Hur ingår man avtal online?

2019-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hur kan man ingå avtal på nätet med personer från företag som man aldrig möter i person och då få en tjänst för dem som de betalar över nätet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk avtalsrätt är utgångspunkten att avtal kan ingås formlöst om inte annat stadgas i speciallag. Bestämmelsen innebär att du kan ingå ett avtal t.ex. såväl muntligt som skriftligt. Givetvis är det bättre ur bevissynpunkt, för det fall att man i framtiden blir oense, att ingå ett avtal skriftligt.Inom avtalsrätten talar man ofta om att det ska finnas en överensstämmande anbud och accept. Ett anbud innebär förenklat att jag säger/skriver "Jag erbjuder dig att köpa tjänsten x av mig för y kr". Om du svarar "Jag vill gärna köpa varan x av dig för y kr" finns en överensstämmande anbud och accept och ett avtal föreligger. Som du säkert förstår är man inte fullt så formenlig som i exemplet ovan. I praktiken kan ett avtal likväl ingås genom att du exempelvis i en webshop kryssar i att du vill beställa en tjänst och klickar på beställ. I det fallet accepterar du genom att du trycker på beställ.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till pengar på gemensamt konto

2019-02-17 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vår tidigare hyresvärd/förvaltare X som vi haft hyresavtal med har blivit av med sitt förvaltningsavtal med fastighetsägaren sedan förra året. Fastighetsägaren som tagit över förvaltningen har gett oss nya hyresavtal. Nu vill den tidigare hyresvärden X lägga beslag på våra hyrespengar som är på vårt gemensamma huskonto (vi är ett kollektiv) på över 200.000:-för eget bruk. Några latenta hyreskrav till X eller annat finns inte längre. Kan han göra detta?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har lite svårt att utläsa från ditt svar huruvida hyresvärden är delägare i det gemensamma kontot eller inte. Jag kommer därför redogöra för båda situationerna.Hyresvärden inte är delägare i kontotOm hyresvärden X inte har några krav mot er kan han inte kräva pengar från ert konto. Även om ni skulle ha en skuld till X kan han inte kräva pengar från ett specifikt konto. Hyresvärden är delägare i kontotOm hyresvärden är delägare i huskontot har han förfoganderätt över sin del, huvudregeln är att pengarna på kontot delas lika mellan ägarna enligt lagen om samäganderätt 1§. Så om ni t ex är 5 personer som delar på kontot om 200 000 kr har varje person rätt att fritt förfoga över 40 000 kr. Har ni avtalat om något annat gäller däremot avtalet först och främst. Om hyresvärden skulle gå vidare med sina krav och ni behöver professionell juridisk hjälp kan vi på Lawline hjälpa er med detta. Om ni är intresserade kan ni maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Rätt till avtalad deposition

2019-02-14 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag är privat hyresvärd. Jag hyr ut undervåningen i min villa. Tillsvidare uthyrning. Mina nya hyresgäster vägrar betala in depositionen som det står i hyreskontraktet att de ska betala. Räknas det som en obetald räkning att inte betala in depositionen efter att de fått en skriftlig betalningspåminnelse av mig?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni har ett avtal om att hyresgästerna ska betala en deposition, och hyresgästerna inte gjort detta trots uppmaning från dig som hyresvärd, skulle jag definitivt säga att det räknas som en obetald räkning. I vilket fall som helst är det ett avtalsbrott. Om förfallodatumet på depositionen har gått ut har du rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Räntan löper från förfallodagen. Förfallodagen är den dag som framgår av avtalet, och om ett sådant datum inte är avtalat, från dagen som du som hyresvärd begär att få depositionen betald (se 5 § Skuldebrevslagen)Om dina hyresgäster fortsätter att vägra betala depositionen rekommenderar jag dig att till en början varna hyresgästerna för uppsägning av hyresavtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Distansavtal mellan näringsidkare

