FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/03/2024

Tidigare hyresgäst fakturerad för städning trots godkänd besiktning

Hej! Jag har fått en faktura 2024-02-15 från en städfirma som ska ha utfört en städning i min hyreslägenhet som hade sista avtalsdag 2024-01-31. Lägenheten besiktigades 2024-01-15 och den blev godkänd. Jag har inte bott i lägenheten sedan 2023-09-30 även då lägenheten sades upp. Jag och sambon utförde städningen i oktober och efter det har vi ej bott i lägenheten. Har bolaget rätt att fakturera mig för städning efter godkänd besiktning samt godkänd städning när jag ej står som hyresgäst längre då fakturan kom efter att avtalet slutat gälla?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så har du efter utflyttningen fått en faktura från en städfirma som du själv inte har ingått ett avtal med.


Har städfirman rätt att fakturera dig?

En grundläggande förutsättning för att ett företag ska kunna kräva betalt för en tjänst av dig som konsument är att ni faktiskt har avtalat om att tjänsten ska utföras, dvs att ett bindande avtal anses ha kommit till stånd. För att ett juridiskt bindande avtal ska anses ha kommit till stånd krävs att det finns två överensstämmande viljeförklaringar, ett anbud som besvarats genom en accept. Har så inte skett, så har städfirman alltså inte rätt att fakturera dig. Det skulle dock kunna vara så att fakturan i själva verket har skickats till dig från din tidigare hyresvärd som ett krav på ersättning för bristfällig städning.


Har hyresvärden rätt att kräva ersättning av dig?

Det finns inte några särskilda lagregler gällande städning av hyreslägenhet vid utflyttning. Det avgörande för ifall din hyresvärd har rätt att fakturera dig för städningen är därför vad som står i ditt hyresavtal. Om det t.ex. står i avtalet att hyresvärden har rätt att kräva ersättning för bristfällig städning så är det vad som gäller. Det är dock hyresvärden som har bevisbördan för att städningen faktiskt var bristfällig. Om ni har fått ett besiktningsprotokoll där det framgår att städningen har godkänts så kan det vara till er fördel.


Kan hyresvärden kräva ersättning för städning efter utflyttning?

Ja, både du och din hyresvärd har rätt att komma med fordringsanspråk (krav på betalning/ersättning) inom två år från det att du lämnade lägenheten (12 kap. 61 § Jordabalken).


Vad kan du göra?

Du kan ta kontakt med städfirman eller hyresvärden för att reda ut vem det är som faktiskt skickat fakturan till dig. Du kan sedan välja om du vill bestrida fakturan. Om det är städfirman som skickat den så kan du bestrida fakturan på grunden att det inte finns något bindande avtal mellan er. Är det däremot hyresvärden som har skickat den så kan du bestrida fakturan på grunden att städningen tidigare har godkänts.


Om du vill ha ytterligare hjälp med hur du ska gå tillväga så är du välkommen tillbaka till oss på Lawline. Det går bra att maila in till info@lawline.se


Vänligen,

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000