Kan näringsidkare ändra priset efter att avtal ingåtts?

2019-10-03 i Avtal
FRÅGA |Hej, om vi har fått en totalsumma på mejl av en näringsidkare för ett utfört jobb, har han rätt att ändra denna summa sedan vi godtagit den ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör ett avtal mellan dig och näringsidkaren så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. Avtal ska hållasEftersom att ni har accepterat den summa som näringsidkaren skickat er per mail så har ett avtal ingåtts. En viktigt princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att varken köpare eller säljare har rätt att ändra några avtalsvillkor, såsom exempelvis pris, utan den andres samtycke (1 § AvtL).Om säljaren av misstag angivit fel prisDet finns dock ett undantag till principen om att avtal ska hållas. För att undantagit ska gälla måste:näringsidkaren av misstag ha angivit fel belopp, och ni som köpare ha insett eller borde ha insett att säljaren lämnat ett felaktigt prisOm det förstnämnda priset som angavs i mailet inte var rimligt i förhållande till det utförda jobbet så "borde ni ha insett att priset varit felaktigt", ni var i så kallad ond tro. I sådana fall är näringsidkaren inte bunden till det felaktiga priset (32 § 1 st AvtL). Kolla upp eventuella avtalsvillkorViktigt att nämna är också att avtalslagen går att avtala bort genom egna villkor. Ni bör därför kolla upp ifall näringsidkaren i något avtalsvillkor mellan er har förbehållit sig rätten att ändra priset. I sådana fall gäller alltså detta villkor framför lagen. Jag rekommenderar er därför att kolla upp ifall ni godkänt något sådant avtalsvillkor. Om ni inte gjort det och ifall ni inte heller är anser er vara i ond tro gällande en eventuell felskrivning av priset, är näringsidkaren alltså bunden till det förstnämnda priset. Hoppas ni fick svar på eran fråga!

Underhållsbidrag för hund?

2019-09-30 i Avtal
FRÅGA |om man köper hund tillsammans med sin dåvarande och sen tar det slut kan man kräva den andra på underhåll för hunden?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsligt kan du inte kräva underhåll för en hund så som en kan när det gäller barn. Det enda sättet som en partner man köpt hunden med blir underhållsskyldig är genom avtal mellan parterna. Den som juridiskt sett äger hunden är den som blir skyldig att ta hand om den helt enkelt. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Hälsningar,

Upprätta avtal

2019-09-30 i Avtal
FRÅGA |Hej. Kan en jurist skriva ett avtal/ dokument med denna text? Där jag avsäger mig vinsten av huset vid försäljning om mitt krav på att mina lån blir betalda, pengar till skatten (inga skulder blir där), samt pengar till min jurist (ang. bodelning) 5000. Samt att om det blir fler skulder/avgifter under/efter försäljning, samt för dolda fel. Så ska mitt x själv stå för det
Fredrik Lindén |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Via just den här tjänsten svarar vi endast på juridiska frågeställningar. Om du vill ha hjälp att upprätta avtal är du välkommen att använda dig av Lawlines tjänst avtalsroboten som kan hjälpa dig att skriva anpassade avtal och dokument online. Tjänsten når du via vår hemsida. Om du inte hittar tjänsten via hemsidan kan du ringa oss på 08-533 300 04 så hjälper vi dig.

Avtalsvillkor ändrats utan medgivande

2019-09-28 i Avtal
FRÅGA |Hej!När jag skrev på ett avtal med mitt tidigare gym som då hette L9 fitness så fick jag en personalrabatt på gymmet så mitt månadspris skulle bli 199kr/mån även efter bindningstiden har gått över till ett löpande avtal. 1 år senare köpte Nordic wellness upp klubben samt medlemsregistret. Då fick vi befintliga medlemmar information att våran priser skulle inte ändras. Nu 3 år senare upptäckte jag av en slump att dem har ändrat mitt pris till 399kr/mån för ca 3 månader sen, utan att informera mig angående prishöjningen. Jag gick in på deras sida och läste igenom deras allmänna villkor och jag citerar "Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp."Med andra ord så har dem själva brutit mot deras egna villkor samt så jag har fått betala betydligt mer än vad jag skulle ha gjort utan förvarning.. Vad kan jag göra för att ändra detta? har jag möjlighet till kompensation och hur bestrider jag detta mot dem om dem inte kan svara på varför dem inte har förvarnat mig eller har något konkret svar?Tack på förhand!
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns inga särskilda regler för hur man bestrider något utan det räcker alltså med att meddela företaget att du bestrider det belopp som dragits från ditt konto. Självklart är det bra ur en bevissynpunkt om du även gör detta skriftligt och uttryckligen uppger vem du är, hur det gått till och det du bestrider. Många företag har automatiserade program som ändrar ett abonnemang vid ett nytt år till standardavtalet. Eftersom du inte fått ta del av och godkänt de nya avtalsvillkoren så är de skyldiga att erlägga det belopp som överstiger det överenskomna om de inte kan visa att du tagit del av villkoren och antingen godkänt dem eller förhållit dig passiv vilket gjort att det inneburit att avtalet accepterats av passivitet, alltså att du inte aktivt sagt bort de nya avtalsvillkoren. Men det är ett senare problem, företaget kanske inte ens vet om att det finns ett problem så börja där och meddela kundtjänst! Hoppas du fått lite hjälp på vägen och lycka till!

