Vad räknas som avtalsinnehåll vid köp av fritidshus?

2018-06-17 i Avtal
FRÅGA |Hej, köpte ett fritidshus/dödsbo med ett skjul på tomten, vilket efter röjning visade sig innehålla en mulltoalett. Skjulet var ej möjligt att undersöka vid visning då det enligt mäklaren var fallfärdigt och dörren ej gick att öppna. Överenskommelsen var att skjulet skulle tömmas och att städning skulle göras av säljare/mäklare. Kan jag kräva att mulltoan ingår i tömningen alt att den blir tömd och rengjord? Har ej fått info om dess existens. Tacksam för svar!
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller det som är avtalat mellan dig och säljaren/mäklaren. Det finns inga formkrav för avtal och därför spelar det ingen roll om överenskommelsen om städningen av skjulet gjorts muntligt eller skriftligt för dess giltighet. Däremot är det bättre om överenskommelsen är skriftlig så att du har ett bevis på att städning och tömning faktiskt överenskommits. Eftersom mäklaren redan från början sagt att skjulet varit fallfärdigt och att det ej har varit möjligt att beträda det kan du begära att även mulltoan ska städas eftersom den ingår i er överenskommelse om att både städning och tömning skulle göras av skjulet.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!med vänlig hälsning,

Restaurangsägares rätt att neka gäst

2018-06-15 i Avtal
FRÅGA |Har en restaurangägare eller servitrisen rätt att neka en vuxen att köpa en barnpizza eller annan barnportion? Om jag som vuxen vet att jag inte orkar äta mera än vad en barnportion tillåter, så ska väl jag ha rätt att äta en barnportion utan att de säger ifrån och kommer ut med en vuxen portion och jag måste betala för den och sedan lämnar maten eller få ta med en doggie bag hem.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, restaurangen har rätt att neka dig. I Sverige råder avtalsfrihet, vilket bl.a. betyder att var och en är fri att avstå från att inga avtal. Begränsningar finns, men inte i ditt fall. Restaurangen har således ingen skyldighet att sälja barnportioner till dig. Har du däremot bett om en barnportion men blivit serverad en vuxenportion och därmed blivit krävd på högre betalning, har du givetvis ingen skyldighet att betala det högre beloppet. Det gäller så klart bara om om du inte accepterat vuxenportionen, genom att exempelvis äta upp den. Har du dock ätit upp den i tron att den varit en barnportion kan du ha rätt till att endast behöva betala för en barnportion, men att utreda de möjligheterna faller utanför ramen för detta svar.Jag hoppas att du fått svar på din fråga

Betala för uteblivet besök

2018-06-13 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag skulle boka en tid hos en privat läkare för en undersökning. Bokning av tid skulle ske via deras hemsida. Jag fyllde i formuläret med mina uppgifter och och det stod att jag skulle få en bekräftelse på tiden via mail. Jag fick inget mail med tidsbekräftelsen och antog därför att tidsbokningen inte gått igenom.Idag fick jag ett mail att jag måste betala 800 kr för uteblivet besök. Jag ringde till kliniken och de sa att de skickat ett bekräftelsemail men att jag fyllt i fel mailadress vid tidsbokningen och därav inte fått bekräftelsen. Är jag skyldig att betala dessa 800 kr?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår att du bokat en tid hos en privat läkare, men fyllt i fel mailadress och därmed missat bokningsbekräftelsen. En tid för läkarundersökning har på så vis bokats i ditt namn. Eftersom det är du som har bokat tiden via deras hemsida så är det du som ansvarar för att dina uppgifter stämmer. Det innebär att det generellt är så att du måste betala för det uteblivna besöket. Mitt råd till dig är att återigen kontakta kliniken och förklara att du råkade göra fel vid bokningen. Då finns chansen att ni kan komma överens utan att du behöver betala. Vill kliniken fortfarande ha betalt för det uteblivna besöket är mitt råd att du betalar avgiften. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Överenskommelse om att avtal inte ska gälla

