Är regler om fullmakt tvingande?

2020-02-27 i Formkrav
FRÅGA |Är kap 2 i avtalslagen dispositiv eller tvingande?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Generellt sagt är avtalslagen dispositiv då ett avtal kan slutas på vilket sätt man vill så länge båda är överens. Det vill säga att det inte finns några regler om hur ett avtal kan uppkomma, utan det kan ingås muntligt eller skriftligt samt ha i princip vilket innehåll som helst. När det kommer till kap 2 i avtalslagen om fullmakter finns är även där huvudregeln att det inte finns några speciella formkrav för att den ska vara giltig (10 § AvtL). Den kan alltså vara skriftlig eller muntlig för att gälla. Däremot finns vissa regler om att fullmakten ska vara upprättad skriftligt för att gälla. Detta kan exempelvis vara fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Därmed är lagen dispositiv så länge inget annat framgår av den specifika bestämmelsen. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Vad händer om säljaren inte skickar in ägarbytet på bil efter köp?

2020-02-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om säljaren inte skickar in ägarbytet på bil efter köp? Skrivit kvitto finns.
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vems är bilen?Trots att ägarbytet inte är inskickat av säljaren så tillhör bilen ändå köparen så länge det finns ett köpekontrakt, vilket ett kvitto utgör. Den som står i Trafikverkets register är den som ansvarar för bilen. Det är personen står som ägare hos Trafikverket som står som ansvarig för kostnader som skatt och parkeringsböter bilen skulle få.Det ligger alltså i säljarens intresse att så snabbt som möjligt skicka in ägarbytet på en bil. Som köpare kan det ändå vara skönt att veta att din bil är registrerad korrekt, så att du kan lösa trafikförsäkring (även om straffkostnader på grund av brist på försäkring skulle tillfalla säljaren tills det att ägarbytet gått igenom). Vad kan du göra?Först bör man kontakta säljaren och prata med denne. Ofta kan sådana här situationer uppstå på grund av ett missförstånd, särskilt eftersom säljaren med största sannolikhet inte vill stå kvar som ansvarig för bilen. Vad man annars kan göra är att försöka få igenom ägarbytet på egen hand. Köparen kontaktar då Trafikverket och förklarar situationen. Det är möjligt, men inte säkert, att ditt kvitto är tillräckligt för att de ska registrera över bilen. I annat fall kan fallet gå till domstol, där de utreder köpet och vem som är den korrekta ägaren till bilen. Efter processen kommer Trafikverket att ha tillräckliga bevis för att registrera rätt ägare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Äganderättsövergång av lösöre

2020-02-26 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min fd Särbo grälar ang Min hund. Denna hund som min syster räddade från en missbrukare 2012, bodde tillsammans med henne under ca ett halvårs tid (hon bodde då på internat jordbruksgymnasium), därefter kunde hon ej ha kvar henne pga skolan. Då jag redan passat hunden myclet under denna tid så beslutades att Jag skulle ta över henne och hon skulle bo med mig. Under den tiden va jag och min fd tillsammans. Hon har alltid bott med mig, dvs där jag har varit. Hemma hos mig och även hos honom när jag vistats där. Han har givetvis under dessa 7 år också köpt saker till henne såsom leksaker, mat ect som funnits hemma hos honom. Vi har aldrig varit sambo, hunden införskaffades/överlåtes till mig av min syster. Nu efter vår separation för snart 1år sedan så bråkar han ang vårdnad. Ska tilläggas att han från början inte ville ha med varken hund eller mig att göra. Jag har varit extremt tålmodig och snäll och försökt lösa det bra genom att han fått träffa henne tillochfrån när jag jobbat tex. Men har fått utstå mycket glåpord, tjaffs och påhopp däremellan. Dessutom upplevt att hunden är extremt stressad i flera dagar efter hon varlt där, vilket jag även uttryclt. Har nu sagt ifrån att det inte fungerar och att de ej kommer ses mer. Nu hotar han med att dra detta till en rättsprocess, har han verkligen något att vinna i det här? Har läst på gällande samäganderätt, och kan inte på något vis se att de skulle gälla i detta fallet.
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Oavsett om du har köpt hunden av din syster eller fått den genom en gåva så är du att betrakta som ägare av hunden. I och med att du får hunden i din besittning blir du sakrättslig ägare. Ägarövergången från din syster till dig skedde då alltså när hunden överlämnades till dig. Det enda din tidigare partner skulle kunna hävda med framgång är att han har erhållit så kallad dold samäganderätt. Det förutsätter att tre kriterium är uppfyllda: 1. Hunden ska ha införskaffats för gemensamt bruk. 2. är att den make som inte utåt framträder som ägare (den påstått dolde ägaren) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället. Om dessa två kriterier är uppfyllda, inträder följden (kriterium tre) att man antar att egendomen skulle ägas gemensamt. Detta innebär att om de två första kriterierna är uppfyllda, blir utgångspunkten att det tredje också är uppfyllt, att äganderätten är gemensam. Sammanfattningsvis blir det väldigt svårt för din tidigare partner att hävda dold samäganderätt. Det faller mest troligt redan på första kriteriet då han behöver bevisa att din syster haft som avsikt att tilldela hunden till er gemensamt. Det har inte någon betydelse att han till exempel köpt hundmat; då dold samäganderätt endast kan uppkomma genom ekonomiskt bidrag vid överlåtelsetillfället (när du får/köper hunden av din syster och den överlämnas till dig). Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning

