan om vanlig handräckning kostar 300 kronor. Du kan ansöka om vanlig handräckning direkt via Kronofogdens hemsida och det är viktigt att du är så noggrann som möjligt i beskrivningen av vad du vill ha tillbaka. När du lämnat in ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din granne. Grannen kan göra det du begär (vilket förefaller svårt), han kan skriva till Kronofogden och bestrida det (varvid du informeras och får avgöra om du vill gå till domstol) eller så kan din granne låta bli att höra av sig till Kronofogden. Hör han inte av sig meddelar Kronofogden ett beslut om att din bil ska lämnas ut. När du fått ett beslut om handräckning kan du begära att det verkställs. Verkställelse av beslutet kostar 600 kronor. Verkställelse innebär att Kronofogden kan gå in och hämta nycklar och bil och lämna över till dig.Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för fastighetsägaren att lämna över dina nycklar, trots fullmakten. Ett alternativ kan vara att du tar hjälp av en jurist som företräder dig och kontaktar fastighetsägaren. Eftersom det saknas skyldighet att lämna över nycklarna är det däremot inte alls säkert att du når framgång den vägen.I praktiken är det fortfarande din granne som har dina nycklar och din bil. En väg för att få tillbaka den är därför att du vänder dig till Kronofogden och ansöker om vanlig handräckning. Du kan läsa mer på Kronofogdens hemsida om hur du ansöker om handräckning.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?

2020-11-25 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Värdefulla smycke lämnas till en privatperson för förvaring. Denna person avlider innan smyckena lämnats tillbaka. Vad händer med smyckena? Ingår de i den avlidnes dödsbo?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingår smyckena i dödsboet?Din fråga behandlar ett sakrättsligt problem. Frågan är vem som har rätt till smyckena, den person som har lämnat smyckena hos den avlidne eller den avlidnes dödsbo. För att avgöra detta får man utgå från en presumtion att den som har egendom i sin besittning även äger det. I det här fallet hade det inneburit att den avlidnes dödsbo har rätt till smyckena. Dock kan denna presumtion motbevisas om en annan person kan visa på att hen äger saken. Alltså om den person som lämnat ifrån sig smyckena för förvaring kan bevisa att hen äger smyckena, t.ex genom kvitton eller liknande, kan personen få tillbaka smyckena. Dock ställs det även ett krav på att kunna separera den sak man vill göra anspråk på. Det måste tydligt gå att avskilja de specifika smyckena. Med tanke på att du nämner att smyckena har lämnats i förvaringssyfte kanske det även finns något avtal mellan personerna som utpekar dessa värdefulla smycken. Hur som helst har personen som lämnat ifrån sig en s.k separationsrätt till smyckena om hen lyckas visa på att egendomen tillhör hen och de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda. Då kommer inte smyckena att ingå i den avlidnes dödsbo. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?

2020-11-09 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan jag som vanlig lekman tillställa ett besvärsärende till Advokatsamfundet dåKonkursförvaltaren agerat oaktsamt?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkursförvaltare kan utkrävas skadestånd om denne har orsakat en skada som är åsamkad med uppsåt eller av oaktsamhet enligt 17 kap. 1 § Konkurslagen. En sådan skadeståndstalan förs i så fall genom klander av förvaltarens slutredovisning enligt 17 kap. 2 § Konkurslagen.Är en missnöjd med en konkursförvaltare kan en vända sig till Kronofogden, som har konkurstillsyn i Sundbyberg/Umeå, Göteborg, Malmö/Jönköping. Du ska alltså i första hand vända dig till enheten för tillsyn i konkurser. Det går dock även bra att vända sig till advokatsamfundet och lämna in en anmälan där, precis som du själv föreslår.När en skickar in en disciplinanmälan, som du gör om du anser att en advokat har brutit mot god advokatsed, så är det viktigt att tänka på att för att anmärkningar mot en advokat ska kunna prövas i sak krävs normalt att du är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Du kan alltså vara "lekman" som du själv formulerar det, men du måste vara berörd av saken för att få saken prövad. Att göra en anmälan är kostnadsfritt.Utöver detta är det även ditt ansvar som anmälare att presentera det material som ska åberopas, i och med att disciplinnämnden inte har någon skyldighet att bedriva en egen utredning.Viktigt att betona igen är att disciplinnämnden endast beslutar i frågor som gäller god advokatsed. Har du ett ekonomiskt krav som du vill rikta mot advokaten kan du däremot vända dig till Konsumenttvistnämnden. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Hoppas att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen. Allt gott,

Vad innebär borgen vid ett bilköp?

2020-09-11 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Om A vill köpa en bil och B går i borgen för A, vems blir bilen på papper? Om A inte kan betala till B, vad händer då? Är det avtalslagen som gäller då om de har muntlig eller skriftligt avtal?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vems blir bilen?I scenariot som du beskriver är det A som köper bilen. A blir alltså ägaren av bilen. Att B går i borgen för A innebär att B lovat och försäkrat bilförsäljaren att gå in och betala pengarna för bilen om A inte kan betala själv.Vad händer om köparen A inte kan betala?Det som händer när A inte kan betala till bilförsäljaren är generellt att bilförsäljaren då får vända sig till B, som gått i borgen för A. Huruvida bilförsäljaren direkt får vända sig till B beror på vad det är för slags borgen.Man brukar bl.a. prata om proprieborgen och enkel borgen (även generell borgen men den aktualiseras inte i detta fall). Är det fråga om proprieborgen brukar man säga att borgensmannen (B) gått i borgen såsom för egen skuld, (se 10 kap. 9 § handelsbalken, HB). Bilförsäljaren får i detta fall välja vem denne vill vända sig till för betalning, när skulden förfallit (dvs. vid det överenskomna datumet för betalning samt efteråt). Bilförsäljaren kan t.o.m. vända sig till både A och B samtidigt för betalning (under förutsättning att bilförsäljaren berättar om att denne vänt sig till båda). Om bilförsäljaren först vänt sig till A men denne inte betalat, kan bilförsäljaren direkt vända sig till B för betalning. Det ska tilläggas att proprieborgen är den vanligaste typen av borgen.Är det däremot fråga om en enkel borgen måste bilförsäljaren, efter att A inte betalat beloppet enligt det överenskomna datumet, bevisa att A inte har några tillgångar att betala beloppet med, (10 kap. 8 § HB). Detta gör bilförsäljaren genom att driva ärendet till Kronofogdemyndigheten. När Kronofogdemyndigheten sedan meddelat att A inte har några tillgångar att betala beloppet med får bilförsäljaren vända sig till B för att få B att betala pengarna. När B sedan betalat till bilförsäljaren får B, s.k. regressvis vända sig till A för att få tillbaka pengarna som B betalat till bilförsäljaren.Slutligen kan jag även nämna att avtalslagen gäller för både muntliga och skriftliga avtal. Därutöver finns andra regler specifika för köpeavtal, se t.ex. köplagen och konsumentköplagen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,