2018-06-09 i Avtal
FRÅGA |Jag frilansar som konsult och skrev ett avtal med en kund. Avtalet inkluderade arbetsuppgifter som skulle utföras, prisupplägg på 5000kr ex moms, samt betalningsvillkor att 50% skulle betalas direkt och 50% vid projektslutet. Avtalet skrevs på i april och skulle fullföljas i augusti. I maj månad fick jag ett mejl från kunden där kunden skriftligen bad mig att avsluta arbetet och att vi inte behövde göra någon slutavvägning. I en verbal konversation samma dag upprepades kundens begäran att jag skulle sluta arbeta, och trots att jag erbjöd mig lämna över de dokument jag arbetat på, tackade kunden nej och underströk att vi kunde 'låta det vara' utan att hamna i en tvist. Nu, tre veckor senare, ringer kunden upp mig och påstår att jag måste fullfölja avtalet eller lämna tillbaka pengarna. Jag påpekade att kunden både skriftligen och muntligen bad mig sluta arbeta och att detta hävde vårt avtal, men kunden håller inte med. Har kunden begått avtalsbrott, eller gäller vårt avtal? Vad händer med de ofullbordade uppgifterna och 50% av kontraktsvärdet?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga att den del av tjänsten du utfört skulle ha varit felaktig och inte heller att det förelegat dröjsmål med utförandet från din sida eller med betalningen från kundens sida. I mitt svar kommer jag därför inte beskriva reglerna om rätt till hävning av avtal av dessa orsaker. Skulle du ha frågor om dessa aspekter är du dock välkommen att ställa följdfrågor per mail.Är det ursprungliga avtalet giltigt?Det finns i regel inga formkrav för ingående av avtal (med undantag för exempelvis fastighetsköp) utan såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga. Skriftliga avtal är dock alltid att rekommendera eftersom det annars kan bli svårt att bevisa vad som egentligen avtalats. Utgångspunkten när det gäller avtal är alltid att de är bindande och att båda parter ska fullgöra sina skyldigheter enligt vad som avtalats. Undantag från detta görs om avtalet kan ogiltigförklaras på grund av omständigheter vid avtalets ingående eller på grund om avtalet annars kan betraktas som oskäligt (jfr 3 kap. avtalslagen). Av de omständigheter som framkommer i din fråga finns inget som tyder på att avtalet skulle vara ogiltigt. Kunden hade alltså i sådant fall ingen rätt att avbryta avtalet i första hand, förutsatt att ni inte avtalat om detta.Om kunden är en konsument och hen har beställt din tjänst exempelvis över internet gäller distansavtalslagen. Enligt denna lag har konsumenten 14 dagars ångerrätt. Jag kommer dock inte beröra denna lag närmre i mitt svar eftersom min bedömning är att kunden avstått sina eventuella rättigheter genom kommunikationen i maj månad (se nedan).Vad innebär överenskommelsen ni gjorde i maj?Som framkommer ovan är min bedömning att ert ursprungliga avtal var giltigt och bindande. Kunden hade därmed inte någon rätt att ensidigt säga upp avtalet (förutsatt att annat inte framgår av avtalet). Jag uppfattar dock situationen så att du i maj gick med på kundens önskemål och att ni då var överens om att avbryta tjänsten. Förutsatt att ni faktiskt var överens vid tillfället om att du skulle avbryta ditt arbete och att kunden inte skulle återbetalas för de 50 % som redan betalats utgör överenskommelsen ett nytt avtal som därmed ersätter det ursprungliga avtalet. Som redan nämnt kan avtal i regel ingås formlöst och det krävs därför inte att överenskommelsen framgår av något särskilt dokument. I sådant fall har kunden ingen rätt att nu tre veckor senare kräva att du trots allt ska fullgöra det ursprungliga avtalet eller att du ska återbetala kunden. Sammanfattande svarFörutsatt att ni vid kommunikationen i maj månad var överens om att det ursprungliga avtalet inte skulle fullgöras och att återbetalning inte skulle ske har kunden ingen rätt att nu i efterhand kräva dig på varken pengar eller arbetsprestation (notera dock att vad ni avtalat och kommit överens om är helt avgörande). Jag uppfattar det som att det ursprungliga avtalet finns skriftligt och att det inte råder några oklarheter kring vad som avtalades där. Värt att veta är därför att det är du som måste kunna bevisa att ni maj ingick ett nytt avtal (skriftlig eller muntlig överenskommelse) vars innehåll ersatte det ursprungliga avtalets. Här kan du använda er skriftliga kommunikation som bevis för din sak.Jag råder dig att kontakta kunden för att diskutera situationen. Poängtera härvid att ert gamla avtal ersatts av den nya överenskommelsen och att ingen av er därför är skyldiga att fullfölja den del av det ursprungliga avtalet som inte utförts (du kan härvid hänvisa till er skriftliga kommunikation och mitt svar ovan). Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart eller om du har följdfrågor är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

