Hur får jag tillbaka pengar jag lånat ut?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Hej en pers har lånat mina pengar sedan år 2017... jag vill ha de pengarna tillbaka hur gör jag? Jag har doc att jag överfört från min bankMed vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har kommit överens med en person om att hen ska låna pengar av dig och att du nu vill kräva tillbaka pengarna av personen.InledningsvisDet finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sedan råd om hur du kan agera.När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet såsom förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva. Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal eller om det var en muntlig överenskommelse och att dokumenten från banken är den bevisning som finns. Samma regler gäller i båda fall, det spelar alltså ingen roll om villkoren för lånet inte är nedskrivna, dock underlättar det ur bevissynpunkt. Hur och när kan du begära pengarna?Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §). Det innebär att om det inte råder några tvivel om att det i ditt fall rör sig om ett lån och inte en gåva, ska personen du lånat ut pengar till betala dig nu, om du så önskar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan du som långivare exempelvis begära dröjsmålsränta, gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Att gå till KronofogdenOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning, som i ditt fall - ett lån av pengar som du vill ha tillbaka, men inte får. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogden tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogden meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol.Tips till digPå Kronofogdens hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett försök att själv prata med personen och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från Kronofogden. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till Kronofogden, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om personen bestrider ditt krav på återbetalning.Slutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av Kronofogden genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till Kronofogden och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar, så om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.Behöver du vidare hjälp med frågan är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister på området.Vänligen,

Hur avtalar vi om framtida vinst?

2020-06-22 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag behöver ett avtal för att jag och min far ska ingå i en långsiktig ekonomisk överenskommelse. Jag ska köpa en lägenhet som min far ska hjälpa mig med rent ekonomiskt. Han ska lägga in hälften av pengarna. Vid en eventuell försäljning ska han ha hälften av försäljningspriset. Vad kan man använda sig av för avtal och vad ska man skriva i det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ska du köpa en lägenhet och din far ska hjälpa dig ekonomiskt. Din far ska betala hälften av pengarna och vid eventuell försäljning ska han ha hälften av försäljningspriset. Vid besvarandet av din fråga blir jag något osäker på om din far ska garanteras att få tillbaka det han betalt in eller ej. Om så är fallet är min rekommendation att ni upprättar ett skuldebrev. Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Lagen ger dock ingen ledning för hur exakt ett skuldebrev ska vara utformat. Av praxis och lagförarbeten framkommer dock följande. Ett skuldebrev ska vara:1. Skriftligt. 2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran). 3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå). 4. En utfästelse om ett penningbelopp.I teorin krävs det inte att skuldebrevet är undertecknat, däremot är det ur bevisskäl en god idé att ha det underskrivet. I skuldebrevet kan ni skriva in eventuell ränta och betalningsplan. Om ni inte skriver in när lånet ska betalas gäller skuldebrevlagens regler, att det ska betalas vid anfordran (dvs. när din far begär det). Det går även att villkora skuldebrevet innebärande att det förfaller om du t.ex. säljer din bostadsrätt och då ska återbetalas.Om din far utöver det han betalt in ska ha rätt till överstigande för att uppnå hälften av vad du säljer fastigheten för måste ni avtala om det separat. I ett skuldebrev måste ett specifikt penningbelopp framgå, vilket ni inte kan skriva in just nu (då ni inte vet vad lägenheten kommer att säljas far). Detsamma gäller om din far inte ska garanteras det han betalt ut till dig. Inte heller i det fallet är det möjligt att skriva ett skuldebrev, av samma skäl. Enligt svensk rätt föreligger det däremot avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär friheten för två parter att sluta avtal som innefattar vilka termer som helst. I avtalsfriheten finns inskränkningar, innebärande att man t.ex. inte kan avtala om något som är olagligt. Ni kan därmed i princip avtala om vad som helst, t.ex. att din far ska erhålla hälften av vad du säljer lägenheten för i framtiden.För att ni ska få till ett avtal ni båda blir nöjda med och båda känner er trygga med är det viktigt att ni är så specifika som möjligt i dess utformande. För att exemplifiera det; ska din far ha rätt till försäljningssumman före eller efter eventuell vinstskatt? Vad händer om du skulle hamna på obestånd och lägenheten utmäts? Min rekommendation är att ni vänder er till en jurist som hjälper er att upprätta ett avtal som är så tydligt som möjligt och som uppnår det resultat ni önskar. Ett annat alternativ är att du och din far köper lägenheten tillsammans så att han äger hälften av den. Vid en försäljning kommer vinsten att fördelas er emellan enligt ert ägande. Äger ni hälften var kommer vinsten att fördelas därefter.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med upprättande av avtalet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Avtal som reglerar vinster i relationer