2019-02-13 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag som företag blev uppringd av en försäljare som tyckte att jag skulle sänka mina elkostnader, jag tyckte det lät bra och gick med på det. Det gjordes en inspelning av ett avtal, samt lovade säljaren att han skulle skicka informationen med den mejl han fick av mig och att numret som han ringde på bara var att ringa om jag hade några frågor. Nu står jag här med ett nummer som jag inte kommer fram på och utan den info som jag blev lovad. Ringer jag kundtjänst så går det inte att göra något för inspelningen har inte kommit fram och de har ingen aning om vad jag pratar om. Min fråga är dock, är detta ett giltigt avtal? Läste nämligen om en lag som kom fram den 1 september förra året som säger att ett avtal utan signatur med en telefonförsäljare inte ör giltigt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Distansavtalslagen Lagen du tänker på är med stor sannolikhet distansavtalslagen. Lagen kom inte förra året men ändrades 1 september 2018 ungefär på det sätt du beskriver i din fråga. I distansavtalslagen 2 kap. 3 § finns en paragraf som beskriver att om en näringsidkare (företag) kontaktar en konsument per telefon med syfte att ingå avtal krävs att man skriftligen accepterar avtalet efter samtalet för att det ska vara giltigt. Detta gäller dock endast när en näringsidkare kontaktar en konsument, alltså en fysisk person och inte ett företag. Du beskriver i din fråga att försäljaren har kontaktat ditt företag och jag utgår då ifrån att tjänsten var till ditt företag och inte dig som privatperson. Lagen är alltså inte till för företag som ingår avtal mellan varandra utan mellan företag och privatpersoner. Avtal över telefon mellan näringsidkare Den lag som gäller istället är köplagen eftersom det är ett avtal mellan två näringsidkare och el enligt praxis anses utgöra lös egendom vilket köplagen reglerar enligt 1 §. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det ni avtalat om gäller i första hand enligt 3 § köplagen. Det finns inget direkt ångerrätt eller liknande enligt köplagen så har ni kommit överens om ett avtal så gäller det. Ni verkar här ha avtalat om att priset ska vara lägre än ditt nuvarande pris. Får du därför exempelvis en dyrare räkning har du rätt att meddela säljaren att du inte godkänner priset enligt 47 § köplagen. Om du vill komma ifrån avtalet eller hålla fast vid det framgår inte av din fråga. Komma ifrån avtalet blir dock svårt eftersom ni båda är företag. Om ni inte har avtalat om ångerrätt eller om personen har ljugit och ställer upp helt andra avtalsvillkor än vad ni kommit överens om finns dock möjlighet att avbryta avtalet eller hävda ut du blivit svikligen förledd enligt 30 § avtalslagen och på det sättet ogiltigförklara avtalet. Sammanfattning Ett kort svar på din fråga är att avtalet mellan dig och försäljaren är giltigt så länge det rörde el i ditt företags lokaler och inte för ditt privata bruk. Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Bunden av avtal?

2019-02-17 i Avtal
FRÅGA |Hej!!Jag har en fråga som jag hoppas ni kan svara på? Det var så att jag satte ut en annons på Blocket om att sälja min 42 tum LG TV från 2014 för 1500 kr. Jag fick många intressenter och en utav dem sa att han t.o.m. kan tänka sig betala 2000 kr för denna. Jag tyckte detta verkade jättebra så vi kom överens om att träffas för att byta ut varan mot kontanterna. När vi träffas säger han plötsligt att han endast vill betala 1000 kr för TV:n eftersom han har lite ont om pengar. Jag påminner då om att vi hade kommit överens om att det var 2000 kr som gällde. Han säger då att jag är bunden av köpet eftersom jag har lovat honom tidigare att han ska få köpa TV:n. Jag gick därifrån och ska sälja TV:n till någon annan men jag är lite orolig för skadeståndskrav. Är det så att jag var tvungen att sälja TV:n till honom för 1000 kr? Kan jag nu i så fall råka ut för något skadeståndskrav? Finns det någonting jag kunde ha gjort för att undvika denna situation?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska komma till stånd krävs det att en anbudsgivare lämnar ett anbud (ett erbjudande) som en motpart sedan accepterar, enligt 1 § 1 st. avtalslagen. Avtal sluts alltså i två steg, först genom att anbudsgivaren blir bunden av sitt anbud, sedan genom att motparten blir bunden av sin accept. Då ni överhuvudtaget inte kommit överens om att Tv:n skulle säljas för 1 000 kronor är du inte bunden av något avtal och han kan således inte rikta skadeståndsanspråk mot dig. Beroende på hur konversationen sett ut mellan er, skulle det kunna tänkas att ni ingått ett avtal där priset var satt till 2 000 kronor. Detta är dock svårt att avgöra endast utifrån den information du givit mig. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är en fullmakt skickad via sms giltig?