GDPR och hävning av avtal

2018-06-16 i Avtal
FRÅGA |Hej!Har jag rätt att säga upp avtalet och häva bindningstiden som jag tecknat på gym i och med de nya reglerna gällande gdpr? Om det står såhär i avtalen : Genom av medlemskap hos Actic samtycker medlemmen till att Actic, och andra bolag inom samma koncern som Actic, inhämtar och behandlar personuppgifter om medlemmen. En medlem kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter om medlemmen. Medlemmen är dock medveten om att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Actic kan komma att behöva säga upp medlemskapet vid ett sådant återkallande.Actic förbehåller sig rätten att justera Medlemskontraktet och/eller medlemsvillkoren. Vid justeringar till nackdel för medlemmen, får medlemmen säga upp medlemskapet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet av Actics information. Actic åtar sig att skriftligen informera medlemmarna om sådana justeringar av Medlemskontrakt- och villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du önskar att säga upp avtalet mellan dig och ditt gym med hänvisning till införandet av GDPR. Vad innebär GDPR? För att reda ut din fråga bör vi först titta på vad GDPR innebär. Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU. GDPR:s syfte är att skapa en enhetlig nivå samt stärka skyddet för individers personuppgifter inom EU. Införandet av GDPR innebär att företag samt organisationer informerar sina kunder om bland annat hur de hanterar deras personuppgifter, precis som ditt gym har gjort. GDPR och ditt avtal med gymmet I det utdrag från avtalet mellan dig och ditt gym som du har bifogat i din fråga framgår det att du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Detta innebär dock att medlemskapet eventuellt inte kan fullgöras och gymmet kan då behöva säga upp ditt medlemskap. Vad innebär detta för dig? Om du inte samtycker till att gymmet behandlar dina personuppgifter kan en uppsägning av ditt medlemskap på gymmet bli aktuellt. Eftersom enbart ett utdrag från avtalet är bifogat är det svårt att avgöra hur en sådan potentiell uppsägning skulle gå till. Jag råder dig därför att kolla i ditt avtal för mer information rörande en uppsägning av ditt gymkort. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Byggfirmors rätt till ersättning för resekostnader

2018-06-14 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi har anlitat en byggfirma för renovering av vårat sommarhus, vi har upprättat ett kontrakt med dom ang dom delar som ska renoveras. Allt sker i olika etapper. Nu har firman börjat ta betalt för "transportresor" och "etableringsresor" något vi aldrig har diskuterat. Min fråga är kan dom göra så?Mvh Emma
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att ni är privatpersoner, det vill säga konsumenter, som anlitat ett företag, en näringsidkare, för renovering av ett sommarhus. Det problem som tycks framgå av er fråga är att en näringsidkare vill ta betalt för resor som ni, konsumenter, inte anser är en del av tjänsten ni beställt. En näringsidkare har rätt få ersättning för sina resekostnader, under förutsättningen att ni har avtalat om det. Det innebär alltså att er byggfirma har rätt att kräva ersättning för transportresor och etableringsresor om det finns med i avtalet för renoveringen av sommarhuset mellan er och byggfirman. Vad kan ni göra? Det ni först och främst kan göra är att kolla i ert avtal (förutsatt att det upprättades ett skriftligt avtal mellan er och byggfirman för renovering av sommarhuset) för att se vad som gäller när det kommer till ersättning för resekostnader. Om det inte skulle ge någon klarhet i frågan, kan ni vända er till oss på Lawline igen via mail.Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkomna att höra av er igen!Med vänlig hälsning,

Behöver jag en framtidsfullmakt om jag är ensamstående och har ett barn?