2020-06-17 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och min tjej håller på att jobba på två större tomter och avstycker dom til 5 mindre tomter vilket vi kommer att sälja vidare när dom är klara och få lite vinst förhoppningsvis.Alla tomter står på tjejens namn och vi vill därför skriva ett avtal som garanterar att jag kommer att få min del av vinsten (vinsten ska delas jämnt på två personer, jag och min tjej) så klart kommer vi att reducera alla kostnader som vi har lagt på tomterna innan vi räknar upp vinsten vilket jag kommer att få hälften av. Nu är min fråga vad skulle ett sådant avtal kosta? Är det bara hos advokater man skriver sådana avtal eller finns det andra alternativ?Tack för hjälpen.
Jakob Westling |Hej och tack för att du kom till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar dels över avtalet och kostnaderna.I fråga om avtalet - så råder avtalsfrihet, d.v.s alla typer av avtal kan inträdas och skrivas. Ni skulle kunna använda en avtalsmall som man kan hitta på nätet och sedan skriva de villkor ni är nöjda med.Det skulle kunna vara något i stil med att ni radar upp att vinsten av tomterna ska delas, men att kostnaderna räknas av först.Men utöver det, avtal är endast direkt nödvändiga vid konflikt. Om du har tillit till din flickvän så kan det tänkas att det inte behövs ett avtal.Hoppas det besvarade din fråga!

Upprättande av avtal

2020-06-08 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag och min kille har köpt en lägenhet ihop. Då min kille studerar står mina föräldrar på halva lånet tills han har fått ett jobb.Nu ska min kille betala mina föräldrar halva handpenningen (men ska ej ta över lånet ännu) och innan det sker ska vi skriva nåt typ av avtal. Har ni något tips på hur ett sådant avtal bör utformas? Tack på förhand
Nhi Tran |Hej!Tack för du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom situationen som du beskrivit är relativt unik så kan jag inte finna något avtalstyp passande för er situation. Jag skulle därmed rekommendera att ni upprättar ett eget avtal där det framgår att din kille har betalat summan motsvarande halva handpenningen till dina föräldrar och att eventuell överlåtelse av låneavtalet ska ske. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett sådant avtal kan jag rekommendera att ni använda er av vår avtalstjänst alternativt boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp med det. Hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan ett avtal rivas upp för att ändringar inte nedtecknats och undertecknats?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Undrar om ett Samarbetsavtal som i paragraf säger: Ändring av och tillägg till avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen författade och undertecknade av parterna.Rivs hela avtalet upp & räknas avtalet som icke bindande då flertalet ändringar i avtalet ägt rum sedan tecknande & aldrig har skrivits ner & undertecknats?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga finns det mellan två parter ett samarbetsavtal. Enligt avtalet krävs det skriftlighet och undertecknande av parterna för att dessa ska vara bindande. Sedan avtalet skrevs har det skett flertalet ändringar, dock har dessa aldrig skrivits ner och undertecknats. Du undrar om hela avtalet därmed kan rivas upp och avtalet kan räknas som icke-bindande.Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. I ert fall innebär det att utgångspunkten är att det krävs skriftlighet och undertecknande för att ändringar och tillägg ska vara bindande. Om det görs ändringar/tillägg och dessa inte skrivits ner eller undertecknats är ändå huvudavtalet i sig bindande; dvs. hela avtalet rivs inte upp på grund av att det saknas nedskrivet och undertecknat gällande ändringar och tillägg. Trots klausulen om skriftlighet och undertecknande kan det argumenteras för att ändringarna ändå är bindande. Om det blir en tvist i domstol om vad som avtalats kan klausulen vara användbar ur bevissynpunkt för den part som anser att eventuella ändringar inte är bindande då de inte nedtecknats och undertecknats. Samtidigt kommer domstolen att göra en helhetsbedömning utifrån vad parternas intentioner verkligen varit (partsviljan). Om det betalats fakturor som avser tillägg kan det tala för att parterna haft en intention att göra tillägg till avtalet. Om båda parterna infogat sig efter ändringen kan det argumenteras för en bundenhet genom konkludent handlande.I ditt fall går det inte för mig att ge ett svar på hur det eventuella avtalet ska tolkas. Däremot, som svar på din fråga, kommer inte avsaknaden av skriftlighet och undertecknande att innebära att hela avtalet rivs upp. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig för det fall att det uppstått en tvist om vad som avtalats. Juristen kan vara behjälplig med att tolka avtalet och att företräda dig och din ståndpunkt. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur granskas att framtidsfullmakter är gällande?