Är jag betalningsskyldig om jag byter juridiskt biträde?

2019-10-03 i Avtal
FRÅGA |Skilsmässomål. Är ej tillfreds med mitt juridiska biträdes insats i min pågående skilsmässa. Hon har fakturerat???? Kr och ej kommit med något konkret. Blir jag betalnlgsskyldig till henne vid byte till nytt biträde?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten när du ingår ett avtal med någon är att avtalet gäller. Har du anlitat ett juridiskt biträde är du därmed som utgångspunkt betalningsskyldig för det arbete hon hitintills lagt ner. Undantaget är om det skulle vara någon form av fel i tjänsten, eller att tjänsten inte utförts men det ändå fakturerats.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag vägrar säljaren att avla på hunden, trots avtal om bibehållen avelsrätt?

2019-09-30 i Avtal
FRÅGA |En uppfödare ej skk.. Vi köpye valp fullpris pp övriga upplysningar står de bibehållen avelsrätt... Men vi tönker ibte gå med på detta va kan vi göra o h vad händer
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att du som huvudregel är bunden av köpeavtalet du ingått och begår avtalsbrott om du inte presterar i enlighet med detta. Vid avtalsbrott har motparten rätt att åberopa vissa åtgärder. Det framgår av din fråga att du har undertecknat ett köpeavtal där säljaren bibehållit sig avelsrätten till valpen. Din fråga handlar om vad som kan hända om du väljer att bryta mot detta avtal genom att vägra säljaren att avla på hunden. Tyvärr vet jag för lite om avtalet för att kunna besvara denna fråga. Det du beskriver innebär ett avtalsbrott, men vilka påföljder som säljaren kan vidta beror lite på hur avtalet är utformat och vad ni har kommit överens om. Hur ser äganderätten till hunden ut? Har säljaren enligt avtalet rätt att lösa avelsrätten? Finns någon skadeståndsklausul? Jag råder dig till att uppsöka en jurist för att få mer hjälp med ditt ärende. Du givetvis varmt välkommen att kontakta Lawlines egen juristbyrå (du hittar all kontaktinformation på vår hemsida, www.lawline.se). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Tolkning av avtal gällande uppsägningstid

2019-09-29 i Avtal
FRÅGA |Hej vi hyr in oss i ett stall och vi har kontrakt, hyresvärden vill nu att vi flyttar, detta Meddelade hon oss 8 september och vill att vi ska vara ute sista oktober och menar att vi har en månads uppsägningstid men i avtalet står det så här:Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet till månadsskiftet som inträffar minst 1 månad från uppsägningen. Hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst 9 månader. Uppsägning skall ske skriftligen. Vad menas med det? Får vi stanna i 9 månader om hon säger upp oss?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som måste göras i er situation är att försöka tolka ert avtal, då ni och hyresvärden verkar ha olika uppfattningar om vad avtalet innebär. Det finns inget direkt svar på hur ett avtal ska tolkas, det går att använda olika metoder och därigenom få fram olika svar.En första metod kan vara en språkinriktad tolkning som innebär att ni går efter ordalydelsen i ert avtal. Vad är det som faktiskt står i avtalet? I de delar som du har tagit med i frågan framgår att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. Det framgår även att hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst 9 månader. I denna del är avtalet enligt min uppfattning delvis oklart. Det framgår att hyresvärden har "motsvarande uppsägningstid" men att den är 9 månader. En "motsvarande uppsägningstid" skulle i detta fall även kunna tolkas som en månad. En annan metod som kan vara till din fördel är den så kallade oklarhetsregeln. Om avtalet är oklart på något sätt ska det tolkas till den som skrivit avtalets nackdel. Om hyresvärden upprättade avtalet bör du alltså kunna få avtalet att tolkat till din fördel genom denna princip.Vad som också påverkar tolkningen av ert avtal är om ni har agerat som privatpersoner eller som näringsidkare. Om du agerat som konsument (privatperson) anses du vara i en svagare position och en avtalstolkning kan då gynna dig. Det finns även fler tolkningsmetoder och det är svårt att uttala sig om vilken metod som i slutändan hade blivit den avgörande i en domstol. Det är sammanfattningsvis därför svårt att uttala sig exakt hur avtalet ska tolkas utifrån de uppgifter du har lämnat. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. De kan då även titta på avtalet i sin helhet och även hämta in ytterligare information. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Måste ett avtal vara bevittnat för att vara bindande?

2019-09-27 i Avtal
FRÅGA |Måste ett avtal mellan 2 privatpersoner vara bevittnat för att vara bindande?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska vara giltigt, räcker det som huvudregel att anbud och accept överensstämmer enligt 1 § avtalslagen. Det finns dock vissa typer av avtal som måste bevittnas för att vara giltiga. Exempel på detta är testamente och erkännande av faderskap.Sammanfattnings behöver alltså avtal som huvudregel inte bevittnas för att vara bindande.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,