Fast pris kontra pris enligt procentsats?

2020-02-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Skulle en marknadsplats på nätet (exempelvis Blocket) kunna ta betalt en viss procentsats av totala priset för varje såld produkt via en annons istället för ett fast "annonspris"?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget hinder mot att en marknadsplats på internet tar betalt för annonsförmedlingen genom en procentuell avgift baserad på försäljningspriset istället för ett fast pris. Dock måste det tydligt framgå vilket alternativ som gäller, annars är det ett brott mot avtalslagen (AvtL). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

god mans behörihet

2020-02-27 i Avtal
FRÅGA |Jag har blivit utsedd som god man för en dement person. När jag gick till banken för att få tillgång till konton och se till att inga andra har tillgång till kontona, så framkom det att det fanns två stycken, som har fullmakter till kontona, Jag bad banken att ta bort fullmakterna, men det vägrade banken. De hävdade att jag inte hade rätt att göra det. Kan det verkligen vara så? Har jag inte rätt att häva dem?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida en bank kan vägra en god man att ta bort vissa fullmäktiges tillgång till huvudmannens bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av föräldrabalken. Vad får en god man göra?Rätten förordnar om god man när en person behöver hjälp med att rättshandla. Huvudmannen behöver inte skydd mot sina egna förhandlingar(11 kap. 4 § föräldrabalken). Godmansförordnandet påverkar inte huvudmannens rättshandlingsbehörighet. En person har rättshandlingsbehörighet om den är myndig (9 kap. 1§ föräldrabalken) och inte har förvaltare (11 kap. 7§ föräldrabalken). Gode man och huvudmannen rättshandlar parallellt för huvudmannens räkning. Gode mannen kan inte företa rättshandlingar utan huvudmannens samtycke. Rättshandlingar som gode mannen företar inom sin behörighet men utan samtycke från huvudmannen är inte bindande för huvudmannen, om inte det föreligger sådana omständigheter att dennes mening inte har kunnat inhämtas (11 kap 5§ andra mening föräldrabalken). Gode mannen kan bli skadeståndsskyldig mot huvudmannen om han inte hämtar samtycke. Behörighet betyder vilka rättshandlingar kan du göra med bindande verkan för huvudmannen. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att eftersom din huvudman har rättshandlingsbehörighet, måste du ta dennes samtycke för att ta bort de andra fullmäktigens tillgång till huvudmannens bankkonto. Om det ligger i din behörighet att ta bort tillgången till huvudmannen bankkonto, kan du göra det utan din huvudmans samtycke, om till exempel den sjukdom (demens) som din huvudman har var en sådan omständighet som utgör hinder. Banken bör kontrollera att din huvudman har lämnat samtycke eller det föreligger en omständighet som utgör ett hinder att dennes mening inte kunde inhämtas. Om det uppkommer oenighet mellan huvudmannen och dig om samtycke föreligger eller inte, bevisbördan ligger på banken. Om inte banken bevisar att du har samtycke från huvudmannen eller det föreligger en omständighet att huvudmannens mening inte har kunnat hämtas, kan de bli skadeståndsskyldig gentemot din huvudman. Banken har rätt till det.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har en säljare blivit bunden om till följd av annons på blocket och ett telefonsamtal?