2020-06-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, min fråga gäller Framtidsfullmakt. Jag har läst all information från banker mfl rörande detta, men inte kunnat hitta svaret på min fråga. Vad jag undrar över är: Om jag nu ger en person dessa rättigheter genom en framtidsfullmakt, och den då ska skickas in nu när jag är fullt frisk till banker etc, hur säkerställer bank mfl att denna sen gäller om fullmaktshavaren sen begär att kunna använda den. Man ger ju denna till en person man litar på, men jag undrar ändå i terorin rent allmän hur detta fungerar, Alltså, idag ger jag person X rätten att hantera mina bankärenden i det fall att jag i framtiden blir allvarligt sjuk och inte kan göra det själv. Denna skickas in till banken nu när jag är fullt frisk? Och ligger där för framtida behov. Sen om 6 månader meddelar person X att jag nu är allvarligt sjuk och begär tillträde till mina konto. Men i verkligheten är jag inte alls så sjuk. Eller sjuk alls? Hur fungerar detta? Hur säkerställer man att kriteriet i denna fullmakt är uppfyllt? Ska man skiva till något själv i denna fullmakt om detta? Hur ska banken veta att jag är allvarligt sjuk? Intyg fr läkare som komplement eller?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter, och det är den lagen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan. En framtidsfullmakt ställs till en fullmaktshavare med lojalitetspliktEn framtidsfullmakt är en fullmakt som ger behörighet för en nämnd fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren angående ekonomiska eller personliga angelägenheter, om denna i framtiden inte kan åta dessa själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller annat varaktigt förhållande (1 §). I fullmakten ska det tydligt framgå bland annat vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten och vilka övriga villkor som gäller (5 §). Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina egna angelägenheter av anledning som nämnts ovan. De formella kraven såsom skriftlighet och att fullmakten bevittnats måste också vara uppfyllda (9 §). Det kan vara svårt att avgöra exakt när en sådan situation inträder när fullmaktshavaren ska få rätt att företräda fullmaktsgivaren eller inte. Därför säger regeln i 9 § 2 st att det är fullmaktshavaren själv som ska göra bedömningen av fullmaktsgivarens tillstånd, och därmed huruvida fullmakten har trätt i kraft eller inte. Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten ska anses ha trätt i kraft ska hen genast underrätta fullmaktsgivarens make/maka/sambo och närmaste släktingar samt meddela vad fullmakten innebär (10 §). Det finns också alternativet för fullmaktshavaren att ansöka om prövning av fullmaktsgivarens tillstånd hos tingsrätten som därefter kan besluta om att fullmakten har trätt i kraft om förutsättningarna är uppfyllda (11 §). Tingsrätten kan inför sin bedömning behöva begära in sjukintyg eller liknande. Hur granskas det om kriterierna för att fullmakten ska börja gälla är uppfyllda?Svaret är att nej det finns ingen extern granskning av att en framtidsfullmakt används på rätt sätt. Är situationen så att fullmakten inte är giltig på grund av att den ännu inte har trätt i kraft, så sker vanligen att fullmaktsgivaren upptäcker detta och själv kan stoppa. Om situationen är att fullmaktshavaren inte agerar enligt lojalitetsplikten och frångår att agera i enlighet med personens intresse, så finns det vissa åtgärder som kan förebygga detta. Se nedan under nästa fråga.Syftet med en framtidsfullmakt är vanligen att utse en fullmaktshavare som kan ha hand om vardagsekonomin och liknande saker när fullmaktsgivaren inte själv kan det. Personen kan själv reglera i fullmakten vad fullmaktshavaren ska få lov att göra och inte. Banker och andra ska därför kunna utgå från att fullmakter som uppvisas är gällande, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda. Vad kan göras?Som nämnts ovan får fullmaktsgivaren lov att ställa upp övriga villkor i fullmakten. Ett sådant kan vara att fullmakten enbart kan träda ikraft efter en domstolsprövning. Andra villkor kan vara att utöver fullmaktshavaren också utse en bestämd granskare (23 §). Finns det en utsedd granskare har denna rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till denne. I annat fall har maka/make/sambo eller närmaste släktingar alltid rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till dem en gång om året (24 §). En person som anser att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag kan också rapportera detta till överförmyndaren i kommune, vilken kan ha rätt att begära in redovisningar också. Vid bedömning av missbruk kan fullmaktshavaren förlora sin rätt att företräda enligt fullmakten eller att en god man utses istället (25-26 §§). Sammanfattningsvis, vanligtvis utförs inga kontroller hos mottagande bank/ myndighet/ annat av om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Däremot ska ett ikraftträdande av fullmakten antingen beslutas av fullmaktshavaren och underrättas till personens närmaste eller beslutas av en tingsrätt. Det finns alltså alltid annat bevis på att fullmakten har trätt i kraft än fullmaktshavarens ord, som skulle kunna uppvisas. Fullmaktsgivaren kan också uppställa vissa villkor i fullmakten såsom utse en granskare för att säkerställa att fullmaktshavaren agerar i enlighet med personens intresse. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Vänligen,

Borttappad laddare till skoldator, elevs/förälders ansvar?

