Frågor & Svar

Vad händer om man ingår avtal som minderårig?

Vår son 16 år har försökta att köpa en replika av en pistol från webbbutik brabilligt.se. Han angav sig via vara 18 år via markering i kryssruta i samband med betalning. ”Jag intygar att jag är behörig till (18 års gräns för köp och 21 år för svärd) att utföra följande köp samt har läst och godkänt webplatsens villkor. *”. Säljaren stoppade ordern för att hans ålder inte kunde säkerställas. Bra. Sonen ångrar köpet. Nu vill säljaren inte återbetala beloppet (899kr) som swishades i samband med köpet. Ingen vara har levererats. Säljaren skriver: vi uppfattar det som så att ev. avtal ingånget och rättigheter därmed förenliga, inte gäller när avtalet ingicks med falska uppgifter med uppsåt att lura till sig något vederbörande inte hade rätt till. Något som i sin tur om så lyckats skulle innebära möjlig grav ekonomisk skada för företaget om det framkommer att vi låter underåriga personer handla genom webbplatsen. Vederbörande försöker fortfarande iom detta att få tillsänt sig någothen inte har rätt att köpa. Vederbörande har kryssat i att hen läst och förstått villkoren samt är över 18 år för att ens kunna lägga beställningen. Vi anser att erlagda medel är förbrukade i form av arbetskostnad nedlagd för att hantera detta orättmätiga och bedrägliga beteende. Tillämpliga paragrafer distansavtalslag? Konsumentköplag? Vad gäller? Kan säljaren neka ångerrätt? På vilket sätt kan beloppet krävas tillbaka om det är köparens rätt?

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000