2019-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en förening. Pga sjukdom kan jag inte vara med på årsmöte och nu undrar jag om ett sms-meddelande gäller som skriftlig fullmakt till att annan person får delge mina röster?
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lag om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Allmänna reglerEn fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakter kan ha olika form och meddelas på många olika sätt, men ändå vara giltiga. I 10-27 §§ avtalslagen finns allmänna regler för fullmakter. I dessa regler omnämns ett antal sätt som en fullmakt kan meddelas på. Av 16 § avtalslagen framgår exempelvis att en fullmakt kan meddelas i en skriftlig handling som lämnas över till den fullmäktige. I 13 § avtalslagen talas om fullmakter som meddelats genom ett meddelande direkt från fullmaktsgivaren till tredje man och av 18 § avtalslagen framgår att fullmakter till och med kan grunda sig i enbart ett meddelande från fullmaktsgivaren till den fullmäktige. Det finns alltså inga strikta formkrav för hur en fullmakt ska meddelas.Din situationDet finns inte något direkt hinder mot att meddela en fullmakt i ett sms-meddelande. Om meddelandet skickas direkt från dig till föreningen, så är det att betrakta som ett sådant meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man som avses i 13 § avtalslagen. Om meddelandet har skickats till den fullmäktige, skulle det nog kunna betraktas som en slags skriftlig fullmakt. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att du skickar fullmakten över sms-meddelande.Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att det inte heller finns något juridiskt hinder mot att föreningen ställer upp egna villkor för hur en fullmakt ska vara utformad. Det är alltså inte någon lagregel som hindrar dig från att skicka in fullmakten över sms; det är föreningens egna principer som kan hindra det.SammanfattningKort sammanfattat är alltså en fullmakt som skickats över sms giltig, men det står föreningen fritt att ställa personlig närvaro eller skriftlig fullmakt som krav för att den ska ingå avtal med dig.Vänligen,

Kan man nekas tillträde till en pub baserat på utseende?

2019-02-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hejsan!Att neka någon anställning på grund av tatueringar är inte förbjudet enligt diskrimineringslagen. Men hur är det egentligen med offentliga evenemang? Kan man neka någon att till exempel komma in i en pub på grund av ens tatueringar?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som utgör diskriminering enligt diskrimineringslagenEnligt diskrimineringslagen är det grunderna kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder som utgör de s.k. diskrimineringsgrunderna. Som du säger kan en person nekas anställning på grund av något som faller utanför dessa diskrimineringsgrunder. På samma sätt kan en person som säljer varor och tjänster till allmänheten, t.ex. en pub, inte anklagas för diskriminering i lagens mening på grund av att de nekar tillträde till en person baserat på tatueringar, eftersom det inte utgör en sådan diskrimineringsgrund som återfinns i lagen. Detsamma gäller för offentliga evenemang. Detta framgår av definitionerna av diskrimineringsgrunderna i 4 § Diskrimineringslagen samt regleringen kring varor och tjänster i 12 § Diskrimineringslagen. Eftersom tatueringar normalt sett inte gör anspråk på vare sig kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder så utgör det inte diskriminering att neka någon tillträde till en pub baserat på tatueringarna.I motsats till vad många tror kan alltså en pub neka en person tillträde på grund av utseende, så länge det inte går att knyta till någon av de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Hoppas att svaret var till hjälp! Med vänliga hälsningar

Det går utmärkt att ange flera personer i en framtidsfullmakt

2019-02-12 i Avtal
FRÅGA |FramtidsfullmaktJag vill att bägge mina söner ska vara Fullmaktshavare!Kan jag då skriva två Framtidsfullmakter, en på varje son!
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går absolut att konstruera en framtidsfullmakt på ett sådant sätt att flera personer är fullmaktshavare (5 § p. 2 Lagen om framtidsfullmakter). Om du vill så kan du exempelvis låta en sonen ha hand om de ekonomiska angelägenheterna medan den andra sonen sköter de personliga angelägenheterna. Det går även att ange att de endast får utöva uppdraget tillsammans, exempelvis vid särskilt angivna frågor. Observera vikten av att framtidsfullmakten är tydlig. Exempelvis är det lämpligt att du tydligt anger om dina söner ska ha behörighet att företräda dig var för sig, tillsammans eller subsidiärt (i första hand, i andra hand, i tredje hand osv.). Det vill säga: vill du att det ska finnas någon form av hierarki för vad respektive son får göra?Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt så kan du kontakta en av Lawlines jurister här.Mvh