2020-02-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag ringde på en annons på Blocket igår eftermiddag/kväll angående en bil. Jag frågade vad hon skulle kunna gå ner till i pris, hon skrev 10.000kr och därefter ringde hon upp mig. Vi kom överens om att vi skulle ses dagen efter (dvs idag) och att hon kunde ses efter kl 16. Jag sa att det blir toppen för jag blir ledig efter kl 15.3 timmar senare får jag ett sms om att bilen är såld.Jag vill gå vidare med det här.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att att ett erbjudande ska anses vara ett bindande anbud måste det vara tillräckligt preciserat för att kunna ligga till grund för ett avtal samt utvisa anbudsgivarens (i det här fallet annonsören på blocket) vilja att bli rättsligt bunden. I ditt fall är hennes svar på vilket pris hon skulle kunna gå ned till inte tillräckligt för att anse som att ett bindande anbud har uppstått.Angående att ni skulle ses har inte heller något bindande anbud givits, eftersom utifrån vad du har angivit diskuterade ni inte vidare om pris eller liknande över telefon. Och om ni gjorde det måste ett muntligt anbud accepteras omedelbart (se 3 § 2 stycket avtalslagen), annars är det inte bindande för anbudsgivaren. Eftersom de rör sig om ett muntligt samtal finns det också svårigheter som gör att bevisläget är försämrat. Det kan alltså vara svårt för dig att bevisa om och vad ni egentligen kom överens om. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Har agenten rätt till avgångsvederlag?

2020-02-24 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett företag som säljer kläder, har använt mig av en agent som hjälpt mig sälja under de tre senaste åren men jag har nu sagt upp henne via mail. Först godtog hon inte uppsägningen och menade att den skulle vara skriftlig (dvs. att mail inte duger) men har en månad senare gått med på att uppsägning har skett. Hon menar nu också att hon ska få avgångsvederlag. Hon har sålt till flera nya kunder men inte upprättat någon relation dvs. jag kommer inte kunna ta över kunderna. Hon har inte heller sålt för stora summor, mindre än tidigare agenter och det har gått stadigt neråt. Mina frågor är då 1. Från vilken tidpunkt uppsägningen ska anses gjord, dvs. från vilken tidpunkt uppsägningstiden ska räknas? 2. Har hon rätt till avgångsvederlag och hur mycket i sådana fall?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån omständigheterna utgår jag från att du och agenten har upprättat ett agentavtal er emellan. Jag kommer därför att utgå från handelsagenturlagen (HAL) i mitt svar. Från vilken tidpunkt ska uppsägningen anses gjord?Om avtalet inte hade ingåtts för viss tid kan du säga upp agenten när som helst, så länge du beaktar uppsägningstiden. Om hon har arbetat för dig i 3 år bör uppsägningstiden vara 3 månader, om ni inte avtalat annat, HAL 24 §. Det sägs ingenting i handelsagenturlagen om att uppsägningen ska ske skriftligen och utgår därför från att det inte finns något sådant formkrav. Jag vill därför mena att ett mejl räcker gott och väl och att uppsägningstiden därför bör börja räknas från det att agenten tog del av mejlet.Har agenten rätt till avgångsvederlag och, i sådana fall, hur mycket?Agenten har rätt till avgångsvederlag om:- hon har tillfört nya kunder till verksamheten eller väsentligen ökat handeln med den befintliga kundkretsen vilket kommer innebära en väsentlig fördel för dig, eller - avgångsvederlag är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter, HAL 28 §.Avgångsvederlaget ska som högst uppgå till ett belopp motsvarande ett års ersättning och räknas ut i proportion till den omsättning som din verksamhet genererar tack vare agentens arbete gällande att tillföra nya kunder. En agent som tillfört många nya kunder kommer således att få ett större avgångsvederlag, och tvärtom.Utifrån omständigheterna i din fråga verkar det som att agenten eventuellt inte har rätt till något avgångsvederlag alls, trots att hon har lyckats tillföra nya kunder. Detta då du inte kommer att kunna gynnas av arbetet i efterhand. För att agenten ska ha rätt till avgångsvederlag ska nämligen båda dessa kriterier vara uppfyllda.SammanfattningUppsägningen via mejl bör ses som giltig, och uppsägningstiden ska därför löpa från och med det att agenten tog del av mejlet. Vidare, om det stämmer att de nya kunderna som agenten tillfört inte kommer att leda till någon vinning för dig och inget annat talar för att agenten bör ges avgångsvederlag bör hon inte ha rätt till detta.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

