Upprättar Lawline avtal?

2019-10-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi är ett IT bolag som snart kommer lansera sitt första mjukvaruprogram för bilverkstäder. Vi har haft lite tvist om hur man ordnar ett 'kundavtal' för våra potentiella kunder, numera behöver man tänka på flera punkter innan man formulerar upp ett avtal som GDPR, tredje part data hantering, sekretess policyer och att se till att avtalet överensstämmer med det man har lovat. Vi vill gärna få guide till hur vi ska gå tillväga för att skapa ett ordentligt kundavtal som är led med svensk lag. Tack så mycket!Med vänliga hälsningar,
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att ni vänder er till Lawline. Vi som arbetar med ideell juridisk rådgivning har dessvärre inte möjlighet att hjälpa ert företag med att upprätta avtal. Däremot kan ni vända er till Lawlines juristbyrå där våra skickliga jurister kan hjälpa er i ärendet. Stort lycka till och ni är givetvis varmt välkomna att vända er till Lawline igen vid ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Kan en fullmakt ges till flera personer?

2019-10-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Kan vår mor ge oss tre söner fullmakt att företräda henne vid hennes brors bodelning?Eller kan hon bara ge fullmakt till en av oss tre bröder?Tackar på förhand
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Kan fullmakt ges till flera personer?Regler kring fullmakter regleras framförallt i avtalslagen. Det finns ingen bestämmelse i lagen som hindrar din mor från att ge fullmakt till er alla tre söner (2 kap. 10 § avtalslagen).Vad ska fullmakten innehålla?Att er mor meddelar er att ni har fullmakt att representera henne är formellt sett tillräckligt för att ni ska anses ha en fullmakt. Jag skulle dock personligen rekommendera att hon skriver en så kallad "självständig fullmakt" till var och en av er för säkerhets skull. Att fullmakten är självständig innebär i praktiken att den är nedskriven och föreskriver på vilket sätt ni har rätt att representera henne. En sådan fullmakt kan se ut på flera sätt. Jag rekommenderar att ni har med:1. Fullmaktsgivarens namn (Er mor).2. Fullmäktiges namn (Ni ska ha varsin fullmakt med ert namn på).3. Specifikation: Vad fullmakten gäller (Att ni har rätt att representera er mor och föra hennes talan vid broderns bodelning).4. Fullmaktsgivarens namnteckning5. DatumSammanfattningsvis går det alltså bra att ge fullmakt till er alla tre. Det bästa är då att det skrivs en individuell fullmakt för var och en av er, där ni föreskriver att ni har rätt att föra hennes talan i bodelningen. Hoppas detta gav svar på din fråga. Uppstår några fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.Med vänlig hälsning

Avtalsfrihet

2019-09-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är delägare i ett fåmansbolag (25%) och planerar min avveckling från detta bolag. Jag har för avsikt att sälja mina aktier till övriga delägare. Kan jag sälja dem till vilket pris som helst, d.v.s. till anskaffningskostnad eller lägre? Eller kan jag till och med ge bort dem som gåva ?
Fredrik Lindén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalsfrihet gäller. Du och de delägare som köper dina aktier får komma överens om vilket pris ni vill. Om du vill får du även ge bort dina andelar som gåva. Vid gåva av aktier fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får aktiebreven i sin besittning. I synnerhet för gåvotagarens del kan det vara en fördel om gåvobrev upprättas. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Köpa loss andelar av ett hus

2019-09-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag ska separera men vill behålla huset. Jag vill köpa även hennes del. Vilka möjligheter har jag? Är det att ta över lånet och betala till henne marknadspris eller finns det andra lösningar?MvhIA
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När en bodelning görs när man separerar bestäms bara hur mycket tillgångar den ene ska ge till den andre. Det är bara i undantagsfall man kan bestämma vad man ska få. Om du ska köpa hennes del av huset måste hon alltså acceptera ditt erbjudande. Ni måste alltså komma fram till hur mycket du ska betala henne. En relativt vanligt lösning är att beräkna marknadsvärdet på huset, och sedan baserat på era andelar i huset avgöra hur mycket du ska betala. Vissa väljer att använda taxeringsvärdet istället för marknadsvärdet, vilket värde ni väljer att utgår ifrån är helt upp till er. Det som du sedan betalar kan hon använda för att betala sina lån. Om du vill ta över hennes lån som hela eller en del av betalningen måste ni tala med er bank.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?