2018-06-13 i Avtal
FRÅGA |Är ensamstående och har ett barn behöver jag en framtidsfullmakt?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du behöver inte en framtidsfullmakt för att du är ensamstående och har barn. Om du har en framtidsfullmakt eller inte påverkar däremot utgången om du exempelvis skulle bli sjuk i framtiden. Nedan kommer jag att redogöra för vad som händer om du har och om du inte har en framtidsfullmakt. Du kan läsa mer om vad som händer med en framtidsfullmakt i lagen om framtidsfullmakt, och vad som händer utan en framtidsfullmakt i föräldrabalken.Utan framtidsfullmaktOm du blir sjuk, skulle lida av en psykisk störning eller annat jämförbart förhållande, och därmed saknar möjlighet att själv ta hand om dina ekonomiska angelägenheter har närstående möjligheten att hjälpa till med ekonomi samt enklare rättshandlingar som är kopplade till vardagen (17 kapitlet 1 § föräldrabalken). Denna behörighet skulle kunna tillfalla ditt barn (17 kapitlet 2 § 2 punkten föräldrabalken). Dock gäller denna behörighet i mer begränsad omfattning än vad en framtidsfullmakt kan göra. Om du sjuk, skulle lida av en psykisk störning eller annat jämförbart förhållande, och därmed saknar förmågan att kunna förvalta din egendom, bevaka din rätt etcetera kan du bli tilldelad en god man om det är tillräckligt, eller annars en förvaltare (11 kapitlet 7 § föräldrabalken). En god man eller förvaltare måste ansökas efter (11 kapitlet 15 § föräldrabalken). Du kan även bli tilldelad en förvaltare.Med framtidsfullmaktOm du blir sjuk, skulle lida av en psykisk störning eller annat jämförbart förhållande, och därmed inte kan ta hand om det fullmakten avser träder denne i kraft. Det är fullmaktshavaren (personen som får behörigheter, i ditt fall blir det ditt barn om du ger barnet behörigheter) som bedömer om en sådan situation har uppstått att fullmakten träder i kraft (9 § 2 stycket lagen om framtidsfullmakter). Det kan även prövas i domstol (9 § 2 stycket i lagen om framtidsfullmakter).SvarOm du behöver en framtidsfullmakt kan bara du själv avgöra. Om du blir sjuk, skulle lida av en psykisk störning eller annat jämförbart förhållande, och därmed saknar möjlighet att ta hand om dina ekonomiska angelägenheter, förvalta din egendom eller bevaka din rätt etcetera inträder olika situationer med eller utan en framtidsfullmakt.Mina rekommendationer Framtidsfullmakter ger dig större självbestämmandemöjligheter, och det är lättare att planera framtiden med en framtidsfullmakt (Regeringen). Jag skulle därför rekommendera dig att se över dina möjligheter att göra en framtidsfullmakt för att du ska ha möjlighet att kunna behålla kontrollen kring frågor som är av stor betydelse för dig. Om du vill ha hjälp med att skriva en framtidsfullmakt kan du få hjälp av någon av mina kompetenta kollegor, du kan läsa mer om det på Lawlines hemsida eller kontakta oss på 08-533 300 04.

Kan idrottsföreningen tvinga mig att betala 500 kr om jag inte hittar en ersättare?

2018-06-07 i Avtal
FRÅGA |Hejsan.Har en fråga angående grabbens idrottsförening. Det är så att man som förälder "ska" vara med o engagera sig på olika sätt i klubben 1-2/ säsong i och med det så menar klubben att medlemsavgiften är betydligt billigare. Visst självklart ställer man upp på kidsen. Inte det jag hakar upp mig på utan nu senast så de att om man som förälder inte kan ställa upp så är det upp till mig att hitta en ersättare!?? MEN skulle jag strunta i det så debiterar de mig 500kr!!??? Medlemsavgiften är 75 kr per barn per termin. Låter väldigt märkligt tycker jag. Kan det verkligen vara så?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår problematiken och ska försöka reda ut vad som gäller. Det handlar om vilket avtal ni har, vilket vi kan hitta svaren på i avtalslagen (AvtL). De kan debitera dig det som ni har ett avtal omEtt avtal har ni om ni kommit överens om något (1 § AvtL). Har ni inte kommit överens om att de kan debitera dig 500 kr (alltså kommit överens om detta när barnet blev medlem) - då har ni inget avtal och klubben kan inte heller debitera dig detta. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!Med varma hälsningar,