Ogiltighet och skadestånd för avtal som har ingåtts under tvång

2020-02-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |En person i vår närhet har blivit utnyttjad av två personer som under hot förmått honom att ta lån och att köpa mobiltelefoner. Polisutredning pågår o förundersökningen är nästan klar. Vi hoppas på en rättegång inom kort med fällande domar.När det gäller skulderna för SMS-lån samt telefoner har vi haft dialog med företagen. Flera av dem har pausat sina fakturor, i andra fall har vi bestridit fakturorna. Vi hänvisar till att de avtal som skrivits inte är giltiga då det skett under hot och tvång.Från ett av företagen har vi nu fått ett brev. De erbjuder att skulden minskas med abonnemangskostnaden så att det som ska betalas endast är telefonerna. En minskning från 22 000 kr till 12000 kronor. Dock anges att detta erbjudande enbart gäller i 14 dagar. Accepteras detta inte krävs hela skulden in.De skriver: "I detta ärende ser vi således dig betalningsskyldig för hårdvaran eftersom avtalet tecknats av dig. På grund av omständigheterna så rekommenderar vi dig att meddela åklagaren ditt skadeståndskrav. Åklagaren kan då i de flesta fall driva skadeståndskrav mot gärningsmannen/männen för din räkning om du anmält ditt skadeståndsanspråk till Polisen."Vi är tacksamma för råd. Vår inställning är skulden ska föras över på de som hotat och tagit både telefoner och pengar. Finns det skäl att betala den lägre summan eller ska vi stå på oss? Vad händer vid en fällande dom? Förs skulden över på den som döms?MVH
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller frågan om avtal som har ingåtts under hot/tvång aktualiseras 28 och 29 §§ i avtalslagen.Vid råntvång är avtal oftast ogiltiga28 § avtalslagen, som avser vad som brukar betecknas som råntvång, anger att en rättshandling inte är giltig om den som har ingått ett avtal har gjort det under hot som innebär trängande fara. Bestämmelsen är tillämplig endast under särskilt allvarliga hot, då den tvungne personen i princip inte har något annat val än att ingå avtalet. Råntvång åsyftar ett så starkt våld eller hot, att det brukar beskrivas som "med pistolen för pannan".Har den som ingått avtalet utsatts för ett sådant tvång, krävs också att personen "utan oskäligt uppehåll" efter att tvunget upphört informerar motparten i avtalet, om att denna var utsatt för ett sådant tvång. Gör personen inte det, har ett avtal kommit till stånd, trots att personen agerade under råntvång.Är kriterierna uppfyllda, är avtalet ogiltigt, även om motparten inte kände till att personen ingick avtalet under tvång. Personen måste i sådant fall inte betala.Vid lindrigt tvång är avtalet ogiltigt endast om motparten var i ond troEnligt 29 § avtalslagen gäller att, om personen likväl var tvungen att ingå avtalet, men inte under sådan trängande fara som åsyftas enligt 28 § avtalslagen, föreligger det som brukar betecknas som lindrigt tvång. Det kan röra sig om situationer då en tvungne personen upplever ett visst obehag och det kan vara genom hot eller utpressning, men ändå har möjlighet att avstå från att vidta handlingen.Enligt denna regel är ett avtal ogiltigt endast om motparten kände till att den personen var under tvång. Detta ska betraktas objektivt, innebärande att inte endast om motparten faktiskt insåg tvånget föreligger ogiltighet, utan även om motparten objektivt sett borde ha insett det. Det är sällsynt att detta ondtrosrekvisit är uppfyllt, varpå det ofta är så att den som har ingått avtal under lindrigt tvång blir bunden av avtalet.Om avtalet inte kan ogiltigförklaras går att få skadestånd från gärningsmännenOm förutsättningarna för ogiltighet inte är uppfyllda, är personen bunden av avtalet och är därför skyldig att i sådant fall fullgöra sin del av avtalet, trots att personen kan ha varit tvungen att ingå det. Betalningssansvaret förs inte utan vidare på gärningsmännen, utan det som får göras är att kräva dem på skadestånd.Genom att ingå avtalen har personen lidit en ren förmögenhetsskada. En sådan skada ska ersättas av den som har orsakat skadan genom brott (2 kap. 2 § skadeståndslagen). Eftersom gärningsmännen genom brottsliga gärningar har förmått personen att ingå avtalet, är de ersättningsskyldiga för de förluster personen lider på grund av avtalet och ska betala skadeståndet till den utsatte personen.Mitt rådDet är svårt att säga precis hur ni ska göra, eftersom jag inte är insatt i ärendet.Men är det så, att det är sannolikt att kraven för att att avtalet ska vara ogiltigt inte är uppfyllt, enligt vad jag har beskrivit ovan, är personen bunden av avtalet. Personen bör då betala företaget och sedan kräva gärningsmännen på skadestånd för den förlust personen har lidit genom att ingå avtalet.Om ni anser att avtalet bör vara ogiltigt på grund av tvånget, därför att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda, är personen inte betalningsskyldig. Då kan det däremot krävas att personen får föra en civilrättslig process mot företaget som kräver betalning, för att fastställa att personen inte är betalningsskyldig och prestationerna ska gå åter.Sannolikt kommer gärningsmännen att bli skadeståndsskyldiga, och den bästa lösningen är då att betala företaget och sedan kräva att gärningsmännen betalar skadestånd till personen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,