2019-10-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi hyr en lokal och i kontraktet står det att hyresvärden ombesörjer erforderlig uppvärmning av lokalen samt att varmvatten tillhandahålles hela året. Vad innebär erforderlig uppvärmning ? Vi betalar varje månad oavsett årstid ca 2600kr för värme, kyla samt vatten.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Erforderlig värme har ingen legal definition så därför tänker jag istället göra en skälighetsbedömning i vad det kan tänkas betyda. Rimligen bör det innebära att hyresvärden kommer se till att lägenheten är så pass varm att den för gemene man är beboelig året om. Skulle hyresgästen önska att ha det varmare i sin lägenhet får den troligtvis stå för mellanskillnaden detta skulle innebära på elräkningen. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Bestrida faktura genom behörighetsöverskriden fullmakt

2019-10-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga till er. Ifall företag A muntligen gör ett avtal med person X för att hämta upp varor till dem och sedan ringer till företag B (som har varorna) och säger att X kommer och hämtar upp varorna åt dem hos Företag B. Detta godkänner företag B. Person X kommer och hämtar ut varorna men behörighet för detta finns inte skriftligt. Varorna lämnas ändå ut till Person X. Företag A får varorna av person x men betalar aldrig fakturan. Företag A säger att person x saknar behörighet att hämta ut för dem och bestrider fakturan. Vad kan företag B göra då? Företag B har ju ändå lämnat ut varorna till person x som inte hade behörighet. Företag B har nu gått efter person x i stämning men företag A har fått alla saker och vill inte veta av person x längre.Vore tacksam för svar.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Denna fråga regleras i avtalslagen (avtL) och köplagen (köpL). I detta fallet har det uppstått en giltig fullmakt genom ett riktat meddelande till B om att X får hämta varor åt A hos B (13 § avtL). Således har vi konstaterat att fullmakten inte nödvändigtvis vara skriftlig utan kan grunda sig på ett muntligt meddelande, däremot medför detta vissa problem i mån av vad man kan bevisa. Således är min bedömning att det inte skett något i strid mot lag eller avtal i avseende om B gjort fel i att lämna ut varorna till X. Däremot kan det vara problematiskt att bevisa vad som faktiskt blivit sagt mellan A och B. Om det är så att X hämtat ut fel varor är detta ett behörighetsöverskridande och A är ändå bunden av den rättshandling som X vidtagit förutsatt att B inte var i ond tro - dvs visste om att X hämtat fel varor (11 § avtL). Är det så att X hämtat fel varor kan självklart A reklamera gentemot B och byta ut varorna.Jag uppfattar frågan som att A beställt varor hos B och således ska A betala för de varor som de beställt (jfr 49 § köplag). Faktumet att A måste betala för varorna är inte avhängigt på om huruvida X inte fått hämta ut dem eller inte, om A har varorna i sin besittning så är de betalningsskyldiga om säljaren kräver det (jfr 49 § första stycket andra meningen köpL). Det får anses vara en ytterst märklig situation om B kräver X på betalning då inte X har varor i sin besittning utan faktiskt har överlämnat varorna till A som naturligtvis måste betala för vad de mottagit.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan konsumenttjänstlagen användas vid reklamation av körkortsutbildning?

2019-09-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag är i processen att reklamera en körkortsutbildning som inte innehöll vad jag och säljaren avtalat om!Är det konsumenttjänstlagen som jag kan hänvisa till?Jag ska ta automatkörkort och köpte en ny bil med automatlåda, för att övningsköra privat med mina två handledare!Efter att jag berättade om ovanstående sa min trafiklärare under en lektion "Du kör väl inte runt med din Mini själv"? Jag blev väldigt paff, och kände mig obekväm och kränkt av frågan/påståendet! Svarade såklart nej! Räknas detta till förtal?Läraren har också frågat "Du köpte väl inte en ny bil"? Förstår inte vad det har att göra med min körkortsutbildning! Tack på förhand!
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänner dig till Lawline med din fråga!Kan du hänvisa till konsumenttjänstlagen?Körkortsutbildningar och andra utbildningar faller inte under konsumenttjänstlagen tillämpningsområde (1 § konsumenttjänstlagen). Du kan därför inte hänvisa till lagen, utan endast till potentiella avtal du och din körskola skrivit angående utbildningen och vad körskolan själv utfäst att utbildningen ska innehålla.Det lättaste sättet att reklamera en körkortsutbildning är om körskolan är med i Sveriges trafikutbildares riksförbund. I din situation skulle jag kolla upp om så är fallet och isåfall gå vidare med reklamationen genom dem.Räknas uttalandet som förtal?För att något ska räknas som brottet förtal krävs att det du blivit felaktigt anklagad för är brottsligt samt att det spridits till någon annan än dig i syfte att skapa missaktning (5 kap 1 § brottsbalken). Eftersom dina trafiklärare endast verkar ha sagt detta till dig personligen och med oklart syfte kan hen inte dömas för förtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad betyder reservationsvis?

2019-09-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ordet reservationsvis, vad innebär det?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Reservationsvis nämner man oftast när man har två påståenden men endast ett av dem räcker för att få en viss påföljd. Får man inte bifall på påstående 1 kommer då påstående 2 bli gällande. Till exempel en hyresvärd som vill säga upp en hyresgäst på grund av att hyresgästen misskött lägenheten skriver, men hyresgästen har utöver detta inte betalat hyran på 2 månader. Då kan hyresvärden skriva till hyresgästen att hyresavtalet är uppsagt på grund av att hyresgästen misskött lägenheten samt "reservationsvis" att hyresgästen inte betalat hyran. Detta betyder att om det skulle bli tvist i frågan huruvida hyresgästen misskött lägenheten eller inte så blir avtalet ändå uppsagt på grund av att hyresgästen inte betalat hyran. Med vänliga hälsningar,