FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/11/2023

Påföljder vid avtalsbrott

Vad händer om ena parten går mot avtalet men det inte finns några listade konsekvenser för den parten?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga! 


Det avtalsrättsliga förhållandet regleras i avtalslagen (AvtL). Det framgår inte vilket slags avtal som du ingått i, därför kommer jag att presentera rättsläget generellt. Det ska även påpekas att dessa påföljder som kommer att presenteras nedan är inte uttömmande. Men det är vanligt förekommande vid avtalsbrott. 


Avtalsrättsliga utgångspunkter 

Avtal ska enligt avtalslage hållas (Pacta sunt servanda). Om en avtalspart bryter mot avtalet begår den personen ett avtalsbrott. 


Avtalsbrott 

Precis som du nämner i din fråga, finns det mölighet för avtalsparterna att avtala om egna påföljder vid ett avtalsbrott, detta för att avtalslagen är dispositiv. Rätt till "påföljder" förekommer, även om det inte föreskrivits i avtalet. 


Fullgörelse 

Den avtalsbrytande parten kan genom fullgörelse fullgöra sitt avtalsåtaganade. Det innebär att man fullgör de förpliktelser som man åtagit i samband med avtalsingående. 


Hävning

Är avtalsbrottet väsentligt har man rätt att häva avtalet. 

Rekvisitet väsentligt är högt ställt, de tar sikte på flera faktorer vilket kan fastställs genom en samlad helhetsbedömning. 

Det man bland annat kan ta sikte på är hur och vad parterna gått miste om. Om avtalsbrottet är allvarligt. Om den avtalsbrytande parten hade avsikt och eller var vårdslös i sitt handlande. 


Skadestånd 

För parten som drabbats av ett avtasbrott finns möjligheten till att försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet hade uppfyllts. Detta sker genom skadeståndsersättning. 

Förutsättningarna för att beviljas skadestånd är man främst ska kunna påvisa att skada har inträffat, samt att det funnit ett orsaksamband mellan skadan och självaste avtalsbrottet. 
Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


MVH 

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”