2020-06-13 i Avtal
FRÅGA |HejMitt sons datorladdare "försvann" under skoltid och sonen misstänker att ett annat barn har tagit den. Han har inte sett det men han hade den sist under ett arbete i gruppen och det brukar försvinna laddare. Det är skolans egendom och eftersom det brukar försvinna laddare så avstår de från att ersätta med en ny så antingen får man köpa av skolan en ny eller köpa på egen hand. Vi beställde från nätet eftersom det var billigast och nu på slutterminen ska datorn och laddaren lämnas in och saknas det laddare så skickar skolan hem en faktura. Kan de verkligen kräva det? Samt att de lägger ansvaret på eleven? Jag hade förstått det om sonen hade varit slarvig och tappat den men det är något som förekommer på skolan att laddare "försvinner" hoppas att ni kan hjälpa mig med det mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida skolan kan hålla eleven ansvarig för borttappad laddare till skoldatorn och därför skicka en faktura när skolan tar slut. Jag tolkar det också som att din son är minderårig. Eftersom din son är under 18 är det inte han som blir ansvarig för den borttappade laddaren. Det ansvaret faller istället på vårdnadshavarna, dvs föräldrarna. Som jag förstår det är skoldator ett erbjudande från skolan som skrivs under av vårdnadshavarna för att kontraktet ska bli giltigt. Med största sannolikhet innehåller det som skrivs på en klausul om ersättningsskyldighet om man tappar bort dator eller medföljande laddare. Antagligen innebär detta att det blir du som vårdnadshavare som blir skyldig att ersätta laddaren om den kommer bort på något sätt. Om du har en hemförsäkring eller liknande som täcker stöld är det möjligt att du kan få större delen av kostnaderna betalda därifrån. Eftersom jag inte vet hur avtalet om dator mellan skolan och elev/vårdnadshavare ser ut mer i detalj kan jag inte göra en mycket mer detaljerad bedömning än så tyvärr. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Fråga om avtalsvillkor

2020-05-27 i Avtal
FRÅGA |Lämnat in våran husbil till en firma och skrivit ett avtal på ett försäljningsuppdrag.Avtalet är löpande, dock minst 3 mån.Dom har inte lyckats sälja bilen på 3 månader, så vi har kommit överens att vi tar tillbaka bilen och avslutar avtalet.Men det står i avtalet: " Om ägaren ( Jag ) själv säljer fordonet inom 60 dagar efter att förmedlingsuppdraget har avslutats äger vi rätt till den provision som senast gällde under förmedlingsuppdraget" ( i detta fall 78 000 :- )Nu till min fråga: Jag som ägare, ( enskild egendom ) kan jag ge bort min bil till min son eller min man. som sedan säljer bilen inom 60 dagar, utan att förmedlingsfirman kan kräva provisionen inom 60 dagar ?mvh
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Avtalet du har skrivit med försäljningsfirman gäller endast mellan de parter som har skrivit på avtalet och för det som står i avtalet. Om det enbart står "om ägaren själv säjer fordonet…" täcker inte avtalet in överlåtelse av gåva. Det står dig fritt att överlåta bilen till din make eller son men det är bra att ha ett gåvobrev som bevis som du kan visa upp för bilfirman om de frågar något om ändringen av ägare. Det finns dock en risk att firman stämmer dig om de upptäcker att du kringgått avtalet/begått avtalsbrott med någon slags bulvankonstellation.Utan att ha läst hela ditt avtal är det svårt att veta om det står något annat där som kan ligga dig till last. Om firman upptäcker att du gett bort bilen men ändå fått betalt för det och sedan stämmer dig, måste firman kunna bevisa att du begått avtalsbrott genom någon slags bulvanförhållande vilket troligen blir svårt för dem. Om de inte kan påvisa någon oegentlighet har de inget fall. Det säkraste är ju självklart att vänta tills fristen på 3 månader har löpt ut. Ett alternativ kan vara att föra talan mot firman med motiveringen att villkoret är oskäligt mot dig som konsument enligt 3 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, du kan i så fall kontakta konsumentombudsmannen.Min rekommendation är att du avvaktar tills tidsfristen 3 månader har löpts ut eller att du kontaktar konsumentombudsmannen. Du kan även anlita en jurist som granskar avtalet närmare om du vill eller starta en process i domstol. Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita Lawline juristbyrå, är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.seVänligen,