Ansvar vid proprieborgen

Kan man löpa risk att bli utmätt i sin personliga egendom, om man inte kan betala en proprieborg?. Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser om borgensåtaganden finns i Handelsbalken (HB) 10 kap.

En proprieborgen innebär att borgensmannen (det vill säga den som går i borgen för någon annan) svarar för skulden “såsom för egen skuld”. Borgenären (den som lånat ut pengarna) har rätt att vända sig direkt mot borgensmannen, och behöver alltså inte först utkräva sin fordran av gäldenären (den som faktiskt har lånat pengarna), (10 kap 9 § HB). 

Om borgenären väljer att vända sig direkt till borgensmannen och kräver betalt får borgensmannen en regressfordran mot gäldenären. En regressfordran dyker upp med anledning av att man betalt för annans fordran och innebär att borgensmannen har rätt att kräva tillbaka den summa som han eller hon har betalt.

Om varken gäldenären eller borgensmannen betalar skulden kan utmätning bli aktuellt. Det regleras i Utsökningsbalken (UB). Det är kronofogdemyndigheten som ombesörjer verkställighet (1 kap 3 § UB). Med verkställighet avses ett genomförande av en förpliktelse som har fastställts och som inte uppfylls frivilligt. Verkställighet förutsätter en exekutionstitel, där den aktuella förpliktelsen anges, som till exempel en fullgörelse av betalning. Exempel på exekutionstitlar är domstols dom eller utslag från kronofogdemyndigheten (3 kap 1 § UB).

Som svar på din fråga är det vid en proprieborgen möjligt för borgenären att välja mellan att vända sig antingen till borgensmannen direkt eller till gäldenären för att kräva betalning. Som ovan nämnts svarar borgensmannen såsom för egen skuld, vilket också gäller om ingen av borgensmannen eller gäldenären kan betala och det blir aktuellt med utmätning. I ett sådant läge kan borgenären välja vem han eller hon vill begära utmätning mot för fullgörelse av betalningen. 


Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo